Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az E-KÖZIGAZGATÁS INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA 2003. október 16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az E-KÖZIGAZGATÁS INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA 2003. október 16."— Előadás másolata:

1 Az E-KÖZIGAZGATÁS INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA 2003. október 16.

2 A Magyar Információs Társadalom Stratégia célkitűzései  Hosszútávú cél: eMagyarország az információs társadalom megvalósítása mindenki számára Magyarországon>>>eMagyarország  Középtávú célok: az infokommunikációs technológiák használatának elterjesztése a lehető legszélesebb körben  Rövidtávú feladatok: a széles körű használat feltételeinek megteremtése, az elterjedést gátló körülmények megszüntetése  a tartalmak  a hozzáférés  a tudás, ismeret  a társadalmi, gazdasági környezet vonatkozásában.

3 Társadalmi környezet hitelesség, bizalmasság, sértetlenség – biztonság, bizalom  Elektronikus aláírás alkalmazásának széles körű elterjesztése  Minőség, biztonság hiteles tanúsítása  Elektronikus fizetési módok gyakorlati alkalmazása  Elektronikus dokumentumkezelés elterjesztése

4  Erős, cselekedni képes és tettre kész,  Költségtakarékos és hatékony,  Megfelelő mértékben decentralizált,  Szakszerű, átlátható, ellenőrizhető és megbecsült,  A felesleges szabályoktól és az indokolatlan állami beavatkozásoktól mentes,  A minőségi fejlesztést központi kérdésként kezelő,  Az autonóm civil szervezetekkel korrekt, kölcsönös érdekeken nyugvó, együttműködő, kapcsolatokat ápoló. A közigazgatás legyen

5 Stratégiai területek - Jövőkép  E-kormányzat  Regionális-kistérségi közigazgatási rendszer kialakítása  Vezetői döntéshozatal támogatása  EU csatlakozásra való felkészülés  Közbiztonság növelése  „Állampolgár-barát” ügyintézés  Működési hatékonyság fokozása

6 Kihívások a 2003-2006 időszakra terjedő stratégiai tervezési ciklusban  az EU csatlakozás;  a közigazgatási korszerűsítés és reform,  az elektronikus közigazgatás megteremtése.

7 Funkcionális területenkénti feladatkörök  választási és népszavazási feladatok,  népesség-nyilvántartással és okmányrendszerrel kapcsolatos feladatok,  közlekedés nyilvántartással és közlekedésigazgatással kapcsolatos feladatok,  közbiztonság védelme és szervezett bűnözés elleni harccal kapcsolatos feladatok,  határrendészeti feladatok,  állampolgársági, menekültügyi, migrációs és idegenrendészeti feladatok,  katasztrófa védelmi feladatok,  önkormányzatok működtetésével és gazdálkodásával kapcsolatos feladatok,  ingatlanokkal kapcsolatos feladatok,  közigazgatás-szervezés fejlesztés feladatai,  felügyeleti és területi közigazgatási feladatok,  szabálysértési feladatok,  egyéb feladatok.

8 EU informatikai kezdeményezések  e-Európa Plus kezdeményezés Cél: Felgyorsítani az Információs Társadalom alapvető építőelemeinek megfelelő működését.  Felgyorsítani a mindenki számára elérhető hírközlési szolgáltatások nyújtását;  Jogrendbe illeszteni az Információs Társadalomra vonatkozó közösségi vívmányokat. „eEurópa 2005: Információs társadalom mindenkinek”(e-kormányzat, e-oktatás, e- egészségügy, e-kereskedelem)

9 Az EU csatlakozás informatikai követelményrendszere  Határellenőrzési hálózat  Egységesülő okmányok  Bevetés-irányítási rendszer  Ipari balesetekről szóló irányelv teljesítése, „SEVESO II.”  Önkormányzatok és Közigazgatás szervezés  Jogszabály-harmonizáció  Elektronikus kommunikáció fejlesztése és hatékony együttműködés

10 Feltételek  Politikai támogatás - Szemléletváltás  Jogszabályalkotás (KET, ágazati jogszabályok, iratkezelés)  Szabványok  Követelményrendszer  Egészséges centralizáció (erőforrások)  Államigazgatás – ömkormányzatok  Best practice(s)

11 IT szervezet, menedzsment - Jövőkép  A szolgáltatás-vásárlás és a kiszervezés válik hangsúlyossá  Az IT menedzsment képességek erősödnek Pl.: az alkalmazásfejlesztés részben átalakul > Fejlesztés menedzsment Informatikai képzések az IT munkatársainak, és valamennyi köztisztviselőnek Szabályzatok, folyamatszemlélet  Egyre több külső kompetencia kerül bevonásra

12 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az E-KÖZIGAZGATÁS INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA 2003. október 16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések