Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Novák Krisztina Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Magyar Kórházszövetség XXVII. Kongresszus Budapest, 2015. április.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Novák Krisztina Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Magyar Kórházszövetség XXVII. Kongresszus Budapest, 2015. április."— Előadás másolata:

1 Dr. Novák Krisztina Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Magyar Kórházszövetség XXVII. Kongresszus Budapest, 2015. április 23. Határon átnyúló egészségügyi ellátások az EU-ban – Az európai egészségügyi együttműködés lehetőségei

2 Az egészségügy szabályozása nemzeti hatáskörben maradt. Okai: eltérő egészségügyi alaprendszerek; nem egységes jogosulti kör; eltérő ellátási csomag; más elszámolási rendszerek; általános pénzhiány Egészségügyi kormányzatok az egészségügyi rendszer fenntarthatóságát féltik. Az Európai Unió egyik alapelve a személyek és szolgáltatások szabad áramlása, így az egészségügyi ellátások határtól független igénybe vétele. A Szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet szerint eddig /EU Egészségbiztosítási Kártyával vagy speciális gyógykezelések/ korlátozottan valósult meg. Igény a tagállami beteg szabad döntésére, hogy melyik tagállamban kívánja igénybe venni az egészségügyi szolgáltatást. Előzmények: ellentmondás az Unión belül a határon átnyúló egészségügyi ellátások megítélésben

3 IRÁNYELVI CÉL: a biztonságos és magas színvonalú határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés megkönnyítése az EU-ban. Az unió polgárai diszkrimináció-mentesen vehetik igénybe az egészségügyi szolgáltatást egy adott tagállamban. Egyenlő bánásmód elvének érvényesítése 2013. október 25–től kötelező az irányelv alkalmazása Tagországonként korlátozások lehetnek, így: a bejövő betegek ellátása nem veszélyeztetheti az adott ország saját betegeinek ellátását –a más tagállamban, költségtérítéssel igénybe vehető ellátások köre előre meghatározható (előzetes engedélyezés szükséges) –a más tagállamban igénybevett ellátások költségeihez való hozzájárulás összege nem kell, hogy meghaladja a tagállamban szokásos mértéket (belföldi költségen történő megtérítés) A 2011/24/EU Irányelv fő elvi meghatározásai

4 HOZZÁFÉRÉS –az uniós betegek hozzáférhetnek a közfinanszírozott (és magán) egészségügyi szolgáltatáshoz az alábbi két feltétel együttes teljesülése esetén: 1.az ellátásokat a magyar biztosítottakkal azonos feltételekkel vehetik igénybe, ÉS 2.az ellátások igénybevételének költségeit a belföldi költségmérték szerint meg kell fizetni a szolgáltatónak (www.oep.hu oldalon havonta)www.oep.hu ELLÁTÁS NYÚJTÁSA –külföldi beutaló alapján minden progresszivitási szinten történhet ellátás (ha a beutaló nem értelmezhető, az orvos magyarországi beutaló bemutatását kérheti) –az ellátások nyújtása a magyar szakmai szabályok szerint történik – várólistára való felkerülés is része ennek – egyenlő bánásmód alapelve szerint –főszabály: magyar nyelv használata az ellátás során Bejövő betegek 1.

5 KÖLTSÉGEK ELSZÁMOLÁSA –Az uniós beteg közvetlenül a szolgáltatónak FIZET az ellátásokért (nem az OEP-en keresztül) – a szolgáltató határozza meg, hogy előre, vagy utólag, készpénzben vagy átutalással –Térítési díj meghatározása HBCS szerint (a finanszírozási rendelet tartalmazza), belföldi költségmérték havonta frissül az OEP honlapján TÁJÉKOKAPOTT ZTATÁS – AZ OBDK FELADATA –Nemzeti Kapcsolattartó Pont – National Contact Point – www.patientsrights.huwww.patientsrights.hu –Külföldről hívható zöld szám működtetése: +36-20-999-0025 –Személyes konzultáció lehetősége (angol, német, olasz, francia nyelveken is) –Üzenőfal működtetése a honlapon (panaszoknak és észrevételeknek) Bejövő betegek 2.

6 PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG –A beteg az egészségügyi ellátással kapcsolatban betegjogi és szakmai panaszt tehet (műhiba, minőségi, biztonsági kifogás). A bejövő betegek nem veszélyeztethetik a hazai egészségügyi rendszer biztonságos működését. Korlátozás: 1.Magyar biztosítottak (jogosultak) megfelelő egészségügyi ellátásának biztosítása Magyarországon - egészségügyi kormányzat legfontosabb célja. 2.Megtagadható az uniós beteg fogadása, ha ez a szolgáltató területi ellátási kötelezettségen alapuló feladatainak folyamatos ellátását veszélyezteti - indoklási kötelezettség. Bejövő betegek 3.

7 HOZZÁFÉRÉS –Előzetes engedélyezési rendszer működtetése az irányelv alapján a következő területeken: legalább egy éjszakás kórházi tartózkodás; kiemelten speciális és költséges orvosi infrastruktúra, felszerelés alkalmazása; különleges kockázatot jelentő kezelések. –Engedélyköteles ellátások listája: 340/2013. Korm. rendelet melléklete 3000 OENO pontérték alatti ellátás nem visszatérítendő; /GYSE 4500/ A mellékletekben nem szereplő ellátások engedély nélkül végeztethetők. –Korlát: az engedélyezési rendszerek nem léphetik túl a szükséges és arányos mértéket, és nem akadályozhatják indokolatlanul a betegek szabad mozgását. Kimenő betegek 1.

8 A KÜLFÖLDI GYÓGYKEZELÉS ENGEDÉLYEZHETŐ: A társadalombiztosítás által be nem fogadott gyógykezelés Magyarországon szakmailag elfogadott és reális egészségnyereséggel jár, VAGY a társadalombiztosítás által befogadott gyógykezelés Magyarországon a beteg egészségi állapotára tekintettel orvosszakmai szempontból ELFOGADHATÓ IDŐN BELÜL magyarországi egészségügyi szolgáltatónál nem biztosítható. ELLÁTÁS NYÚJTÁSA –Előzetes engedélyezéshez kötött ellátás esetén az OEP eljárását követően a külföldi egészségügyi szolgáltatónál igénybevett ellátásból az OEP annyi támogatást nyújt a betegnek, amelyet az a magyar ellátás esetén fizetne a szolgáltatónak (Belföldi költségmérték). Kimenő betegek 2.

9 KÖLTSÉGEK ELSZÁMOLÁSA -A magyar beteg az általa választott EU tagállami szolgáltatónál maga fizet az adott tagállam szabályai szerint. -Utólagos OEP megtérítés – kizárólag az ellátáskor magyar biztosítással rendelkező betegeknek. -Az ellátásról szóló számlát és egyéb dokumentációt (hiteles fordítással) a beteg juttatja el az OEP-nek. TÁJÉKOZTATÁS – AZ OBDK FELADATA (lásd: korábbi dia) Kimenő betegek 3.

10 Összefoglaló táblázat E111/Európai Egészségbiztosítási Kártya (sürgősségi/ideiglenes munkavállalás) S/2 / E112 (hiányzó ellátás pótlása) Az új direktíva szerinti (a beteg akaratából igénybevett ellátás) Az igénybevétel oka A más államban tartózkodás alatt fellépő nem tervezett, nem halasztható ellátási szükséglet. A saját államban az adott technológia/ellátás egyáltalán nem, vagy ésszerű időn belül nem nyújtható. A beteg választása, igénye (nem szükséglete) alapján máshol igénybevett ellátás. Előzetes engedély Jogviszony-igazolás (E111, majd E-health card esetén nem szükséges). Minden esetben kötelező, és a konkrét ellátásra szól. (Konkrét ellátásra, és csak az engedélyben megnevezett szolgáltatónál!). A direktívában meghatározott nagyobb értékű (kórházi és kiemelt diagnosztika) ellátásoknál előzetes engedély szükséges. Az engedély nem szolgáltató-specifikus. Mit fizet a saját biztosító? Az igénybevétel helye szerinti országban felmerülő teljes közfinanszírozott költséget (amit ilyen esetben a kinti biztosító fizet egy ottani biztosítottnak). A teljes költséget, beleszámítva az ellátást nyújtó tagállamban a betegre háruló önrészt. A kiutazás költségei méltányosságból megtéríthetők. A két állam közfinanszírozási díjtétele közül az alacsonyabbat. Mit fizet a beteg?Az ellátás igénybevételének helye szerinti önrészt. A küldő ország szerinti önrészt. Az ellátás költségét kifizeti, majd a visszatérítési szabályoknak megfelelő összeget otthon visszakapja.

11

12 A megkeresések tárgyai  Központban: Jogosultság külföldi ellátásra  Kiemelt kérdések: –Hogyan juthat állami támogatáshoz (jogosultság) –Milyen árakon –Mely szolgáltatónál –Határon túli magyarok ellátása –Nem befogadott vagy várólistás ellátások  Visszatérő kérdések: –Hazánkban dolgozó külföldiek rokonainak ellátása, finanszírozása –Külföldön dolgozó magyar állampolgárok hazai gyógykezelése: finanszírozás, engedélyezés, elszámolás, visszatérítés –Külföldiektől ellátás-minőségi és betegbiztonsági kérdések –Hivatásos ellátásszervezők megkeresései –Ritka betegségek ellátása külföldön

13 Túlnyomóan általános kérdések a jogosultságokról 90%-ban magyar betegek és egészségügyi szakemberek Mérsékelt, de folyamatos érdeklődés a rendszer iránt Méltányossági kérdések forrás: OBDK

14 . www.eubetegjog.hu

15 www.patientsrights.hu

16 Együttműködés az EU-val, NCP-kel Határon átnyúló betegjogi gyakorlat feltérképezése szakmai látogatással: Németország, Svédország, 2015 Európai Betegfórum és EU Bizottság szakmai konferenciái 1.Betegszervezetek szerepe, Szlovénia, 2014. (július) 2.Egyeztető találkozó, Brüsszel, 2014. (szeptember) Határon átnyúló eü. ellátások - első egyeztető találkozó a tagállami kapcsolattartó pontokkal, Európai Bizottság, Brüsszel, 2014. (február) Szomszédos országok NCP-ivel szoros együttműködés Időszakos egyeztetések Szakmai találkozó Betegmozgás egyeztetése Elérendő célok: A külföldön már jól működő gyakorlatok átültetése a magyarországi rendszerbe, annak érdekében, hogy: 1. a betegjogok védelme és hatékony érvényesítése javuljon 2. a betegek informáltságának mértéke tovább növekedjen.

17 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Dr. Novák Krisztina www.obdk.hu e-mail: drnovakkrisztina@obdk.hudrnovakkrisztina@obdk.hu Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Nemzeti Kapcsolattartó Pont Cím: 1075 Budapest, Madách tér 4. Levelezési cím: 1365 Budapest, Pf.: 646 Telefon: +36-1-9202-700


Letölteni ppt "Dr. Novák Krisztina Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Magyar Kórházszövetség XXVII. Kongresszus Budapest, 2015. április."

Hasonló előadás


Google Hirdetések