Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

M€GKÉRTÜNK €GY FINÁNC $ZAK€MB€RT, HOGY MAGYARÁZZA MÁR M€G A VIŁÁGGAZDA$ÁGI VÁŁ$ÁGOT OŁYAN $ZINT€N, HOGY AZ OKÁT MIND€N $ZAMÁ... PARDON, MIND€N €MB€R M€GÉRT$€.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "M€GKÉRTÜNK €GY FINÁNC $ZAK€MB€RT, HOGY MAGYARÁZZA MÁR M€G A VIŁÁGGAZDA$ÁGI VÁŁ$ÁGOT OŁYAN $ZINT€N, HOGY AZ OKÁT MIND€N $ZAMÁ... PARDON, MIND€N €MB€R M€GÉRT$€."— Előadás másolata:

1

2 M€GKÉRTÜNK €GY FINÁNC $ZAK€MB€RT, HOGY MAGYARÁZZA MÁR M€G A VIŁÁGGAZDA$ÁGI VÁŁ$ÁGOT OŁYAN $ZINT€N, HOGY AZ OKÁT MIND€N $ZAMÁ... PARDON, MIND€N €MB€R M€GÉRT$€. A KÖV€TK€ZŐ KI$ $TORYT KAPTUK:

3 €GY KI$ FAŁUC$KÁBAN I$M€R€TŁ€N ŁOVAG V€RT€ F€Ł A TANYÁJÁT, É$ 100 €URÓT AJÁNŁOTT MIND€N €ŁADÓ $ZAMÁRÉRT.

4 A ŁAKO$$ÁG €GY RÉ$Z€ €ŁADTA N€KI A $ZAMARÁT. MÁ$NAP A ŁOVAG MÉGJOBB AJÁNŁATOT T€TT: 150 €URÓ DARABJA A $ZAMÁRNAK! A ŁAKO$$ÁG €GY TOVÁBBI RÉ$Z€ IS AZ €ŁADÁ$ M€ŁŁ€TT DÖNTÖTT.

5 AZ €ŁKÖV€TK€ZŐ NAPON MÁR 300 €URÓRA T€TÉZT€ AZ AJÁNŁATÁT, ÍGY AZ UTOŁ$Ó PÁR $ZAMÁR I$ GAZDÁT C$€RÉŁT.

6 ŁÁTVÁN, HOGY TÖBB $ZAMÁR N€M AKAD, HÁT 500 €URÓT ÍGÉRT MIND€N $ZAMÁRÉRT, AMIT A JÖVŐ HÉTIG K€RÍT A FAŁU BÁRM€ŁYIK TAGJA... …É$ TÁVOZOTT.

7 PÁR NAP MÚŁVA VI$$ZAKÜŁDT€ A $ZOŁGÁIT A FAŁUBA A M€GVÁ$ÁROŁT $ZAMARAKKAŁ, É$ 400 €URÓÉRT KÍNÁŁTA DARABJÁT! UGYANABBAN A FAŁUC$KÁBAN!

8 A BIZTO$ HA$ZON HITÉB€N KAPTAK A FAŁUBEŁI€K AZ AJÁNŁATON, É$ VI$$ZAVÁ$ÁROŁTÁK A $AJÁT $ZAMARAIKAT 400 €URÓÉRT! AKIN€K M€G N€M VOŁT TÖBB PÉNZ€, HÁT KÖŁC$ÖNT V€TT F€Ł!

9 €ŁJÖTT AZ ÁŁMOK H€T€, D€ AZ ÚRNAK É$ A $ZOŁGÁINAK BOTTAŁ ÜTH€TTÉK A NYOMÁT! S€HOŁ N€M VOŁTAK! AZ €R€DMÉNY: A FAŁUC$KA M€GT€ŁT $ZAMÁRRAŁ, É$ MIND€NKI NYAKIG ÜŁT AZ ADÓ$$ÁGBAN!

10 AKI KÖŁC$ÖNT V€TT FÖŁ, HIÁBA ADTA VOŁNA €Ł A $ZAMARÁT, A KÖŁT$ÉG€K€T É$ AZ ADÓ$$ÁGOT N€M TUDTA VOŁNA VI$$ZAFIZ€TNI. A HIT€Ł€ZŐK €Ł$ÍRTÁK A BAJUKAT A HATÓ$ÁGNAK, HOGY N€M TUDNAK FIZ€TNI, É$ $€GÍT$ÉG NÉŁKÜŁ TÖNKR€ FOGNAK M€NNI, D€ AKKOR KI FOG TOVÁBB PÉNZT KÖŁC$ÖNÖZNI? MIND€NKI TÖNKR€M€NN€!

11 A POŁGÁRM€$T€R AH€ŁY€TT, HOGY A FAŁUB€ŁI€K€T M€NT€TT€ VOŁNA M€G, É$ KÁRPÓTOŁTA VOŁNA ŐK€T, ODAADTA A KÖZ$ÉG PÉNZÉT A BANKÁROKNAK - PARDON PÉNZKÖŁC$ÖNZŐKN€K -, HOGY N€ M€NJ€N€K TÖNKR€... (HIÁBA NA, KÖZ€Ł€BB A GATYA, MINT A NADRÁG!) A PÉNZKÖŁC$ÖNZŐK VI$ZONT N€M TÖRÖŁTÉK A FAŁUB€ŁI€K ADÓ$$ÁGÁT, HAN€M TOVÁBBRA I$ GYÖTÖRTÉK ŐK€T A VI$$ZAFIZ€TÉ$$€Ł! MIV€L A POŁGÁRM€$T€R KIŰRÍT€TT€ A KÖZ$ÉG KA$$ZÁJÁT, AZ €GÉ$Z FAŁU €ŁADÓ$ODOTT!

12 M€GPRÓBÁŁT A KÖRNY€ZŐ KÖZ$ÉG€KTŐŁ PÉNZT KÖŁC$ÖNÖZNI, D€ €Z€K M€G AZT VÁŁA$ZOŁTÁK, HOGY NUKU $€GÍT$ÉG É$ NUKU PÉNZ, M€RT ÚGY $€M TUDNÁ VI$$ZAFIZ€TNI... €R€DMÉNY: MIND€NKI B€C$APVA...

13 A PÉNZKÖŁC$ÖNZŐK A FIZ€TÉ$KÉPT€Ł€N €MB€R€KTŐŁ €LKOBOZTATTÁK A MÁR $ZINT€ ÉRTÉKT€Ł€N $ZAMARAIKAT ZÁŁOG GYANÁNT.

14 A FAŁUB€ŁI€K €GY C$OMÓ PÉNZT V€$ZÍT€TT€K! MÁR AKIN€K VOŁT. AKIN€K N€M VOŁT, ANNAK Ł€TT ADÓ$$ÁGA! A KÖZ$ÉG TÖNKR€M€NT, É$ €ŁV€$ZT€TT€ A HIT€ŁÉT. PÉNZT MÁR C$AK NAGYON MAGA$ KAMATRA KAP A KÖŁC$ÖNZŐKTŐŁ... $PÓROŁNI K€ŁŁ! A KÖZ$ÉG C$ÖKK€NT€TT€ A HIVATAŁNOKOK FIZ€TÉ$ÉT...

15 NO$,Ü$M€RŐ$? MIK VOGYMUK? C$AK N€M VOGYMUK MI I$ $ZAMARAK? 

16 AZ €R€D€TI TÖRTÉN€T PORTUGÁŁIÁBÓŁ $ZÁRMAZIK, D€ JÁT$ZÓDHATOTT VOŁNA A VIŁÁGON BÁRHOŁ, $AJNO$ AKÁR MAGYAROR$ZÁGON I$!


Letölteni ppt "M€GKÉRTÜNK €GY FINÁNC $ZAK€MB€RT, HOGY MAGYARÁZZA MÁR M€G A VIŁÁGGAZDA$ÁGI VÁŁ$ÁGOT OŁYAN $ZINT€N, HOGY AZ OKÁT MIND€N $ZAMÁ... PARDON, MIND€N €MB€R M€GÉRT$€."

Hasonló előadás


Google Hirdetések