Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MIÉRT? „…ezt most nem értem, alig jelent meg az OTSZ, most meg szabványt akarnak alkotni, tanulhatjuk meg újra, miért kell ez, csak nehezíti a munkánkat...”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MIÉRT? „…ezt most nem értem, alig jelent meg az OTSZ, most meg szabványt akarnak alkotni, tanulhatjuk meg újra, miért kell ez, csak nehezíti a munkánkat...”"— Előadás másolata:

1 MIÉRT? „…ezt most nem értem, alig jelent meg az OTSZ, most meg szabványt akarnak alkotni, tanulhatjuk meg újra, miért kell ez, csak nehezíti a munkánkat...” MSZE 595 – 6 Kiürítés

2 MIÉRT? MSZE 595 – 6 Kiürítés

3 MIÉRT? MSZE 595 – 6 Kiürítés

4 MIT? MSZE 595-6 Építmények tűzvédelme 6. rész: Kiürítés MSZE 595 – 6 Kiürítés

5 Hogyan? Az építményt, illetve annak tűzszakaszait, helyiségeit úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén a benntartózkodók megengedett időtartamon belül a veszélyeztetett területről eltávozhassanak, illetőleg az építmény elhagyásával a szabadba juthassanak. MSZE 595 – 6 Kiürítés

6 Kiürítés tervezése - befogadóképesség, - szintszám, - építési mód, - épület/létesítmény/tűzszakasz kiterjedése rendeltetése, tűzállósági fokozata MSZE 595 – 6 Kiürítés

7 Kockázati osztályok - alacsony kockázatú épületek (K1) - átlagos kockázatú épületek (K2) - magas kockázatú épületek (K3) - kiemelt kockázatú épületek (K4) MSZE 595 – 6 Kiürítés

8 Kiürítés tervezése - lépcsőház(ak) - kiürítési folyosó - kiürítési út hossza helyiségen belül teljes út hossza MSZE 595 – 6 Kiürítés

9 Kiürítés tervezése Átlagos kockázatú épületek (K2) ide tartoznak pl. a nem középmagas közösségi épületek Lépcsőház A felsőbb szintekről a kiürítést lépcsőházon, vagy szabadban lévő lépcsőn keresztül kell biztosítani. Ha csak egy lépcső, vagy lépcsőház szolgál kiürítésre, akkor a nettó szintalapterület legfeljebb 600 m 2 lehet. Több lépcső, lépcsőház elhelyezése esetén, minden lépcsőre, lépcsőházra legfeljebb 900 m 2 nettó alapterület juthat. A lépcsőket, lépcsőházakat úgy kell elhelyezni, hogy azoktól a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség, illetőleg az önálló rendeltetési egység bejárata legfeljebb 30 m-re legyen. Több lépcső, lépcsőház esetén úgy kell elhelyezni, hogy egymástól független menekülési irányok keletkezzenek. A lépcsőházi ajtókat önműködő csukószerkezettel kell ellátni. Tűzszakaszokat összekötő lépcsőházak esetén, az ajtószerkezetre az adott épület tűzállósági fokozatának megfelelő tűzgátló ajtót kell alkalmazni. MSZE 595 – 6 Kiürítés

10 Kiürítés tervezése Kiürítési folyosó A kiürítési folyosókat az épület/tűzszakasz tűzállósági fokozatának megfelelő tűzgátló szerkezettel kell határolni. A folyosót a lépcsőig, illetve lépcsőházig kell vezetni. Átriumos épületek esetében a kiürítési útvonalak nem haladhatnak át a lefedett udvaron vagy nem nyílhatnak bele. MSZE 595 – 6 Kiürítés

11 Kiürítés tervezése Kiürítési út hossza Helyiségen belül: Ha a helyiségnek egy kijárata van, akkor annak egyetlen pontja sem lehet 20 m-nél távolabb a kijárattól. Két, vagy több kijárat esetén a kijárattól lévő maximális távolság legfeljebb 35 m lehet. A kijáratokat egymástól távol, úgy kell elhelyezni, hogy különböző menekülési irányok keletkezzenek és a menekülők egymást ne akadályozzák. A kiürítési útvonal teljes hossza: Ha a kiürítési utak csak egy lépcsőhöz, lépcsőházhoz vezetnek, vagy egy szabadba vezető kijárat van, akkor a teljes útvonalhossz legfeljebb 35 m lehet. Ha legalább két, egymástól távol elhelyezkedő lépcsőház, vagy szabadba vezető kijárat van, akkor a teljes hossz 50 m lehet. MSZE 595 – 6 Kiürítés

12 Kockázati osztályok - alacsony kockázatú épületek (K1) - átlagos kockázatú épületek (K2) - magas kockázatú épületek (K3) - kiemelt kockázatú épületek (K4) MSZE 595 – 6 Kiürítés

13 Fogalmak Kiürítés: veszélyhelyzet esetén az épületben, építményben, rendeltetési egységben tartózkodó személyek távozása erre a célra kijelölt, ill. szolgáló útvonalakon a biztonságos tér eléréséig. A kiürítés alapvetően az érintett személyek járó mozgását jelenti, ez alól kivételt képez a menekülésben korlátozott személyek mozgása, valamint egyes olyan munkahelyekről, tartózkodási helyekről való távozás, ahol a járástól eltérő mozgásra alkalmas helyi adottságok (pl. létra, hágcsó) vannak. MSZE 595 – 6 Kiürítés

14 Fogalmak Kiürítési útvonal: a tartózkodási helytől a biztonságos térbe jutást veszélyhelyzetben biztosító, erre a célra megtervezett és kijelölt útvonal, ha ott emberek tartózkodásával lehet számolni a kiürítés első szakaszára előírt időtartam eltelte után. MSZE 595 – 6 Kiürítés

15 Új fogalmak átmeneti védett tér biztonságos tér kétirányú kiürítés szakaszos kiürítés vészkijárat mentésre alkalmas építményrész MSZE 595 – 6 Kiürítés

16 Új fogalmak MSZE 595 – 6 Kiürítés Átmeneti védett tér: olyan, tűzgátló szerkezetekkel körülhatárolt tér, ami megvédi a benne tartózkodókat a tűztől, hőtől, füsttől, toxikus égésgázoktól, és kialakításánál fogva lehetővé teszi a menekülésben korlátozott, menekítendő személyek átmeneti (és a többi menekülő személy menekülését és a mentést nem akadályozó) tartózkodását a tűz által érintett tűzszakaszon belül addig, amíg részükre a biztonságos menekülés vagy mentés további feltételeit (mentőegységek, mentőeszközök helyszínre érkezése, menekülő felvonó üzemelése) meg nem teremtik.

17 Átmeneti védett tér kialakításának feltételei: - Az átmeneti védett tereket az épület tűzállósági fokozatának megfelelő tűzgátló szerkezetekkel kell körülhatárolni. - Amennyiben az átmeneti védett térbe szabvány szerint kialakított hő- és füstelvezetéssel, valamint légpótlással ellátott, tűzterhelés nélküli közlekedő kapcsolódik, az átmeneti védett térbe vezető ajtót elegendő S m jelű füstgátló ajtóval felszerelni. Amennyiben az átmeneti védett térbe szabvány szerint kialakított hő- és füstelvezetéssel, valamint légpótlással ellátott, de éghető anyagokat is tartalmazó helyiség kapcsolódik (pl. átrium, teremgarázs), az átmeneti védett teret túlnyomásos szellőzésű előtérrel kell kialakítani, amelynek külső ajtószerkezete az épület tűzállósági fokozatának megfelelő tűzgátló kivitelű, belső ajtószerkezete S a kivitelű füstgátló szerkezet. Hő- és füstelvezetéssel, illetve légpótlással nem rendelkező helyiségből nem szabad átmeneti védett teret nyitni. MSZE 595 – 6 Kiürítés

18 Átmeneti védett tér kialakításának feltételei: Az átmeneti védett térhez mindig kapcsolódnia kell az akadálymentes közlekedési elvek alapján szerkesztett lépcsőháznak és tűz esetén is működtethető, akadálymentes menekülő felvonónak (lásd e szabvány 1 sz. mellékletében közölt elrendezési változatok). Az átmeneti védett tér vagy a hozzá kapcsolódó lépcsőház és tűz esetén is működtethető felvonó a földszinten a biztonságos tér fogalmát kielégítő szabad térbe vezető kijárattal rendelkezzen. Meg kell akadályozni a tűz során keletkező hő és füst átmeneti védett térbe jutását az alábbi módszerek bármelyikével: Épületgépészeti eszközökkel létrehozott, legalább 25, de legfeljebb 75 Pa közötti túlnyomással, amely nyitott és csukott ajtók esetén egyaránt biztosítandó; Az átmeneti védett tér jól átszellőző külső téren keresztül történő megközelíthetőségével. MSZE 595 – 6 Kiürítés

19 Átmeneti védett tér kialakításának feltételei: Az átmeneti védett térben a túlnyomást tűz esetén biztosító légtechnikai rendszer beszívónyílását úgy kell kialakítani, hogy oda a tűz során keletkező hő és füst ne juthasson el (pl. terepszinten). A rendszer üzemképességét legalább 1 órán keresztül, de legalább az átmeneti védett térben tartózkodó személyek szabadba juttatásának számított időszükségletéig szavatolni kell. Átmeneti védett terekben és a hozzájuk kapcsolódó lépcsőházakban biztonsági világítást kell létesíteni. Az átmeneti védett tér és az épület bejárata, portaszolgálata, biztonsági szolgálata, tűzoltósági vezetési pontja között kétirányú, tűzálló kábelezésű kommunikációs összeköttetést kell kiépíteni. Az átmeneti védett tér rendeltetését jól látható módon jelölni kell, a mozgáskorlátozottaknak szóló irányfényeket megfelelően el kell helyezni. Magas épületben vagy tömegtartózkodásra szolgáló épületben az átmeneti védett térhez kapcsolódó, tűz esetén is használható menekülő felvonót és a tűzoltó felvonót úgy kell kialakítani, hogy az átmeneti védett térben tartózkodók ne akadályozhassák a Tűzoltóság egységeit a tűzfészek megközelítésében, az oltási munka végzésében. MSZE 595 – 6 Kiürítés

20 Átmeneti védett tér kialakításának feltételei: Tűztől védett tűzszakasz 1fő/1,5 m 2 Az ott tartózkodók rendelkezésére álló nettó hasznos alapterületet figyelembe véve. Tetőfödém 1fő/1,5 m 2 Az ott tartózkodók rendelkezésére álló nettó hasznos alapterületet figyelembe véve. Átmeneti védett tér1fő/1,5 m 2 Az ott tartózkodók rendelkezésére álló nettó hasznos alapterületet figyelembe véve. Füstmentes lépcsőház2 fő/lépcsőfok MSZE 595 – 6 Kiürítés

21 Új fogalmak Kétirányú kiürítés: huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségből, helyiségcsoportból, önálló rendeltetési egységből két, egymástól független kiürítési útvonalon történhet a biztonságos helyre, vagy az átmeneti védett térbe, füstmentes lépcsőházba, szomszéd tűzszakaszba. Kétirányú kiürítést kell biztosítani a következő esetekben: - - azon önálló rendeltetési egységekből, amelyek magas épületek 30 m feletti szintjein vannak - tömegtartózkodásra szolgáló helyiségekből - menekülésben korlátozott személyek huzamos tartózkodására szolgáló épületekben, önálló rendeltetési egységekben 50 fő befogadóképesség fölött MSZE 595 – 6 Kiürítés

22 Új fogalmak Szakaszos kiürítés: huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekből, helyiségcsoportokból, önálló rendeltetési egységekből, a bent tartózkodók időben késleltetett kiürítése. Szakaszos kiürítés feltételei Épületek, önálló rendeltetési egységek szakaszos kiürítésének tervezése során, a bent tartózkodók számára biztonsági jelzéssel ellátott átmeneti védett tere(ke)t kell kialakítani. MSZE 595 – 6 Kiürítés

23 Biztonsági jelek MSZE 595 – 6 Kiürítés

24 Biztonsági jelek A kiürítési utakon a kijárati, vészkijárati ajtóknál és az egyes helyiségekből a kiürítési útvonalra nyíló ajtóknál az MSZ ISO 16069 szerinti menekülési útirányt jelző rendszert kell kiépíteni. Az alkalmazott biztonsági jeleket olyan módon kell telepíteni, hogy a menekülő emberek számára a teljes menekülési útvonal mentén folyamatos és következetes vizuális információt nyújtsanak a kiürítés irányáról és az esetleges alternatív útvonalakról is. Az építmény, épület, szabad tér bármely pontjáról legalább egy menekülési útirányt jelző biztonsági jel minden esetben látható legyen. A menekülési útvonaljelzések szempontjából kiemelten kezelendő területeket középmagas, magas elhelyezésű biztonsági jellel kell megjelölni: A menekülési útvonalakat minden esetben világító (utánvilágító vagy elektromos) biztonsági jelekkel kell megjelölni, melyeknek legalább 60 percig alkalmasnak kell lenniük a céljuknak megfelelő fény kibocsátására. MSZE 595 – 6 Kiürítés

25 Köszönöm a figyelmet! MSZE 595 – 6 Kiürítés


Letölteni ppt "MIÉRT? „…ezt most nem értem, alig jelent meg az OTSZ, most meg szabványt akarnak alkotni, tanulhatjuk meg újra, miért kell ez, csak nehezíti a munkánkat...”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések