Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

"A4rb_speech-narrow" – 20080924 – do not delete this text object! 20090121_FŐIGTAJ_V0004.ppt Budapesti Egészségügyi Modell Document number 1 Budapest,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: ""A4rb_speech-narrow" – 20080924 – do not delete this text object! 20090121_FŐIGTAJ_V0004.ppt Budapesti Egészségügyi Modell Document number 1 Budapest,"— Előadás másolata:

1 "A4rb_speech-narrow" – 20080924 – do not delete this text object! 20090121_FŐIGTAJ_V0004.ppt Budapesti Egészségügyi Modell Document number 1 Budapest, 2009. január Tájékoztató kórházi vezetők számára

2 "A4rb_speech-narrow" – 20080924 – do not delete this text object! 2/1420090121_FŐIGTAJ_V0004.ppt A BEM projekt logikai váza 2 CÉL Jelenlegi működés szerkezeti problémái- nak feltárása és mozgástér azonosítása Területenkénti fejlesztési lehetőségek azonosítása az integrált működés támogatására Javaslat a működési modellre a szakterületi elemzések és a mozgástér összevetésével Új működési struktúra implementációjának tervezése és az átala- kulás forgatókönyvének kidolgozása Szakterületenkénti részletes helyzetelemzés Megvalósítás tervezése Átfogó helyzetelemzés Egészségpolitikai koncepció kidolgozása Működési modell kidolgozása ELVÁRT EREDMÉNY Struktúra-átalakítás lehetséges irányai és széles bázisú koncepció lefektetése Szakterületek működési problémáinak feltárása, hatékonyság-növelő intézkedések azonosítása A javasolt működési modell jogi, szerkezeti, gazdálkodási szempontú részletes leírása Megvalósítás programozása részletes pénzügyi/ feladat-/ időterv alapján Forrás: BEM Projektterv

3 "A4rb_speech-narrow" – 20080924 – do not delete this text object! 3/1420090121_FŐIGTAJ_V0004.ppt A BEM koncepció kidolgozása négy munkafázisban történik – A részletes helyzetelemzés kap nagy hangsúlyt 3 A projekt megközelítésmódja KONCEPCIÓALKOTÁSRÉSZLETES KIDOLGOZÁSIMPLEMENTÁCIÓ I. fázis:ÁTFOGÓ HELYZETELEMZÉS II. fázis:EGÉSZSÉGPOLITIKAI KONCEPCIÓ Makroszintű Mikro szintű Benchmarking Javaslattétel Előzmények Általános helyzetkép Népegészségügyi helyzet Egészségügyi ellátórendszer Főváros ellátási felelőssége Struktúra- fejlesztés Cselekvési program III. fázis:RÉSZLETES HELYZETELEMZÉS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Általános működési feltételek Tárgyi feltételek I. (ingatlan) Tárgyi feltételek II. (eszköz, készlet) Személyi feltételek Szakmai feladatok Kiszolgáló funkciók IT és telekommunikáció Beszerzés, közbeszerzés Gazdálkodás Résztanulmányok összegzése 11 Javaslat a működési modellre és a modell strukturált leírása Kommunikációs feladatok Előkészítés Megvalósítási terv Kezdeti szakasz (1 év) Középtávú működés Forrás: BEM Projektterv IV. fázis:MEGVALÓSÍTÁS MEGTERVEZÉSE

4 "A4rb_speech-narrow" – 20080924 – do not delete this text object! 4/1420090121_FŐIGTAJ_V0004.ppt A Koncepció teljes kidolgozása és önkormányzati elfogadtatása előreláthatólag 160 napot vesz igénybe 4 A projekt javasolt időterve Forrás: BEM Projektterv Feladat/TevékenységDátum Projekt nap Dec.29 1. Szerződés aláírása Feb.6 40. Feb.26 60. Már.18 80. Ápr.17 110. Máj.7 130. Máj.17 140. Jún.6 160. Operatív munkaTervezett elfogadási idő Koncepció elfogadása Átfogó helyzetelemzés Egészségpolitikai koncepció kidolgozása Részletes helyzetelemzés / Javaslattétel Megvalósítás megtervezése Projektzárás Főigazgató tájékoztatás Kick off 01.0701.21

