Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakmai gyakorlati tájékoztató

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakmai gyakorlati tájékoztató"— Előadás másolata:

1 Szakmai gyakorlati tájékoztató
Dr. Kalmár Sándor adjunktus, GYOT elnök :00 - Auditórium

2 A tájékoztató felépítése
Általános információk minden szakmai gyakorlatra induló FSZ, BSc-s hallgató részére BSc szakos hallgatókra vonatkozó információk (adatlapok kitöltése, igazolások, hiányzások stb.) Kérdések …

3 Általános információk FSZ I.
230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről alapján: „… 6. § (1) Felsőoktatási szakképzésben legalább egy félév szakmai gyakorlatot kell szakmai gyakorlóhelyen szervezni. A szakmai gyakorlat összefüggő gyakorlat, amely több részben csak akkor szervezhető meg, ha arról a felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményei - szakmai indokok alapján - úgy rendelkeznek. (2) Az (1) bekezdés szerinti szakmai gyakorlat időtartama egy képzési időszaknak megfelelő időtartam, de legalább tizennégy hét, amelyben a gyakorlat öt napos munkahétnek megfelelő időszakokra tagolódik. (3) Részidős vagy távoktatási képzésben szervezett képzés esetén a szakmai gyakorlat legalább 240 óra, amely időtartam alatt legalább három hét gyakorlatot egybefüggően kell megszervezni. A korábbi munkatapasztalat a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint tanulmányi követelmény teljesítéseként elismerhető. …”

4 Általános információk BSc I.
2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról és KT 60/2011 határozata alapján: 15 § (3) bekezdés szerint „A gyakorlatigényes alapképzési szakokban legalább egy félévig tartó szakmai gyakorlatot (a továbbiakban: szakmai gyakorlat) kell szervezni. A szakmai gyakorlat teljesítése feltétele a záróvizsgára bocsátásnak. Az alapképzésben legalább száznyolcvan kreditet – szakmai gyakorlat esetén legalább kettőszáztíz kreditet – kell és legfeljebb kétszáznegyven kreditet lehet teljesíteni. …” Tehát 6 (max. 8) félév alatt 180 kreditet kell teljesíteni + 30 kredit a 7. féléves szakmai gyakorlat értéke és így jön ki a legalább 210 kredit!!! A Kari Tanács 60/2011-es határozata, mely től hatályos ezt erősíti meg!

5 Általános információk BSc II.
Szakmai gyakorlatra tehát csak az a hallgató mehet, aki rendelkezik 180 kredittel - ami magában foglalja az alapozó tárgyakat (A jelű) is. A 180 kredit meglétéről a Tanulmányi Csoport (továbbiakban: TCS) állít ki listát, és intézi a hallgató szakmai gyakorlatának felvételét a NEPTUN rendszerben. Mivel a 2014/15. tanév 2. félévében felvett kreditek még nem teljesültek, ezért a vizsgaidőszak végéig ( ) nem lehet biztos a hallgató, hogy mehet-e szakmai gyakorlatra. Akinek az ebben a félévben felvett kreditjeivel eleve nem teljesül a 180 kredit … A szakmai gyakorlat letöltéséhez szükséges befogadó nyilatkozat leadásával csak az előfeltételét teremti meg a gyakorlat megkezdéséhez! A hallgató időben leadott indexe alapján lezárt félév után a TCS – között ellenőrzi a 180 kredit meglétét és értesíti ki a hallgatót a NEPTUN rendszerben a szakmai gyakorlat megkezdéséről (szakmai gyakorlatát megkezdheti/szakmai gyakorlatát nem kezdheti meg.

6 Kredithelyzet – nappali tagozaton (111 fő)
Lista megtekinthető a kari honlapon (neptun kóddal)! Ezek csak előzetes adatok és a :36 NEPTUN állapotokat tükrözik! BSc Nappali Szak Aktív létszám 180 kredit teljesülhet 180 kredit nem teljesül Nem teljesítők (%) MM 11 8 3 27,27 ÁM 15 13 2 13,33 ÉM 22 9 40,91 GV 21 14 7 33,33 MG 18 12 6 KG 5 27,78 NM 0,00 Összesen 111 79 32 28,83 Mindenki ellenőrizze le, hogy a NEPTUN rendszerben minden tantárgya megvan-e!!!

7 Kredithelyzet – levelező tagozaton (57 fő)
Lista megtekinthető a kari honlapon (neptun kóddal)! Ezek csak előzetes adatok és a :36 NEPTUN állapotokat tükrözik! BSc Levelező Szak Aktív létszám 180 kredit teljesülhet 180 kredit nem teljesülhet Nem teljesítők (%) MM 18 11 7 38,89 ÁM 4 2 28,57 ÉM 5 6 54,55 GV 3 42,86 MG 71,43 KG 0,00 NM 100,00 Összesen 57 33 27 47,37 Mindenki ellenőrizze le, hogy a NEPTUN rendszerben minden tantárgya megvan-e!!!

8 Általános információk III.
A BSc-s szakmai gyakorlatot – között lehet teljesíteni! Nappali tagozaton: 12 hét Levelező tagozaton: 3 hét (a fenti időszak alatt) Az FSZ-s szakmai gyakorlatot a hallgatóknak a 4. szemeszter szorgalmi időszakában lehet teljesíteni! Nappali tagozaton: 14 hét Levelező tagozaton: 6 hét (a fenti időszak alatt)

9 BSc Szakfelelősök – gyakorlati koordinátor
Szak Szakfelelős Gyakorlati koordinátor ÁM BSc Dr. Gulyás László Dr. Kalmár Sándor MM BSc Prof. Dr. Schmidt Rezső Dr. Kalmár Sándor ÉM BSc Prof. Dr. Szigeti Jenő Dr. Kalmár Sándor GV BSc Dr. Csatai Rózsa KM BSc Prof. Dr. Szakál Pál MG BSc Prof. Dr. Neményi Miklós NT BSc Dr. Iváncsics József Forrás: 2014/15/2 félév NYME-MÉK tájékoztató és a NEPTUN rendszer A szakfelelősök határozzák meg a szakmai gyakorlathoz kapcsolódó követelményeket, melyeket a hallgatónak teljesítenie kell. A szakmai gyakorlati hely alkalmasságát a szakfelelős aláírásával fogadja el. A szakmai gyakorlat befejezését követően a szakfelelős, vagy az általa kijelölt oktató és a szak gyakorlati koordinátora - a leadott írásbeli beszámoló és a szóbeli beszámolót figyelembe véve - közösen döntenek a szakmai gyakorlat eredményéről. A gyakorlati koordinátor feladata a gyakorlatok szervezésével és vizsgáival kapcsolatos teendők koordinálása.

10 FSZ Szakfelelősök – gyakorlati koordinátor
Szak Szakfelelős Gyakorlati koordinátor Állattenyésztő mérnök Prof. Dr. Szabó Ferenc Dr. Kalmár Sándor Élelmiszermérnök Prof. Dr. Szigeti Jenő Gazdasági és vidékfej. agrármérnöki Dr. Csatai Rózsa Környezetgazdálkodási agrármérnöki Prof. Dr. Szakál Pál Mezőgazdasági mérnöki Prof. Dr. Schmidt Rezső Növénytermesztési mérnök Dr. Petróczki Ferenc Mg-i és élelmiszeripari gépészmérnöki Prof. Dr. Neményi Miklós

11 BSc befogadó nyilatkozatra vonatkozó információk
Befogadó nyilatkozat - bakik és jó tanácsok 1 eredeti példányban (a szakmai gyakorlóhely pecsétjével és aláírással ellátva) kell határidőre leadni a Tanulmányi csoportnál! Célszerű előtte a hallgatónak saját célra (elfelejtettem a gyakorlatvezetőm elérhetőségét, címét stb.) 1 másolati példányt eltennie! A Kari honlapon így szerepel: „BSc szakmai gyakorlat befogadó nyilatkozat:  BSc_12hetes_befogado_nyil_2014.xls Kérjük, ügyeljen a szakjának  megfelelő munkalap kiválasztására! A befogadó nyilatkozat a szakfelelős aláírásával érvényes! „ - Hibák: Rosszul/olvashatatlanul van kitöltve (név, telefonszám stb.) Nincs a hallgatónak elérhetősége feltüntetve, vagy rossz … Minimum 2 oldalból áll (1 időterv és ellenőrző lap + ahány gyakorlóhelyen lesz) Faxon küldte ezért olvashatatlan … Tollal, olvashatóan kell kitölteni … A gyakorlóhelyről is tartalmaz alap adatokat …

12 Együttműködési megállapodás és hallgatói munkaszerződés
A Nemzeti felsőoktatási törvény szerint amennyiben 6 hetet (30 nap) eléri a szakmai gyakorlat ideje adott gyakorlóhelyen együttműködési megállapodást kell kötni … Az NYME szakmai gyakorlati szabályzat 13. és 14. pontjai alapján, amely megtalálható a kari honlapon (http://www.mtk.nyme.hu/index.php?id=606&MP=120-4 ) Általános információk a szakmai gyakorlathoz NYME_szakmai_gyak_szabalyzat_ pdf Minden BSc szaknak külön együttműködési megállapodás tervezete van az előbb említett honlapon. Kérem legalább 3 példányban nyomtassák ki. Iktatószámot a TCS-nál Kerné Istvánnétól tudnak kérni hozzá.

13 Az írásbeli beszámoló Az írásbeli beszámoló követelményrendszere ÁM; MM; ÉM; GV BSc szakon a kari honlapról letölthető (http://www.mtk.nyme.hu/index.php?id=606&MP=120-4 ). Általánosságban 1. Nyomtatott formában történik a leadás, megfelelő külalakkal (fűzött formában). 2. Elektronikus formában (szak_név_év elnevezéssel pl.: AM_Kiss_Ramóna_2015) .doc formátumban, vírusmentesen, max. 1 Mb méretben a szóbeli vizsgára kell magával hoznia. A szóbeli beszámolót követően a hallgató a nyomtatott változatot visszakapja, ezért kérjük az igazolásokat a dolgozattól könnyen elkülöníthető módon leadni.

14 Az írásbeli beszámoló II.
Példa: ÁM BSc írásbeli beszámoló követelményrendszere A kari honlapon így szerepel: BSc szakmai gyakorlat követelményrendszere AM_BSc_12hetes_feladatterv_2014.doc EM_BSc_12hetes_feladatterv_2014.doc MM_BSc_12hetes_feladatterv_2014.doc GV_BSc_12hetes_feladatterv_2014.doc A többi BSc szak esetében kérem, tájékozódjon a szakfelelősénél.

15 ÁM; MM; ÉM BSc vonatkozó információk
Igazolások A szakmai gyakorlat alatt napi/heti bontásban vezetni kell az elvégzett feladatokat (Hétfőtől – Péntekig; 1. héttől – 12. hétig) egy excel táblázatban (2 hét fért el 1 fektetett lapra – tehát ebből kell 6 db). Minden héten 1x (és nem kell minden nap) a gyakorlatvezető szakember cégszerűen aláírja a heti teljesítést. Az előbb említett igazoláson (heti) kívül le kell adni egy összesített igazolást is ahol a gyakorlatvezető szakember minősíti is a hallgató tevékenységét és összesíti, hogy a 60 napból hány napot volt ott … Az igazolásokat az írásbeli beszámolóval együtt kell leadni a hallgatóknak. Igazolás nélkül, vagy hiányos igazolással a gyakorlat érvénytelen!

16 ÁM; MM; ÉM BSc vonatkozó információk
1.

17 ÁM; MM; ÉM BSc vonatkozó információk

18 A szakmai gyakorlat ideje alatt
Kérek minden hallgatót, hogy a NEPTUN üzeneteket és a megadott címet figyelje időközönként, mert esetleg információkat fog kapni … Mire érdemes majd odafigyelni Az első 6 hetet követően az összes igazolást aláíratni, valamint a szakmai gyakorlati naplót is az utolsó oldalon (ezzel hozzájárult a gyakorlatvezető, illetve látta milyen információ kerül ki a cégtől/ről). A 2. 6 hét elteltével hasonlóan eljárni. Amennyiben kérdés merül fel azt kizárólag ben kérem feltenni és a válasz is így fog érkezni ig!

19 ÁM; MM; ÉM BSc vonatkozó információk
A befogadó nyilatkozat leadási határideje: Péntek 12:00 Tanulmányi csoport Kern Istvánné ügyintézőnél a kiírt időpontokban! A BSc szakmai gyakorlat időbeosztása: – első 6 hét – második 6 hét

20 ÁM; MM; ÉM BSc vonatkozó információk
A BSc szakmai gyakorlatról az írásbeli beszámoló és igazolások leadási határideje: Péntek 12:00 Tanulmányi csoport Kern Istvánné ügyintézőnél a kiírt időpontokban A beérkezett összes írásbeli beszámoló alapján fogjuk kitűzni a szóbeli beszámoló időpontját, helyszínét, melyről a szakfelelős, vagy a gyakorlati koordinátor értesíti a TCS listájában szereplő hallgatókat. A kiírt időpontra kell a hallgatónak magával hoznia az elkészített .ppt-s bemutatót a szakmai gyakorlóhelyekről max. 15 dia terjedelemben, valamint az írásbeli beszámolót (.doc – max. 1 Mb- os) vírusmentes adathordozón.

21 ÁM; MM; ÉM BSc vonatkozó információk
Várom a menet közben felmerült kérdéseket, illetve a későbbiek folyamán a kérdésekre hivatalos válasz csakis ben érkezik!

22 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! Jó gyakorlati hely keresést …


Letölteni ppt "Szakmai gyakorlati tájékoztató"

Hasonló előadás


Google Hirdetések