Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Prezentáció módszertana. Prezentáció előkészítése Ismerjük meg hallgatóságunkat és az elvárásaikat A prezentáció alapüzenetének és céljának meghatározása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Prezentáció módszertana. Prezentáció előkészítése Ismerjük meg hallgatóságunkat és az elvárásaikat A prezentáció alapüzenetének és céljának meghatározása."— Előadás másolata:

1 Prezentáció módszertana

2 Prezentáció előkészítése Ismerjük meg hallgatóságunkat és az elvárásaikat A prezentáció alapüzenetének és céljának meghatározása A prezentáció szerkezeti felépítése, struktúrája ◦ Bevezetés ◦ Kidolgozás ◦ Befejezés

3 Prezentáció előkészítése A tartalom meghatározása A prezentációnkat segítő szemléltető eszközök ◦ szóróanyag, ◦ írásvetítő, ◦ flip chart, ◦ projektor multimédiás PowerPoint-os bemutatóval

4 Ajánlások az előkészületekhez Pontos előkészítés, tervezés, gyakorlás Információkat egyszerű, könnyen felismerhető rendszerbe rendezzük Érdeklődés folyamatos fenntartása Frappáns kezdést és ügyes lezárást tervezzünk Kérdésekre készüljünk

5 A prezentációt segítő kommunikációs technikák a kommunikáció modelljeinek bemutatása meggyőzési technikák a többcsatornás (írott és hallott) információk befogadása és hatékonysága a non-verbális kommunikáció szerepe a testbeszéd és a gesztusok fontossága, tudatos alkalmazása a hatáskeltés retorikai eszközei stílusgyakorlatok

6 Kommunikációs modell Öt komponensű kommunikációs modell: ki? ; minek? ; mit? ; milyen csatornán? ; hogyan közöl? Jakobson-féle kommunikációs modell kontextus (referenciális) feladó üzenet címzett (emotív) (poétikai) (konnatív) kontaktus(fatikus) kód (metanyelvi)

7 Meggyőzési technikák Ki mondja, mit mond, kinek mondja? ◦ a kommunikáció forrása ◦ a kommunikáció természete ◦ a közlés befogadóinak sajátossága

8 A kommunikáció forrása hitelesség: ◦ külsőségek (megjelenés, öltözködés), ◦ jellem (pl.: Arisztotelész), ◦ szakértelem, ◦ megbízhatóság, ◦ hallgatói és/vagy nézői attitűdök

9 A kommunikáció természete Mikor meggyőzőbb a közlés? (a vélemény befolyásolása) ◦ az értelemre vagy az érzelemre kíván hatni ◦ élményszerű, személyes tapasztalatra hivatkozik vagy világos, cáfolhatatlan bizonyítékokkal alátámasztott ◦ egyoldalú érvelés vagy a kommunikáció magában foglalja az ellenkező álláspont cáfolatát is

10 A közlés befogadóinak sajátossága a hallgatóság intelligenciája (intelligens  mindkét fél érve a hatásosabb) a hallgatóság kezdeti álláspontja (ha hinni akar a közlőnek  egyetlen álláspontra összpontosító kifejtés a hatásosabb, ha azonban az ellenfél álláspontjával szimpatizál eredetileg  a másik fél nézetét bemutató a hatásosabb) Tehát a hallgatóság összetétele rendkívül fontos (hol, kinek).

11 A többcsatornás (írott és hallott) információk befogadása és hatékonysága A verbális kommunikáció elemei: ◦ nyelv és beszéd (artikuláció, hangerő, hanglejtés, gyorsaság, tempó, beszédszünet, hangszín, anyanyelvi kultúra, stílus) ◦ nyelv és az írás (szimbólumok, gondolatok rögzítése, tartalmi formai megjelenés, áttekinthetőség, tömörség, helyesírási szabályok)

12 A verbális csatorna elemei Artikuláció (meghatározói: az értelem, az érzelem, a ritmus) Hangsúly Hangerő Hanglejtés Beszéd gyorsasága, tempója Szünet Anyanyelvi kultúra, stílus

13 A verbális csatorna elemei A nyelv és az írás a kommunikáció másik formája ◦ Bármikor elővehető, reprodukálható, javítható, kiegészíthető ◦ Fontos a tartalmi, formai megjelenés ◦ Tömör, rendszerezett ismereteket tartalmaz ◦ Tartalomhoz megfelelő stílus

14 A non-verbális kommunikáció -paranyelvi (az ember érzelmi állapotára utaló beszéd közben felmerülő jelek: intonáció, hangsúly, szünetek beiktatása...) -nem-nyelvi (gesztusok, testtartás, mimika, szemkontaktus, fej – és testmozgások, proxemika...) -metanyelvi (üzenetközvetítés módjára, eredményességére utaló jelek)

15 A nem verbális kommunikáció csatornái Arcmimika Gesztusok A tekintet A testmozdulatok, testtartás Térközszabályozás Testi érintés

16 Megjegyzések 1. A testbeszéd és a gesztusok fontossága, tudatos alkalmazása Test: A megjelenés, a fellépés részleteinek elemzése. ◦ Testtartás, izomtónus, mozgáskontroll és koordináció elemzése. ◦ Pozíciófelvétel, helyezkedés hagyományosan illetve váratlan helyzetekben.

17 Megjegyzések 2. Arc: ◦ A fej kommunikáló részleteinek (bőr, haj, szemek, száj, orr,...) elemzése. ◦ Gesztusok, tekintet elemzése. ◦ Tudatos és öntudatlan árulkodó jelek diagnosztizálása és lehetséges korrekcióik.

18 Megjegyzések 3. Hang: ◦ A kifejező beszéd kritériumai, megszólalás az észrevettség, fontosnak tekintettség céljával. ◦ Kommunikációs stílus megválasztása a személyiséggel és a kommunikáció céljával összhangban.

19 Megjegyzések 4. Image: ◦ A kiegészítők (ruha, tárgyak) alkalmazása, manipulációs lehetőségek. ◦ A legjobb megnyilvánulási forma kialakítása személyre szólóan. ◦ Munkaeszközök, ön-bemutatási technikák. ◦ Lehetséges megnyilvánulási helyzetek szerinti tennivalók.

20 Megjegyzések 5. a hatáskeltés retorikai eszközei (A klasszikus retorikától a haszonérvelésig, a nyilvános beszéd alapjai, hallgatóságközpontú beszéd, időhatáros előadások kivitelezése és értékelése) tanuljunk meg előadni: stílusgyakorlatok kérdések, hozzászólások kezelése

21

22 A prezentáció dinamikája és felépítése Prezentációs módok Az előadás technikájával kapcsolatos tippek Technikai alapszabályok

23 A prezentáció folyamata Felkészülés Prezentáció Utánkövetés

24 A prezentáció előkészítése Cél Hallgatóság Stratégia (logikai váz felépítése)

25 A prezentáció Bevezetés Főrész Lezárás (kérdések, értékelőlapok)

26 Utánkövetés Önértékelés Archiválás Új lehetőségek felkutatása

27 A jó cél öt feltétele Eredményorientált A hallgatóságra irányul Reális Konkrét Lehetőleg egyes szám első személyben szól

28 A prezentáció négy leglényegesebb összetevője az előadó a beszéd ↔ szemléltetés a hallgató

29 A prezentációt segítő technikák Előadói stíluseszközök Szemléltetés, képi megjelenítés Az előadói tudatosság

30 Az asszertív viselkedés Empátia Önismeret Önértékelés Önbizalom Önérvényesítés

31 Az asszertív viselkedés Önmagunk elfogadása Önmagunk el nem fogadása Környezetünk el nem fogadása Környezetünk elfogadása Asszertív Passzív Agresszív Manipulatív

32 Az agresszív viselkedés Önbizalom hiánya Mások elfogadásának hiánya Negatív érzések mások iránt Harag és vádaskodás Felsőbbrendűségi érzés Minden helyzetet kontrollálni akar Nem érdekli mások érzése

33 A manipulatív viselkedés Önbizalom hiánya, alacsony önértékelés Mások és önmaga elfogadásának hiánya Gyanakvás Őszintétlenség Mások önértékelését is aláássa Depresszió, motiválatlanság

34 A passzív viselkedés Önbizalom hiánya, alacsony önértékelés Önelfogadás hiánya Negatív érzések önmaga iránt Kisebbségi érzés Önfeladás Lelkiismeretfurdalás Motiválatlanság

35 Az asszertív viselkedés Önbizalom, reális önértékelés Mások és önmaga elfogadása Felelősségvállalás Érdeklik mások érzései, gondolatai Őszinte, egyenes Meghallgat másokat Nyíltan kérdez

36 Az asszertivitás megnyilvánulásai a nonverbális kommunikációban magabiztosságot sugalló testbeszéd a hang határozott, meleg, nyugodt szemkontaktus nyílt, őszinte szemek egyenes, kihúzott, nyugodt testtartás

37 Az „én üzenetek” Önfeltáró én üzenet Megelőző én üzenet Konfrontáló én üzenet Elutasító én üzenet

38 Technikai eszközök alkalmazása a prezentáció során

39 Technikai eszközök A segédeszközök két csoportba sorolhatók ◦ megjelenítést végző- és vezérlőeszközök (szemléltető eszközök) ◦ információt hordozó eszközök, amelyeken az információ fizikailag megtalálható (szemléltető anyagok) A két rész természetesen csak együtt használható

40 Vizuális eszközök Tábla Flip-chart Projektor Diavetítő Írásvetítő Fényképezőgép

41 Audio segédeszközök Magnetofon CD-lemezjátszó

42 Többfunkciós (audio-vizuális) eszközök és kiegészítő berendezések Videó, DVD lejátszó Elektronikus prezentációs eszközök (számítógép) LCD kivetítő Projektor, mutatók

43 A tábla Leggyakrabban alkalmazott szemléltető eszköz Alkalmazása során ügyeljünk a következőkre: csak tiszta táblára írjunk megfelelő méretű betűkkel, olvashatóan írjunk a felírt szövegek, ábrák logikusan kövessék egymást

44 A tábla Előnye: együtt halad a szöveges és az írott információ Hátránya: használata lassú, sok manuális munkát igényel fennáll a tévesztés lehetősége

45 Flip-chart Használata kis létszámú csoport (2-5) fő esetén ajánlott. Alkalmazásánál tervezzük meg előre a táblaképet: mi fog szerepelni, szöveg vagy ábra térben hogy helyezzük el ahhoz, hogy áttekinthető legyen úgy készítsük el, hogy a prezentáció végén alkalmas legyen az összesítésre, áttekintésre.

46 Írásvetítő Segítségével speciális fóliára elkészített szövegek és ábrák vetíthetők ki. A vetítés minősége függ: ◦ a terem méretétől ◦ a vetítő fényteljesítményétől ◦ a vetített ábra képminőségétől

47 Elektronikus prezentációs eszköz A számítógép egy megfelelő számítógépes program segítségével előre elkészített prezentáció bemutatására szolgáló eszköz. A prezentáció vizuális és hanganyagot egyaránt tartalmazhat.

48 Számítógépes prezentáció készítése Általános szabályok: egyszerű, közérthető nyelven magyarázzunk rövid mondatokat használjunk az ábrák lényegretörőek legyenek az alkalmazott animációk, áttűnések mondanivalónk kifejtését segítsék és ne vonják el a hallgatóság figyelmét

49 Diabemutató készítése A tervezés és az elkészítés négy fázist foglal magába: a prezentáció tervezése ◦ előkészítés, anyaggyűjtés ◦ összhatás vizsgálata ◦ szövegkörnyezethez kapcsolás

50 Diabemutató készítése a diasor megtervezése ◦ milyen diák legyenek ◦ diasorrend meghatározása ◦ diák összekapcsolása ◦ áttűnések megtervezése

51 Diabemutató készítése Diatervezés ◦ konkrét diák elkészítése ◦ a dia összhatásának beállítása Objektumtervezés ◦ A diaelemek elkészítése, megjelenésük és egyéb tulajdonságaik beállítása

52 Képernyőtervezés legfontosabb elemei Egy jó és hatékony prezentáció elkészítése előtt nagyon fontos egy egyedi, jól megkülönböztethető megjelenési stílus kialakítása.

53 Képernyőtervezés legfontosabb elemei Kiemelések ◦ elsőrendű figyelemfelkeltő eszközök  ritmus (színváltás, intenzitás növelése)  méretkülönbség  hangeffektus

54 Képernyőtervezés legfontosabb elemei Kiemelések ◦ másodrendű figyelemfelkeltő eszközök  inverz megjelenítés (háttér és betűszín csere)  keret használata

55 Képernyőtervezés legfontosabb elemei Kiemelések ◦ harmadrendű figyelemfelkeltő eszközök  betűtípus váltás  aláhúzás  nagybetűk használata

56 Képernyőtervezés legfontosabb elemei Színekről általában ◦ használjunk világos hátteret sötét betűkkel, vagy fordítva ◦ ne legyen túl csicsás ◦ kerüljük az ütköző színeket ◦ a szín legyen kifejező ◦ olvasható legyen

57 Power Point prezentációs program használata új prezentáció létrehozása új dia beszúrása, elrendezés kiválasztása dia részei dianézetek szövegbevitel, szöveg formázása mentés

58 Power Point prezentációs program használata többszintű felsorolás táblázat beszúrás tabulátorok, vonalzó

59 Power Point prezentációs program használata kép beszúrása grafikon beszúrása szervezeti felépítés diagram objektumok beillesztése, szerkesztése grafikai elemek beillesztése, szerkesztése

60 Power Point prezentációs program használata színsémák, háttérszín diasémák alkalmazása egyszerű animációk készítése testre szabott animációk animációk időzítése áttűnési effektusok, diasorok időzítése

61 Power Point prezentációs program használata vetítés vetítés vezérlése nyomtatás

62 Mintaprezentáció összeállítása


Letölteni ppt "Prezentáció módszertana. Prezentáció előkészítése Ismerjük meg hallgatóságunkat és az elvárásaikat A prezentáció alapüzenetének és céljának meghatározása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések