Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bízd Újra Életed Krisztusra!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bízd Újra Életed Krisztusra!"— Előadás másolata:

1 Bízd Újra Életed Krisztusra!
Református istentisztelet január 1 újév első napja, csütörtök BUÉK Boldog Új Évet Kivánunk! Bízd Újra Életed Krisztusra!

2 Máté 2: 1 – 12 Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, 2és ezt kérdezték: „Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” 3Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet.

3 4Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. 5Azok ezt mondták neki: „A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: 6Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt.”

4 7Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, 8majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: „Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről; mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt!”

5 9Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. 10Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. 11Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. 12Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.

6 13Miután eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket.” 14Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba. 15Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által: „Egyiptomból hívtam el fiamat.”

7 16Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől. 17Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás prófétált: 18„Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek.”

8 19Amikor Heródes meghalt, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában Egyiptomban, 20és ezt mondta: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izráel földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek.” 21Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, és Izráel földjére ment.

9 22Amikor azonban meghallotta, hogy Júdeában Arkhelaosz uralkodik atyja, Heródes után, félt oda visszatérni. Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea területére vonult vissza; 23és amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondottak: názáretinek fogják őt nevezni. Máté 2.

10 Mivel kijelentést kaptak (…) más úton tértek vissza hazájukba
Mivel kijelentést kaptak (…) más úton tértek vissza hazájukba. Máté 2:12

11 Mi a kijelentés?

12 Mi a kijelentés? Isten akaratának kinyilatkoztatása, közlése.

13 Mi a kijelentés? Isten akaratának kinyilatkoztatása, közlése.
Azok kapják, akik engedelmességre készek.

14 Mi a kijelentés? Isten akaratának kinyilatkoztatása, közlése.
Azok kapják, akik engedelmességre készek. Az átvett kijelentés felelőssé tesz! Számot kell róla adni.

15 Mi a kijelentés? Isten akaratának kinyilatkoztatása, közlése.
Azok kapják, akik engedelmességre készek. Az átvett kijelentés felelőssé tesz! Számot kell róla adni. Kijelentés + engedelmesség = Isten akaratának megvalósulása! Ez az áldás – áldott állapot! (Mária áldott volt az asszonyok között…)

16 Teljes kijelentés – részleges kijelentés

17 Teljes kijelentés – részleges kijelentés
Menekülj Egyiptomba! az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked.

18 Teljes kijelentés – részleges kijelentés
Menekülj Egyiptomba! az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked. És ott hova? Mit csináljak? Miből éljek?

19 Teljes kijelentés – részleges kijelentés
Menekülj Egyiptomba! az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked. És ott hova? Mit csináljak? Miből éljek? Menj Izráel földjére? íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában Egyiptomban, 20és ezt mondta: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izráel földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek.” 21Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, és Izráel földjére ment.

20 Teljes kijelentés – részleges kijelentés
Menekülj Egyiptomba! az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked. És ott hova? Mit csináljak? Miből éljek? Menj Izráel földjére? íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában Egyiptomban, 20és ezt mondta: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izráel földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek.” 21Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, és Izráel földjére ment. Isten nem kapcsoltatja ki az értelmünket! 22Amikor azonban meghallotta, hogy Júdeában Arkhelaosz uralkodik atyja, Heródes után, félt oda visszatérni. Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea területére vonult vissza.

21 Teljes kijelentés – részleges kijelentés
Menekülj Egyiptomba! az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked. És ott hova? Mit csináljak? Miből éljek? Menj Izráel földjére? íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában Egyiptomban, 20és ezt mondta: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izráel földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek.” 21Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, és Izráel földjére ment. Isten nem kapcsoltatja ki az értelmünket! 22Amikor azonban meghallotta, hogy Júdeában Arkhelaosz uralkodik atyja, Heródes után, félt oda visszatérni. Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea területére vonult vissza.

22 Teljes kijelentés – részleges kijelentés
Menekülj Egyiptomba! az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked. És ott hova? Mit csináljak? Miből éljek? Menj Izráel földjére? íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában Egyiptomban, 20és ezt mondta: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izráel földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek.” 21Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, és Izráel földjére ment. Isten nem kapcsoltatja ki az értelmünket! 22Amikor azonban meghallotta, hogy Júdeában Arkhelaosz uralkodik atyja, Heródes után, félt oda visszatérni. Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea területére vonult vissza.

23 Isten vezetése – akaratának megvalósulása

24 Isten vezetése – akaratának megvalósulása
Kijelentés

25 Isten vezetése – akaratának megvalósulása
Kijelentés Ige

26 Isten vezetése – akaratának megvalósulása
Kijelentés Ige Cselekvés

27 Isten vezetése – akaratának megvalósulása
Kijelentés Ige Cselekvés Iránymódosítás

28 Isten vezetése – akaratának megvalósulása
Kijelentés Ige Cselekvés Iránymódosítás A hívő embernek is van iránya, irányultsága de mindenkor alárendeli a saját akaratát Isten akaratának!

29 Isten vezetése – akaratának megvalósulása
Kijelentés Ige Cselekvés Iránymódosítás A hívő embernek is van iránya, irányultsága

30 Isten vezetése – akaratának megvalósulása
Kijelentés Ige Cselekvés Iránymódosítás A hívő embernek is van iránya, irányultsága de mindenkor alárendeli a saját akaratát Isten akaratának!

31

32

33 Mivel kijelentést kaptak (…) más úton tértek vissza hazájukba
Mivel kijelentést kaptak (…) más úton tértek vissza hazájukba. Máté 2:12

34 Mivel kijelentést kaptak (…) más úton tértek vissza hazájukba
Mivel kijelentést kaptak (…) más úton tértek vissza hazájukba. Máté 2:12 Hányszor volt, hogy Isten kijelentése irányt módosított életedben?

35 Mivel kijelentést kaptak (…) más úton tértek vissza hazájukba
Mivel kijelentést kaptak (…) más úton tértek vissza hazájukba. Máté 2:12 Hányszor volt, hogy Isten kijelentése irányt módosított életedben? Hányszor lesz 2015-ben?


Letölteni ppt "Bízd Újra Életed Krisztusra!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések