Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Főző Attila László főszerkesztő-helyettes

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Főző Attila László főszerkesztő-helyettes"— Előadás másolata:

1 Főző Attila László (fozoa@sulinet.hu) főszerkesztő-helyettes

2 10 év Sulinet röviden 1996 Művelődési és Közoktatási Minisztérium Internet és infrastruktúra – laborok és elérés tananyagfejlesztés (web) Sulinet oktatási portál továbbképzések 2002 2002 – Sulinet Expressz Program Központi tananyagfejlesztés és -szolgáltatás  Sulinet Digitális Tudásbázis (start: szeptember) az IKT-alapú pedagógia támogatása (hazai és nemzetközi projektek) továbbképzési program adókedvezményes számítógép vásárlás 2006

3

4 Miért érdemes megismerni az SDT-t?
Mert a legnagyobb oktatási tananyag-adatbázis magyar nyelven hasznos megismerni egy LCMS működését bár fejlődő rendszer, már gyökeret vert az iskolákban hasznos megismerni egy komplex tananyagfejlesztő szoftvert technológiájánál fogva hordozza a fejlődés lehetőségét már az EU-ban is felfigyeltek rá jó háttér a korszerű, IKT-alapú pedagógiához

5 Az e-learning válasza magyarul az SDT.
Tanár a zsibvásárban Videók, kísérletek Feladatok, tesztek Módszertani ötletek Animációk, multimédia elemek képek óravázlatok az internetes eszközök és a multimédia az oktatásban  nem újdonság Rengeteg e-tartalom különböző nyelveken, különböző szinteken a világháló számtalan pontján stb. Kérdés Bízhatunk-e az e-tartalomban? Hogyan alkothat értékes egységet az IKT a többi módszerrel? Mit kezdhetnek a tanárok az információs zsibvásár milliónyi tartalmával, ha tanítani, értékelni, érettségire felkészíteni, tehetséggondozni stb. szeretnék a diákokat? Az e-learning válasza magyarul az SDT. A téma és a foglalkozás esetében a csomópontokba (állomás) helyezett tartalomhoz, útvonalak (útszakasz) definiálható.

6 Sulinet Digitális Tudásbázis
Tanulásmenedzsment rendszer (LMS) import/export Tartalom-menedzsment rendszer (LCMS) import/export hivatkozás Oktatási portálok-adatbázisok; NDA; NAVA; …. Felhasználó

7 Sulinet portál

8 SDT- evolúció SDT 1.0 tesztverzió (2004) Web-es lejátszó 9 tananyag
módszertani információk tesztelés SDT 2.0 éles rendszer (2006) új tananyagok új típusú objektumok új pedagógiai tulajdonságok kimeneti követelmények kompetencia területek

9 Részlet a tankönyvből

10 Tananyagelemek Újrafelhasználható elemek
Karthágót a föníciai Türosz város telepesei alapították, a leírások szerint Kr. e. 814-ben. (A régészeti anyag alapján is elfogadják a 9. századot.) Lakói sémi eredetű punok, akik elsősorban a földközi - tengeri kereskedelemből éltek. Az utak, raktárhelyek biztosítására hoztak létre településeket egészen Szicíliáig, amelyek lassan önálló városokká fejlődtek. Terjeszkedésük révén Észak-Afrikában a rabszolgamunkára alapozott ültetvényes gazdálkodást is bevezették. Államformájuk arisztokratikus köztársaság volt. A vezetésben két csoport érdekei jeletek meg (hol ütköztek egymással), a kereskedelmet kézbentartó és ezért a tengeri uralmat fenntartani és erősíteni kívánó gazdag kereskedőké és a szárazföldi terjeszkedést igenlő nagy földbirtokosoké. Róma és Karthagó versengése az első pun háborúval nem ért véget: Karthágó hamar kiheverte a megaláztatást. Hispánia területének elfoglalásával ásványkincsekhez jutott , majd amikor a 25 éves Hannibál, Róma kérlelhetetlen ellensége elnyerte a fővezéri címet, felkészültek egy újabb háborúra. A második pun háború Kr. e között zajlott. A történelem egyik legkiválóbb hadvezérének tartott Hannibál Itáliában kívánta térdre kényszeríteni Rómát. (A rómaiak szintén idegen földön, Hispaniában és Afrikában kívánták megvívni a döntő csatákat.)

11 A Földközi-tenger medencéjének meghódítása c. foglalkozás az SDT-ből

12 Korábban létrehozott lap, foglalkozás, téma
A tananyag felépítése Elemek Lap Foglalkozás Téma Az SDT-ben tárolt elemek logikailag először lapokra „szerveződnek” melyek mondjuk egy web-es html oldalnak felelnek meg. A lapok az elemek egymáshoz viszonyított elrendezését testesítik meg. A lapokat foglalkozásba, míg a foglalkozást témákba lehet szervezni. A legfontosabb jellemzője a tananyagoknak az útvonalak létrehozása, melynek segítségével meghatározható a lapok, foglalkozások közötti bejárás sorrendje. A útvonal a későbbiekben akár adott feladat megoldásához, annak kiértékeléséhez is kapcsolható, így akár a differenciált bejárás is automatizálható. Érdemes kiemelni, hogy új foglalkozás, téma (vagy bármilyen tartalom) létrehozásánál fel lehet használni a korábban létrehozott tananyagokat. Korábban létrehozott lap, foglalkozás, téma

13 Tananyagelemek reprezentációja
Elemek tárolása Adatlap (tulajdonságok leíró állománya) Elemet reprezentáló bináris állományok Forrás Web-es előkép Web-es normál Web-es nagyított Nyomtatási Egy elem az SDT-ben több felhasználási céllal is letárolásra kerül (web normál. forrás kötelező) így szintén biztosított az elemek többcélú felhasználása (adott kép rendelkezésre álló legjobb forrásállománya pl. kiemelhető DTP programba).

14 Elemek néhány jellemző bináris formátuma
Szöveg : txt, html  xhtml Kép : tif, svg  jpg, svg Hang : wav  mp3, wma Mozgókép : dvi  mpg, wmv Szimuláció : fla  swf Hivatkozás : - Tesztfeladat : xml (adott séma) Példák: Bal oldali oszlop a forrás állomány típusa, jobb oldali a web-en megjelenő

15 Téma és foglalkozás egység
témát alkotó egyedek bejárási útvonala (gráf) csomópont: az egyes tartalmazott egyedekhez rendelt módszertani tulajdonságok Útszakasz (él): az egyes tartalmazott egyedek közötti navigációs viszonyrendszer A téma és a foglalkozás esetében a csomópontokba (állomás) helyezett tartalomhoz, útvonalak (útszakasz) definiálható.

16 Bejárási lehetőségek tallózó – műveltségi területek fája
előre definiált lépések a tananyagegységen belül foglalkozás gráf csomópont útszakasz (él) A téma és a foglalkozás esetében a csomópontokba (állomás) helyezett tartalomhoz, útvonalak (útszakasz) definiálható.

17 Lapszerkezet Spec. egység a feladat. Jelenleg csak klien oldalon történik kiértékelés, de tervezzük a szerver oldali kiértékelést is (eredmények tárolása), illetve a feladatokhoz köthető dinamikus útvonalakat is (pl. megoldástól függő továbbhaladás).

18 Fogalmak

19 Tevékenységek és tesztek
Példa Kísérlet Feladat Csomópontokból álló speciális egység (mint a foglalkozás) nincs tanári- és tanulói utasítás Tesztfeladatok feladat típusa a QTI szabványt követve pl. egyszeres választás feladatot alkotó elemek, mint erőforrások kép, szöveg stb. Feladat végrehajtására vonatkozó logika helyes, helytelen válaszok, pontszám, segítség tesztfeladat-sorok

20 Publikáció Különböző célú megjelenítés
web: HTML publikáció (http://sdt.sulinet.hu) forrásállományok, xml leírók: SDT Tananyagszerkesztő nyomtatási formátum: pl. PDF speciális eszközökre történő publikálás: pl. PDA különböző export funkciók: pl. SCORM

21 Foglalkozásvázlat

22 Tananyagvázlat

23 Fogalomgráfok Minden foglalkozáshoz van fogalomgráf (SVG formátum, önállóan is használható) Átalakíthatók, újraépíthetők az SDT tananyagszerkesztővel

24 Fogalomkereső fogalmak közötti kapcsolatok keresése a fogalomgráfok alapján (pl. atom, proton) → eredmény: fogalmi térkép és a kapcsolódó objektumok listája

25 gyűjtemények linkgyűjtemény szöveggyűjt. médiagyűjt
gyűjtemények linkgyűjtemény szöveggyűjt. médiagyűjt. adatok kísérletek bibliográfia fogalomtár

26 SDT eszközök a tanórán Előadás támogatása
webes lejátszó és lapszerkezet mentési lehetőség offline használat publikus privát terület Tanórai munkaformák támogatása kutatási feladat (egyéni, páros stb.) kísérletek támogatása „blended learning” Kollaboratív feladatok (fórum, chat) Fogalmak fogalomjelölések fogalmi térképek Ellenőrzés tesztlejátszó több teszttípus Felkészülés keresés tallózófa témacentrum

27 Munkacsoportok Regisztrált felhasználók hozhatnak létre munkacsoportot
Tagsági kérelem: elfogadás vagy elutasítás Kapcsolódó fórum és chat terület – kollaboratív munka Közös tananyagkészítés

28 Fórum Munkacsoporthoz rendelt fórumok
Kommunikáció Oktatási alkalmazások A munkacsoport létrehozója a fórum(ok) adminisztrátora is Operátori jog továbbadható Saját fórumok és témák létrehozása Mellékletek csatolhatóak

29 Chat Munkacsoporthoz rendelt chat szobák
A munkacsoport létrehozója lesz a chat adminisztrátora is Szerepjáték lehetősége Moderálás

30 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Főző Attila László főszerkesztő-helyettes"

Hasonló előadás


Google Hirdetések