Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

RE-SEEties: Erőforrás-hatékony városi közösségek Délkelet-Európában A projekt keretrendszere, eredményei és jelentősége Budapest XVIII. kerülete számára.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "RE-SEEties: Erőforrás-hatékony városi közösségek Délkelet-Európában A projekt keretrendszere, eredményei és jelentősége Budapest XVIII. kerülete számára."— Előadás másolata:

1 RE-SEEties: Erőforrás-hatékony városi közösségek Délkelet-Európában A projekt keretrendszere, eredményei és jelentősége Budapest XVIII. kerülete számára Hunyadi István városigazgató 2014.december 15.

2 Áttekintés A RE-SEEties a South-East Europe Európai Területi Együttműködési Programban megvalósuló projekt, amelyek célja erőforrás hatékony városi közösségek létrehozása Délkelet-Európában. Törekvései közt szerepel, hogy fejlessze az önkormányzatok politikai döntéshozatali és stratégiai tervezési kompetenciáit az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások és a hulladékhasznosítás területén. Mi a South East Europe Program? Mi a RE-SEEties projekt, kik vesznek részt benne, és mi a célja?

3 A South-East Europe Program Célja: a kohézió, a stabilitás és a versenyképesség erősítése a transznacionális együttműködés fokozásával, az integráció növelésével, valamint a fenntartható fejlődés biztosításával. Prioritások: 1. Az innováció és a vállalkozások támogatása 2. A környezet védelme és fejlesztése 3. Az elérhetőség javítása 4. A transznacionális szinergiák erősítése a térségek fenntartható növekedése érdekében

4 RE-SEEties - Projekt adatok South East Europe Program - 4. (utolsó) pályázati felhívás Prioritás: A környezet védelme és fejlesztése Beavatkozási terület: Hatékony energia és erőforrás felhasználás A projekt időtartama: 2012.10.01. – 2014.09.30. (24 hónap) Projekt költségvetés: 2 249 103,66 EUR ebből a XVIII. kerület költségvetése: 452 134 EUR, amiből 85% ERFA támogatás, 10% nemzeti társfinanszírozás és 5% az Önkormányzat önrésze

5 RE-SEEties – Miért? 1/3 Az erőforrás hatékonyság kiemelt tématerület a dél-kelet európai régió szakpolitikai döntéshozatalának prioritás listáján Ennek okai: a végfelhasználók, illetve a lakosság bevett fogyasztási szokásainak köszönhetően a mértéktelen energia fogyasztás, a gyakran ellenőrizetlen hulladéktermelés, valamint a koordinációs intézkedések és a felhasználói tudatosság hiánya (hogyan is lehet a rendelkezésre álló erőforrásokat az eddigieknél hatékonyabban hasznosítani?).

6 RE-SEEties – Miért? 2/3 A fejlett technológiákra építő, ugyanakkor fenntartható és befogadó fejlődést ösztönző Európa 2020 stratégia ’Erőforrás- hatékony Európa’ elnevezésű zászlóshajó kezdeményezése felhívja a figyelmet az erőforrás menedzsmentet érintő fő externáliákra, úgymint a klímaváltozásra és a makrogazdasági tendenciákra (pl. az importált elsődleges energiaforrásoktól való függőség csökkentése érdekében tett erőfeszítések).

7 RE-SEEties – Miért? 3/3 A kormányzásnak mind helyi, mind regionális szinten kiemelt szerepe van az erőforrás hatékonyság ösztönzésében A RE-SEEties projekt ennek megfelelően az önkormányzati szereplőket helyezi középpontba és azt vizsgálja, hogy a városvezetés a kompetencia és felelősségi körén belül milyen eszközökkel van/lehet felvértezve

8 RE-SEEties – Kik? A projekt partnerek a 8 dél-kelet európai térségből olyan városok és régiók, amelyek a projekt témájában közvetlen szerepet vállalnak a tervezésben és stratégia alkotásban, illetve rendelkeznek a szükséges döntéshozatali kompetenciákkal: Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat (vezető partner) Potenza (Olaszország) Csíkszereda (Románia) Egaleo (Görögország) Nyitra (Szlovákia) Ptuj (Szlovénia) Ivanić-Grad (Horvátország) Szkopje (Macedón Köztársaság)

9 RE-SEEties – Kik? Projekt támogató partnerek: Energiaklub (Magyarország) CNR-IMAA (Olaszország) CRES (Görögország) REGEA (Horvátország) MACEF(Macedón Köztársaság)

10 RE-SEEties - Célok A délkelet-európai önkormányzatok integrált döntéshozatali és stratégiai tervezési kompetenciáinak erősítése a következő területeken:  Energiahatékonyság  Megújuló energiaforrások optimális kiaknázása  Hulladékhasznosítás annak érdekében, hogy elősegítsék a felhasználói szokások megváltozását, illetve innovatív döntéshozatali megoldásokkal, eszközökkel és különböző ösztönző intezkedésekkel támogassák a változó szükségleteket. A projekt nagymértékben támaszkodik a fenntartható energiahatékonysági akciótervek (SEAP) kidolgozása során már jelenleg is alkalmazott módszertanokra (pl. LCA-életciklus értékelés).

11 RE-SEEties – Eredmények Esettanulmányok – Következtetések, tanulságok Helyszíni szemlék, konzultációk Helyi figyelemfelkeltő kampányok szervezése a projekt fő témáiban (médiaszereplések, kiállítások, előadások, kiadványok) Összegyűjtött adatok – erőforrás és fogyasztás előrejelzés Erőforrás felhasználási előrejelzések - szakértő partnerek támogatásával

12 RE-SEEties – Eredmények Stakeholder/érintett szereplők intenzív bevonása: projekt szinten több, mint 700 résztvevőt és 40 találkozót foglalt magába. Ezeken a platformokon interaktív vitákat és ötletbörze fórumokat kínáltak az önkormányzati képviselők, valamint az üzleti szektor, a tudományos élet és a civil társa- dalom szereplői számára. Projekt szakértők által összeállított útmutatók - segítette az önkormányzatokat a sikeres tervezésben és a döntéshozatalban. Közvéleménykutatás a lakosság energiahasználati szokásairól

13 RE-SEEties – Eredmények Helyi stratégiák és cselekvési tervek SEE metodológiai eszközrendszer Európai Unió szintű politikai ajánlások RE-SEEties – Eredmények Helyi stratégiák és cselekvési tervek SEE metodológiai eszközrendszer Európai Unió szintű politikai ajánlások

14 RE-SEEties – Főbb lépések Mi kell a sikeres kimenethez? ELŐREJELZÉS Önkormányzati szinten történő - jelenlegi és a jövőbeni – energiafel- használás és a hulladékgazdálkodás elemzése, annak érdekében, hogy a fenntartható stratégiai tervezéshez az Önkormányzat rendelkezzen a szükséges alapadatokkal. TECHNOLÓGIA A fenntartható energia és a hulladék technológiák alkalmazásának városi környezetben történő tanulmányozása, hogy meghatározzuk az erősségeket, a gyengeségeket és a lehetséges szinergiákat. SZEMLÉLETVÁLTÁS Az energia- és hulladékgazdálkodás terén különféle célcsoportok kialakítása a döntéshozók és a projektbe bevont külső partnerek (ún. stakeholderek) bevonásával.

15 RE-SEEties – Eredmények IRÁNYELVEK Az erőforrás hatékony célcsoportok számára innovatív döntéshozatali eszközök, tapasztalatok és ösztönzők fejlesztése. SZINTÉZIS Az elért eredmények - a meglévő fenntarthatósági stratégiákra és eszközökre alapozva - a projekt integrált eszközkészletének alkalmazásával kerülnek az SEE önkormányzatok számára kidolgozásra. TERJESZTÉS A projekt eredményeinek szélesebb körű - azaz SEE és EU szinten történő - bemutatása, illetve elfogadtatása minden lehetséges politikai döntéshozatali szinten

16 Távhő Gáz Villamos energia Közvilágítás Víz- és csatornahálózat Közlekedés Megújuló energiaforrások Napelemek használata Biomassza-felhasználás Hulladék-gazdálkodás Cselekvési terv Energia- és hulladékgazdálkodási infrastruktúra

17 Energiafelhasználás előrejelzése LCA-IWM Hulladékfelhasználás előrejelzése ICLEI éghajlati eszköztár CO2ZW Hulladékgazdálkodás RE-SEEties integrált eszközök 1. Önkormányzati fogyasztók 2. Lakossági fogyasztók 3. Közlekedési fogyasztók (lakossági, ipari és kereskedelmi szállítás) 4. Kereskedelmi, szolgáltatói és ipari fogyasztók Cselekvési terv Energiafelhasználás fogyasztók szerint

18 1. Önkormányzat Helyi energiatermelés 50 kW alatti és fölötti fotovoltaikus – napelemes rendszerek – erőművek üzembe helyezése Napenergia-gyűjtő (napkollektor) rendszerek alkalmazása Biomassza energetikai célú felhasználása Középületek Középületek kezelése A meglevő épületek energiahatékonysága Új/felújított épületekre vonatkozó szabályozás Jogszabályok végrehajtása Lehetséges intézkedések a szén- dioxid kibocsátás csökkentésére

19 Gépjármű flotta Járművek cseréje Elektromos töltőállomások kialakítása Bioüzemanyagok alkalmazása Munkavállalói fenntartható mobilitás elősegítése Tervek és programok Energia munkacsoport megszervezése Szakemberek képzése, továbbképzése az energia területén Klímatudatos tervezés használata Hulladékgazdálkodás Tájékoztatás és képzés Tervek és programok Zöldterületi gazdálkodás Zöld közbeszerzés – közös közbeszerzés Lehetséges intézkedések a szén- dioxid kibocsátás csökkentésére

20 2. Lakosság Helyi energiatermelés Tájékoztatás és támogatás Szabályozások és intézkedések a helyi projektek támogatására Tervek és programok Energiakövetelmények bevezetése A vegyes használatú területek támogatása Napenergia-orientált tervezés Új/felújított épületek szabályozása Tájékoztatás és képzés Pénzügyi ösztönzők és hitelprogramok A sikeres épületek támogatása Mintaépület/ek Energia auditálások Lehetséges intézkedések a szén- dioxid kibocsátás csökkentésére

21 3. Közlekedési és szállítási szektor ➢ A szállítási igények csökkentése ➢ Közösségi közlekedés segítése ➢ Kerékpáros közlekedés támogatása ➢ Gyalogos közlekedés segítése ➢ Környezetbarát járművek elterjedésének elősegítése ➢ Tájékoztatás és kommunikáció 4. Kereskedelmi és szolgáltatási szektor ➢ Tervek és programok ➢ Többszintű kormányzati fellépés, bevonás Lehetséges intézkedések a szén- dioxid kibocsátás csökkentésére

22 Már működő rendszerekre / megvalósult beruházásokra példák a XVIII. kerületben

23 Üllői út 400. - Polgármesteri Hivatal épülete

24 Városház u. 16. – Régi hivatal épülete Kormányhivatal/ GESZ/ Hatósági iroda

25 Kondor Béla sétány 10. – Csontváry Kosztka Tivadar Ált. Isk.

26 Tövishát utca 8. – Gloriett Általános és Sportiskola

27 Kandó tér 1. – Kandó Téri Általános Iskola

28

29 XVIII. kerület – Miért? A hulladékkezelésre vonatkozó intézkedések nem optimális és integrált módon valósulnak meg Szükséges a hulladékkezelés költségeinek csökkentése Nem állt rendelkezésre a megfelelő tudás és stratégia a keletkező hulladék hasznosításához Önkormányzati épületek rendszerek, társasházak hatékony üzemeltetése Családi házak – szakmai, pályázati segítségnyújtás Kereskedelem, szolgáltatás, ipar – feltérképezés, figyelemfelkeltés, szakmai támogatás

30 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "RE-SEEties: Erőforrás-hatékony városi közösségek Délkelet-Európában A projekt keretrendszere, eredményei és jelentősége Budapest XVIII. kerülete számára."

Hasonló előadás


Google Hirdetések