Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

pps : amórjózsi Szöveg: Dr. Tóth K. János Képek: Internetről

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "pps : amórjózsi Szöveg: Dr. Tóth K. János Képek: Internetről"— Előadás másolata:

1 pps : amórjózsi Szöveg: Dr. Tóth K. János Képek: Internetről
Művészettörténeti Társaság, Bécs, 1988. pp Képek: Internetről 22s pps : amórjózsi

2 Michelangelo a Mózes-szobor

3 A Mózes-szobor tulajdonképpen egy óriásnak tervezett síremlék része.
A 40 szobros síremléknek ott kellett volna hirdetnie a vatikáni Szent Péter bazilika apszisában II. Gyula örök dicsőségét. Ez a megbízás lett Michelangelo legsúlyosabb életkeresztje. 17s

4 nem találják többé, mert az 1527-i„sacco di Roma”,
II. Gyula 1505-ben bízta meg Michelangelot, hogy készítse el síremlékét. II. Gyula hamvait nem találják többé, mert az 1527-i„sacco di Roma”, vagyis Róma földúlásakor a protestáns császári zsoldosok, „Landsknecht”-ek szétszórták. 40 esztendőn át egyik tervet a másik után dolgozta ki, miközben látnia kellett, hogy eredeti nagyszerű terve mindig jobban összezsugorodik. 20s

5 20s Végre 1545-ben fölállítják 3 szobrát, de nem a Szent Péter bazilikában, hanem a Bilincses Szent Péter templomban (S.Pietro in vincoli).

6 (San Pietro in vincoli)

7 A párkányt négy oszlop tartja, köztük három fülke van.
A síremléket, mely egy homlokzatszerű márványépítmény, keskeny párkány két részre osztja. 68s A párkányt négy oszlop tartja, köztük három fülke van.

8 Az egész fölött pedig II. Gyula pápa családi címere.
A párkány fölött négy pillér ível a magasba. A pillérek közötti két külső fülkében jobbra egy próféta, balra pedig egy Sybilla alakja. A középső fülkében koporsó, amelyen fekszik a jobb karjára támaszkodó, felénk néző, tiarás pápa. Mögötte áll a Madonna, karján a Gyermek Jézussal. 68s A párkányt négy oszlop tartja, köztük három fülke van. Tőle jobbra Rachel, balra pedig Lea szobra áll. A középső fülkében ül a Mózes szobor.

9 Giovanni de’ Marchesi és Francesco d’ Urbino
A síremlék keretét Giovanni de’ Marchesi és Francesco d’ Urbino márványfaragók készítették. A családi címer Benti alkotása. A Madonna, a Sybilla és a Próféta alakját Raffaello da Montelupo faragta (1503 – 1570). A fekvő pápa pedig Tommaso Boscoli alkotása. A Hermes-oszlopok domborművei Jacopo del Duca kezéből kerültek ki. Az alsó sorban levő három szobor (Lea, Mózes és Rachel) pedig Michelangelo műve. 46s

10 Rachel és Lea finomvonalú, ájtatos és szelid arcú alakjai közt
az ülő, a hatalmas Mózes úgy hat, mint egy villámokat rejtő, már-már kirobbanó vihar.

11 Michelangelo abban a drámai pillanatban ábrázolja a „választott nép” istenküldötte vezetőjét és prófétáját, amikor ez a 40 napos, Istennel való beszélgetés után lejön a Tíz parancsolat két kőtáblájával a Sínai hegyről, leül egy sziklára és megpillantja a hegy lábánál eléje táruló szörnyű, fölháborító jelenetet: Izrael népe az Ő távolléte alatt megtagadta szabadító Istenét és most ott táncol a bálványszobor, az aranyborjú körül. 25s

12 Fergeteges düh, elkeseredés és megvetés
villámlik szemeiből. Arca szinte eltorzul. A fején látható két fénycsóva öklelő szarv alakját veszi föl. 12s

13 miközben még hóna alatt a kőtáblákat magához szorítja,
Jobb kezével, miközben még hóna alatt a kőtáblákat magához szorítja, idegesen belemarkol hosszú, hullámzó szakállába. Karján pattanásig megfeszülnek az izmok, megdagadnak az erek. 25s Ugyanezt teszi bal keze is.

14 Izmos térdei ugrásra készen előtörnek.
Szinte várjuk minden pillanatban, hogy fölugrik 12s és fergeteges haragjában összetöri a kőtáblákat.

15 Népe nem érdemelte meg, eljátszotta az Úristen kegyelmét!
Azt hiszem, ennél drámaibb módon nem faragta márványba egyetlen művész sem az emberi szenvedélyt, a fergeteges haragot! 12s

16 vége Ez a Mózes szobor igazi értéke. Ebben a remekműben
benne él nemcsak Michelangelo határtalan haragja és elkeseredése eredeti tervének és ifjúkori álmának meghiúsulása miatt, de harcos, könnyen dühbeguruló pártfogójának, II. Gyula pápának beszédes emléke is. Érthető tehát, hogy a római zsidók egészen a XVIII. század végéig minden szombaton ide zarándokoltak és imát mondtak legnagyobb hősük és prófétájuk örökbeszédű emléke előtt. Mert itt nemcsak ámuldozni, de imádkozni is kell! Valóban, e beszélő remekmű előtt szinte földbe gyökerezik a lábunk és önkéntelenül is a bibliai idők zordon fönségére gondolunk. Nem csoda, hogy ez a roppant lángész, amikor befejezte szobrát, kalapácsával ráütött Mózes térdére és fölkiáltott: „adesso parla”, (most pedig beszélj!). Ez a Mózes szobor igazi értéke. 37s vége

17 pps : amórjózsi Szöveg: Dr. Tóth K. János Képek: Internetről
Művészettörténeti Társaság, Bécs, 1988. pp Képek: Internetről 22s pps : amórjózsi

18 3s


Letölteni ppt "pps : amórjózsi Szöveg: Dr. Tóth K. János Képek: Internetről"

Hasonló előadás


Google Hirdetések