Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vidékfejlesztés 2015-2020 Tóth Márta Bács-Kiskun megyei referens Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat „Vidékfejlesztés, mint fenntartható fejlődés” konferencia-sorozat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vidékfejlesztés 2015-2020 Tóth Márta Bács-Kiskun megyei referens Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat „Vidékfejlesztés, mint fenntartható fejlődés” konferencia-sorozat."— Előadás másolata:

1 Vidékfejlesztés 2015-2020 Tóth Márta Bács-Kiskun megyei referens Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat „Vidékfejlesztés, mint fenntartható fejlődés” konferencia-sorozat Szentkirály 2015. április 21.

2 Az agrár-vidékfejlesztési támogatások új rendszere 2015-2020 Agrár- és vidékfejlesztés – 3 761 mrd Ft KAP I. pillér: 2 476 mrd Ft – 66 % közvetlen támogatások (uniós forrás) – FM piaci intézkedések (uniós forrás) – FM KAP II. pillér: 1 285 mrd Ft – 34 % = 3,431 mrd € (EU) + 0,714 mrd € (HU) vidékfejlesztés (uniós és nemzeti forrás) – ME (Vidékfejlesztési Program – VP) + Nemzeti támogatási jogcímek (nemzeti forrás) – FM 2

3 A VP benyújtása, a tervezés állása A VP tervezése jelenleg is folyik: Magyarország Kormánya társadalmi egyeztetés után hivatalos tárgyalásra nyújtotta be a VP-t az Európai Unió számára, tartalma kapcsán folyamatosan zajlanak az egyeztetések az Európai Bizottsággal; Február 28-án zárult a program teljesen nyilvános társadalmasítása, jelenleg az ott kapott észrevételek feldolgozása zajlik. A program Stratégiai Környezeti Vizsgálata márciusban zárul. A VP EU-s elfogadása 2015. májusra várható; Az elfogadását követően az egyes pályázatok meghirdetése 2015 nyarától. 3

4 Legfontosabb célkitűzések Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek megőrzése és fejlesztése; Mikro-, kis- és középvállalkozások kiemelt fejlesztése, differenciált segítése; Versenyképesség javítása, termelési és jövedelembiztonság; Élelmiszer feldolgozás, helyi piacok; Környezetkímélő gazdálkodás = erőforrás-hatékonyság; Fenntarthatóság, klímavédelem: energiahatékonyság növelése, energiafüggőség csökkentése; Korszerű tudásbővítés, tudástranszfer és innováció; Területi kiegyenlítés és fókuszálás; Vidéki infrastruktúra fejlesztése és a helyben termelt erőforrások felhasználása (helyi utak, közétkeztetésben helyi alapanyagok, helyi szolgáltatások, megújuló erőforrások és együttműködések, vidéki középületek energetikai átalakítása helyben előállított megújuló energia felhasználásra) 4

5 Prioritások 1.A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban és a vidéki térségekben. 2.A versenyképesség és életképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében. 3.Az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén történő előremozdítása. 4.A mezőgazdaságtól és erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése, javítása. 5.Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, alacsony CO 2 kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása. 6.A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdaság fejlesztése a vidéki térségekben. 5

6 Főbb változások a 2007-2013 időszakhoz képest Új eljárásrend! Az egységes rendszerhez illeszkedő eljárásrend a VP végrehajtására (az ÚMVP-re 2006-2007-ben készített, közigazgatási alapú, túlszankcionáló és bonyolított eljárásrend helyett). A VP középpontjában is a KKV-k lesznek. Munkaigényes ágazatok kiemelt fejlesztése (zöldség- és gyümölcstermesztés, állattenyésztés, élelmiszeripar) Egyszerűsítés ₋ Egyszerűsített támogatás-típusok bevezetése (egyösszegű átalány, egységköltség, %-ban meghatározott átalányalapú finanszírozás) ₋ Egyszerűsített elbírálás (adott összeghatárig a fejlesztések egyszerűsített követelményei és elbírálása) Az előleg, saját teljesítés, természetbeni hozzájárulás, valamint a használt eszköz alkalmazásának lehetősége is megjelenik ÁFA támogatható, ha a nemzeti jogszabályok alapján nem igényelhető vissza 6

7 Vidéki térségek eszközei Jogosultak: Vidéki térségek (falvak + városok 10 000 lakosig) 7

8 Vidéki területek kis infrastrukturális fejlesztései Ami nem önkormányzati vagy állami alapfeladatot lát el, de ahhoz kapcsolódhat. Változás: új épület NEM, költségtakarékosság IGEN! Helyi külterületi közutak fejlesztése Helyi termékértékesítést szolgáló piac infrastruktúra-fejlesztése Állami/önkormányzati funkciót magában nem foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai célú fejlesztések Helyi megújuló (mg.-i vagy erdőgazdálkodási eredetű) fűtésrendszerre áttérés, szigetelés Településképet meghatározó épületek külső felújítása Autonóm természetközeli szennyvízkezelési megoldások, egyedi szennyvíz-tisztító kisberendezés 2000 LEÉ alatt tanyás térségek külterületein a villamos energia, vízellátás és szennyvízkezelés lokális, egyedi megoldásainak támogatása Támogatható tevékenységek: Kisméretű infrastruktúra fejlesztés: max. 50 millió Ft, támogatási intenzitás: 95% Megújuló energetikai fejlesztés: max. 50 millió Ft, támogatási intenzitás 95% Lokális szennyvízkezelési fejlesztés: max. 100 millió Ft, támogatási intenzitás 95% Természetes személy (pályázó): max. 6 millió Ft, támogatási intenzitás 65% ?: Támogatási összeg: 160 millió € (de pl. szennyvíznél 320 millió €) ?: Támogatási intenzitás: 75 % hátrányos, egyébként 85% 8

9 Helyi alapszolgáltatások fejlesztései Ami nem önkormányzati vagy állami alapfeladat ellátás, de azt kiegészítheti. Az alintézkedés célja: Alapvető szolgáltatásokhoz, közösségi élethez való hozzáférés javítása a kistelepüléseken Vidéki térségek szolgáltatásokkal való ellátottságnak fejlesztése Vagyonbiztonság, a vidéki gazdálkodások működési feltételeinek javítása Vidéki életminőség javítása Támogatható tevékenységek: Közétkeztetés infrastrukturális feltételeinek fejlesztése Többfunkciós közösségi/szolgáltató központ létrehozása és fejlesztése Falu és tanyagondnoki, polgárőri, mezőőri, hegyőri szolgálathoz jármű/eszközbeszerzés (ha nincs vagy 7 évnél idősebb) Önkormányzati tulajdonú közforgalmú utak kezeléséhez, javításához munkagépek beszerzése Támogatás max: 100%; támogatási összeg: 12-300 MFt 9

10 LEADER 4 művelet: helyi fejlesztési stratégiák készítése (minőségi kiválasztás: stratégiai fókusz, helyi szükségletek, valamiben újszerűség, a VP-ben felsorolt fókuszterületek megjelenése); helyi stratégiák megvalósítása (helyi pályáztatás); Együttműködések (nagyobb hangsúly a valódi együttműködéseken – pl. város- vidék); szervezés és működés (feladat-finanszírozás) Támogatás: 50-100%, támogatási összeg max.: 20 MFt/projekt ÚJ: vállalkozás-félék: csak mikro- és kisvállalkozások részére elérhető!!! ÚJ: A Helyi Akciócsoport (LEADER Egyesület) működési finanszírozása egyszerűsített lesz, átalány módon (= rész-hozzájárulás) + dolgozhat „kifelé” is = helyi fejlesztési „ügynökség”. (pl. lesznek olyan humán program jellegű projektek, amelyben az EFOP várja a közreműködésüket) 10

11 LEADER Helyi Akciócsoportok 11 Teljes országos lefedettség marad a célcsoport

12 Tervezett VP források I. Cikk/ kód Intézkedés/alintézkedés/művelet megnevezése Teljes közkiadás (Mrd Ft) 14. cikkTudás transzfer és információs akciók8,62 15. cikk Tanácsadási szolgáltatás, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások 13,63 16. cikk Minőségi rendszerek mezőgazdasági termékekre, élelmiszerekre 10,07 17. cikkBeruházás tárgyi eszközökbe458,20 18. cikkMezőgazdasági termelő potenciál helyreállítása/megelőzés6,30 19. cikkMezőgazdasági üzemek és vállalkozások fejlesztése60,03 20. cikk Alapvető szolgáltatások és falumegújítás vidéki területeken 6 % - 73,06 21-26. cikk Beruházások erdőterületek fejlesztésébe és erdő- megújításba 62,741 27. cikkTermelői csoportok létrehozása25,24 28. cikkAgrár-környezetvédelem és éghajlatváltozás191,46 12

13 Tervezett VP források II. Cikk/kódIntézkedés/alintézkedés/művelet megnevezése Teljes közkiadás (Mrd Ft) 29. cikkÖkológiai gazdálkodás63,24 30. cikkNatura 2000 és Víz Direktíva kifizetések61,36 31. cikk Kifizetések természeti és egyéb sajátos hátrányokkal küzdő térségekben 22,86 33. cikkÁllatjólét43,53 34. cikkErdő-környezetvédelem /genetikai erőforrások15,50 35. cikkEgyüttműködés alapú fejlesztések15,34 36. és 37. cikkMezőgazdasági kockázatkezelés (pü. eszközei)28,59 42-44. cikk EMVA LEADER (Helyi Fejlesztési Stratégiák és megvalósítás) 5 % - 57,53 Technikai segítségnyújtás (TS)26,13 TS-ből MNVH funkciók18,65 Összesen:1243,50 13

14 Kihívás Pro aktivitás Együttműködés Koordináció Forráskoordináció Helyi foglalkoztatás Helyi gazdaságfejlesztés – gazdasági alapokon Fenntarthatóság 14

15 Kapcsolódások más operatív programokkal I. Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) -Megújuló energia, energetikai fejlesztések, energiahatékonyság fejlesztése Terület- és településfejlesztési Operatív Program (TOP) -Helyi gazdaságfejlesztés - pl. post-harvest logisztikai központ, közkonyhák fejlesztése (város); -A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése, pl. helyi termelői piac, vásártér; -Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák keretében végzett beruházások, CLLD); -Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztés, foglalkoztatás-ösztönzés, társadalmi együttműködés. Vidékfejlesztési Program: -Erdőgazdálkodás és elsődleges feldolgozás fejlesztése lokális felhasználásra (pl. apríték) -Állattartás és kertészeti termelés fejlesztése, együttműködések ösztönzése -Rövid Ellátási Lánc termelői együttműködés -Városi CLLD és városkörnyéki LEADER (város-vidék) együttműködés preferált! -Közkonyhák fejlesztése (falu) 15

16 Kapcsolódások más operatív programokkal II. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) -a városi és a vidéki területeken élő, rászoruló közösségek fizikai rehabilitációjának, valamint gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása; -a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci eszközökben való részvételének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése; -az önkéntesség fejlesztése és a helyi civil társadalom megerősítése; -infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében. Vidékfejlesztési Program: ₋ vidéki alapszolgáltatások fejlesztése, ami nem állami vagy önkormányzati alapfeladat, pl. falugondnoki szolgálat gépjárműve (7 évnél idősebb), eszközei, orvoslakás, tanárlakás, stb. ₋ korábbi fejlesztések használata: pl. IKSZT-ben EFOP programok fogadása (pl. civil közösségi, képzési, állásbörze, egészségfejlesztési, „gyerekház”, tanoda, stb.) 16

17 Addig is… Alapszolgáltatások fejlesztése („Tanyabusz”) Tanyafejlesztési program Termelő Falu Program 17

18 Helyi alapszolgáltatások fejlesztése Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről Támogatás vehető igénybe kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére  falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan (1. célterület)  egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan (2. célterület) – új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán; – a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő – a 3. mellékletben meghatározott – gépjármű típusokra vonatkozó kiegészítő eszközök, berendezések beszerzésére; – arculati elemek elhelyezésére 18

19 Helyi alapszolgáltatások fejlesztései Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 százaléka. Egy támogatási kérelem keretében a támogatás alapját képező elszámolható nettó kiadások összege az alábbi gépjármű-kategóriák esetében: – terepjáró személygépjármű esetében legfeljebb 5.000.000 Ft – mikro- és kisbusz esetében kevesebb, mint 8.000.000 Ft A támogatási kérelmet ügyfélkapun keresztül kell benyújtani az MVH-hoz 2015. május 4-től forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. május 13-ig. A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet legkésőbb 2015. szeptember 21-ig meg kell valósítani. Kifizetési kérelem legkésőbb 2015. október 5-ig nyújtható be. 19

20 Tanyafejlesztési program A Program alapvető célkitűzése: - a tanyai gazdálkodás sajátos értékeinek megmentése - a tanyán élők életszínvonalának, gazdálkodási feltételeinek javítása. 2011 óta hirdeti meg a Minisztérium minden évben Teljes egészében hazai, nemzeti forrásokból finanszírozott A pályázói részről felmerült igények, valamint a gyakorlati tapasztalatok szerint kialakított támogatási struktúra lehetőséget biztosít a tanyai lakosság ügyfélbarát támogatására. A program területi lehatárolása: 724 település (egész Alföld) Kormányzati célkitűzés, hogy 2020. év végéig valósuljon meg minden tanya elektromos árammal történő ellátása, továbbá hogy minden tanya járható utakon legyen megközelíthető 20

21 A Tanyafejlesztési Program támogatási céljai (helyi közösségek számára) I.Települési, térségi pályázatok (90%-os intenzitás) (90%-os intenzitás) 1)Tanyai termékek piacra jutásának elősegítése (2015-ben várhatóan nem lesz); 2)A tanyai termékek piacra jutásának elősegítése fővárosi piacokon és megyei jogú városok piacain (2015-ben várhatóan nem lesz); 3)A tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzése (2015-ben várhatóan nem lesz); 4)A villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztések; 5)A tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése; 6)Tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése; 7)Megyei tanyafelmérések elvégzése (2012-ig: Térségi Tanyafejlesztési Programok, 2015-ben várhatóan nem lesz) 21

22 A Tanyafejlesztési Program támogatási céljai (egyéni tanyagazdák számára) Tanyagazdaságok fejlesztése (75%, fiatal gazdák esetén 90%-os intenzitás) lakóépület, gazdasági épület, szaporító anyag, állatállomány, gazdálkodási gépek, eszközök stb. Tanyagazdaságok indító támogatása (75%, fiatal gazdák esetén 90%-os intenzitás) lakóépület, gazdasági épület, gazdálkodási gépek, szaporító anyag, állatállomány, eszközök stb. Villanynélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia- ellátását biztosító egyéni fejlesztések (100%-os intenzitás) 22

23 A 2015. évi Tanyafejlesztési Program Cél a Program további működtetése, nemzeti forrásból, nemzeti programként 2015-ben ötödik alkalommal nyílik lehetőség pályázatot benyújtani A támogatásra felhasználható keretösszeg 1,4 milliárd Ft (Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben meghatározottak alapján) 2015. évi Tanyafejlesztési Program tervezete elfogadás alatt áll FM rendelet várhatóan április végén pályázati felhívás várhatóan május második felében 23

24 A 2015. évi program során várható változások Előre láthatóan az idei pályázati kiírás a 2013. évihez hasonló támogatási célterületekkel nyílik (4 célterület) Különbségek az előző éviekhez képest: Várhatóan más forrásból lehet pályázni:  Tanyai termékek piacra jutásának elősegítésére  Külterületi földutak karbantartására, rendszeres felújítására  Tanyafelmérések elvégzése Újra lehet pályázni várhatóan: Vízminőség vizsgálatok elvégzésére A de minimis rendeletben meghatározott támogatási keret 15 000 euróra emelkedett (korábbi években: 7 500 euró) Az értékelési szempontrendszer alapján a minimum 40 pont elérése a pályázat támogatásának feltétele 24

25 Termelő Falu Program I. A leszakadó falusi népesség visszavezetése a munka világába Önkormányzatok, nemzeti parkok, kutatóintézetek bevonásával Háztáji, illetve agroszociális jellegű mintaprogramok megvalósítása Önellátásra ösztönzés Termelési alapanyag, eszközök, szaktudás, mentorálás biztosításával Várhatóan 2016. évtől

26 Termelő Falu Program II. Kiválasztási kritériumok: 1000 fő alatti települések Hátrányosabb helyzetű térségek Kedvezményezetti kör lehet: önkormányzatok, kisebbségi önk., civil egyesület Közösségi mezőgazdaság, háztáji gazdálkodás, gyümölcstermesztés terén hagyománnyal, tapasztalattal rendelkező települések Helyi vagy környéki felvevő piac Használatba vehető, meglévő gazdasági épületek megléte Saját termesztésű takarmány

27 Termelő Falu Program III. HU-BA Faluprogram (1. alprogram): Első lépésben önkormányzati baromfitenyésztő telep létrehozása 100 tenyésztyúkkal Ezek szaporulatából naposcsibék kihelyezése családokhoz Az állatférőhelyek kialakításának támogatása a családoknál Első évi takarmány biztosítása Állategészségügyi szolgáltatás Termékek piacra juttatásában közreműködés 25 település bevonásával

28 Termelő Falu Program IV. Zártkerti Revitalizáció Projekt (3. alprogram): Használaton kívüli, elhanyagolt, felaprózott zártkeri gyümölcsös parcellák megvásárlása (önkormányzat) EU támogatási méret elérése Közösségi gyümölcstermesztés Helyi tájfajták termelésben tartása Közmunka lehetőség Romafoglalkoztatás lehetősége 15 önkormányzat bevonásával

29 A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szerepe a vidékfejlesztésben Minden EU tagállamban működik Nemzeti Vidéki Hálózat Célja: a vidékfejlesztésben érintett intézmények, társadalmi szervezetek, szakmai testületek, gazdálkodó szervezetek információs és együttműködési hálózatba szervezése, tevékenységük összehangolása a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, felzárkóztatása, valamint a vidékre érkező források hatékony felhasználása érdekében

30 Az MNVH feladatai A politikai -, a szakmai- és a civil szféra közötti információáramlás megszervezése A vidékfejlesztéshez kapcsolódó jelentős témák, problémák folyamatos felvetése, vizsgálata, A jövőbeli vidékprogramokkal kapcsolatos véleményezés, tanácsadás, állásfoglalás A legjobb gyakorlatok terjesztése Az MNVH-hoz regisztrált tagok szakmai összefogásának, párbeszédének elősegítése Éves cselekvési terv mentén látja el feladatait Megyei referensi hálózat működtetése

31 MNVH 2015-2020 Nemzeti Vidéki Hálózat újjászervezésére kerül sor. Tanácsadó Testület Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat Koordinációs Iroda Az új struktúra lényeges új sajátosságai lesznek: a szükségtelen formalizáltság elkerülése, a szakmai együttműködési kör kiszélesítése, valamint az interaktivitás előtérbe helyezése. (Hálózati együttműködések ösztönzésére, valamint a hatékony kommunikáció megvalósítására.) Az MNVH célja valódi, interaktív együttműködési hálózat kialakítása és ösztönzése. Az MNVH Koordinációs Iroda igyekszik együttműködéseket kialakítani az agrár- és vidékfejlesztés szereplői által kialakított kommunikációs és együttműködési csatornák használatában.

32 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Tóth Márta 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. tothmartaszilvia@gmail.com 30/366-1856


Letölteni ppt "Vidékfejlesztés 2015-2020 Tóth Márta Bács-Kiskun megyei referens Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat „Vidékfejlesztés, mint fenntartható fejlődés” konferencia-sorozat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések