Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 VÁNDOROK, KÉNYSZERVÁNDOROK FOGALMAK, NYITOTT HATÁROK, MENEKÜLÉS Nagy Boldizsár előadása a Galilei Fórumon, 2015. március.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 VÁNDOROK, KÉNYSZERVÁNDOROK FOGALMAK, NYITOTT HATÁROK, MENEKÜLÉS Nagy Boldizsár előadása a Galilei Fórumon, 2015. március."— Előadás másolata:

1 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 VÁNDOROK, KÉNYSZERVÁNDOROK FOGALMAK, NYITOTT HATÁROK, MENEKÜLÉS Nagy Boldizsár előadása a Galilei Fórumon, 2015. március 8-án

2 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 Jelent-e bármit ez a mondat? „Magyarországnak nincs szüksége megélhetési bevándorlókra”

3 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 A külföldiek kategóriái (+ belső menekültek) Migráció NemzetköziOrszágon belüli RegulárisIrreguláris A jogszabályoknak megfelelő, egy évnél hosszabb távollét/jelenlét Illegális vándorlás Kényszervándorlás Munkavállaló, családegyesítő, diák, nyugdíjas, etc. (Regular migrant) Illegális (dokumentumok nélküli) külföldi (Undocumented foreigner) Menekült (Refugee) Belső menekült (otthonából elűzött) (Internally displaced person, IDP)

4 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 NÉPESSÉG ADATOK

5 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 A világ népessége: az út 2011-ig Source: http://www.worldometers.info/world-population/#pastfuture (20141127)http://www.worldometers.info/world-population/#pastfuture

6 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 A népesség növekedésére vonatkozó becslések

7 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 A legfrissebb ENSZ előrejelzés

8 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 A népességszám és a földrészek szerinti eloszlás Forrás: kiváló interaktív ábra: http://www.prb.org/wpds/2014/ (20141127)http://www.prb.org/wpds/2014/

9 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 A népesség megoszlása a fejlődő és a fejlett világ között

10 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 A migrációs nyomás forrása Forrás: Population Reference Bureau, http://www.prb.org/Publicati ons/Datasheets/2014/2014- world-population-data- sheet/population-clock.aspx (20141127)

11 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 A VÁNDORLÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

12 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 A VÁNDORLÁS FŐ IRÁNYAI Honnan jön a 232 millió migráns? (Többen maradnak a fejlődő világban, mint ahányan a fejlettbe jönnek!) Source: http://esa.un.org/ unmigration/wallc hart2013.htm

13 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 Honnan-hova vándorolnak? KIINDULÓ RÉGIÓ Célrégió A saját régiójában marad % Régiós migránsok az összesen belül

14 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 A migránsok száma és aránya a világ népességéhez képest 1990200020102013 World population (in billion) 5.296. 116. 907,20 (?) International migrants as a percentage of the populatio 2,9 3,13,2

15 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 A migráns állomány növekedése Forrás: UN Department of Economic and Social Affairs Population Division International Migration 2013 Wallchart Migráns: külföldön született vagy külföldi állampolgár (ha a külföldön születettek száma nem elérhető)

16 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 A külföldön szültetettek száma és aránya (OECD adatok)

17 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 Source: International Migration Outlook 2013, Paris, OECD, pp 360 - 361

18 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 Öregedés 60 éves vagy idősebb Száma Az összlakosság százalékában A 80 éves és idősebb aránya a 60 éves és idősebben belül (ezer) (százalék) Ország vagy régió 20122050 20122050 20122050 (1)(2) (3)(4) (5)(6) Világ 809 7432 031 337 1122 1420 Fejletteb régiók a 279 287418 32622322029 Kevésbé fejlett régiók b 530 4551 613 0119201117 Legkevésbé fejlett régiók c 46 389181 568511810 EUROPA 166 397241 828 2234 2028 Forrás: UN Department of Economic and Social Affairs Population Division http://www.un.org/esa/population/publications/2012PopAgeingDev_Chart/2012AgeingWallchart.htmlDepartment of Economic and Social Affairs Világméretekben, 1950-ben 12 munkaképes korú személy jutott minden 65 éves vagy annál idősebb emberre. 2010-re ez a szám 9.- re csökken.t 2050-re az öregek támogatási aránya, amelx azt mutatja hogy az öregek javára milyen támogatási lehetőség áll rendelkezésre a feltételezések szerint 4-re fog csökkenni http://www.prb.org/Publications/Datasheets/2010/2010wpds.aspx

19 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 NYITOTT HATÁROK?

20 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 A vándorlás határok nélkül (nyitott határok) elképzelés Ezt jelenti: szabad beutazni és letelepedni bármely ország területén, függetlenül a vándor állampolgárságától. Ehhez semmilyen anyagi, képzettségi követelményt nem kell teljesíteni. A határellenőrzés, a bűnözők, elszökött kiskorúak, demenciától szenvedők feltartóztatása, belépésük/kilépésük megakadályozása megengedett Kiegészítő hipotézis A rendszer fokozatosan (pl. szélesedő földrajzi régiókban) és feltételekkel (pl. kezdetben csak munkahelyet találókra kiterjedően) is bevezethető Ez volt a történelmileg természetes az I világháborúig. (Kivételekkel)

21 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 És mi volt a múlt? Az első útlevéltörvényt Magyarországon 1903-ban fogadták (VI Tc.) el és annak 1 cikke világosan szólt: “A magyar korona országainak területén való tartózkodáshoz és utazáshoz, valamint az állam határán való átkeléshez útlevél rendszerint nem szükséges.” ____________________________________________ Edwin M Borchard kézikönyve (The Diplomatic protection of Citizens Abroad, New York, 1916, 37. old.,) http://www.archive.org/stream/diplomaticprotec00borc#page/36/mode/2up/search/36

22 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 Az 1903 évi VI tc indokolásából “Habár az útlevélnek napjainkban, midőn a költözködés és a forgalom szabadsága majd minden államban elismerést nyert, nincs meg többé az a jelentősége, melylyel az akkor bírt, midőn még a nemzetek közti érintkezés mindenféle korlátoknak és zaklató ellenőrzésnek volt alávetve, mégis mint a személyazonosság és állampolgárság igazolására szolgáló okmány még jelenleg is kiváló fontossággal bír… Az útlevélügyre vonatkozólag eddig sem közös, sem külön törvény nem intézkedik, s ilyennek hiányában az útlevélügy részben egyes kormányrendeletek által szabályoztatott, részben a kifejlődött gyakorlat által nyert ellátást, a mely rendszertelenség azonban különféle eltérésekre vezetett s az eljárást ingadozóvá s gyakran hosszadalmassá tette.”

23 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 Korlátlan vándorlás Joseph Carens, 1987: „A határokat őrzik, a határőröknek puskája van” „Milyen erkölcsi alapon lehet…embereket kirekeszteni? Milyen alapon van joga bárkinek puskát szegezni reájuk?” „A liberális elméletek arra összpontosítanak, hogy az államnak igazolnia kell az erőszak alkalmazását. Ebben a kontextusban természetesen felmerül az idegenek kirekesztése.” Presentation by Boldizsár Nagy

24 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 Korlátlan vándorlás/szabad mozgás Mellette A szabad mozgás, mint jog, mint önálló erkölcsi elv Az államon belüli mozgások analógiája A szabad mozgás, mint a társadalmi, politikai és gazdasági egyenlőtlenségeket kiegyenlítő tényező –Szegénység és segély –Szabadulás az elnyomó hatalom alól –Világméretű redisztribúció

25 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 Carens a külföldiek kizárásáról ( a zárt közösségről) Issues 1.Korlátozható-e az igazságosság egy társadalmon belülre? 2.A nemzeti karakter (az erkölcsös emberek gyülekezete) 3.Önrendelkezés 4.Szuverenitás 5.A honfitársak előnyben részesítése –a családi hasonlat 6.Nemzetbiztonság 7.Közrend 8.Jóléti állam 9.Kultúra –

26 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 VAN-E MOST JOG A VÁNDORLÁSHOZ?

27 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 Jog-e a bevándorlás? Az Emberi jogok egyetemes nyilatkozata, 1948 13. cikk 1. Az államon belül minden személynek joga van szabadon mozogni és lakóhelyét szabadon megválasztani. 2. Minden személynek joga van minden országot, ideértve saját hazáját is, elhagyni, valamint saját hazájába visszatérni. A polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya (1966), kihirdette: 1976. évi 8. tvr. 12. Cikk 1. Minden olyan személynek, aki törvényesen tartózkodik valamely állam területén, joga van e területen a szabad mozgásra és a tartózkodási helye szabad megválasztására. 2. Mindenki szabadon elhagyhat bármely országot, ideértve saját országát is. 3. A fent említett jogok csak a törvényben meghatározott olyan korlátozásoknak vethetők alá, amelyek az állam biztonságának, a közrendnek, a közegészségügynek, a közerkölcsnek, valamint mások jogainak és szabadságainak a védelme érdekében szükségesek, és amelyek összhangban vannak az Egyezségokmányban elismert egyéb jogokkal. 4. Senkit nem lehet önkényesen megfosztani attól a jogától, hogy saját országába beléphessen.

28 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 MENEKÜLT-DEFINÍCIÓK (NEMZETKÖZI VÉDELEMRE JOGOSULTAK)

29 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 Fogalmak, menekültdefiníciók Genfi Egyezmény Aki 1951. január 1. előtt történt események következtében faji, vallási okok, nemzeti hovatartozása, illetve meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása, avagy politikai meggyőződése miatti üldözéstől való megalapozott félelme miatt az állampolgársága szerinti országon kívül tartózkodik, és nem tudja, vagy az üldözéstől való félelmében nem kívánja annak az országnak a védelmét igénybe venni.

30 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 Fogalmak, menekültdefiníciók Afrikai egyezmény: –Genf + „aki kénytelen elhagyni szokásos tartózkodási helyét, hogy származási vagy állampolgársági országán kívül keressen menedéket (refuge) a származási, vagy állampolgársági országa egy részében vagy egészében érvényesülő külső agresszió, megszállás, idegen uralom vagy a közrendet súlyosan megzavaró események miatt” Cartagenai nyilatkozat: –Genf+ „magába foglalja a menekültek között azokat, akik elmenekültek országukból, mert életüket, biztonságukat vagy szabadságukat az általánossá vált erőszak, idegen agresszió, belső viszály, az emberi jogok tömeges megsértése vagy a közrendet súlyosan megzavaró körülmények fenyegették”

31 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 Fogalmak, menekültdefiníciók EU – átmeneti védelem Átmeneti védelem (2001/55/EK irányelv) ”akiknek el kellett hagyniuk származási országukat, illetve régiójukat, illetve evakuálták őket...és akik az adott országban fennálló helyzet miatt nem képesek biztonságos és tartós feltételek mellett visszatérni,... különösen olyan személyek, akik: i. fegyveres konfliktus vagy feltartóztathatatlan erőszak térségéből menekültek el; ii. ki vannak téve emberi jogaik rendszeres vagy általános megsértése komoly kockázatának, illetve ennek áldozatai.” a tömeges beáramlás a lakóhelyükről elűzött olyan személyeknek nagy számban a Közösség területére történő érkezését jelenti, akik egy adott országból vagy földrajzi területről érkeztek, függetlenül attól, hogy spontán vagy támogatott módon, pl. evakuálási program keretében érkeztek-e

32 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 Fogalmak, menekültdefiníciók EU – Kiegészítő védelem 2004/83/EK irányelv a menekült definíció értelmezéséről és a kiegészítő védelemről 2. cikk e) „kiegészítő védelemre jogosult személy”: harmadik ország olyan állampolgára, illetve olyan hontalan személy, aki nem minősül menekültnek, de akivel kapcsolatban megalapozott okokból azt kell feltételezni, hogy származási országába, illetőleg hontalan személy esetében a korábbi szokásos tartózkodási helye szerinti országba való visszatérése esetén a 15. cikk szerinti súlyos sérelem elszenvedése tényleges veszélyének lenne kitéve;... és nem tudja vagy az ilyen veszélytől való félelmében nem kívánja ezen ország védelmét igénybe venni; ________ 15. cikk Súlyos sérelem Az alábbiak minősülnek súlyos sérelemnek: a) halálbüntetés kiszabása vagy végrehajtása; vagy b) kínzás vagy embertelen, illetve megalázó bánásmód vagy büntetés alkalmazása a kérelmezővel szemben a származási országban; vagy c) nemzetközi vagy belső fegyveres konfliktushelyzetekben felmerülő megkülönböztetés nélküli erőszak következtében polgári személy életének vagy sértetlenségének súlyos és egyedi fenyegetettsége.

33 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 Miért kell védeni a menekülteket? 10 lehetséges érv

34 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 Identitás Esszencialista – konstruktivista nézetek Brubaker és Cooper az identitás kategóriáját (melyet ebben a formájában kevéssé használhatónak lát) egy hármasságra bontja. Szerintük az identitás első jelentése az azonosítás (az önbesorolás és a mások általi kategorizálás), a második az énkép, a harmadik pedig maga is egy hármasság: a közös tulajdonság az összekapcsoltság és az összetartozás érzése (commonality, connectedness Zusammengehörigkeitsgefühl)

35 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 Az identitás-alkotó, (kollektív) azonosságon alapuló érvek 1) Az emberi mivolt, mint közös nevező. Az univerzális egalitarista érvelés 2) Valamely csoporthoz tartozás, mint a védelem alapja. A közös (másoktól elkülönítő) identitás kifejezése és megerősítése a menekültnek nyújtott védelem révén. Nemzet, törzs, klán Vallási közösség 3) A történelmi azonosulás és identitás-teremtés. Kölcsön a történelem bankjából és annak törlesztése Presentation by Boldizsár Nagy

36 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 Identitás-alkotó, a menekülő (vagy az üldöző) és a védelmet nyújtó különbözőségén alapuló érvek 4) Helyi – idegen A befogadó lokális identitása és joga a területhez. Az otthon, a haza, a területre vonatkoztatott jogcím konstruálása a menekültnek nyújtott védelem révén 5) Gazdag – szegény Aki segít a magánál szegényebben: gazdag 6) Demokraták v. elnyomó rendszerek Presentation by Boldizsár Nagy

37 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 Kölcsönösség, egyéni haszonelvűség 7) A mai menekülők válhatnak a holnapi oltalmazókká Ez egy utilitárus, racionális választás alapú megközelítés Európa, az elmúlt 70 év: Spanyolok, franciák, németek, baltiak, olaszok, lengyelek, görögök, magyarok, csehek és szlovákok, románok, oroszok moldávok, örmények, azeriek, grúzok, horvátok, bosnyákok, szerbek, albánok és más nemzetek fiai és lányai kényszerültek menekülni Presentation by Boldizsár Nagy

38 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 Politikai, állami haszonelvű érvek 8) Politikai kalkuláció – a menekült védelme egyéb politikai célok elérése érdekében konfliktusmegelőzés/a hazai feszültség csökkentése képmutatás, alakoskodás (utilitarista) Presentation by Boldizsár Nagy

39 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 A történelmi felelősség 9) A korábbi gyarmattartó, katonai szövetséges, amely felelősnek érzi magát a (kivonulása után) kirobbant konfliktusért, vagy a hozzá lojális népességet érő bánásmód miatt Pl. Vietnám - USA Presentation by Boldizsár Nagy

40 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 A jogból átalánosított elv 10) A non refoulement elve Senki nem szabad olyan területre (országba) visszaküldeni vagy visszafordítani, ahol életét vagy szabadságát üldöztetés, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés fenyegeti. A legtöbb jogrend idetartozónak látja a halálbüntetéssel fenyegetettséget is. Presentation by Boldizsár Nagy

41 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 A menekülők kirekesztése Az érkezők számának csökkentése vagy teljes kizárásuk mellett érvelőknek vállalniuk kell, hogy ők: következetes egoisták (jóléti soviniszták) nincs történelmi emlékezetük vakon hisznek a történelmi stabilitásban realisták a nemzetközi kapcsolatok értelmében (készek a jog szándékos megsértésére az általuk azonosított nemzeti érdek védelmében ha nem fenyeget szankció, vagy a szankció kisebb mint a nemzeti érdeket szolgáló előny) Presentation by Boldizsár Nagy

42 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 Kényszervándorok, globálisan, év végi adatok Forrás UNHCR: Global Trends Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons különböző évek (statistical annex) http://www.unrwa.org/sites/default/files/2014_01_uif_-_english.pdf és http://www.internal- displacement.org/ Vaccessed: 2014 szept. 24 http://www.unrwa.org/sites/default/files/2014_01_uif_-_english.pdfhttp://www.internal- displacement.org/ Forced migrant200820092010201120122013 Refugees (Under UNHCR mandate) 10,510,410,510,410,511,0 Palestinian refugees( UNWRA) 4,74,85,05,15,35,4 Individual applicants 0,81,00,80,9 1,1 IDPs fleeing conflict 26,027,127,526,428,833,0

43 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 Honnan származnak a menekültek? Source UNHCR Midyear l Trends 2014 UNHCR, geneva, 2015, p. 5.

44 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 Fő befogadó országok, 2013 vége és 2014 közepe Source UNHCR Global Trends 2013 War’s Human Cost, p. 13 and UNHCR Midyear l Trends 2014 UNHCR, geneva, 2015, p. 5.

45 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 A legnagyobb válság: Szíria Forrás: SYRIAN REFUGEES INTER-AGENCY REGIONAL UPDATE 18 February 2015 file:///C:/Users/N55SF/Downloads/SyrianrefugeecrisisInter-AgencyRegionalUpdate20150218.pdf

46 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 Egyéni kérelmek a fejlett államokban 2001 %- ában 2001 - 2009

47 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 Egyéni kérelmek, régiónként – három év Forrás UNHCR Global Trends 2012 Displacement A 21 st century challenge, Geneva, 19 June 2013 Forrás: UNHCR: Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries – 2013, Geneva, 2014, p. 8.

48 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 Nyomtatandó vagy a képernyőn nagyítandó! Forrás: Asylum Trends 2013 Asylum levels and trends in industrialize d countries UNHCR, Geneva, 24 March 2014. Egyéni kérelmek 44 fejlett államban 2009 - 2013

49 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 Honnan jönnek a menekülők Európába? Forrás: Asylum in the EU, http://ec.europa.eu /dgs/home- affairs/e- library/docs/infogr aphics/asylum/info graphic_asylum_en.pdf

50 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 Egyéni kérelmek az EU 28 tagállamában, 1998 - 2013 Forrás: Asylum in the EU, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e- library/docs/infographics/asylum/infographic_asylum_en.pdf

51 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 EU+ Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc Egyéni kérelmek, évenként Forrás: Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europ a.eu/nui/show.do?dataset=migr _asyappctza&lang=en Látogatva 2015 február 23-án http://appsso.eurostat.ec.europ a.eu/nui/show.do?dataset=migr _asyappctza&lang=en GEO/TIME2008200920102011201220132014 European Union (28 countries)226 330266 395260 835309 820336 015436 125399 630 European Union (27 countries)226 330266 395260 835309 820336 015435 045399 180 Belgium15 94022 95526 56032 27028 28521 21522 850 Bulgaria7458551 0258901 3857 14511 080 Czech Republic1 6501 245790755 7101 155 Denmark2 3753 7755 1003 9856 0757 230: Germany (until 1990 former territory of the FRG)26 94533 03548 59053 34577 650126 995202 815 Estonia154035657595155 Ireland3 8652 6901 9401 290955945: Greece19 88515 92510 2759 3109 5758 225: Spain4 5153 0052 7453 4202 5654 4955 615 France41 84547 62552 72557 33561 45566 265: Croatia:::::1 080450 Italy30 14517 67010 05040 35517 35026 62064 625 Cyprus3 9203 2002 8751 7701 6351 255: Latvia556065340205195375 Lithuania520450495525645400440 Luxembourg4554857852 1552 0551 070: Hungary3 1754 6702 1051 6952 15518 900: Malta2 6052 3851751 8902 0802 245: Netherlands15 25516 14015 10014 60013 10017 160: Austria12 75015 81511 06014 45517 45017 520: Poland8 51510 5956 5406 89010 75515 2458 025 Portugal160140160275295505: Romania1 1809658851 7202 5101 495: Slovenia260200245360305270385 Slovakia905820540490730440330 Finland3 7705 7003 6752 9753 1153 220: Sweden24 87524 26031 94029 71043 94554 36581 325 United Kingdom:31 69524 36526 94028 89530 820: Iceland75354575120170: Liechtenstein2528511075 9575 Norway14 43017 22510 0659 0559 78511 98011 470 Switzerland16 60516 00515 56523 88028 64021 46023 770 Total257 465299 945286 620342 900374 630469 825434 940

52 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 Nemzetközi védelemre jogosultként elismerési arányok globálisan és az EU-ban Forrás s UNHCR Global Trends 2012 Displacement A 21 st century challenge, Geneva, 19 June 2013, Table 5, p. 28. Forrás: Asylum in the EU, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e- library/docs/infographics/asylum/infographic_asylum_en.pdf

53 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 A UNHCR által segített belső menekültek

54 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 MAGYAR ADATOK 20112012201320142015 jan 1 – febr. 22 Összes kérelem 1.6932.15718.90042.77727.413 3 fő származási ország Afganisztá n (649) Koszovó (211) Szerbia (27) Afganisztán (880) Pakisztán (327) Koszovó (226) Koszovó (6.067) Pakisztán (3.052) Agganisztán (2.279) Koszovó (21.453) Afganisztán (8.796) Szíria (6.587) Koszovó (22.731) Afganisztán (2.295) Szíria (972) Összes védelemben részesített 191415 512 Menekült5287 198260 Oltalmazott139328 217252 Elutasítás7407514.1854.553 Megszüntetett eljárás 623111011.33923.406 Forrás: A BÁH éves kiadványfüzet ei és a UNHCR adatai alapján összeállította: Nagy Boldizsár

55 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 Friss adatok Forrás: http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo/elfogott-migransok-szama (20150308)http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo/elfogott-migransok-szama

56 GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 Köszönöm! Köszönöm! Nagy Boldizsár E-mail: nagyboldi@ajk.elte.hu www.nagyboldizsar.hu


Letölteni ppt "GAILILEIFÓRUM2015GAILILEIFÓRUM2015 VÁNDOROK, KÉNYSZERVÁNDOROK FOGALMAK, NYITOTT HATÁROK, MENEKÜLÉS Nagy Boldizsár előadása a Galilei Fórumon, 2015. március."

Hasonló előadás


Google Hirdetések