Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Prezentáció módszertana

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Prezentáció módszertana"— Előadás másolata:

1 Prezentáció módszertana

2 Prezentáció előkészítése
Ismerjük meg hallgatóságunkat és az elvárásaikat A prezentáció alapüzenetének és céljának meghatározása A prezentáció szerkezeti felépítése, struktúrája Bevezetés Kidolgozás Befejezés

3 Prezentáció előkészítése
A tartalom meghatározása A prezentációnkat segítő szemléltető eszközök szóróanyag, írásvetítő, flip chart, projektor multimédiás PowerPoint-os bemutatóval

4 Ajánlások az előkészületekhez
Pontos előkészítés, tervezés, gyakorlás Információkat egyszerű, könnyen felismerhető rendszerbe rendezzük Érdeklődés folyamatos fenntartása Frappáns kezdést és ügyes lezárást tervezzünk Kérdésekre készüljünk

5 A prezentációt segítő kommunikációs technikák
a kommunikáció modelljeinek bemutatása meggyőzési technikák a többcsatornás (írott és hallott) információk befogadása és hatékonysága a non-verbális kommunikáció szerepe a testbeszéd és a gesztusok fontossága, tudatos alkalmazása a hatáskeltés retorikai eszközei stílusgyakorlatok

6 Kommunikációs modell Öt komponensű kommunikációs modell: ki? ; minek? ; mit? ; milyen csatornán? ; hogyan közöl? Jakobson-féle kommunikációs modell kontextus (referenciális) feladó üzenet címzett (emotív) (poétikai) (konnatív) kontaktus(fatikus) kód (metanyelvi)

7 Meggyőzési technikák Ki mondja, mit mond, kinek mondja?
a kommunikáció forrása a kommunikáció természete a közlés befogadóinak sajátossága

8 A kommunikáció forrása
hitelesség: külsőségek (megjelenés, öltözködés), jellem (pl.: Arisztotelész), szakértelem, megbízhatóság, hallgatói és/vagy nézői attitűdök

9 A kommunikáció természete
Mikor meggyőzőbb a közlés? (a vélemény befolyásolása) az értelemre vagy az érzelemre kíván hatni élményszerű, személyes tapasztalatra hivatkozik vagy világos, cáfolhatatlan bizonyítékokkal alátámasztott egyoldalú érvelés vagy a kommunikáció magában foglalja az ellenkező álláspont cáfolatát is

10 A közlés befogadóinak sajátossága
a hallgatóság intelligenciája (intelligens  mindkét fél érve a hatásosabb) a hallgatóság kezdeti álláspontja (ha hinni akar a közlőnek  egyetlen álláspontra összpontosító kifejtés a hatásosabb, ha azonban az ellenfél álláspontjával szimpatizál eredetileg  a másik fél nézetét bemutató a hatásosabb) Tehát a hallgatóság összetétele rendkívül fontos (hol, kinek).

11 A többcsatornás (írott és hallott) információk befogadása és hatékonysága
A verbális kommunikáció elemei: nyelv és beszéd (artikuláció, hangerő, hanglejtés, gyorsaság, tempó, beszédszünet, hangszín, anyanyelvi kultúra, stílus) nyelv és az írás (szimbólumok, gondolatok rögzítése, tartalmi formai megjelenés, áttekinthetőség, tömörség, helyesírási szabályok)

12 A verbális csatorna elemei
Artikuláció (meghatározói: az értelem, az érzelem, a ritmus) Hangsúly Hangerő Hanglejtés Beszéd gyorsasága, tempója Szünet Anyanyelvi kultúra, stílus

13 A verbális csatorna elemei
A nyelv és az írás a kommunikáció másik formája Bármikor elővehető, reprodukálható, javítható, kiegészíthető Fontos a tartalmi, formai megjelenés Tömör, rendszerezett ismereteket tartalmaz Tartalomhoz megfelelő stílus

14 A non-verbális kommunikáció
-paranyelvi (az ember érzelmi állapotára utaló beszéd közben felmerülő jelek: intonáció, hangsúly, szünetek beiktatása...) -nem-nyelvi (gesztusok, testtartás, mimika, szemkontaktus, fej – és testmozgások, proxemika...) -metanyelvi (üzenetközvetítés módjára, eredményességére utaló jelek)

15 A nem verbális kommunikáció csatornái
Arcmimika Gesztusok A tekintet A testmozdulatok, testtartás Térközszabályozás Testi érintés

16 Megjegyzések 1. A testbeszéd és a gesztusok fontossága, tudatos alkalmazása Test: A megjelenés, a fellépés részleteinek elemzése. Testtartás, izomtónus, mozgáskontroll és koordináció elemzése. Pozíciófelvétel, helyezkedés hagyományosan illetve váratlan helyzetekben.

17 Megjegyzések 2. Arc: A fej kommunikáló részleteinek (bőr, haj, szemek, száj, orr,...) elemzése. Gesztusok, tekintet elemzése. Tudatos és öntudatlan árulkodó jelek diagnosztizálása és lehetséges korrekcióik.

18 Megjegyzések 3. Hang: A kifejező beszéd kritériumai, megszólalás az észrevettség, fontosnak tekintettség céljával. Kommunikációs stílus megválasztása a személyiséggel és a kommunikáció céljával összhangban.

19 Megjegyzések 4. Image: A kiegészítők (ruha, tárgyak) alkalmazása, manipulációs lehetőségek. A legjobb megnyilvánulási forma kialakítása személyre szólóan. Munkaeszközök, ön-bemutatási technikák. Lehetséges megnyilvánulási helyzetek szerinti tennivalók.

20 Megjegyzések 5. a hatáskeltés retorikai eszközei (A klasszikus retorikától a haszonérvelésig, a nyilvános beszéd alapjai, hallgatóságközpontú beszéd, időhatáros előadások kivitelezése és értékelése) tanuljunk meg előadni: stílusgyakorlatok kérdések, hozzászólások kezelése

21

22 A prezentáció dinamikája és felépítése
Prezentációs módok  Az előadás technikájával kapcsolatos tippek Technikai alapszabályok

23 A prezentáció folyamata
Felkészülés Prezentáció Utánkövetés

24 A prezentáció előkészítése
Cél Hallgatóság Stratégia (logikai váz felépítése)

25 A prezentáció Bevezetés Főrész Lezárás (kérdések, értékelőlapok)

26 Utánkövetés Önértékelés Archiválás Új lehetőségek felkutatása

27 A jó cél öt feltétele Eredményorientált A hallgatóságra irányul Reális
Konkrét Lehetőleg egyes szám első személyben szól

28 A prezentáció négy leglényegesebb összetevője
az előadó a beszéd ↔ szemléltetés a hallgató

29 A prezentációt segítő technikák
Előadói stíluseszközök Szemléltetés, képi megjelenítés Az előadói tudatosság

30 Az asszertív viselkedés
Empátia Önismeret Önértékelés Önbizalom Önérvényesítés

31 Az asszertív viselkedés
Önmagunk elfogadása Agresszív Asszertív Környezetünk el nem fogadása Környezetünk elfogadása Manipulatív Passzív Önmagunk el nem fogadása

32 Az agresszív viselkedés
Önbizalom hiánya Mások elfogadásának hiánya Negatív érzések mások iránt Harag és vádaskodás Felsőbbrendűségi érzés Minden helyzetet kontrollálni akar Nem érdekli mások érzése

33 A manipulatív viselkedés
Önbizalom hiánya, alacsony önértékelés Mások és önmaga elfogadásának hiánya Gyanakvás Őszintétlenség Mások önértékelését is aláássa Depresszió, motiválatlanság

34 A passzív viselkedés Önbizalom hiánya, alacsony önértékelés
Önelfogadás hiánya Negatív érzések önmaga iránt Kisebbségi érzés Önfeladás Lelkiismeretfurdalás Motiválatlanság

35 Az asszertív viselkedés
Önbizalom, reális önértékelés Mások és önmaga elfogadása Felelősségvállalás Érdeklik mások érzései, gondolatai Őszinte, egyenes Meghallgat másokat Nyíltan kérdez

36 Az asszertivitás megnyilvánulásai a nonverbális kommunikációban
magabiztosságot sugalló testbeszéd a hang határozott, meleg, nyugodt szemkontaktus nyílt, őszinte szemek egyenes, kihúzott, nyugodt testtartás

37 Az „én üzenetek” Önfeltáró én üzenet Megelőző én üzenet
Konfrontáló én üzenet Elutasító én üzenet

38 Technikai eszközök alkalmazása a prezentáció során

39 Technikai eszközök A segédeszközök két csoportba sorolhatók
megjelenítést végző- és vezérlőeszközök (szemléltető eszközök) információt hordozó eszközök, amelyeken az információ fizikailag megtalálható (szemléltető anyagok) A két rész természetesen csak együtt használható

40 Vizuális eszközök Tábla Flip-chart Projektor Diavetítő Írásvetítő
Fényképezőgép

41 Audio segédeszközök Magnetofon CD-lemezjátszó

42 Többfunkciós (audio-vizuális) eszközök és kiegészítő berendezések
Videó, DVD lejátszó Elektronikus prezentációs eszközök (számítógép) LCD kivetítő Projektor, mutatók

43 Leggyakrabban alkalmazott szemléltető eszköz
A tábla Leggyakrabban alkalmazott szemléltető eszköz Alkalmazása során ügyeljünk a következőkre: csak tiszta táblára írjunk megfelelő méretű betűkkel, olvashatóan írjunk a felírt szövegek, ábrák logikusan kövessék egymást

44 A tábla Előnye: együtt halad a szöveges és az írott információ
Hátránya: használata lassú, sok manuális munkát igényel fennáll a tévesztés lehetősége

45 Flip-chart Használata kis létszámú csoport (2-5) fő esetén ajánlott.
Alkalmazásánál tervezzük meg előre a táblaképet: mi fog szerepelni, szöveg vagy ábra térben hogy helyezzük el ahhoz, hogy áttekinthető legyen úgy készítsük el, hogy a prezentáció végén alkalmas legyen az összesítésre, áttekintésre.

46 Írásvetítő Segítségével speciális fóliára elkészített szövegek és ábrák vetíthetők ki. A vetítés minősége függ: a terem méretétől a vetítő fényteljesítményétől a vetített ábra képminőségétől

47 Elektronikus prezentációs eszköz
A számítógép egy megfelelő számítógépes program segítségével előre elkészített prezentáció bemutatására szolgáló eszköz. A prezentáció vizuális és hanganyagot egyaránt tartalmazhat.

48 Számítógépes prezentáció készítése
Általános szabályok: egyszerű, közérthető nyelven magyarázzunk rövid mondatokat használjunk az ábrák lényegretörőek legyenek az alkalmazott animációk, áttűnések mondanivalónk kifejtését segítsék és ne vonják el a hallgatóság figyelmét

49 Diabemutató készítése
A tervezés és az elkészítés négy fázist foglal magába: a prezentáció tervezése előkészítés, anyaggyűjtés összhatás vizsgálata szövegkörnyezethez kapcsolás

50 Diabemutató készítése
a diasor megtervezése milyen diák legyenek diasorrend meghatározása diák összekapcsolása áttűnések megtervezése

51 Diabemutató készítése
Diatervezés konkrét diák elkészítése a dia összhatásának beállítása Objektumtervezés A diaelemek elkészítése, megjelenésük és egyéb tulajdonságaik beállítása

52 Képernyőtervezés legfontosabb elemei
Egy jó és hatékony prezentáció elkészítése előtt nagyon fontos egy egyedi, jól megkülönböztethető megjelenési stílus kialakítása.

53 Képernyőtervezés legfontosabb elemei
Kiemelések elsőrendű figyelemfelkeltő eszközök ritmus (színváltás, intenzitás növelése) méretkülönbség hangeffektus

54 Képernyőtervezés legfontosabb elemei
Kiemelések másodrendű figyelemfelkeltő eszközök inverz megjelenítés (háttér és betűszín csere) keret használata

55 Képernyőtervezés legfontosabb elemei
Kiemelések harmadrendű figyelemfelkeltő eszközök betűtípus váltás aláhúzás nagybetűk használata

56 Képernyőtervezés legfontosabb elemei
Színekről általában használjunk világos hátteret sötét betűkkel, vagy fordítva ne legyen túl csicsás kerüljük az ütköző színeket a szín legyen kifejező olvasható legyen

57 Power Point prezentációs program használata
új prezentáció létrehozása új dia beszúrása, elrendezés kiválasztása dia részei dianézetek szövegbevitel, szöveg formázása mentés

58 Power Point prezentációs program használata
többszintű felsorolás táblázat beszúrás tabulátorok, vonalzó

59 Power Point prezentációs program használata
kép beszúrása grafikon beszúrása szervezeti felépítés diagram objektumok beillesztése, szerkesztése grafikai elemek beillesztése, szerkesztése

60 Power Point prezentációs program használata
színsémák, háttérszín diasémák alkalmazása egyszerű animációk készítése testre szabott animációk animációk időzítése áttűnési effektusok, diasorok időzítése

61 Power Point prezentációs program használata
vetítés vetítés vezérlése nyomtatás

62 Mintaprezentáció összeállítása


Letölteni ppt "Prezentáció módszertana"

Hasonló előadás


Google Hirdetések