Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Határon átnyúló egészségügyi ellátások az EU-ban – Az európai egészségügyi együttműködés lehetőségei Dr. Novák Krisztina Országos Betegjogi, Ellátottjogi,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Határon átnyúló egészségügyi ellátások az EU-ban – Az európai egészségügyi együttműködés lehetőségei Dr. Novák Krisztina Országos Betegjogi, Ellátottjogi,"— Előadás másolata:

1 Határon átnyúló egészségügyi ellátások az EU-ban – Az európai egészségügyi együttműködés lehetőségei
Dr. Novák Krisztina Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Magyar Kórházszövetség XXVII. Kongresszus Budapest, április 23.

2 Az egészségügy szabályozása nemzeti hatáskörben maradt.
Előzmények: ellentmondás az Unión belül a határon átnyúló egészségügyi ellátások megítélésben Az Európai Unió egyik alapelve a személyek és szolgáltatások szabad áramlása, így az egészségügyi ellátások határtól független igénybe vétele. A Szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet szerint eddig /EU Egészségbiztosítási Kártyával vagy speciális gyógykezelések/ korlátozottan valósult meg. Igény a tagállami beteg szabad döntésére, hogy melyik tagállamban kívánja igénybe venni az egészségügyi szolgáltatást. Az egészségügy szabályozása nemzeti hatáskörben maradt. Okai: eltérő egészségügyi alaprendszerek; nem egységes jogosulti kör; eltérő ellátási csomag; más elszámolási rendszerek; általános pénzhiány Egészségügyi kormányzatok az egészségügyi rendszer fenntarthatóságát féltik.

3 A 2011/24/EU Irányelv fő elvi meghatározásai
IRÁNYELVI CÉL: a biztonságos és magas színvonalú határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés megkönnyítése az EU-ban. Az unió polgárai diszkrimináció-mentesen vehetik igénybe az egészségügyi szolgáltatást egy adott tagállamban. Egyenlő bánásmód elvének érvényesítése 2013. október 25–től kötelező az irányelv alkalmazása Tagországonként korlátozások lehetnek, így: a bejövő betegek ellátása nem veszélyeztetheti az adott ország saját betegeinek ellátását a más tagállamban, költségtérítéssel igénybe vehető ellátások köre előre meghatározható (előzetes engedélyezés szükséges) a más tagállamban igénybevett ellátások költségeihez való hozzájárulás összege nem kell, hogy meghaladja a tagállamban szokásos mértéket (belföldi költségen történő megtérítés)

4 Bejövő betegek 1. HOZZÁFÉRÉS
az uniós betegek hozzáférhetnek a közfinanszírozott (és magán) egészségügyi szolgáltatáshoz az alábbi két feltétel együttes teljesülése esetén: az ellátásokat a magyar biztosítottakkal azonos feltételekkel vehetik igénybe, ÉS az ellátások igénybevételének költségeit a belföldi költségmérték szerint meg kell fizetni a szolgáltatónak (www.oep.hu oldalon havonta) ELLÁTÁS NYÚJTÁSA külföldi beutaló alapján minden progresszivitási szinten történhet ellátás (ha a beutaló nem értelmezhető, az orvos magyarországi beutaló bemutatását kérheti) az ellátások nyújtása a magyar szakmai szabályok szerint történik – várólistára való felkerülés is része ennek – egyenlő bánásmód alapelve szerint főszabály: magyar nyelv használata az ellátás során

5 Bejövő betegek 2. KÖLTSÉGEK ELSZÁMOLÁSA
Az uniós beteg közvetlenül a szolgáltatónak FIZET az ellátásokért (nem az OEP-en keresztül) – a szolgáltató határozza meg, hogy előre, vagy utólag, készpénzben vagy átutalással Térítési díj meghatározása HBCS szerint (a finanszírozási rendelet tartalmazza), belföldi költségmérték havonta frissül az OEP honlapján TÁJÉKOKAPOTT ZTATÁS – AZ OBDK FELADATA Nemzeti Kapcsolattartó Pont – National Contact Point – Külföldről hívható zöld szám működtetése: Személyes konzultáció lehetősége (angol, német, olasz, francia nyelveken is) Üzenőfal működtetése a honlapon (panaszoknak és észrevételeknek)

6 Bejövő betegek 3. PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG A beteg az egészségügyi ellátással kapcsolatban betegjogi és szakmai panaszt tehet (műhiba, minőségi, biztonsági kifogás). A bejövő betegek nem veszélyeztethetik a hazai egészségügyi rendszer biztonságos működését. Korlátozás: Magyar biztosítottak (jogosultak) megfelelő egészségügyi ellátásának biztosítása Magyarországon - egészségügyi kormányzat legfontosabb célja. Megtagadható az uniós beteg fogadása, ha ez a szolgáltató területi ellátási kötelezettségen alapuló feladatainak folyamatos ellátását veszélyezteti - indoklási kötelezettség.

7 Kimenő betegek 1. HOZZÁFÉRÉS
Előzetes engedélyezési rendszer működtetése az irányelv alapján a következő területeken: legalább egy éjszakás kórházi tartózkodás; kiemelten speciális és költséges orvosi infrastruktúra, felszerelés alkalmazása; különleges kockázatot jelentő kezelések. Engedélyköteles ellátások listája: 340/2013. Korm. rendelet melléklete 3000 OENO pontérték alatti ellátás nem visszatérítendő; /GYSE 4500/ A mellékletekben nem szereplő ellátások engedély nélkül végeztethetők. Korlát: az engedélyezési rendszerek nem léphetik túl a szükséges és arányos mértéket, és nem akadályozhatják indokolatlanul a betegek szabad mozgását.

8 Kimenő betegek 2. A külföldi gyógykezelés engedélyezhető:
A társadalombiztosítás által be nem fogadott gyógykezelés Magyarországon szakmailag elfogadott és reális egészségnyereséggel jár, VAGY a társadalombiztosítás által befogadott gyógykezelés Magyarországon a beteg egészségi állapotára tekintettel orvosszakmai szempontból ELFOGADHATÓ IDŐN BELÜL magyarországi egészségügyi szolgáltatónál nem biztosítható. ELLÁTÁS NYÚJTÁSA Előzetes engedélyezéshez kötött ellátás esetén az OEP eljárását követően a külföldi egészségügyi szolgáltatónál igénybevett ellátásból az OEP annyi támogatást nyújt a betegnek, amelyet az a magyar ellátás esetén fizetne a szolgáltatónak (Belföldi költségmérték).

9 Kimenő betegek 3. KÖLTSÉGEK ELSZÁMOLÁSA
A magyar beteg az általa választott EU tagállami szolgáltatónál maga fizet az adott tagállam szabályai szerint. Utólagos OEP megtérítés – kizárólag az ellátáskor magyar biztosítással rendelkező betegeknek. Az ellátásról szóló számlát és egyéb dokumentációt (hiteles fordítással) a beteg juttatja el az OEP-nek. TÁJÉKOZTATÁS – AZ OBDK FELADATA (lásd: korábbi dia)

10 Összefoglaló táblázat
E111/Európai Egészségbiztosítási Kártya (sürgősségi/ideiglenes munkavállalás) S/2 / E112 (hiányzó ellátás pótlása) Az új direktíva szerinti (a beteg akaratából igénybevett ellátás) Az igénybevétel oka A más államban tartózkodás alatt fellépő nem tervezett, nem halasztható ellátási szükséglet. A saját államban az adott technológia/ellátás egyáltalán nem, vagy ésszerű időn belül nem nyújtható. A beteg választása, igénye (nem szükséglete) alapján máshol igénybevett ellátás. Előzetes engedély Jogviszony-igazolás (E111, majd E-health card esetén nem szükséges). Minden esetben kötelező, és a konkrét ellátásra szól. (Konkrét ellátásra, és csak az engedélyben megnevezett szolgáltatónál!). A direktívában meghatározott nagyobb értékű (kórházi és kiemelt diagnosztika) ellátásoknál előzetes engedély szükséges. Az engedély nem szolgáltató-specifikus. Mit fizet a saját biztosító? Az igénybevétel helye szerinti országban felmerülő teljes közfinanszírozott költséget (amit ilyen esetben a kinti biztosító fizet egy ottani biztosítottnak). A teljes költséget, beleszámítva az ellátást nyújtó tagállamban a betegre háruló önrészt. A kiutazás költségei méltányosságból megtéríthetők. A két állam közfinanszírozási díjtétele közül az alacsonyabbat. Mit fizet a beteg? Az ellátás igénybevételének helye szerinti önrészt. A küldő ország szerinti önrészt. Az ellátás költségét kifizeti, majd a visszatérítési szabályoknak megfelelő összeget otthon visszakapja.

11

12 A megkeresések tárgyai
Központban: Jogosultság külföldi ellátásra Kiemelt kérdések: Hogyan juthat állami támogatáshoz (jogosultság) Milyen árakon Mely szolgáltatónál Határon túli magyarok ellátása Nem befogadott vagy várólistás ellátások Visszatérő kérdések: Hazánkban dolgozó külföldiek rokonainak ellátása, finanszírozása Külföldön dolgozó magyar állampolgárok hazai gyógykezelése: finanszírozás, engedélyezés, elszámolás, visszatérítés Külföldiektől ellátás-minőségi és betegbiztonsági kérdések Hivatásos ellátásszervezők megkeresései Ritka betegségek ellátása külföldön

13 Túlnyomóan általános kérdések a jogosultságokról
90%-ban magyar betegek és egészségügyi szakemberek Mérsékelt, de folyamatos érdeklődés a rendszer iránt Méltányossági kérdések forrás: OBDK

14 .

15

16 Együttműködés az EU-val, NCP-kel
Határon átnyúló betegjogi gyakorlat feltérképezése szakmai látogatással: Németország, Svédország, 2015 Európai Betegfórum és EU Bizottság szakmai konferenciái Betegszervezetek szerepe, Szlovénia, (július) Egyeztető találkozó, Brüsszel, (szeptember) Határon átnyúló eü. ellátások - első egyeztető találkozó a tagállami kapcsolattartó pontokkal, Európai Bizottság, Brüsszel, (február) Szomszédos országok NCP-ivel szoros együttműködés Időszakos egyeztetések Szakmai találkozó Betegmozgás egyeztetése Elérendő célok: A külföldön már jól működő gyakorlatok átültetése a magyarországi rendszerbe, annak érdekében, hogy: 1. a betegjogok védelme és hatékony érvényesítése javuljon 2. a betegek informáltságának mértéke tovább növekedjen.

17 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Dr. Novák Krisztina www.obdk.hu
Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Nemzeti Kapcsolattartó Pont Cím: 1075 Budapest, Madách tér 4. Levelezési cím: 1365 Budapest, Pf.: 646 Telefon:


Letölteni ppt "Határon átnyúló egészségügyi ellátások az EU-ban – Az európai egészségügyi együttműködés lehetőségei Dr. Novák Krisztina Országos Betegjogi, Ellátottjogi,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések