Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az új OTSZ-ről Létesítés, kockázat

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az új OTSZ-ről Létesítés, kockázat"— Előadás másolata:

1 Az új OTSZ-ről Létesítés, kockázat
Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Az új OTSZ-ről Létesítés, kockázat TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia 2013. november 21. Wagner Károly tű. alezredes

2 KÖVETELMÉNY MEGOLDÁS A jogszabály és a TvMI viszonyáról még egyszer
Jelenleg: KÖVETELMÉNY MEGOLDÁS 2

3 A jogszabály és a TvMI viszonyáról még egyszer
KÖVETELMÉNY MEGOLDÁS 3

4 KÖVETELMÉNY MEGOLDÁS A jogszabály és a TvMI viszonyáról még egyszer
Ideális eset: Jogszabály Irányelv KÖVETELMÉNY MEGOLDÁS 4

5 KÖVETELMÉNY MEGOLDÁS MEGOLDÁS
A jogszabály és a TvMI viszonyáról még egyszer OTSZ 5.0: Jogszabály Irányelv KÖVETELMÉNY MEGOLDÁS MEGOLDÁS 5

6 (1) E rendeletben előírt tűzvédelmi követelményeket be kell tartani
a) a létesítmény, építmény, építményrész tervezése és kivitelezése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, használata, a rendeltetés módosítása, b) beépített tűzvédelmi berendezés létesítése, átalakítása, megszüntetése, használata, c) gép, berendezés, eszköz használata, tárolása, d) anyagok előállítása, használata, tárolása e) egyéb, az építmény tűzvédelmét biztosító eszközök használata, valamint f) a szabadtéri rendezvények tartása g) egyéb, tűzvédelmet érintő használat, tevékenység során. (2) Ha e rendelet nem tartalmaz az (1) bekezdés szerinti esetekre előírást, akkor a vonatkozó műszaki követelmények tűzvédelmi rendelkezéseit vagy azzal egyenértékű megoldást, kialakítást kell alkalmazni. 6

7 Felépítés Alapok 7 fogalmak
tűzveszélyességi osztályba sorolás (anyagok) kockázati osztályba sorolás védelmi célok tervezés kiindulási feltételei 7

8 Felépítés Létesítés 8 szerkezeti követelmények
tűzterjedés elleni védelem kiürítés hő és füst elleni védelem tűzoltó beavatkozás rendeltetéstől függő követelmények hasadó, hasadó-nyíló felületek villamos berendezés, villámvédelem, működőképesség-megtartás speciális építmények tűzjelző és tűzoltó berendezések éghető gázok, folyadékok – létesítés 8

9 A B C D E jelenleg Tűzveszélyességi osztály
- csak anyagok esetében marad meg jelenleg A B C D E 9

10 Tűzveszélyességi osztály
5.0 szerint AB CD E 10

11 (AB) (CD) (E) 5.0 szerint Tűzveszélyességi osztály
Robbanásveszélyes Nem tűzveszélyes Tűzveszélyes 11

12 Kockázati osztályba sorolás
Kockázati egység Az épület „felszabdalása” olyan egységekre, amelyeket veszélyeztetettség szempontjából azonosan kezelünk. Befolyásolja: Pl. lakó és közösségi alaprendeltetésnél épületen belüli elhelyezkedés benntartózkodók létszáma (helyiség) benntartózkodók menekülési képessége 12

13 Kockázati osztályba sorolás
Kockázati egység lehet: önálló rendeltetési egység szomszédos önálló rendeltetési egységek csoportja egyéb, a rendeletben foglaltak figyelembe vételével meghatározott épületrész 13

14 IRODAHÁZ ÜZLET SZÁLLODA LAKÁSOK 14

15 Kockázati osztályba sorolás
Kockázati egység – kockázati osztály kockázati egységen belüli követelmények Épület – mértékadó kockázati osztály Épületen belül egységes követelmények 15

16 Kockázati osztályba sorolás
Kockázati egység kockázati osztályától függ: menekülési útvonalnak nem minősülő helyiség burkolatai oltóvízellátás időtartama maximális tűzszakaszméret tűzeseti fogyasztó működőképesség-megtartásának időtartama tűzjelző, tűzoltó berendezés szükségessége (más körülménnyel együtt) Az épület mértékadó kockázati osztályától függ: szerkezetek állékonysága tűzgátló szerkezetek tűzállósága épületek közötti tűztávolság mértéke 16

17 17

18 Szerkezeti követelmények
18

19 Szerkezeti követelmények
Nincs követelmény: kizárólag növénytermesztési célú, földszintes építmény, kizárólag nem tűzveszélyes anyag és csak ilyen anyagból készített termék, tárgy éghető anyagú csomagolás és tárolóeszköz nélküli tárolására szolgáló, földszintes tárolóépület, legfeljebb 15 m2 alapterületű, földszintes, kereskedelmi rendeltetésű önálló épület legfeljebb m2 alapterületű, földszintes, NAK vagy AK mértékadó kockázati osztályú mezőgazdasági, ipari vagy tárolási épület, ha valamennyi helyiség kiürítése a szabadba a kiürítés első szakaszában biztosított és az épületben egyidejűleg tartózkodó személyek létszáma legfeljebb 50 fő. 19

20 20

21 Tűzterjedés elleni védelem
olyan megoldások összessége, amelyek folytonos alkalmazásával a tűz átterjedése a védett építményre, építményrészre, szabadtéri tárolási egységre meggátolható tűztávolság tűzgátló építményszerkezet beépített tűzterjedésgátló berendezés 21

22 Tűzterjedés elleni védelem
Tűztávolság egységesítve A B C D 1 A épület mértékadó kockázati osztálya A és B épületek közötti tűztávolság (m), ha B épület mértékadó kockázati osztálya 2 NAK AK KK MK 3 4 5 6 7 8 10 22

23 Tűzterjedés elleni védelem
tűzgátló építményszerkezet tg. alapszerkezet tg. lezárás tűzterjedés elleni gát tűzfal tg. fal tg. födém tg. válaszfal tg. nyílászáró tg. záróelem tg. réskitöltő-réslezáró rendszer tg. lineáris hézagtömítés 23

24 Tűzterjedés elleni védelem
Tűzgátló válaszfal? válaszfallal szemben támasztott általános követelmény megszűnik tűzgátlás kell: menekülési útvonalat határoló fal önálló rendeltetési egységet határoló fal hő és füst elleni védelemre kötelezett helyiség határoló fala tűzgátló záróelem (pl. tg. csappantyú) nem szükséges a tűzgátló „tömítés” viszont nem hagyható el!! 24

25 Tűzterjedés elleni védelem
Rendeltetésfüggő követelmények tűzgátlás kell például: 100 m2-nél nagyobb alapterületű tűzveszélyes osztályú anyagok tárolására szolgáló helyiség 140 kW összteljesítmény feletti kazánhelyiség szállásrendeltetés – szobaegységek közötti fal 25

26 Tűzterjedés elleni védelem
Beépített tűzterjedésgátló berendezés 26

27 Tűzterjedés elleni védelem
Beépített tűzterjedésgátló berendezés automatikusan működésbe lép az elválasztott térrészek között a helyettesített tűzgátló építményszerkezetre előírt tűzállósági teljesítmény-követelményt kielégíti a tűzterjedésgátló képességét, alkalmasságát valós méretű tűzteszttel igazolták 27

28 28

29 Kiürítés Tartózkodási hely Tartózkodási hely védelme
Átmeneti védett tér Biztonságos tér 29

30 Kiürítés érintett személyek
önállóan menekülésre képes személy menekülésben korlátozott személy segítséggel menekülő mozgásképtelen előkészítés nélkül menthető előkészítéssel menthető előkészítéssel sem menthető 30

31 Kiürítés Biztonsági felvonó tűzoltó felvonó: szabvány + rendelet
menekülési felvonó: tv. szakhatóság írja elő szabvány kidolgozás alatt tűzoltó felvonó követelményei aknaajtó szélesség kerekesszék megfordulásához elégséges tér ajtó előtt 31

32 Kiürítés Beléptető rendszernél biztosítani kell:
a menekülő személy részére a beléptetési ponton az áthaladás késedelem nélküli biztosítását, az ehhez szükséges vezérlést, eszközöket és használha-tóságukat, a beléptetési ponton a szabaddá váló útvonal szükséges szélességét, átbocsátóképességét, az áthaladást gátló szerkezet menekülést nem akadályozó helyzetbe állását automatikusan vagy állíthatóságát kézzel, legfeljebb 220 N erőigénnyel.

33 Kiürítés Kiürítés megfelelősége útvonalhosszúság számítás 33
kiürítési számítás szimuláció 33

34 34

35 Hő és füst elleni védelem
Uralkodó szélirány figyelembe vétele gravitációs füstelvezető/légpótló szerkezet beépítési helye vezérlése esetén 35

36 Hő és füst elleni védelem
Beépítési hely fontossága 36

37 A B C 1 érintett helyiség gravitációs füstelvezetés legkisebb mértéke Légcsere mértéke (ha nem a hatásos nyílásfelületet alkalmazzák) 2 füstszakaszonkénti hatásos nyílásfelület füstszegény levegőréteg magassága (m) 3 a helyiség alapterületének %-ában kifejezve minimuma (m2) 4 menekülési útvonalat képező közlekedő, folyosó 1 m2 - 30/óra 5 Lépcsőház 6 Fedett átrium 7 1200 m2-nél nagyobb alapterületű helyiség a belmagasság legfeljebb 4 m 8 meghaladja a 4 m-t a számítási belmagasság fele, de legalább 3 m 9 Tömegtartózkodásra szolgáló helyiség 3 m2 10 Pinceszinti helyiség 0,3 m2 37

38 Hő és füst elleni védelem
Komfortszellőzés füstelvezetésre igénybe vehető, ha a füstelvezetésre vonatkozó követelményeket maradéktalanul kielégíti vagy a hőállóság kivételével kielégíti és a füst hőmérséklete, a térhőmérséklet 50 0C alatt marad 38

39 Hő és füst elleni védelem
A füstgyűjtő térbe anyag-, terméktárolás akkor tervezhető, létesíthető, ha a füstgyűjtő tér maradék térfogata és a füstelvezetés teljesítménye számítással igazolt módon biztosítja a hő és a füst elvezetését és a füstgyűjtő tér hőmérséklete számítással igazolt módon nem emelkedik 150 0C fölé vagy a helyiség teljes területe ESFR sprinklerberendezéssel védett.

40 Hő és füst elleni védelem
Füstmentes lépcsőházban felvonó nem csak biztonsági legyen tűzeseti vezérlése 40

41 41

42 42 A B C D E 1 Tűzeseti fogyasztó időtartam (perc) 2
A kockázati egység kockázati osztálya 3 NAK AK KK MK 4 Biztonsági világítás 30 60 90 5 Gépi hő és füstelvezetés és légpótlás 6 Hő és füstelvezetés és légpótlás nyílászárói 7 Túlnyomásos füstmentesítés 8 Tűzoltó felvonó 10 Tűzoltó rádióerősítő Nincs követelmény 11 Oltóvízellátás nyomásfokozó szivattyúja az oltóvízellátás előírt időtartamával megegyező ideig 12 Menekülési felvonó 13 Evakuációs hangosító rendszer 14 Átmeneti védett térhez, biztonsági felvonóhoz tartozó kommunikációs összeköttetés 15 beépített tűzjelző berendezés, beépített tűzoltó berendezés a XVIII. fejezet szerint 16 beépített tűzterjedésgátló berendezés a IV. fejezet szerint 42

43 Tűzeseti fogyasztók működőképessége
Szabályozás A-Z-ig a szükséges teljesítményű villamos energia rendelkezésre áll, a tápforrás és a tűzeseti fogyasztó közötti energiaátvitel és a működtetést, vezérlést biztosító vezetékrendszer épületen belüli és főelosztón kívüli szakaszainak tűzhatás elleni védelme vagy 134. § szerinti kialakítása biztosított, a normál tápforrás kiesésekor a biztonsági tápforrásra való, előírt időn belüli átkapcsolás automatikus, a tűzeseti fogyasztó működtetése, vezérlése biztosított a tűzeseti fogyasztó kialakítása megfelel a vonatkozó műszaki követelménynek vagy azzal egyenértékű. 43

44 Tűzeseti fogyasztók működőképessége
Átállás normál tápforrásról biztonsági tápforrásra biztonsági világítás és menekülési jelzések esetén 1 másodperc egyéb tűzeseti fogyasztó esetén 90 másodperc 44

45 Tűzeseti fogyasztók működőképessége
Kábelrendszer tűzhatás elleni védelme nem szükséges, ha a biztonsági tápforrás a tűzeseti fogyasztóban van vagy a kiesés mértéke megfelel a rendeletben előírtnak A B C 1 tűzeseti fogyasztó megengedett kiesés mértéke NAK, AK, KK osztályú kock. egység MK osztályú kock. egység 2 biztonsági világítás egy tűzszakasz egy szintjén belül legfeljebb 1600 m2 ellátott alapterület egy tűzszakasz egy szintjén belül legfeljebb 500 m2 ellátott alapterület 3 evakuációs hangosító rendszer 45

46 Köszönöm a figyelmet! Wagner Károly tű. alezredes
BM OKF Tűzvédelmi Főosztály 46


Letölteni ppt "Az új OTSZ-ről Létesítés, kockázat"

Hasonló előadás


Google Hirdetések