Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Disszemináció (2): A projekt nyilvánossága, eredmények terjesztése, disszeminációja Dr. Csáfor Hajnalka főiskolai docens, PR programigazgató Eszterházy.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Disszemináció (2): A projekt nyilvánossága, eredmények terjesztése, disszeminációja Dr. Csáfor Hajnalka főiskolai docens, PR programigazgató Eszterházy."— Előadás másolata:

1 Disszemináció (2): A projekt nyilvánossága, eredmények terjesztése, disszeminációja
Dr. Csáfor Hajnalka főiskolai docens, PR programigazgató Eszterházy Károly Főiskola

2 Tartalom Részletesen az ÚSZT ARCULATI KÉZIKÖNYV-ben szabályozva.
Bevezetés Kötelező és ajánlott szakirodalmak A tájékoztatás és nyilvánosság hatályos szabályai Általános tudnivalók – tájékoztatás és nyilvánosság Arculati elemek és használatuk Alapelemek Logó használat Arányosítási rendszer A „MAGYARORSZÁG MEGÚJUL” szlogen használata Arculati színek Arculati betűkészlet Infóblokk és kötelező elemek használata Európai uniós zászló arculati előírásai Kedvezményezettekre vonatkozó különfejezet „A” típusú Hirdetőtábla „B” típusú Hirdetőtábla „C” típusú Hirdetőtábla „D” típusú Emlékeztetőtábla Projektesemény meghívó Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) – Tájékoztatás, nyilvánosság Részletesen az ÚSZT ARCULATI KÉZIKÖNYV-ben szabályozva.

3 Kötelező és ajánlott szakirodalom
Kötelező irodalom: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: ÚSZT Kedvezményezettel tájékoztatási kötelezettségei – Útmutató az Új Széchenyi Terv keretében az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektekhez A január 14-e előtt született támogatói döntéssel rendelkezős projekt esetén a régi dokumentum marad érvényen: ÚMFT Kedvezményezettel tájékoztatási kötelezettségei A január 14-e után született támogatói döntéssel rendelkező projekt esetében az új, egyszerűsített KTK-t kell figyelembe venni. ÚSZT Kedvezményezettek arculati kézikönyve (elérhető a weboldalon) Függetlenül a támogatói döntés dátumától, valamennyi projekt esetében az Új Széchenyi Terv arculati előírásait kell betartatni. A korábban - régi arculattal - elkészített eszközök cseréje nem elvárás. 2011. április 7-től minden projektben (a már futókban is) ezeket az elemeket kell alkalmazni! Ajánlott irodalmak: Bíró Mária – Nyárády Gáborné: Közéleti kommunikáció, Perfekt 2004. Dr. Langer Katalin – dr. Raátz Judit: Üzleti kommunikáció. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., 2003. Forgó S.: Kommunikációelmélet – üzleti kommunikáció. Az üzleti kommunikáció ismérvei. Líceum kiadó, Eger, ; 95–240 oldal Görög Ibolya: A nyilvánosság kelepcéi, Athenaeum 2000 Kiadó, 2004. Nyárádi Gáborné – Szeles Péter: Public Relations I-II. Perfekt Kiadó, 2005. Szeles Péter: Nagy PR könyv, Management Kiadó 2001.

4 A tájékoztatás és nyilvánosság hatályos szabályai
Az irányadó jogszabályok elsősorban: A 1083/2006/EK tanácsi rendelet általános szabályozása mellett a 1828/2006/EK bizottsági végrehajtási rendelet határozza meg részletesen az Európai Bizottság tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeit. A programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet.

5 A tájékoztatás és nyilvánosság hatályos szabályai
Egyéb szabályok összefoglalása : ÚSZT Arculati kézikönyv (www.nfu.hu) Vonatkozó jogszabályok Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos hazai jogszabály: 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos EU jogszabályok: 1083/2006/EK tanácsi rendelet: europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0078:HU:PDF 1828/2006/EK bizottsági végrehajtási rendelet: europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:371:0001:0001:HU:PDF Európai Uniós joganyagok:

6 Projektekhez kapcsolódó kommunikáció
A projektek eltérő jellegéből fakadóan a kedvezményezettek eltérő tartalmú kommunikációs csomagokat kötelesek megvalósítani. Ezt minden esetben a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutató rögzíti. A kedvezményezettek ugyanakkor a csomagbesorolástól és a projekt élet-szakaszától függetlenül kötelesek minden esetben az Európai Unió által meghatározott, támogatás feltüntetésére vonatkozó előírásokat betartani. A tájékoztatási tevékenység egyes szakaszai: Előkészítő szakasz Megvalósítási szakasz Megvalósítást követő szakasz

7 Projektekhez kapcsolódó kommunikáció
A következő táblázatok az egyes kommunikációs csomagokra vonatkozó feladatokat tartalmazzák a tájékoztatási tevékenység egyes szakaszaiban. Az egyes kommunikációs feladatok mellett szereplő „X” jel mutatja, hogy az adott feladat melyik csomagba eső projektre vonatkozik. I. csomag: 500 millió Ft feletti támogatás esetén, II. csomag: 50 millió – 500 millió Ft között támogatás esetén, III. csomag: 50 millió Ft alatti támogatás esetén.

8

9

10 Általános tudnivalók – tájékoztatás és nyilvánosság
A projekt megvalósítása során a disszeminációs tevékenység feladatait alapvetően a következők határozzák meg: a kommunikációs csomag (I., II. vagy III.) a pályázati dokumentáció részét képező médiaterv sablon a kommunikációs terv, amennyiben ilyen is készült Mindezen meghatározott tevékenységeket pedig az arculati kézikönyvben meghatározott szabályokat követve, az előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

11 Általános tudnivalók – tájékoztatás és nyilvánosság
A kommunikáció szereplői Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) - Országos, stratégiai szintű tájékoztatást végez. Közreműködő Szervezetek (KSZ) - Elsősorban az egyes operatív programok pályázatainak népszerűsítését végzik, tájékoztatják a lehetséges pályázói köröket, illetve ellenőrzik, hogy a nyertes pályázók eleget tesznek-e kommunikációs kötelezettségeiknek. Kedvezményezettek (K) - A saját, uniós támogatású projektjének biztosítja a lehető legszélesebb nyilvánosságot. Ennek részeként kötelessége tájékoztatni a projektben résztvevőket, a projekt által közvetlenül érintetteket és általában a lakosságot az Európai Unió szerepéről saját projektje támogatása kapcsán. Ennek megfelelően minden, az EU fejlesztési alapjai (az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap vagy a Kohéziós Alap) által támogatott projekt gazdájának a támogatástól függő kommunikációs csatornán, eszközön fel kell tüntetnie a kötelezően előírt arculati elemeket a kézikönyvben foglaltaknak megfelelően.

12 Arculati elemek és használatuk
Arculati elemek az ÚSZT Arculati kézikönyve szerinti sorrendben: Alapelemek Logó használat Arányosítási rendszer A „MAGYARORSZÁG MEGÚJUL” szlogen használata Arculati színek Arculati betűkészlet Infóblokk és kötelező elemek használata Európai uniós zászló arculati előírásai Kedvezményezettekre vonatkozó különfejezet „A” típusú Hirdetőtábla „B” típusú Hirdetőtábla „C” típusú Hirdetőtábla „D” típusú Emlékeztetőtábla Projektesemény meghívó

13 Arculati elemek és használatuk
Az arculati elemekről részletesen az alábbi linken elérhető új ÚSZT Arculati Kézikönyvben találnak információkat, továbbá ezt a dokumentumot a tananyaghoz pdf. fájl formátumban csatoljuk.

14 Arculati elemek és használatuk
A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú, az arculati kézikönyvben részletesen bemutatott tábla (A, B vagy C típus) elkészítése és elhelyezése „A” típusú tábla 504 cm * 238 cm (Europlakát) 500 millió forint feletti támogatást nyert infrastrukturális beruházások esetén „B” típusú tábla 300 cm * 150 cm 500 és 50 millió forint közötti támogatást nyert infrastrukturális beruházások, illetve eszközbeszerzések esetén „C” típusú tábla 42 cm * 59,4 cm (A2) 50 millió forint alatti támogatást nyert infrastrukturális beruházások, eszközbeszerzések, illetve nem infrastrukturális fejlesztések esetén.

15 Arculati elemek és használatuk
Amennyiben egy beruházás több megvalósítási helyszínnel rendelkezik, akkor az alábbiak szerint kell eljárni: ha külön helyrajzi számon szerepelnek a helyszínek, de azok szomszédos telken vannak, akkor az „A” vagy „B” típusú hirdetőtáblát elég egy megvalósítási helyszínen kihelyezni, a „fő” és/vagy láthatósági szempontból legfrekventáltabb kedvezményezettnél, míg a többi helyszínen C típusú tájékoztató tábla is elégséges. A „D” típusú emlékeztető táblát minden helyszínen ki kell tenni a projekt befejezése után. amennyiben a megvalósítási helyszínek távolabb esnek egymástól – pl. másik utcában vagy településen, akkor, ha „A” típusú hirdetőtábla az előírt, a kevésbé frekventált vagy másodlagos helyszínen(eken) a „B” típusú tábla kihelyezése az elvárás. Ha a „B” típusú táblát az előírt, akkor a többi helyszínen a „C” típusú tábla alkalmazható. A „D” típusú emlékeztető táblát ekkor is minden helyszínen ki kell tenni a projekt befejezése után. A táblák projekt-helyszíneken való elhelyezéséről a - projekt megvalósítás megkezdésével egy időben - a kedvezményezettnek kell gondoskodnia. 26

16 Arculati elemek és használatuk
Nyomtatott tájékoztatók (brossúrák, szórólapok) Ha a lakosság nem is közvetlen haszonélvezője projektünknek, tájékoztatásuk akkor is elengedhetetlen. Amennyiben munkánk közvetetten hatással lesz a környezetünkben élőkre (pl. az építkezés átmenetileg csökkenti komfortérzetüket, vagy az elkészült beruházás növeli kényelmüket) kötelességünk tájékoztatni erről az érintetteket. A megfelelő minőségben elkészített brossúrák, egyéb tájékoztató - ill. szóróanyagok minden célcsoportunk számára megfelelő információforrásnak bizonyulhatnak, miközben léteznek olyan elérni kívánt személyek is, akikhez más formában nem is tudunk eljutni, csak a fizikálisan átadott, hazavihető információhordozókon keresztül. A nyomtatott tájékoztatókkal szemben támasztott legfontosabb elvárások: Figyelemfelkeltő, jól szerkesztett (megfelelően tördelt, nyelvtanilag helyes). Rövid, tömör, tárgyilagos (ezen a felület-formán nem cél részletekbe menően informálni, csak a legfontosabb, közérdekű tudnivalókat adjuk közre). Pontos információkat tartalmaz! Az érdeklődők részére „infovonalat”, vagyis további elérhetőséget tartalmaz, ahol akár részletesebben is tájékozódhatnak (pl. egy naprakész honlap cím) vagy ahol kérdéseiket feltehetik, észrevételeiket jelezhetik (telefonszám, cím). A megfelelő tördeléssel, grafikai tervezéssel, nyomdaipari technikák alkalmazásával vagy profi fotóval színvonalas anyag születhet, mely a projekt megítélésében is pozitív hatással bír, míg a házi készítésű tájékoztatók „komolytalanná” tehetik a felületen megjelenő projektet, „ügyet”, személyeket.

17 Arculati elemek és használatuk
Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése A XXI. században egy vállalkozás esetén nem lehet olcsóbb és a célcsoport elérése szempontjából hatékonyabb eszköz, mint az internet és azon belül is a vállalkozáshoz/projekthez kapcsolódó saját honlap. A projektgazda eldöntheti, hogy magához a fejlesztéshez készít külön oldalt, vagy csak a már meglévő honlapjához aloldalt, microstite-ot. Kisebb volumenű projektek (50 millió forint alatti támogatás) esetén a statikus tartalom elkerülése érdekében elégséges a honlapon elhelyezett projekthez kapcsolódó tájékoztató anyag is. Fontos, hogy naprakész oldal álljon az érdeklődők rendelkezésére, és ha az alkalmas a kétoldalú kommunikációra, akkor ne hanyagoljuk el a beérkező észrevételeket, javaslatokat!

18 Arculati elemek és használatuk
További hasznos minták az ÚSZT Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című kiadvány mellékleteiben: sz. melléklet: Sajtóközlemény minta sz. melléklet: Sajtótájékoztató forgatókönyve sz. melléklet: Sajtómappa tartalma sz. melléklet: Rendezvény forgatókönyve sz. melléklet: Egyéb szabályok összefoglalása

19 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Disszemináció (2): A projekt nyilvánossága, eredmények terjesztése, disszeminációja Dr. Csáfor Hajnalka főiskolai docens, PR programigazgató Eszterházy."

Hasonló előadás


Google Hirdetések