Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közös agrárpolitika első éve, az agrártámogatások új rendszere

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közös agrárpolitika első éve, az agrártámogatások új rendszere"— Előadás másolata:

1 A közös agrárpolitika első éve, az agrártámogatások új rendszere
Dr. Gyuricza Csaba elnök Gödöllő, május 27.

2 Az MVH által kezelt támogatások
Közös Agrárpolitika KAP Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (EMGA) Piacszabályozó vagy támogató intézkedések Közvetlen kifizetések Tájékoztatási és promóciós tevékenységek Iskolagyümölcs- és iskolazöldségprogramhoz, állatbetegségekhez és a fogyasztói bizalomvesztéshez kapcsolódó intézkedések Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) Vidékfejlesztési program Nemzeti forrás Nemzeti támogatások

3 Agrár- és vidékfejlesztési forrás
=> új programozási időszak Az új időszakban a Magyarországra jutó KAP támogatás (I. és II. pillér összesen) 12,1 Mrd Euró (több mint 3700 Mrd Ft), Ebből: a vidékfejlesztési programra (KAP II. pillér) jutó uniós és nemzeti forrás együtt 4,1 Mrd Euró (több mint 1200 Mrd Ft)

4 Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (EMGA)

5 Az egységes kérelem keretében igényelhető támogatások
A támogatás feltétele a kölcsönös megfeleltetés intézkedéseinek betartása Alaptámogatási rendszer Egységes területalapú támogatás (SAPS) Zöldítés Fiatal gazdálkodóknak juttatott támogatás Termeléshez kötött támogatások (állatalapú és növénytermesztési) VAGY Kisgazdaságok egyszerűsített támogatási rendszere Egyösszegű éves kifizetés Zöldítés követelménye alól mentesül Kölcsönös megfeleltetés be nem tartása nem kerül szankcionálásra 12/2015. (III.30.) FM rendelet + 17/2015. (III. 30.) MvM rendelet

6 Mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer
Minden közvetlen kifizetést helyettesít. Egyösszegű támogatás, melynek mértéke minimum 500 €/év/gazda, maximum 1250 €/év/gazda 2015. aug. 15-ig lehet jelölni az EK felületen, ha a mg-i termelő be kíván lépni a rendszerbe, később semmilyen formában nem tud belépni! A 2015-ben használt terület nagyságot fent kell tartani a gazdálkodónak a későbbi években is A mezőgazdasági kistermelők támogatásáról szóló 16/2015. (IV.9.) FM rendelet

7 Egységes területalapú támogatás (SAPS)
A SAPS támogatás igénybe vétele szempontjából a termelés, illetve a termelési tényezők alkalmazása nem kötelező A SAPS támogatás esetében az a termelő jogosult az adott területre támogatást igényelni, aki a jogszabály által megadott időpontban a terület jogszerű használója; főszabályként 2015 június 9-én a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó. Változás!!! SAPS támogatás – kérelem szinten – csak abban ez esetben nyújtható, ha a SAPS támogatásra igényelt területek ellenőrzése alapján a SAPS támogatható terület eléri az 1 hektárt; Az igénylési területegység (tábla) támogatható területének el kell érnie a 0,25 hektárt.

8 Közvetlen kifizetések csökkentése: a degresszió és a pénzügyi fegyelem
csak a SAPS összegére vonatkozik, az egyéb közvetlen támogatási elemekre (pl. zöldítés, termeléshez kötött támogatások) nem: euró felett euró támogatásig 5%-os elvonás (így 26 ezer eurót kell 5%-kal csökkenteni: 26000x0,05= 1300 €) euró feletti összeg 100%-os elvonása. b) A pénzügyi fegyelem változatlanul minden közvetlen támogatás esetén alkalmazandó 2000 € felett.

9 A zöldítési támogatás Kötelező a SAPS igénylők számára
Hektáronkénti becsült összege 80 EUR A kölcsönös megfeleltetés követelményein túlmutat Az ökológiai gazdálkodást folytató üzemnek az a táblája, amelyen ilyen gazdálkodás folyik, vagy átállás alatt áll, mentesül a zöldítés alól: Összes területükön ökológiai gazdálkodást folytatók mentesülnek a követelmények betartása alól Részben ökológiai gazdálkodást folytatóknál az ökológiai gazdálkodásba nem vont táblákra kell vonatkoztatni a követelményeket! Feltételei: terménydiverzifikáció állandó legelő fenntartása ökológiai jelentőségű területtel (EFA) való rendelkezés

10 Terménydiverzifikáció
Nem ugyanazt jelenti, mint a vetésváltás: a vetésváltás = időbeliség; termény diverzifikáció = térbeliség. Követelmények: 10 ha alatt legalább 1 növény; 10 ha szántó felett legalább 2 növény (különböző nemzetség) (a fő növénykultúra a szántó terület legfeljebb 75%-át foglalhatja el); 30 ha szántó felett legalább 3 növény (különböző nemzetség) termesztésének kötelezettsége (a fő növénykultúra nem teheti ki a szántóterület több, mint 75 %-át, továbbá a két fő növénykultúra együttesen nem érheti el a szántóterület több, mint 95 %-át); A őszi és a tavaszi terményeket különböző növénykultúráknak kell tekinteni, még abban az esetben is, ha ugyanahhoz a nemzetséghez tartoznak. Bármely egy nemzetségbe tartozó faj külön kultúrának tekintendő a káposztafélék, burgonyafélék és a kabakosok esetében.

11 Állandó gyepterület Állandó gyep fogalma: olyan MePAR-ban lehatárolt gyep, amely az üzem vetésforgójában öt vagy ötnél több évig nem szerepel; A évi bázishoz viszonyítva csak 5%-ban csökkenhet az állandó gyepek nagysága; Tagállami szintű monitoring, de a visszaállítás a mezőgazdasági üzemek szintjén jelent kötelezettséget; Visszaállítási kötelezettség az állandó gyepterületté való visszaalakításra vonatkozik, olyan földterületek esetében ahol a korábbi időszakban állandó legelőként vagy állandó gyepterületként használt földterületet valamilyen más célú földterületté alakították át; Natura 2000 gyepek más célú földterületté alakítása tiltott!

12 Ökológiai célterület (EFA)
15 hektárnál nagyobb szántóterület esetén, annak legalább 5%-ának megfelelő méretű ökológiai jelentőségű területtel kell rendelkeznie a gazdálkodónak Parlagon hagyott terület nitrogénmegkötő növényekkel beültetett területek ökológiai jelentőségű másodvetés: a főnövény betakarítása utáni és a következő főnövény előtt legalább két fajból vetett növény-állomány tájelemek: (1) fás sáv; (2) magányos fa; (3) fasor; (4) fa- és bokorcsoport; (5) táblaszegély; (6) kis kiterjedésű tó; (7) vizes árok; (8) kunhalom, (9) gémeskút teraszok vízvédelmi sávok: tó és folyó menti vízvédelmi sávok agrár-erdészeti hektárok: EMVA-ból finanszírozott támogatással létrehozott agrár-erdészeti hektárok erdősített területek: EMVA és NVT támogatásból erdősített területek (mgte) erdőszélek mentén fekvő támogatható sávok: olyan min. 1 és max. 10 m közötti, erdővel határos támogatható sávok, melyeken végezhető mezőgazdasági termelés rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvénnyel beültetett területek: őshonos fajokból létrehozott sarjerdő, amelyeken nem használnak ásványi műtrágyát és/vagy növényvédő szereket.

13 Fiatal gazdálkodók támogatása
Természetes személy A támogatási kérelem benyújtásának évében 40 évesnél nem idősebb. Jogi személy Egy vagy több, a fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt áll. Jogi személy esetében kötelezően csatolni kell a kérelemhez a létesítő okiratot! Legfeljebb 5 éven keresztül nyújtható. (Aki 2013-ban nyújtott be támogatási kérelmet, 3 éven át 2015-től 2017-ig, aki 2015-ben nyújt be először kérelmet, 5 éven át 2020-ig kaphatja, aki csak 2017-ben kezd gazdálkodni, az csak 3 éven át 2020-ig kaphat támogatást.) A támogatás felső területi korlátja 90 hektár. A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III.13.) FM rendelet

14 Termeléshez kötött növény termesztési támogatások
SAPS alaptámogatás mellett igényelhető: rizs, cukor, gyümölcs, zöldség, ipari zöldség, szemes fehérje, szálas fehérje növények esetében minimum 1 ha SAPS támogatásra jogosult és az adott évben a termeléshez kötött támogatásra megjelölt területe SAPS jogosult kérelemszinten minimum támogatás: 1 ha – kivéve gyümölcs és zöldség kultúránként a támogatható terület nagysága: 0,3 ha hektáronként meghatározott minimális mennyiségű minősített szaporítóanyag használata és annak igazolása a kérelem benyújtása során gazdálkodási napló vezetése Termeléshez kötött közvetlen támogatásáról szóló 9/2015. (III.13.) FM rendelet

15 Termeléshez kötött állattenyésztési támogatások
Európai Unió által finanszírozott támogatás anyajuh tartás támogatása anyatehén tartás támogatása hizottbika-tartás támogatása tejhasznú tehéntartás támogatása Termeléshez kötött közvetlen támogatásáról szóló 9/2015. (III.13.) FM rendelet Átmeneti nemzeti támogatás Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II.19.) FM rendelet

16 Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA)

17 VP források

18 VP Források - Beruházások

19 Egyszerűbb, hatékonyabb pályázati eljárások
egységes eljárás (272/2014 Korm. r.): pályázati kiírások, Ket. helyett Ptk. elszámolások egyszerűsítése (egyösszegű átalány, átalány alapú egységköltség, %-ban meghatározott átalányalapú finanszírozás) adott összeghatárig a fejlesztések egyszerűsített követelményei és elbírálása előleg (bankgarancia, v. azzal egyenértékű biztosíték szükséges), halasztott önerő saját teljesítés, természetbeni hozzájárulás, használt eszköz

20 Az új Vidékfejlesztési Program fő célkitűzései:
Munkahelyteremtés a vidéki munkahelyek megőrzése, számának növelése, a munkavállalás feltételeinek javítása Kis–, és közepes méretű gazdaságok előnyben részesítése foglalkoztatásban betöltött szerepük Fenntarthatóság, klímavédelem energiahatékonyság növelése, energiafüggőség csökkentése

21 Az új Vidékfejlesztési Program fő intézkedései:
Munkaigényes ágazatok kiemelt beruházási támogatásai: kertészet, állattenyésztés; Élelmiszer feldolgozás, helyi piacok; Termelésbiztonság növelése (öntözés, kármegelőzési beruházások); Vidéki infrastruktúra fejlesztése és a helyben termelt erőforrások felhasználása (helyi utak, közétkeztetésben helyi alapanyagok, középületek energetikahatékonyságának növelése).

22 Agrárgazdálkodóknak Beruházások
Öntözésfejlesztés, víztárolás, melioráció; Állattenyésztés: technológiafejlesztés, erőforrás-hatékonyság javítása, trágyatárolás Kertészet: technológiafejlesztés, erőforrás-hatékonyság javítása Kisméretű szántóföldi terménytárolók létesítése és szárítók korszerűsítése Kockázat-megelőző beruházások (jégháló, talajgenerátor, stb.) ÚJ Agrár-innovációs csoport közös projekt beruházásai ÚJ + ÚJ! Kis gazdálkodók számára: átalány fejlesztési támogatás 5 éves üzleti terv megvalósítására, két részben (4,5 millió Ft)

23 Állattenyésztés: fejlesztési támogatások
Jogosultak: legalább 6000 STÉ-vel rendelkező mg-i termelők (legalább 50% mg-i tev. származó árbevétel) Támogatási keret: 74 Mrd Ft Max. támogatástartalom/projekt: 500 millió Ft Támogatási célok: technológiai fejlesztési, építési beruházás energiahatékonyság és megújuló energia fiatal gazda trágyatároló agrár-innovációs operatív csoportok

24 Kertészet: fejlesztési támogatások
Jogosultak: legalább 6000 STÉ-vel rendelkező mg-i termelők (legalább 50% mg-i tev. származó árbevétel) Támogatási keret: 70 Mrd Ft Max. támogatástartalom/projekt: 500 millió Ft Támogatási célok: technológiai fejlesztési, építési beruházás energiahatékonyság és megújuló energia fiatal gazda agrár-innovációs operatív csoportok

25 Fiatal Gazdák Jogosultsági feltételek:
Induló támogatás Jogosultsági feltételek: a pályázat benyújtásának idején 40 éves vagy fiatalabb szakirányú végzettség első ízben kezd gazdálkodni egyéni vállalkozóként 6000 és STÉ közötti termelési potenciál 12 millió Ft átalánytámogatás üzleti terv alapján Beruházási támogatások 5 évnél nem régebben kezdett gazdálkodni Egyéb feltételek: lásd „felnőtt” beruházási támogatások

26 Élelmiszer-feldolgozás a vidékfejlesztésben
Támogatási összeg: Egyéni beruházások: legfeljebb 500 millió Ft támogatástartalom Közös beruházások: legfeljebb 1,5 milliárd Ft támogatástartalom Támogatási célok: Technológiai fejlesztési, építési beruházás Erőforrás-hatékonyság javítása Borászati beruházások (hozzáadott érték és/vagy hatékonyságnövelés) REL csoportok tagjainak beruházásai agrár-innovációs operatív csoportok projekt-beruházásai

27 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A közös agrárpolitika első éve, az agrártámogatások új rendszere"

Hasonló előadás


Google Hirdetések