Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány"— Előadás másolata:

1 A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány
„ÉLETET – ÉRTELEMET – ÉRTÉKET AZ ÉVEKENEK! ” Idősügyi Nemzeti Stratégia (2009.) prioritásai, valamint az „Élethosszig tartó tanulás” CI. tv. alapjain BAZ Megyei Bíróságnál bejegyezve: 15.Pk /2010/2 Készítette: Dr. Dobos László Alapítványi Kuratórium elnöke Nyíregyháza 2015. május 27. Készült: április Átdolgozva: április 25.

2 I. Bevezető gondolatok – Európai Uniós trendek
1. „A XXI. század kihívásai megkövetelik a fiatal, a középkorú és az idős állampolgárok alkotóképességét és hozzáértését” (Hamburgi Nyilatkozat) 1.1. A XXI. század egyik legpozitívabb eredménye a születéskor várható élettartam meghosszabbodása! 1.2. WHO szerint kit tekintünk időseknek? WHO életkor felbontása: között idősödő, évesek idősek, 90 éven felüliek nagyon idősök. Magyar értelmezés szerint: év szenior, év idősödő, 65 év feletti idős. 1.3. Fejlődéslélektani szakaszolás: ifjúkor, középkor, időskor (3.)

3 I. Bevezető gondolatok – Európai Uniós trendek
1.4. Az Európai Unió az aktív időskorra fordítja a figyelmet! Nem kizárólagos szociális, - egészségügyi ellátás. 1.5. Az idősek életminőségének javítása: társadalmi és kulturális szükségletek kielégítése – eltérő igényeknek megfelelően, - képzésekkel segíteni önállóságukat, javítani életminőségüket. 1.6. Időskori paradigma elfogadása, gyakorlati megvalósítása: idősökről való gondoskodás: deficit modell helyett (veszteségekre való összpontosítás) fejlődés modellben való gondolkodás és cselekvés (meglévő képességek megerősítése, szunnyadó képességek előhívása)

4 I. Bevezető gondolatok – Európai Uniós trendek
1.7. A nyugdíjas kor elérése – hatalmas időmennyiség felszabadulását jelenti – „élethosszig tartó szabadság” – hasznos időeltöltés, aktivitás, önmegvalósítás, - siker!– társadalmi kohézió, társadalmon belül maradás!

5 I. Bevezető gondolatok – Európai Uniós trendek
1.8. Idősökről való újszerű gondolkodás – pozitív példa a ma még fiatal – fiatalabb generáció részére. 1.9. Fontos a generációk közötti szerves kapcsolat, együttműködés!

6 II. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Magyarországon – Miskolc Megyei Jogú Városban való létrehozása, indokai 2. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Magyarországon – Miskolc Megyei Jogú Városban Magyarországon elsőként! (2010. év) 2.1. Jelenleg Európában 810 millió 60 éven felüli ember él! 10 év múlva eléri az 1 milliárdot, 2030-ra 2 milliárd időskorú emberrel kell számolnunk Európában. (2014. év) Magyarországon jelenleg több mint 2,8 millió idős ember él. A népesség 23 %-a – 2020-ra eléri a 30 %-ot! 2.2. Hazai kutatás szerint: az iskolai végzettség befolyással van a betegségek időszakának kezdetére – legkorábban az alapfokú végzettségűek betegednek meg!

7 II. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Magyarországon – Miskolc Megyei Jogú Városban való létrehozása, indokai 2.3. Ma Magyarországon közel négymillió háztartás 40%-ban élnek idős emberek, és minden negyedik háztartás csak időskorú személyekből ál! Az egyszemélyes idős (csak!) személyből álló háztartás száma megközelíti az egymilliót. 2.4. Miskolc Megyei Jogú város állandó lakosságának száma: fő, és ebből az időskorú száma: fő. (2014-es évi KSH statisztika alapján) Nőtt a magasabb iskolai végzettségűek száma.

8 II. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Magyarországon – Miskolc Megyei Jogú Városban való létrehozása, indokai 2.5. A sikeres idősödés koncepciója (EU és amerikai tapasztalatok): a., foglalkoztathatóság megőrzése, b., társas, közösségi kapcsolatok, c., tevékenykedtetés d., tanulás 2.6. A mai Magyarországban elenyészően kevés az olyan képzés, amely céltudatosan az idősödő-idős sajátos igényei szerint szerveződne – erre ad hatékony választ a Harmadik Kor Egyeteme!

9 II. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Magyarországon – Miskolc Megyei Jogú Városban való létrehozása, indokai 2.7. Jelenlegi számszerű adat: 50 éven felüliek Internet használata nem éri el a 17%-ot, nyugdíjasok mindössze 8%-a vett részt valamilyen számítógépes képzésen. Felnőttképzésben nem éri el az 50 éven felüli résztvevők száma a 10%-ot.

10 II. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Magyarországon – Miskolc Megyei Jogú Városban való létrehozása, indokai 2.8. Az önkéntesség az idősek körében alul reprezentált! 60 év fölött még kevesebb! Időskorúak többsége nem ismeri milyen lehetőségek, milyen képzések vannak ma is részükre! Az élethosszig tartó tanulás elve és gyakorlat kevésbé érvényesül az időskorúak képzésében – hiányosak az életkor – specifikus képzések.

11 II. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Magyarországon – Miskolc Megyei Jogú Városban való létrehozása, indokai 2.9. Jelenleg még hiányosak – vagy nem ismerték fel küldetésüket – olyan szervezetek, amelyek megfelelő szinten tudják közvetíteni az időskori önkéntesség, a továbbképzés, művelődés, tájékoztatás egyéni és társadalmi hasznosságát – erre kíván választ adni Miskolc Városában és a régióban a 3KEMA!

12 III. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány meghatározó alappillérei: „életen át tartó tanulás” /2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről/ 3. Az Életen át tartó tanulás elveinek, szemléletének, gyakorlatának megvalósítása, évi CI. törvény a felnőttképzésről: időskori igények kielégítése, időskorúak bevonása mind az oktatói, mind a résztvevői területekre! 3.1. A permanens tanulás – az időskorú emberi méltóságnak és életminőségének megőrzése. 3.2. Az életen át tartó tanulás az időskor öntevékenységének és önállósságának, önmegvalósításának lehetősége! 3.3. A felnőttképzés, mint meghatározó lehetőség a „tudás-szakadék” megelőzésére az időskorban.

13 III. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány meghatározó alappillérei: „életen át tartó tanulás” /2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről/ 3.4. Az életen át tartó tanulás a „generációs HÍD” felépítése, gyakorlati működtetésének szolgálatában. 3.5. Időskori foglalkoztatást – munkaerő-piaci alapokon – elősegítő képzések, munkavállalók – munkáltatók aktivizálására! 3.6. A célzott Fejlesztés – Kutatás munkálatokba bekapcsolódás! Idősügyi Nemzeti Stratégia idevonatkozó elemeinek beépítése, cselekvési program meghatározása.

14 III. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány meghatározó alappillérei: „életen át tartó tanulás” /2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről/ Biztonság és életminőség erősítése az időskorban. A betegségek kockázatának méltóságának megőrzése, lehetséges jólét és életminőség Az egészségtudatos magatartásra felkészülés, gyakorlása. Szellemi, fizikai, mentális egészségtámogatás – aktivitás, - önkéntesség, - öntevékenység Társadalmi – közösség életformákban az időskorúak helye, szerepe – generációs közösségi terek: sport, játék, fittness, „retro” kávéházak, tematikus klubok.

15 III. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány meghatározó alappillérei: „életen át tartó tanulás” /2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről/ A geriátriai képzés és a szociális gerontológia továbbfejlesztésének együttműködése Az idősek ellátása terén a humánerőforrás fejlesztése: képzések, továbbképzések, szervezése. Az időskori személyiség fejlesztő, énképet erősítő, önértékelést javító, önmegvalósítást támogató tevékenységek megvalósítása.

16 IV. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány – célok, tartalmak, szervezeti keretek
4. Az időskorúak kérésének megítélése, lehetőségei, gyakorlata Európa országaiban: 4.1. Az időskorúak és a képzés kérdésköre egész Európában, pozitív gyakorlatban igen sokszínű. Közös elemük: bő és széleskörű kínálat, időskorúakhoz igazított oktatás módszertan, változékonyság, speciálisak, érdemlegesek, egyéni választásra adnak lehetőséget – a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány alapvető cél – feladat rendszere. 4.2. A Harmadik Kor Egyeteme a Magyarországi felnőttképzési gyakorlatban jelenleg még nem jelent meg – sokszínűségében, multifunkcióiban, speciális, szervezetében és módszerében – részben új felnőttképzési módszer, eszköz, lehetőség!

17 IV. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány – célok, tartalmak, szervezeti keretek
4.3. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány „egyedisége” abban áll, hogy: - színes, változatos képzési formákat nyújt az időskorúaknak, - a képzési formák időtartama változatos, rugalmas, a résztvevők igényeihez igazodik, - képzések, tevékenységek nyitottak a különböző korcsoportok részére, biztosítva a generációk együttműködését.

18 IV. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány – célok, tartalmak, szervezeti keretek
4.4. A képzések időtartamát, formáit – alapjában – meghatározzák a évi CI. törvény a felnőttképzésről, valamint kötött formákban meghatározhatja a képzési programakkreditáció, minősítés követelménye is: (FAT), az önkéntes szerveződések a résztvevők igényeihez igazolódik. 4.5. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány szolgáltatásain résztvevők a WHO által meghatározott időskorúak, valamint az 50 éven felüli (vagy annál fiatalabb) rokkantnyugdíjasok, korkedvezményezettek, a generációk együttműködéséből adódó életkorúak, összességében „nyitott” és „ingyenes”.

19 IV. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány – célok, tartalmak, szervezeti keretek
4.6. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány lehetőséget kínál és nyújt a generációk találkozására, együttműködésére. 4.7. A felnőttképzési szolgáltatások alapján lehetőség nyílik az előzetes tudásszint beszámítására, a kompetencia alapú, modulokra épülő képzési rendszerben az egyes képzések közötti átjárhatóságra.

20 V. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány szolgáltatásai, várható szakmai kínálatának főbb területei 5. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány tudományterületei, ajánlása, kínálata: természeti és társadalomtudományok teljes köre, különös tekintettel művészet, zene, irodalom, hit és erkölcstan, filozófia, egészségmegőrzés, mezőgazdaság, kertészet, gazdálkodás, vállalkozó, fogyasztóvédelem, biztosítás, informatika, idegen nyelv, csillagászat, kommunikáció, bűnmegelőzés stb.

21 V. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány szolgáltatásai, várható szakmai kínálatának főbb területei 5.1. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány kiemelt szolgáltatásai: geontológiai tanácsadás, fogyasztóvédelmi tanácsadás, szociális – egészségügyi tanácsadás, bűnmegelőzési tanácsadás, informatikai tanácsadás, utazási tanácsadás, biztosítási tanácsadás, befektetési tanácsadás – igényeiknek megfelelően bővíthető – időskorú önkéntesek bevonásával.

22 V. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány szolgáltatásai, várható szakmai kínálatának főbb területei 5.2. Környezet és természetvédelmi tevékenységekbe való bekapcsolódás elősegítése időskorúaknak. 5.3. Időskorú alkotókörök – közösségi – közművelődés tevékenységek fejlesztése, önképzőkörök működtetése.

23 V. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány szolgáltatásai, várható szakmai kínálatának főbb területei 5.4. Időskorúakkal kapcsolatos hazai és Európai Uniós pályázatokban részvétel, konzorciumi tagság, partnerség biztosítása – a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány szellemi kapacitásának „bővítése”. 5.5. A gazdasági növekedés eredményesebb megvalósításában az „idősek (bölcsek) mint ötletgazdák (kreatívak)” bekapcsolódásának segítsége, társadalmi-gazdasági innováció.

24 V. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány szolgáltatásai, várható szakmai kínálatának főbb területei 5.6. Az időskorúak felkészítése a különböző önkéntes munkára, az önkéntes munkák ajánlat- kínálat szolgáltatás működtetése. Önkéntesek képzése: 300 fő (2014.-ig) 5.7. Az időskorúak szakmai és emberi érdeklődésének megfelelő haza és külföldi „fedezd fel a világot egyszer és még egyszer” utak szervezése (Szépkorúak Turisztikai Centruma 2011.) 5.8. Felnőttképzéssel kapcsolatos – igényelt – szolgáltatások köre – felnőttképzésről szóló CI. törvény alapján től: tanfolyamok, konferenciák, Szabadegyetem, Szépkorúak Akadémiája (2010.), Nemzetközi Szimpózium (2010), OKJ képzések, klubok.

25 VI. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány szellemi-humánerőforrása
6. A Harmadik Kor Egyetem Miskolc Alapítvány szellemi erőforrása: elsősorban az időskorúakban rejlő szellemi erőforrás, tudás, tapasztalat, bölcsesség, minden generáció tagjai, akik tudásukat megosztani kívánják – iskolai szint, életkortól függetlenül az időskorúakkal.

26 VI. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány szellemi-humánerőforrása
6.1. Elsősorban Észak-magyarországi felsőoktatási intézményeinek nyugdíjas és aktív önkéntes oktatói, - valamint a hazai felsőoktatás kiemelkedő szaktekintélyei, egy-egy tudományterület elemzői múltban vagy jelenben művelői – hazai és nemzetközi tudományok „nagy öregjei”.

27 VI. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány szellemi-humánerőforrása
6.2. Észak–Magyarország – Miskolc gazdasági szereplői, hatékony, eredményes gazdasági – vállalkozói irányítói – bármelyik szintjén e területnek – nyugdíjasok vagy működő elsőszámú vezető menedzser vagy egyéb területen dolgozó gazdasági szaktekintély 6.3. Észak–Magyarország – Miskolc kutatói, tudósai, neves elméleti és gyakorlati szakemberei, újítói feltalálói, a szakma ismert – elismert művelői.

28 VI. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány szellemi-humánerőforrása
6.4. A művészeti és sportélet kiválóságai – nyugdíjas képzőművészek, olimpiai, világ, európai, országos bajnok sportolók, újságírók, zenészek, színészek, történészek, muzeológusok, mezőgazdasági szaktekintélyek. 6.5. Egyházi, civil, társadalmi szervezetek vezetői, önkéntesei, nyugdíjas segítői

29 VI. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány szellemi-humánerőforrása
6.6. Hobby – foglalkozásokat folytató (folytatott) „nyugdíjas megszállottak”, a gyakorlati tevékenységek kiválóságai, példaképei 6.7. Miskolci születésű – „hírességek” - lokálpatrióták – hazai és nemzetközi szaktekintélyek. 6.8. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány szellemi- humánerőforrás „adatbázisa” biztosítja a színes, sokirányú szakirány érdeklődés és igény kielégítését az időskorúak részére.

30 VII. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány pénzügyi – finanszírozási forrásai
7. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány pénzügyi – gazdasági finanszírozása elsősorban szponzori támogatások, pályázatok, egyéni támogatási díjak, szolgáltatások bevételei, szellemi termékek hozamai. 7.1. Európa Unió ig: öngondoskodás, szolidalítás és együttműködés, egyének és közösségek cselekvőképességének megőrzése című fejezet.

31 VII. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány pénzügyi – finanszírozási forrásai
7.2. EU-s hazai, megyei, helyi pályázatok: élethosszig tartó tanulás, felnőttképzés, közművelődési intézmények felnőttképzésben betöltött szerepe, foglalkoztatást elősegítő programok. 7.3. Európa Uniós pályázatok: 7.4. Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) működési és szakmai pályázatai

32 VII. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány pénzügyi – finanszírozási forrásai
7.5. Észak-magyarországi Operatív Program (ÉMOP) pályázatai 7.6. Miskolc Megyei J. Város idősügyhöz kapcsolódó pályázatai (szociális, mecénás) 7.7. Hazai és külföldi vállalatok, vállalkozások - támogató szponzorok – támogatásai 7.8. NEA és más civil pályázatok 7.9. 3KE vállalati szponzorai

33 VIII. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány szervezeti keretei, kapcsolatrendszere, hálózatépítés 8. A 3KE Alapítványt a MITIME Kft – mint egyedüli alapító január 13.-án hozta létre. 8.1. Az Alapítványt öt tagú kuratórium vezeti, melynek az élén az elnök és a titkár áll. 8.2. Az Alapítványt a BAZ Megyei Bíróság 15.Pk /2010/2 szám alatt jegyezte be (2014.-ben módosítva) Székhelye: 3519 Miskolc, Kiss József u. 46. 8.3. Az Alapítvány munkáját az Alapító Okiratban foglaltak, valamint az SZMSZ alapján végzi. 8.4. Bankszámlaszám: OTP: 8.5. 3KE honlapja:

34 VIII. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány szervezeti keretei, kapcsolatrendszere, hálózatépítés 8.5. A 3KE Miskolc Alapítvány az Alapító Okiratban megfogalmazott célokat az Alapítvány köré szervezett – önkéntesekből álló – szakmai csoportok segítségével valósuljon meg: - seniorok tanácsa (bölcsek köre) - tudomány- és szakterületi segítő teamek - felnőttképzési szakértők, pályázatírók - a gyakorlati szakmák mesterei 8.6. A 3KE Miskolc Alapítvány törekszik a széleskörű partneri – hazai, nemzetközi – kialakítására, a célcsoport otthonához közeli képzések kihelyezésére, bázis-központok kialakítására (Kazincbarcika, Vadna, stb.)

35 VIII. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány szervezeti keretei, kapcsolatrendszere, hálózatépítés 8.7. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány széleskörű partneri kapcsolatrendszer kiépítésére törekszik a felnőttképzést folytató intézményekkel. Törekszik városi, regionális, országos hálózat kialakítására (2016.)

36 VIII. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány szervezeti keretei, kapcsolatrendszere, hálózatépítés 8.8. A Harmadik Kor Egyetem Miskolc Alapítvány megkülönböztetett együttműködést, kapcsolatot alakít ki a városi, megyei, országos idősügyi tanácsokkal, idősügyi–szociális intézményekkel, civil, egyházi, társadalmi szervezetekkel. (Jelenleg kb. 59 szervezettel van élő szakmai kapcsolata)

37 IX. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány módszerei, eszközei: képzési céljaink megvalósításában 9. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány módszereinek alapjai: - A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány tevékenységeiben a részvétel önkéntes - A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány képzései gyakorlat orientáltak - A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány képzései, foglalkozásai problémákat feszegetnek, problémaközpontú munkájában a résztvevők tapasztalataira épít mint forrás – használhatnak irodalmat, tankönyvet, jegyzetet is.

38 IX. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány módszerei, eszközei: képzési céljaink megvalósításában - A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány tapasztalatok kritikai értékelésből von le következtetéseket. - A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány törekszik a valóság sokoldalú értelmezésére - A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány viszonylag közvetlen keretek közt, a résztvevők aktivitása, együttműködése, viszonylagos önállósága. 9.1. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány képzési módszerei: - Az agytröszt módszer: szakértő kérdezése, moderátor vezetésével.

39 IX. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány módszerei, eszközei: képzési céljaink megvalósításában - A csevegő módszer: előadó közvetlenül beszél (cseveg) a témával kapcsolatos eredményeiről. - Az elemző módszer: ónálló írásbeli vagy szóbeli témák kifejtése, kritika feldolgozása, következtetések. - A felfedeztető eljárás: a „felfedezés” teret ad az önálló gondolkodásra, kreativitásra - A fórum: a közösség egy- vagy több szakértővel beszélget - Az impulzus módszer: lökés, ösztönzés – minden új szakaszon, új ösztönzést ad, előadás 3-4 részből áll, vélemények kifejtésére jó lehetőség.

40 IX. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány módszerei, eszközei: képzési céljaink megvalósításában - Az interjú módszer: az előadó folyamatosan kérdésekre válaszol, előzetesen a kérdések összegyűjthetők - Kerekasztal vita: csoportos problémamegoldó eljárás, moderátor vezet - Méhkas módszer: a csapatmunka egyik változata, egy- egy téma perces megbeszélést jelenti. - Ötletcsiszolás, ötletroham: ötletek és javaslatok vitájából alakuljon ki az optimális közös eredmény. - A panelvita: ugyanazt a témát 3-4 szakember a saját szakterülete vonatkozásában világítja meg.

41 X. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány 2013 évi képzési terve – képzési lehetőségek kínálata, információk, felnőttképzési tanácsadás (2001. évi CI. törvény) Ssz. A képzés lehetőségei A képzés lehetőséges követelményei 1. Népfőiskolai tanfolyamok, előadások, szakkörök „Tét nélküli” képzések, ismereteket, kompetenciákat nyújtó 2. Szabadegyetem előadásai, szemináriumai – oktatói munka (pl.: bűnmegelőzés) „Tét nélküli” képzések, ismereteket nyújtó, kompetenciákat adó, önállóságot növelő – szellemi frissességet biztosító. 3. Szépkorúak Akadémiája előadások, konzultációk, bemutatók – előadások tartása (2010.-től folyamatosan) „Tét nélküli” képzések, egészségügyi, rekreációs, szociális, fogyasztóvédelmi, mezőgazdasági, stb. ismereteket, kompetenciákat nyújtó - adó 4. Ismeretterjesztő előadások (TIT) részvétel, előadások tartása, szeminárium vezetés „Tét- nélküli” ismeretterjesztések, közreműködés, gyakorlati tapasztalatok szerzése

42 X. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány 2013 évi képzési terve – képzési lehetőségek kínálata, információk, felnőttképzési tanácsadás (2001. évi CI. törvény) Ssz. A képzés lehetőségei A képzés lehetséges követelményi 5. Közművelődési intézmények felnőttképzési, szakkörök, öntevékenykörök, hobbykörök, tevékenykedtetés, kulturális jellegű aktivitás „Tét-nélküli” ismeretszerzés, kulturális-művelődési igény kielégítése, önmegvalósítás, önkifejezés 6. Idősek klubjainak ismeretterjesztő rendezvényei, játékos szellemi vetélkedők, rekreáció, retro klubok, egészségfejlesztés, stb. „Tét-nélküli” ismeretszerzés a mindennapi szellemi frissesség fenntartása, tevékenykedtetés, lelki-testi „karbantartás” követelménye 7. Vasárnapi iskola – egyházak által szervezett ismeretterjesztő, tudáspótló, közössége építő, mentális fejlesztő „Tét-nélküli” – ismeretszerzés, tanulási hiányosságokat pótló, műveltséget emelő, egyháztörténeti betekintést nyújtó – elsősorban vidéki, kis településeken jellemző 8. Gazdakörök –ismeretátadó, új-korszerű eljárásokat közvetítő közösséget erősítő, vállalkozásokat generáló non formális rendszer (Vadna, Rudabánya, Berente, stb.) „Tét-nélküli” – kistérségekben, falun, kistelepüléseken mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, állattenyésztői ismereteket erősítő, felújuló, korszerűsítő 9. Helyi önképzőkörök – önművelődés, önmegvalósítás, öntevékenység – ismeretek átadása, tevékenykedtetés – kisebb közösségekben (festészet, gyöngyfűzés) „Tét-nélküli” – elsősorban önszerveződéssel, öntevékenykedtetéssel megvalósuló – mindennapi élethez kapcsolódó praktikus ismeretek

43 A képzés lehetséges követelményei
X. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány 2013 évi képzési terve – képzési lehetőségek kínálata, információk, felnőttképzési tanácsadás (2001. évi CI. törvény) Ssz. A képzés lehetőségei A képzés lehetséges követelményei 10. „LX-LXX-LXXX-Szépkorúak a Net-en” – informatikai-számítástechnikai foglalkozások egyénileg – klubfoglalkozások keretei között. (Digitális közösség Miskolc : db laptop időseknek + tanfolyam) „Tét nélküli” – motivált ismereteket adó - a „világhálón” kapcsolatokat nyújtó – közéleti és kulturális, szellemi frissességet biztosító, generációk közötti kapcsolatokat erősítő tevékenység. 11. „Nemcsak a húszéveseké a világ” – ismerd meg hazánkat, a világot – élményszerű – rekreációt biztosító tevékenykedés. (Szépkorúak Turisztikai Centruma től – szervezett utaztatás) „Tét nélküli” természeti, környezeti, történelmi ismereteket nyújtó, változó testi-szellemi erőfeszítéseket igénylő feladat, turizmus, turisztika

44 XI. Az időskori tanulás és foglalkoztatás összefüggései

45 (kapcsolódási pontok az Európa 2020 Stratégiához)
XII. A XXI. századi Európai országok üzenetei az aktív, minőségi időskor megéléséhez (kapcsolódási pontok az Európa 2020 Stratégiához) „Ne becsüljük alá az időskorú emberi erőforrások erejét” „Az időskori életminőség javítása érdekében folytassunk megelőző tevékenységet!” „Fordítsunk megkülönböztetett figyelmet az élethosszig tartó tanulás és a nyugdíjasok továbbfoglalkoztatási lehetőségeinek bővítésére.” „Serkentsük az idős emberek társas aktivitását, magányuk csökkentése érdekében.”

46 (kapcsolódási pontok az Európa 2020 Stratégiához)
XII. A XXI. századi Európai országok üzenetei az aktív, minőségi időskor megéléséhez (kapcsolódási pontok az Európa 2020 Stratégiához) „Ismerjük fel az idősödő társadalom megváltozott szükségleteit, s ennek szem előtt tartásával fejlesszük a szolgáltató és ellátórendszereket.” „Segítsük elő az egészségturizmust, a helyi idősturisztikai ágazatot.” „Szélesítsük ki az állami, a magán és a „harmadik kor” szektorbeli szereplők közötti együttműködések körét. (Creator projekt: – ) Partnerek: Svédo. Franciao. Finno. Lengyelo. Spanyolo. Magyaro.: Észak-magyarországi régió: 3.Kor Egyeteme Miskolc - NORDA

47 XII./a Az Európa 2020 Stratégiához megvalósítási javaslatok, ötletek
Hozzunk létre regionális ernyőprojekteket az idősek életkörülményeinek javítása érdekében! Indítsunk kiegészítő képzéseket az idős emberekkel közvetlen foglalkozó humánerőforrás részére, a közép és felsőoktatásban! Támogassuk az élethosszig tartó tanulást és bővítsük annak lehetőségeit! Javítsuk az idős emberek táplálkozási szokásait, az élelmiszer ellátásukat. Nyissunk több Fitnesz és rekreációs parkot idősek számára!

48 XII./a Az Európa 2020 Stratégiához megvalósítási javaslatok, ötletek
Fokozatosan teremtsünk lehetőséget arra, hogy a nyugdíjazást követően – differenciáltan – mentorként lehessen visszatérni a munkaerőpiacra. Ki kell alakítani olyan ösztönzőket, melyek elősegítik a nyugdíjasok továbbfoglalkoztatását. Szenior Szakértői Központok (SzSzK) segítségével biztosítunk az idősek megfelelő szolgáltatásokhoz való juttatását. (Creator projekt – 3.Kor Egyeteme Miskolc 2012.)

49 XII./b Az Európa 2020 Stratégiához megvalósítási javaslatok, ötletek
Támogatunk egy „új öregedési kultúra” elterjedését, megerősítve a társadalmi kapcsolatok jelentőségét. Biztosítsunk könnyebb internet hozzáférést az időseknek, megfelelő szintű informatikai oktatási lehetőségeket. Támogatjuk az idősek élet és egészségvédelmét, biztonságát szolgáló alkalmazott kutatásokat. Elősegítjük a generációkon átívelő és generációk közötti megoldások elterjedését, csökkentve az idősek magányosságát. Támogatjuk a „szenior piac” köré szerveződött versenyképes klaszterek létrejöttét az „alkonygazdaság” fellendítését. Kezdeményezzük az időskori önkéntes munka integrálását a hivatalos szolgáltatás rendszerbe. Creator projekt – 3.Kor Egyeteme Miskolc 2012.

50 XII./c Az Európa 2020 Stratégiához kapcsolódó „jó gyakorlatok” – nemzetközi kitekintéssel
Svéd: Vasterbotten: „Idősotthon munkatársai foglalkoztató központot indítottak be „házon belül”. Bevonták az aktív időseket. Szolgáltatásaik: gyógyfürdő pedikűrrel, érzésstimuláló szoba kialakítása, fitnesz és zeneszobák. Forrás: Eu pályázat Finn: Hame: Az ápolóképző keretei között az ápolóhallgatók lehetőséget kapnak az idős emberekkel otthonaikban való találkozásokra, valós élethelyzetek megismerése. Francia: BIO-LIFE projekt: A projekt lényege, hogy az idős emberek otthonaikban élhetnek, megőrizve függetlenségüket, biztosítva egészséges táplálkozásukat. Brescia tartomány: projekt célja: kompetenciák átadása időskorú munkavállalók és tanoncok között – speciális üzleti szektorban pl.: sportfegyverek – kézműves mesterség: fegyverkovács

51 XII./d Az Európa 2020 Stratégiához kapcsolódó „jó gyakorlatok” – nemzetközi kitekintéssel
Magyar: Észak-Magyarország: Civil kezdeményezés: 2010 Harmadik Kor Egyeteme létrehozása – egyedülálló és első és első ilyen szervezet Magyarországon: „életen át tartó tanulás időskorban is”, aktív, minőségi időskor: szellemi, mentális, fizikai frissesség megőrzése. Szépkorúak Akadémiája létrehozása től. Önkéntességtől a foglalkoztathatóságig. Lengyel: Poznan: évben: megrendezték a „poznani idősnapokat”. Szervezők a lengyel diákok voltak. Rámutattak: Poznan második fő ereje a nyugdíjasok. Létrehoztak: „nyugdíjas barát helyeket”: kávézók, boltok, kulturális intézmények. (Creator projekt - 3.Kor Egyeteme Miskolc 2012)

52 XII./d Az Európa 2020 Stratégiához kapcsolódó „jó gyakorlatok” – nemzetközi kitekintéssel
Spanyol: Asztúria: „Emberközpontú technológiákkal kapcsolatos kutatások”. Célja: egyetemes hozzáférést biztosítani az információkhoz a felhasználók szükségleteihez és környezetéhez igazodva – idősek számára is használható eszközökkel. Francia: Lorraine: „regionális turisztikai, gazdasági és szabadidős terv”. Lényege: a lorraine-i turizmus erősítése és támogatása. Nyugdíjasok speciális igényeinek kielégítése, pl.: szálláshelyeken (Creator projekt - 3.Kor Egyeteme Miskolc 2012)

53 XIII. Az időkorúak képzési tanulási aktivitás jellemzői
Életkor szakaszai Tanulási aktivitás Fejlesztési irányok 45-54 évesek I. Befolyásolási tényezők: eddig megtett tanulási utak Eddig elért tanulás szint tartása, fejlesztése, kiegészítése Meglévő szakmai tudás korszerűsítése  munkaerő-piaci igények kielégítése szociokultúra életmód, értékrend szakma orientált továbbképzés: „kiképzés” Új szakmai terület megismerése (váltás!): „átképzés” értékrend – egészség állapot Informatikai - nyelvtanulás Vállalkozási ismeretek elsajátítása család – motiváltság Pályatervezési tréning: specializálódás „Mester-képzés” – „önbecsülés”

54 XIII. Az időkorúak képzési tanulási aktivitás jellemzői
Életkor szakaszai Tanulási aktivitás Fejlesztési irányok 55-64 évesek II. Befolyásoló tényezők: egészség – betegség – szociokulturális helyzet A viszonylagos hanyatlás megelőzése, szakmai „karbantartás” „Mester-képzés” – generációk közötti együttműködés Motiváltság - család Előnyben a „nem formális tanulás” Specializáció  szolgáltatóipar – ellátás – mezőgazdaság – vállalkozás – „életkedv” visszaszerzése tanulási szint, egyéni életutak Új képességek meg-szerzése (kompetenciák), Tudás-átadás – népfőiskolai – szabadegyetemi keretek – „képzők – képzése” Felgyülemlett hátrányok „súlya – ellensúlyozása”, lehetősége „reakcióidő” Megerősítése „Tudás-hiány”, pótlása, motiváltság Alkalmazható tudás – gyakorlat – praktikumok megtanulása – önellátás, önkéntesség munkaerő - piacról fiatalon távozók Digitális ismeretek Kulturális fejlesztés

55 XIII. Az időkorúak képzési tanulási aktivitás jellemzői
Életkor szakaszai Tanulási aktivitás Fejlesztési irányok 65-74 és azon felül évesek III. Befolyásoló tényezők: testi-lelki egészség – fizikai állapot – mozgás állapot – szellemi frissesség Nem formális tanulásráképzés, kiegészítő képzés Kognitív folyamatok „ébren tartása”, megerősítése, funkciók biztosítása család – motiváltság Önmaguk által szervezett tanulási – ismeretterjesztő – praktikumokat megerősítő – fejlesztő kompetenciák Rekreációs folyamatokban való aktív részvétel tudásszint – szakmai ismeretek minősége öntevékenység – „kortárs-képzés” Népfőiskolai, szabadegyetemi – klubszerű ismeretátadás, közvetítés Tudás-átadás” – „Mester-képzés” „Tétnélküli képzések”

56 XIII. Az időkorúak képzési tanulási aktivitás jellemzői
Életkor szakaszai Tanulási aktivitás Fejlesztési irányok 40 éven felüli nők Befolyásoló speciális tényezők: inaktivitási tendencia feltűnően nő nem formális – rövid idejű – szakmai ismeretek szerzése Részmunkaidős munkaerőpiacra képzés kevés a gyermeknevelés utáni munkaerő-piaci reaktiválódás Nagyobb aktivitás jelentkezik a „humán” területek felé Korábbi iskoláztatási hiányok miatt „tudásdeficit” pótlása iskolarendszerű képzésben társadalmi szinten a női inaktivitás elfogadottabb, mint a férfié Munkaerő-piacon „eladhatatlan” korábban szerzett szakmák-kiváltása Munkahelyet megtartó továbbképzések, átképzések munkanélkülivé válás esetén nem lépnek be a „munkaügyi” rendszerbe megkezdett képzések – Gyes, Gyed miatt megszakadt befejezése, kiegészítése Digitális ismeretek, nyelvi képzések egyedülálló-szingli vagy özvegy

57 XIV. Statisztikai adatok az idősek tanulási jellemzőiről
A KSH adataiból (2011. év) kitűnik, hogy a 45 évnél idősebbek három korcsoportjában: - a évesek: ,0 %-a - a évesek: 6,5 %-a - a évesek: 3,2 %-a vett részt valamilyen tanulási programban Ebből következik, hogy a: - a évesek: 87,0 %-a - a évesek: 93,0 %-a - a évesek: 95,0 %-a nem vett részt semmilyen jellegű tanulási programban!?

58 XIV. Statisztikai adatok az idősek tanulási jellemzőiről
A részvételi arány a nemek közötti megoszlásban a következő %-os megoszlást mutat: férfiak részvétele: nők részvétele: évesek: 8,6 % ,1 % évesek: ,9 % ,3 % évesek: ,6 % ,0 %

59 XIV. Statisztikai adatok az idősek tanulási jellemzőiről
Az elmúlt évek tapasztalatai és KSH adatai az érdeklődési irányok és számok a humán és természettudományi jellegű képzések iránt a évesek esetében: - humán tudományok részvételi arány: 33,9 % - természettudományi képzési területek: 27,7 % - egyéb területek pl. szociális, egészségügyi: 32,4 %

60 XIV. Statisztikai adatok az idősek tanulási jellemzőiről
Az évesek informális tanulási programokban való részvételük és a férfiak-nők %-os megoszlása: férfiak: nők: - szakkönyvek, szakfolyóiratok olvasása: ,1 % ,5 % - internet használók: ,3 % 6,4 % - könyvtár használat: ,0 % 7,6 % - CD-ROM használók: ,2 % 8,5 % - egyéb ismeretterjesztő, közvetítő intézmény: ,0 % 7,0 %

61 XIV. Statisztikai adatok az idősek tanulási jellemzőiről
A tanulási tartalmat kifejező képzések az évesek esetében: - műszaki, ipari, építőipari: 11 % - mezőgazdasági jellegű képzés: - - egészségügyi, szociális jelleg: 5,7 % - szolgáltatás jellegű: 34,8 % - társadalomtudomány: 8,3 % - természettudományi: 16,2 % - humán tudomány: 12,9 %

62 XIV. Statisztikai adatok az idősek tanulási jellemzőiről
Tanulási igények, tendenciák a évesek korcsoportjában: - A tanulási programokban résztvevő évesek 2,1 %-a vesz részt képesítést adó, formális képzési programokban. - A évesek: 5,3 %-a képesítést nem adó, nem formális képzési programokban vesz részt. 92,6 %-a informális tanulási programokban vesz részt. Ezek az arányok a tanulási igényeknek azt az orientációját jelzik, amely egyrészt e korosztálynak a képesítésekhez, másrészt a tanítási-tanulási folyamatok jellegéhez fűződő viszonyára mutat. Ez a korosztály jelenleg még aspirál a közoktatás, a szakképzés és a felsőoktatás iskolai jellegű intézményeire.

63 XV. Mi ösztönzi az idős embert a rekreációs - szabadidős tevékenységre:
A REKREÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEKRE? szórakozás a pillanatnyi világ (jelen) megismerése felfedezés rossz szociális helyzet egyensúlyozása társas élet iránti igény, ~ színesítése élménykeresés „fontos vagyok még!” érzése a szociális szolgálat igénye lelki egészségvédelem magányoldás vágykielégítés családi minta követése, ~ késztetés tehetségkibontakoztatás és egyéb „saját” megfogalmazott igények… ÖRÖM-IGÉNY (Molnár 2008)

64 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány"

Hasonló előadás


Google Hirdetések