5 "A4rb_speech-narrow" – 20080924 – do not delete this text object! 5/1420090121_FŐIGTAJ_V0004.ppt I. fázis: ÁTFOGÓ HELYZETELEMZÉS A makro- és mikroszintű helyzetelemzés alapján a Fővárosi Egészségpolitikai Koncepciót megalapozó javaslatok készülnek 5 Egészségügy átfogó makro- és mikro szintű helyzetelemzése >Fővárosi Egészségpolitikai Koncepciót illetően –Népegészségügyi kérdések –Ellátórendszer (fekvő-/járóbeteg) –Együttműködési lehetőségek –Struktúrafejlesztés –Fejlesztési lehetőségek >Egészségügyi rendszer elemzése országos/fővárosi szinten >Állapot/folyamatok/funkciók/ellátási kötelezettségek feltérképezése >Együttműködési lehetőségek értékelése 1) Kizárólag a Fővárosi Önkormányzat kórházaira vonatkozólag MAKROSZINTŰ >Ellátási kötelezettség/hozzáférhetőség/betegutak >Működési feltételek/finanszírozási helyzet/kihasználtság >Szakmai outsourcing (szerződések, minőség)/Fejlesztési lehetőségek MIKRO SZINTŰ 1) >Nemzetközi kórház-üzemeltetési tapasztalatok/kórházmodellek >Integrált kórházrendszerek működési elemzése – Transzformációs tapasztalatok >Modellek SWOT-elemzése - Hazai alkalmazhatóság értékelése, javaslatok BENCHMARKING JAVASLATTÉTEL 1. nap 40. nap I Forrás: BEM Projektterv

6 "A4rb_speech-narrow" – 20080924 – do not delete this text object! 6/1420090121_FŐIGTAJ_V0004.ppt A II. fázisban kerül sor a Főváros új egészségpolitikai koncepciójának és cselekvési programjának megalkotására 6 Fővárosi Egészségpolitikai Koncepció kidolgozása Forrás: BEM Projektterv 1) Budapesti Egészségcharta; Egészségpolitikai Cselekvési Program II. fázis: EGÉSZSÉGPOLITIKAI KONCEPCIÓ >Ellátási struktúra fejlesztési lehetőségei >Kórházfunkciók rövid-, közép- és hosszú távon >15 évre szóló Egészségpolitikai Cselekvési program >Tulajdonosi célkitűzések 1), alapelvek >Tulajdonosi programok, korábbi strukturális átalakítások ELŐZMÉNYEK >Főváros szerepe a magyar társadalomban, illetve gazdaságban >Gazdasági/demográfiai/szociális trendek ÁLTALÁNOS TÁRSADALMI HELYZETKÉP >Jelenlegi állapot/várható tendenciák/epidemológiai trendek >Célkitűzések/programok/prevenciók NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZET >Közép-magyarországi régió területén (alap-/szak-/kiemelt ellátás) >Fővárosban (alap-/járó-/fekvőbeteg ellátás együttműködési lehetőségei) EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZER ÚJ KONCEPCIÓ I. fázis eredményeinek integrálása 60. nap1. nap80. nap II

7 "A4rb_speech-narrow" – 20080924 – do not delete this text object! 7/1420090121_FŐIGTAJ_V0004.ppt A részletes helyzetelemzés az első két fázissal együtt indul – A kórházak adatszolgáltatása itt nagyon fontos 7 Részletes helyzetelemzés és modell kidolgozása Forrás: BEM Projektterv III III. fázis: RÉSZLETES HELYZETELEMZÉS, ÖSSZEGZÉS, JAVASLATOK Előkészítés/helyzetelemzésÖsszegzés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Általános működési feltételek Tárgyi feltételek I. (ingatlan) Tárgyi feltételek II. (eszköz, készlet) Személyi feltételek Szakmai feladatok Kiszolgáló funkciók IT és telekommunikáció Beszerzés, közbeszerzés Gazdálkodás Résztanulmányok összegzése Szakterületi javaslatok integrálása Fejlesztési lehetőségek megfogalmazása 10 Működési modell Javaslatok kidolgozása a beavatkozási lehetőségeket illetően A javasolt modell strukturált leírása 11 Kommunikációs feladatok összesítése 12 1. nap Dec. 29. 60. nap Feb. 26. 74. nap Már. 12. 110. nap Ápr. 17. Működési modell/ Kommunikáció

8 "A4rb_speech-narrow" – 20080924 – do not delete this text object! 8/1420090121_FŐIGTAJ_V0004.ppt Átfogó mérföldkőterv Előkészítés >Részletes feladat- és időmátrix kidolgozása Változástervezés >A tennivalók részletes lebontása Kezdeti szakasz (1 év) >Business case nyújtotta eredmények integrálása Középtávú működés >Kezdeti tapasztalatok felhasználása és a modell működésének kontrollja Az új koncepció elfogadását követően azonnal elkezdődik az implementáció részletes feladat- és időtervének kidolgozása 8 Implementáció tervezésének feladatterve Forrás: BEM Projektterv IV IV. fázis: IMPLEMENTÁCIÓ TERVEZÉSE 80. nap Már. 18. 140. nap Máj. 17. Megvalósítás programozása Koncepció elfogadása

9 "A4rb_speech-narrow" – 20080924 – do not delete this text object! 9/1420090121_FŐIGTAJ_V0004.ppt Quick-Win hatékonyság növelő projektek Szakértői/tanácsadói támogatás Projektszervezet felépítése 9 Forrás: BEM Projektterv Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság Gazdasági Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Zsűri Főpolgár- mester- helyettes Projekt- menedzser Projekt Koordinációs Team BEM Programiroda Kórházak felsővezetői Fázis I. Átfogó helyzetelemzés Fázis II. Egészségügyi koncepció kidolgozása Fázis III. Részletes helyzetelemzés /javaslattétel Fázis IV. Megvalósítás megtervezése Szakmai opponensek

10 "A4rb_speech-narrow" – 20080924 – do not delete this text object! 10/1420090121_FŐIGTAJ_V0004.ppt A BEM projekt sikerességéhez szükséges: világos cél, kooperáció, transzparencia és értelmes kommunikáció 10 >A projekt céljának, továbbá minden fázis és minden résztanulmány céljának egyértelmű megfogalmazása képzik a BEM projekt sikerének alapját Egyértelmű cél >A projekt terjedelme és összetettsége miatt nagy fontossággal bír a résztvevő felek és az érintettek együttműködése >A projektcsapat szoros kooperációt szeretne létrehozni minél több érdekelt féllel Kooperáció A BEM projekt sikertényezői >A projekt által érintett felek sokfélesége miatt könnyen értelmezhető kommunikációra és transzparens folyamatokra van szükség Transzparencia > A projekt társadalmi, gazdasági és politikai relevanciája és a témakör érzékenysége miatt kiemelten fontos a megfelelő kommunikáció a projekt ideje alatt >A belső és külső kommunikációnak együttesen, egymást erősítve meg kell valósulnia Kommunikáció

11 "A4rb_speech-narrow" – 20080924 – do not delete this text object! 11/1420090121_FŐIGTAJ_V0004.ppt A kórházak vezetőinek fontos szerepe van a projektben – Egyedülálló lehetőség, hogy a struktúra jövőjébe beleavatkozzanak 11 TÁMOGATÁS >Aktív részvétel a projektmunkában >Adatszolgáltatás, adatfelelősök kijelölése január 26-ig >Szakértelem >Véleményezés >Aktív ötletadás >Erőforrás biztosítás a részfeladatok megoldásához a szakértői csoporttal közösen >Konkrét és tényleges lehetőség szakmai vélemény nyilvánítására >Együttműködés erősítése a többi intézménnyel és tulajdonossal >Hatás a jövőbeni működési struktúrára Kórházi vezetők szerepe LEHETŐSÉG

12 "A4rb_speech-narrow" – 20080924 – do not delete this text object! 12/1420090121_FŐIGTAJ_V0004.ppt A közös munkát azonnal megkezdjük – Kérem támogatásukat a további tájékoztatásban, adat- és információszolgáltatásban 12 Következő lépések TARTALOMIDŐ ADATSZOLGÁLTATÁS >A részletes elemzésekhez szükséges adatigényt átadjuk: kérem az adott formában történő szolgáltatást Január 26. – Február 28. (folyamatosan) SZEMÉLYES TALÁLKOZÓK >A kijelölt területek vezetőivel/ szakértőivel interjúkat folytat a projektcsoport, melyben aktív partnerekre számítunk Január 26. – Február 28. (egyeztetett időpontokban)

13 "A4rb_speech-narrow" – 20080924 – do not delete this text object! 13/1420090121_FŐIGTAJ_V0004.ppt Az adatszolgáltatás megtervezett folyamata január 27-én indul – Minden kérdésre és egyeztetés szánunk időt 13 Az adatszolgáltatás részletes időterve : 2009. január 26. kórházi adatfelelősök kijelölése legalább két fő szakterületre: Szakmai (betegellátás) Gazdasági Az adatfelelősökről kijelöléséről szóló levelet a Budapest Egészségügyi Modell Programiroda részére kell megküldeni: Postai úton (kórház főigazgatójának aláírásával) E-mailben: kicskae@budapest.hu; szaboandras2@budapest.hu címrekicskae@budapest.huszaboandras2@budapest.hu Az adatfelelősöket a Budapest Egészségügyi Modell Programiroda regisztrálja az alábbi adatokkal: kórház; szakterület; felelős neve; beosztása; telefon;e-mail Adatszolgáltatási szükséglet kiküldése:január 27. Tájékoztató az adatszolgáltatásról: január 27. Elsődleges adatszolgáltatás:január 27-február 28-ig

14 "A4rb_speech-narrow" – 20080924 – do not delete this text object! 14/1420090121_FŐIGTAJ_V0004.ppt Kérdésekkel és fejlesztési javaslatokkal kapcsolatosan a BEM Programirodához fordulhat 14 A BEM Programiroda elérhetősége AdatszolgáltatássalProjektspecifkus NÉV TELEFON EMAIL Szabó András 327-1402 szaboandras2@budapest.hu Általános adatszolgáltatási kérdések NÉV TELEFON EMAIL Kicska Edit 327-1403 kicskae@budapest.hu Szakmai adatszolgáltatási kérdések… NÉV TELEFON EMAIL Takács Ilona 999-9220 takacsi@budapest.hu Általános adatszolgáltatási kérdések


Letölteni ppt ""A4rb_speech-narrow" – 20080924 – do not delete this text object! 20090121_FŐIGTAJ_V0004.ppt Budapesti Egészségügyi Modell Document number 1 Budapest,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések