Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KORREKTÚRA Nem szabad úgy olvasnia, hogy a tartalom lenyűgözze, mert akkor a betűhibákat könnyen elnézheti, de mechanikusan sem szabad olvasnia, mert hiszen.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KORREKTÚRA Nem szabad úgy olvasnia, hogy a tartalom lenyűgözze, mert akkor a betűhibákat könnyen elnézheti, de mechanikusan sem szabad olvasnia, mert hiszen."— Előadás másolata:

1 KORREKTÚRA Nem szabad úgy olvasnia, hogy a tartalom lenyűgözze, mert akkor a betűhibákat könnyen elnézheti, de mechanikusan sem szabad olvasnia, mert hiszen a logikus mondatfűzés értelmének felfogása nélkül szöveget ellenőriznie nem lehet. A korrektornak tárgyilagosan és szinte mindentudóan kell a szöveget ellenőriznie, helyességét elbírálnia, pedig ő is ember. (Karl Faulmann)

2 1. Elütések (hibás betű, betűkihagyás, felcserélés)
Típushibák 1. Elütések (hibás betű, betűkihagyás, felcserélés)

3

4 Elütésből más jelentés

5 2. Nyelvtani hibák egyeztetés, számítógépes javítás után bennmaradt felesleges vagy hibás ragok, toldalékok

6 3. Helyesírási hibák vesszőhibák
például és-sel kötött tagmondatok: „Hátrasimította páratlan fülét és belefogott a meséjébe.” HIÁNYZIK A VESSZŐ egybeírás-különírás (minden bizonytalanságot ellenőrizni) például széles körű, síkra száll, istenkép, toleranciafogalom idegen szavak magyar toldalékkal cambridge-i, Cervantesszel stb

7 többelemű földrajzi nevek
New York-i, Kaszpi-tengeri, dél- amerikai kisbetű-nagybetű példák: január, február, karácsony, húsvét, pünkösd stb. kiejtés szerinti írás dicséret és NEM dícséret; biztat és NEM bíztat

8 4. Egységesítés szerző nevének és könyv címének egységes írása a könyv különböző helyein könyvben szereplő nevek egységes írása (Knézich – Knézics) terminológia egységes írása (extasis – extázis, ecclesia – eklézsia) jegyzetek pontos számozása (megfeleltetése)

9 Egységesítés

10 5. idézőjelek, zárójelek, írásjelek, indexszámok helyes használata és hiánytalan megléte (központozás) idézőjelen belüli idézőjel magyar példa: „Az »intencionális fallácia« kifejezés fordítása nincs megoldva” – így fogalmazott az előadó. amerikai angol példa: “The term ‘intentional fallacy’ is hard to translate into Hungarian” – the speaker said.

11 teljes mondat esetén: záró idézőjel írásjel (pont) után, nem teljes mondat esetén írásjel (pont) előtt (vigyázat: az amerikai angolban másként van!!!)

12 Nem teljes mondat magyar példa:
alap­ve­tő­en elfogadták azt a korabeli vélekedést, hogy a nő a „gyengébb edény”. amerikai angol példa: The former is committed to the “search for truth,” the latter is to the “certainty of the fount of truth.”

13 Teljes mondat magyar példa: „Lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés.”
amerikai angol példa: “To be or not to be, that is the question.”

14 Következetlen központozás 1

15 Következetlen központozás 2

16 Jegyzet indexszáma jegyzet indexszáma az írásjelet (vesszőt és a pontot) követi, kivéve, ha szigorúan az adott szóhoz kapcsolódik a jegyzet jegyzet indexszámát viszont a zárójel és a gondolatjel elé kell tenni az új fiú,2 „az új fiú”,2 Megjött az új fiú.3 (új fiú4).

17 Indexszám és idézőjel viszonya

18 Indexszám és idézőjel viszonya 2

19 Gondolatjeles közbevetés
gondolatjellel közbevetett mondatrész elejére-végére nem kell vessző, ha nem tagmondatok közé kerül: példa: Kati – a testvérem unokája – szép kislány. gondolatjellel közbevetett mondatrész végére a következőképpen helyezzük el a vesszőt: példa: Nem gondoltam volna – egyébként nem is lehetett előre tudni –, hogy ennyi munka lesz vele. Ha egy idézetbe gondolatjeles közbevetés kerül, csak az elején és a végén tesszük ki az idézőjelet!!! Továbbá ha közbevetés teljes mondat, és pont áll a végén és nem vessző, akkor a pont után spáciumot teszünk, majd utána következik a gondolatjel: példa: Aztán tűnődni kezdett. „Mit is mondott? – morfondírozott. – Ja igen, már emlékszem.” FIGYELEM: közbevetésnél gondolatjel előtt-után spácium!!! (Párbeszédkezdésnél csak utána kell a spácium)

20

21 Kiemelés, kurziválás kurzív szavak esetén az írásjelek is kurzívak. Kurzív mondat mondatzáró írásjele is kurzív! Vigyázat! kettős írásjeleknél (zárójel, idézőjel) nem lehet az egyik kurzív, a másik pedig antikva (=álló betű): ha a zárójelek közé foglalt szöveg egésze kurzív, akkor a zárójelek is azok (ha a szöveg vegyes, akkor nem kurziválunk) (Hart’s Rule) egy-egy szó kiemelésekor a névelőt nem emeljük ki a szerző a konglomeráció szót használta

22 Ritkítás

23 Zárójelek zárójelek hierarchiája:
kerek ( ) szögletes [ ] kapcsos { } mondatzáró írásjel a megfelelő helyre: ha a zárójelen belül teljes mondat áll, akkor zárójelen belülre, ha csak mondatrész, akkor zárójelen kívülre Ahogy a romantikusok hitték (többek között Blake). A romantikusok másképp gondolták. (Többek között William Blake sem így látta.)


Letölteni ppt "KORREKTÚRA Nem szabad úgy olvasnia, hogy a tartalom lenyűgözze, mert akkor a betűhibákat könnyen elnézheti, de mechanikusan sem szabad olvasnia, mert hiszen."

Hasonló előadás


Google Hirdetések