Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Koncsor Klaudia,Mikus Virág, Nagy Fanni, Sas Nikoletta, Sepsi Alex.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Koncsor Klaudia,Mikus Virág, Nagy Fanni, Sas Nikoletta, Sepsi Alex."— Előadás másolata:

1 Készítette: Koncsor Klaudia,Mikus Virág, Nagy Fanni, Sas Nikoletta, Sepsi Alex

2

3  Ottery St. Mary, Devon megyében született angol költő, kritikus, és filozófus.  Londonban hunyt el 1834. július 25. (61 évesen).  Angol romantika alapítója  Tavi költő  Apja köztiszteletben álló lelkész volt. Kilenc testvére közül Coleridge volt a legfiatalabb és mivel ő volt a szülők "kis kedvence", bátyjai gyakran csúfolták, ami elől rendszeresen a helyi könyvtárba menekült.  Legismertebb költeménye  Ének a vén tengerészről  Kubla Kán  Biographia Literaria (Irodalmi életrajz)

4  A Tavi költők (Lake Poets) mind az angliai Lake Districtben laktak huzamosabb időn keresztül a 18. és 19. század fordulóján. A Tavi költőket az angol romantikus irodalomhoz szokás sorolni.  A három költő, akit Tavi költőnek neveznek William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge és Robert Southey.

5

6 o 1781-ben meghalt édesapja és ő bentlakásos egyházi iskolába került. Anyjával való viszonya, ellentétben az apjáéval, nem volt felhőtlen. o 1791-1794-ig Coleridge Cambridge-be járt főiskolába. o 1792-ben első díjat nyert egy irodalmi pályázaton. o 1793-ban otthagyta a főiskolát és beállt a katonaságba. o 1795-ben Coleridge találkozott William Wordsworth költővel és húgával, Dorothyval. o 1796 körül Coleridge fájdalomcsökkentés végett (fogfájásra és egyéb neurológiai problémákra) ópiumot kezdett használni. o 1797 és 1798 között volt Coleridge a legtermékenyebb a versírásban. Ebből az időszakból való az Ének a vén tengerészről és a Kubla Kán.

7  1798-ben Coleridge és Wordsworth közös verseskötetet adott ki Lírai balladák címmel (Lyrical Ballads). Később ez a mű bizonyult az angol romantika kezdetének.  1798 őszén Coleridge németül tanult, majd Angliába való visszatérése után lefordította a német klasszikus költő Friedrich Schiller Wallenstein című drámai trilógiáját.  1800-ban visszaköltözött a Lake District-be, ám hamarosan magánéletbeli problémák, az ópium fokozott használata és Wordsworth-szel megromlott kapcsolata miatt megcsappant saját költészetébe vetett hite. Ebből fakadt a Csüggedés (Dejection: An Ode) című költeménye.  1817-től James Gillman orvosnál lakott és az ő otthonában fejezte be végül Biographia Literaria (Irodalmi életrajz; 1817) című irodalmi kritikai művét. Komoly depresszióval küszködött.

8  The Eolian Harp  Reflections on Having Left a Place of Retirement  This Lime-Tree Bower My Prison  Frost at Midnight  Fears in Solitude  The Nightingale: A Conversation Poem  Dejection: An Ode  To William Wordsworth

9  Biographia Literaria (Irodalmi életrajz) Samuel Taylor Coleridge önéletrajzi műve, melyet 1817-ben adott ki.  Érdekes módon, az életrajzi események sem követik egymást idő szerinti sorrendben.  Filozófiai esszék gyűjteményére hasonlít.  Elsősorban Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte, és Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling német filozófusok filozófiájával foglalkozik.  Kezdetben kemény kritika fogadta a művet, miszerint az Coleridge ópiumfüggőségének egyértelmű megnyilatkozása volt. A 20. század irodalom egyet értenek abban, hogy a Biographia Colridge egyik legjelentősebb prózai műve.

10  A Lírai balladák (Lyrical Ballads, with a Few Other Poems) William Wordsworth és Samuel Taylor Coleridge közös verseskötete.  1798-ban kiadott művet tekintik általában az angol romantika kezdetét. Először szerény népszerűségnek örvendett, de azóta hatalmas megbecsülést ért el és az angol irodalom egyik nagy fordulópontjának tekintik.  Wordsworth és Coleridge a 18. századi angol költészettel szeretett volna leszámolni, hogy a költészetet a hétköznapi ember számára elérhetővé tegyék. Az ember belső érzéseire fektették a hangsúlyt, hátat fordítva az empirikus nézetnek.  A Lírai balladák egyik legfontosabb törekvése volt, hogy megüzenje az embereknek a természethez való visszatérés fontosságát, mert az a létezés tisztább és ártatlanabb formáját jelenti.

11  1798-as években megjelenő Lírai Balladák című verses kötetben jelent meg.  Coleridge egyik leghíresebb műve

12 Coleridge lánya Sara Fricker-Coleridge Az ifjú ColeridgeColeridge 42 évesen

13 Főbb művei:  Ének a vén tengerészről  Kubla Khan  Irodalmi életrajz című prózai műve Verses kötete:  Lírai balladák

14 A fagy végzi titkos szolgálatát, szél nem segíti. A bagoly nagyot rikoltott és – pszt! most megint rikolt. Házam népe pihen már, s átadott annak a magánynak, mely a sötétebb tünődéssel jár: csak gyermekemet ringatja békén csöndes bölcseje. Mily nyugalom! végtelen némasága szinte zavarja már s izgatja az agy töprengését. Kint tenger, hegy, erdő, s az a népes falu! Tenger, hegy, erdő s az élet sok kusza mozdulata mind álomnéma már! A törpe kék láng lepihent a parázsra, s nem lobog; csak a rácson az a kis rezge csillám reszket tovább is, csak az nyugtalan. Mozgása a csöndben mintha homályos rokonszenv volna vélem, aki élek, és társas lénnyé teszi, s különös szeszélyei rebbenését a Szellem szabadon átkölti, hisz mindenütt saját tükrét s visszhangját keresi s játéka a Gondolat. Hányszor, óh hányszor bámultam, jós szemekkel és hivő lélekkel, az iskolaablak rácsán túl, az eltünő idegent! és nyitott szemmel, már álmodtam édes szülőfalumról, s az öreg toronyról: harangjai, a nép árva zenéje, átzúgták a forró vásár-napot, oly édesen, hogy hangjuk vad gyönyört ébresztett és jövő dolgok tagolt beszédével ütődött a fülembe! Így merengtem, s az ábránd altatót dalolt, s álom folytatta a mesét! És így tünődtem másnap reggel is, míg szemem, a zord mestert félve, mű- buzgalommal a ködös könyvbe bámult: de ha nyílt az ajtó, lopva kinéztem s mindig megdobbant a szivem, remélve, hogy végre látom az idegen arcát, bácsit, nénit, vagy húgomat, ki vélem játszott, mikor még egyforma ruhánk volt! Drága gyermekem, ki bölcsőben alszol s e mély csöndben szelíd lélegzeteddel betöltöd a kihagyó gondolat pillanatnyi szüneteléseit, szépséges picikém, boldog örömtől reszket a szivem, ha így nézlek és elgondolom, hogy te más környezetben milyen más leckét fogsz tanulni! Mert én nagyvárosban nőttem fel, szűk falak közt, ahol csak az ég volt szép és a csillag. De te, fiacskám, mint a szél repülsz majd tavaknál, homokparton, vén hegyek ormai alatt, és felhők alatt, melyek maguk is partot, tavakat s hegyormokat mintáznak: látni és hallani fogod a szép képeket s az örök nyelv szavait, amelyekkel Isten öröktől fogva magyarázza magát mindenben s a mindent magában. A legfőbb Mester gyúr majd, s adománya kérdezni tanítja a szellemed. S így minden évszak édes lesz neked, akár június öltözteti zöldbe a földet, akár vörösbegy dalol a mohos almafa hópettyes ágán, mialatt napban párolog a szomszéd szalmatető; édes lesz az eresz vize a szél kis szüneteiben s akkor is, ha a fagy titkos keze jégcsapokká aggatja cseppjeit, hogy némán ragyogjanak a néma holdra.

15 Kubla kán tündérpalotát építtetett Xanaduban, hol roppant barlangokon át örök éjbe veti magát az Alph, a szent folyam. Mérföldnyi jó földet tizet gyorsan torony s fal övezett: s itt tömjénfa nyilt, illat volt a lomb tündöklő kertek és kanyar patak; ott sötét erdők, vének, mint a domb, öleltek napos pázsitfoltokat. De óh, amott a cédrusfödte bércen a mélybe milyen hasadék szakadt! Micsoda vad hely! démon- kedvesét sem siratja szentebb, iszonyúbb vidéken elhagyott nő a sápadt hold alatt! S e szakadékból, forrva, zakatolva, mintha a föld gyors lélegzete volna, hatalmas forrás lüktetett elő: torkából, mint felugró jégeső vagy mint a pelyvás mag a csép alatt, ívben repült a sok nagy szirtdarab: s táncos sziklákkal együtt így okádta a folyót a kút örök robbanása. Öt mérföldet átkanyarodva szállt a szent Alph a völgybe, nagy erdők alatt, aztán elérte a barlangokat s leviharzott a halott óceánba: s e messzi zajból Kubla ősatyák szavát hallotta, hadak jóslatát! A kéjpalota nézte sok száz lenge tornyát a vizen és egy zene volt a forrás és a barlang, egy ütem. Ritka müvészet, ihlet és csoda: jégbarlangok és napfénypalota! Ismertem egy lányt valaha, látomás lehetett: Abesszinia lánya volt, Abora hegyéről dalolt s cimbalmot pengetett. Zendülne csak szivemben még egyszer a dala, oly vad gyönyör gyúlna ki bennem, hogy felépítném csupa muzsikából azt a szép fénydómot! a jégtermeket! S mind látná, aki hallana, s „Vigyázzatok!” kiáltana, „Szeme villám! haja libeg! Hármas kört reá elébb, s csukja szemünk szent borzalom, mert mézen élt, mézharmaton, s itta a Menyország tejét.”

16


Letölteni ppt "Készítette: Koncsor Klaudia,Mikus Virág, Nagy Fanni, Sas Nikoletta, Sepsi Alex."

Hasonló előadás


Google Hirdetések