Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Foglalkoztatási Programok Osztálya – osztályvezető

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Foglalkoztatási Programok Osztálya – osztályvezető"— Előadás másolata:

1 Foglalkoztatási Programok Osztálya – osztályvezető
Dombóvár - Roma Fórum Sasvári Gábor Foglalkoztatási Programok Osztálya – osztályvezető

2 A romák munkaerő-piaci reintegrációjához kapcsolódó programok a Dél-Dunántúlon 2007-ben
„Telepek, telepszerű lakókörnyezetek rehabilitációja, élhetőbbé tétele” közhasznú foglalkoztatási program „TE IS” (Tolerancia Erősítő Innovatív Szövetség) program Humánerőforrás-fejlesztési Operatív program 1.1 intézkedése „Patrónus” program (Pályaválasztást segítő és mentor-tanárok) Foglalkoztatás-szervező menedzserek

3 „Telepek, telepszerű lakókörnyezetek rehabilitációja, élhetőbbé tétele” közhasznú foglalkoztatási program A regionális közhasznú foglalkoztatási program célja: a Dél-dunántúli régióban a telep- és telepszerű lakókörnyezetben, valamint a városi kolóniákban élők életminőségének javítása, 190 fő foglalkoztatásának átmeneti elősegítésével, a lakókörnyezeti és település rehabilitációs intézkedések megvalósítása érdekében. (út- és járdaépítés, vagy karbantartás, felújítás, csapadékvíz elvezetés, hulladékszállítás megoldása, illegális hulladéklerakók felszámolása, közterület rendezés, az egészséget veszélyeztető tényezők visszaszorítása, parlagfű mentesítés, stb.)

4

5 „TE IS” (Tolerancia Erősítő Innovatív Szövetség) program
Az EQUAL által támogatott program célja, hogy elősegítse a hátrányos helyzetű munkanélküli célcsoportok (a megváltozott munkaképességűek, fogyatékkal élők, a munkaerő-piacra visszatérni szándékozó nők, valamint a romák) munkaerő-piaci integrációját. A projekt célkitűzései: A hátrányos helyzetű munkavállalók nyílt munkaerő-piaci integrációjának elősegítése az esélyegyen-lőséget szolgáló és a diszkrimináció mentességet biztosító szolgáltatási rendszer megvalósítása, és a foglalkoztathatóság növelése.

6 A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív program 1.1 intézkedése
„A munkanélküliség megelőzése és kezelése” elnevezésű projektbe a Dél-dunántúli régióban 563 roma álláskereső került bevonásra. A roma résztvevők integráltan vettek részt a programban. A program elemei: Tanácsadás Képzés Támogatott foglalkoztatás Folyamatos mentori szolgáltatás

7 A romák aránya a bevont résztvevők között Dél-Dunántúl (HEFOP 1.1)

8 A romák aránya a bevont résztvevők között megyei bontásban (HEFOP 1.1)
Baranya Somogy Tolna

9 A romák aránya célcsoportok szerint Dél-Dunántúl (HEFOP 1.1)

10 A terv / tény adatok a bevont roma célcsoportra vetítve (HEFOP 1
A terv / tény adatok a bevont roma célcsoportra vetítve (HEFOP 1.1) Dél-Dunántúl, december

11 „Patrónus” program (Pályaválasztást segítő és mentor-tanárok)
Álláskereső pedagógusok (elsősorban tanár vagy középiskolai tanár, illetve szociálpedagógus végzettséggel rendelkező regisztrált álláskeresők) elhelyezkedésének elősegítése az óratervi órán kívüli, az iskola által felvállalt, alább ismertetendő feladat ellátása érdekében. A hátrányos helyzetű, lemorzsolódással veszélyeztetett, tanulási nehézségekkel küzdő, 7-8. osztályos, illetve osztályos tanulók esélyegyenlőségének növelése, felzárkóztatásuk elősegítése, és az iskolából való lemorzsolódásuk arányának csökkentése, pályaorientációjuk, pályaválasztásuk elősegítése. Az oktatás/szakképzés és a munka világa közötti kapcsolatok erősítése, elősegítve ezáltal az iskolarendszer és a szakképzés különböző szintjeiről kilépő fiatalok számára a munkaerőpiacra való belépést és a változó munkaerő-piaci igényekhez történő alkalmazkodást.

12 Foglalkoztatás-szervező menedzserek
A munkaügyi szervezetben 3 fő roma foglalkoztatásszervező menedzser dolgozik, határozatlan idejű köztisztviselőként. Főbb feladataik: a kistérségekben folyó, a cigányságot érintő, a foglalkoztatásukat, munkaerő-piaci integrációjukat segítő programok figyelemmel kísérése, a programokban való aktív közreműködés, a foglalkoztatást elősegítő intézményrendszer és a civil szervezetek együttműködésének segítése, helyi partnerség kialakítása, a célcsoport igényeinek feltárására irányuló szükségletfelméré-sekben való közreműködés


Letölteni ppt "Foglalkoztatási Programok Osztálya – osztályvezető"

Hasonló előadás


Google Hirdetések