Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Főző Attila László főszerkesztő-helyettes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Főző Attila László főszerkesztő-helyettes."— Előadás másolata:

1 Főző Attila László (fozoa@sulinet.hu) főszerkesztő-helyettes

2 1996 Művelődési és Közoktatási Minisztérium Internet és infrastruktúra – laborok és elérés tananyagfejlesztés (web) Sulinet oktatási portál továbbképzések 2002 2002 – Sulinet Expressz Program -Központi tananyagfejlesztés és -szolgáltatás  Sulinet Digitális Tudásbázis (start: 2005. szeptember) -az IKT-alapú pedagógia támogatása (hazai és nemzetközi projektek) -továbbképzési program -adókedvezményes számítógép vásárlás 2006 10 év Sulinet röviden

3

4 Miért érdemes megismerni az SDT-t? Mert –a legnagyobb oktatási tananyag-adatbázis magyar nyelven –hasznos megismerni egy LCMS működését –bár fejlődő rendszer, már gyökeret vert az iskolákban –hasznos megismerni egy komplex tananyagfejlesztő szoftvert –technológiájánál fogva hordozza a fejlődés lehetőségét –már az EU-ban is felfigyeltek rá –jó háttér a korszerű, IKT-alapú pedagógiához

5 Tanár a zsibvásárban az internetes eszközök és a multimédia az oktatásban  nem újdonság Rengeteg e-tartalom különböző nyelveken, különböző szinteken a világháló számtalan pontján stb. Kérdés –Bízhatunk-e az e-tartalomban? –Hogyan alkothat értékes egységet az IKT a többi módszerrel? –Mit kezdhetnek a tanárok az információs zsibvásár milliónyi tartalmával, ha tanítani, értékelni, érettségire felkészíteni, tehetséggondozni stb. szeretnék a diákokat? Az e-learning válasza magyarul az SDT. Videók, kísérletek Animációk, multimédia elemek képek óravázlatok Módszertani ötletek Feladatok, tesztek

6 Sulinet Digitális Tudásbázis Tanulásmenedzsment rendszer (LMS) Tanulásmenedzsment rendszer (LMS) Tartalom- menedzsment rendszer (LCMS) Tartalom- menedzsment rendszer (LCMS) Oktatási portálok- adatbázisok; NDA; NAVA; …. Oktatási portálok- adatbázisok; NDA; NAVA; …. Felhasználó import/export hivatkozás

7 Sulinet portál www.sulinet.hu

8 SDT- evolúció SDT 1.0 tesztverzió (2004) Web-es lejátszó 9 tananyag módszertani információk tesztelés SDT 2.0 éles rendszer (2006) –új tananyagok –új típusú objektumok –új pedagógiai tulajdonságok kimeneti követelmények kompetencia területek

9 Részlet a tankönyvből

10 Karthágót a föníciai Türosz város telepesei alapították, a leírások szerint Kr. e. 814-ben. (A régészeti anyag alapján is elfogadják a 9. századot.) Lakói sémi eredetű punok, akik elsősorban a földközi - tengeri kereskedelemből éltek. Az utak, raktárhelyek biztosítására hoztak létre településeket egészen Szicíliáig, amelyek lassan önálló városokká fejlődtek. Terjeszkedésük révén Észak-Afrikában a rabszolgamunkára alapozott ültetvényes gazdálkodást is bevezették. Államformájuk arisztokratikus köztársaság volt. A vezetésben két csoport érdekei jeletek meg (hol ütköztek egymással), a kereskedelmet kézbentartó és ezért a tengeri uralmat fenntartani és erősíteni kívánó gazdag kereskedőké és a szárazföldi terjeszkedést igenlő nagy földbirtokosoké. Tananyagelemek Róma és Karthagó versengése az első pun háborúval nem ért véget: Karthágó hamar kiheverte a megaláztatást. Hispánia területének elfoglalásával ásványkincsekhez jutott, majd amikor a 25 éves Hannibál, Róma kérlelhetetlen ellensége elnyerte a fővezéri címet, felkészültek egy újabb háborúra. A második pun háború Kr. e. 218-201 között zajlott. A történelem egyik legkiválóbb hadvezérének tartott Hannibál Itáliában kívánta térdre kényszeríteni Rómát. (A rómaiak szintén idegen földön, Hispaniában és Afrikában kívánták megvívni a döntő csatákat.) Újrafelhasználható elemek

11 A Földközi-tenger medencéjének meghódítása c. foglalkozás az SDT-ből

12 A tananyag felépítése ElemekFoglalkozásTémaLap Korábban létrehozott lap, foglalkozás, téma

13 Tananyagelemek reprezentációja Elemek tárolása –Adatlap (tulajdonságok leíró állománya) –Elemet reprezentáló bináris állományok Forrás Web-es előkép Web-es normál Web-es nagyított Nyomtatási

14 Elemek néhány jellemző bináris formátuma Szöveg: txt, html  xhtml Kép: tif, svg  jpg, svg Hang: wav  mp3, wma Mozgókép: dvi  mpg, wmv Szimuláció: fla  swf Hivatkozás: - Tesztfeladat: xml (adott séma)

15 Téma és foglalkozás egység témát alkotó egyedek bejárási útvonala (gráf) –csomópont: az egyes tartalmazott egyedekhez rendelt módszertani tulajdonságok –Útszakasz (él): az egyes tartalmazott egyedek közötti navigációs viszonyrendszer

16 Bejárási lehetőségek tallózó – műveltségi területek fája előre definiált lépések a tananyagegységen belül foglalkozás gráf –csomópont –útszakasz (él)

17 Lapszerkezet

18 Fogalmak

19 Tevékenységek és tesztek Tevékenységek –Példa –Kísérlet –Feladat Csomópontokból álló speciális egység (mint a foglalkozás) nincs tanári- és tanulói utasítás Tesztfeladatok feladat típusa a QTI szabványt követve –pl. egyszeres választás feladatot alkotó elemek, mint erőforrások –kép, szöveg stb. Feladat végrehajtására vonatkozó logika –helyes, helytelen válaszok, pontszám, segítség tesztfeladat-sorok

20 Publikáció Különböző célú megjelenítés –web: HTML publikáció (http://sdt.sulinet.hu) –forrásállományok, xml leírók: SDT Tananyagszerkesztő –nyomtatási formátum: pl. PDF –speciális eszközökre történő publikálás: pl. PDA –különböző export funkciók: pl. SCORM

21 Foglalkozásvázlat

22 Tananyagvázlat

23 Fogalomgráfok Minden foglalkozáshoz van fogalomgráf (SVG formátum, önállóan is használható) Átalakíthatók, újraépíthetők az SDT tananyagszerkesztővel

24 Fogalomkereső fogalmak közötti kapcsolatok keresése a fogalomgráfok alapján (pl. atom, proton) → eredmény: fogalmi térkép és a kapcsolódó objektumok listája

25 gyűjtemények linkgyűjtemény szöveggyűjt. médiagyűjt. adatok kísérletek bibliográfia fogalomtár

26 SDT eszközök a tanórán Előadás támogatása –webes lejátszó és lapszerkezet –mentési lehetőség –offline használat –publikus privát terület Tanórai munkaformák támogatása –kutatási feladat (egyéni, páros stb.) –kísérletek támogatása –„blended learning” –Kollaboratív feladatok (fórum, chat) Fogalmak –fogalomjelölések –fogalmi térképek Ellenőrzés –tesztlejátszó –több teszttípus Felkészülés –keresés –tallózófa –témacentrum

27 Munkacsoportok Regisztrált felhasználók hozhatnak létre munkacsoportot Tagsági kérelem: elfogadás vagy elutasítás Kapcsolódó fórum és chat terület – kollaboratív munka Közös tananyagkészítés

28 Fórum Munkacsoporthoz rendelt fórumok –Kommunikáció –Oktatási alkalmazások A munkacsoport létrehozója a fórum(ok) adminisztrátora is Operátori jog továbbadható Saját fórumok és témák létrehozása Mellékletek csatolhatóak

29 Chat Munkacsoporthoz rendelt chat szobák A munkacsoport létrehozója lesz a chat adminisztrátora is Szerepjáték lehetősége Moderálás

30 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Főző Attila László főszerkesztő-helyettes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések