Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A menekítés tervezés kérdései

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A menekítés tervezés kérdései"— Előadás másolata:

1 A menekítés tervezés kérdései
egészségügyi és szociális létesítményekben Előadó: Heizler György

2 A menekítés tervezés olyan építészeti, épületgépészeti és szervezési feladatok együttese amelynek hatására az épületben lévők a jogszabályokban előírt idő alatt biztonságosan elhagyhatják - az adott helyiséget, illetve - a tűzszakaszt vagy - az épületet.

3 Hol és kinek a menekítéséről kell gondoskodni?
menekülés menekítés mozgásképtelen mozgáskorlátozott korlátozott cselekvőképességű

4 A cselekvőképességükben korlátozott személyek
Korlátozottan cselekvőképes: kiskorú, aki a 14. életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen. nagykorú, (belátási képesség szellemi fogyatékosság) Cselekvőképtelen: kiskorú, 14. év alatt gondnokság alá helyezett.

5 Kit tekintünk mozgásképtelennek?
Kórházak, szociális otthonok ápoltjait, 0-3 évesig, csecsemőotthon, bölcsőde, koraszülött osztály lakóit. Kit tekintünk mozgáskorlátozottnak? Csökkent mozgásképességű felnőttek (betegek) 3-6 éves korig a gyermekek (óvoda) Ki tekintünk korlátozott cselekvőképességűnek? általános iskolások – alsó-felső felnőttek (szellemi fogyatékosok)

6 A mozgásképtelenek menekítésének speciális szempontjai:
Legkisebb ügyeletes ápolószemélyzet létszáma. A betegek szállíthatóvá tételéhez szükséges idő. A betegek életben tartásához szükséges technikai eszközök, berendezések mentése A mentéshez szükséges eszközök és kórháztechnikai berendezések. A mentéshez szükséges eszközök /pl. hordágy / helyszükséglete a velük való mozgás sajátosságai

7 Menekülés vagy menekítés?
A tűz esetén a bennlévők kiszállításához szükség van: szállító személyzetre, ezek riasztásának feltételeire, a helyszínre érkezésükhöz szükséges időre, szállítóeszközökre, megoldási módokra, mentendők szállíthatóvá tételének technikáira és idejére, a szállítás módozatait kiegészítő menekülési útvonalra.

8 A számítás alaptényezői:
a mentendő személyek száma, megoszlása (mozgáskorlátozott vagy mozgásképtelen) a mentésben résztvevők száma és odaérkezésük ideje az útszakaszok hossza (vízszintes, függőleges) a szállítóeszközök száma, fajtája ajtók, folyosók, lépcsők átbocsátóképessége liftek kapacitása, sebessége /biztonsági/

9 a tűzszakasz eléréshez szükséges idő!
360 m Ki vehető figyelembe a mentésnél? a tűzszakasz eléréshez szükséges idő! V1 = 80 m/perc haladási sebesség, sietve 120 m/perc A tűz szabad terjedésének ideje - 3 perc. A távolság: 3 perc x 80 m/perc = 360 m 360 m 360 m

10 Kiürítési idő – mozgásképtelenek:
Min 400 Min 280 Min 316 Min 310

11 Kiürítési idő– mozgáskorlátozottak:

12 Az épületek tűzvédelmi jellemzői
alagsor, pince raktárak, ruhatárak, archívumok, energia- és közműrendszer kábel és vezetékcsatornái. műtő, röntgen és diagnosztikai helyiségek - elektromos felszerelés, berendezés kórtermek - éjszaka ajtók nyitva – tűzterjedés palackok, alkoholok, kötszerek tűz és füstgátló szerkezetek, hőre-füstre záró szerkezetek hiánya a fő probléma a tűzszakaszok mérete.

13 A leggyakoribb keletkezési hely:
Műszaki terem, mosoda Lift kabin, konyha Betegszobák, kórtermek Orvosi és személyzeti szobák Műtők, röntgen helyiségek, laborok, gyógyszertárak A legnagyobb kár: Betegszobák, szociális otthoni lakószobák Folyosók, tetőterek Szolgálati illetve gazdasági helyiségek

14 Keletkezési ok: Elektromos berendezések és készülékek Dohányzás, gyufa, nyílt láng használata Érzéstelenítő Konyhai tevékenység Melegítő készülékek Keletkezési idő: óráig óráig óráig

15 A kiürítés megengedett időtartama helyiségből max. 2,0 perc,
tűzszakaszból max. 8,0 perc, - kiürítési idő nem tartható.

16

17 Milyen védelemre van szükség?
Az ilyen épületek tűzvédelménél alapvetően az egyéni szabálykövetés valószínűségét (tűzvédelmi használati szabályok betartását), a tűz/füst terjedési idejét és sebességét, valamint az emberek menekülési képességét (éberség, épületismeret, mozgékonyság + létszám és eloszlás) kell vizsgálnunk. A tűz, füst terjedése szobában perc alatt életveszélyes tűzszakaszban a füstterjedés sebessége exponenciálisan nő

18 Az egyéni szabálykövetés valószínűsége alacsony
az idősek, betegek mozgásképessége gyenge vannak akiknek az életfunkciói csak gépekkel biztosíthatók.

19 Milyen lehetőségeink vannak?
A tűz keletkezés megakadályozására kevés. A tűz korlátozására, a füstterjedés megakadályozására - a passzív tűzvédelem eszközeivel (épületszerkezetek tűzállósági határértéke, szoba/ kórterem szintű füstgátló tömítések és füstgátló ajtók), illetve - az aktív tűzvédelemmel (beépített tűzjelző és oltóberendezéssel)

20 Védelmi koncepció – a kimenekítés idő, eszköz és erőszükséglete
a tűz terjedési sebessége, a mentendők száma, a mentésben résztvevők száma

21 A mozgásképtelenek kimenekítésének követelményei
legkisebb ügyeletes ápolószemélyzet a másik tűzszakaszban dolgozó személyzetet a mentendő tűzszakasz (épület) megközelítéséhez szükséges idő a betegek szállíthatóvá tételéhez szükséges idő a mentéshez szükséges eszközök és kórháztechnikai berendezések a mentéshez szükséges eszközök helyszükséglete. A rendszer gyenge pontja a mentési létszámszükséglet időbeni biztosítása!

22 Kísérlet: Vízszintesen: 10 fő 65 m hosszon 22 perc alatt 40 beteget Függőlegesen (lépcsőház) 2. emeletről: 10 fő 20 perc alatt Kérdések: - Van éjszaka 10 fős személyzet ? - Nem lehet 40 főnél több beteg ? - Elegendő a 20 perc ?

23 A mai tűzszakasz méreteinkből - passzív és az aktív tűzvédelem
Mit írunk elő? A mai tűzszakasz méreteinkből a kimentés nem biztosítható! - passzív és az aktív tűzvédelem erősítése = egészségesek szintje Vizsgálandó: a tényleges veszély, Meghatározandó: a védelmi koncepció, s a beépített oltóberendezés szükségessége

24 menekítés nem biztosítható.
Szükséges, ha helyiségből a 3 - 4, épületből a 12 percen belüli menekítés nem biztosítható.

25 A helyiségből való menekítési idő vizsgálata
1. A páciensek képesek-e önálló menekülésre a szobából? 2. Milyen mértékben lassul a távozást? 3. Képes a személyzet a betegszoba lakóit időben kimenteni? 4. Képes a személyzet és a tűzoltóság kimenteni a tűzszakasz, illetve az épület valamennyi segítséget igénylő betegét az előírt idő alatt? 5. Az építészeti, épületgépészeti és szervezési feltételek vizsgálata alapján nemleges válasz esetén az életveszély kialakulását automatikus oltóberendezés előírásával akadályozhatjuk meg.

26 A cél: Beteg ember tűzbiztonsága Egészséges ember tűzbiztonsága ==

27 Emberek együttműködését befolyásoló tényezők
Éberségük, ébrenlét ↔alvás, Épületismerete (elrendezés, beosztás) hazai környezet ismerik ↔ nem ismerik, Mozgékonyság ↔ mozgásképtelenség. Menekülési utak tervezési szempontjai 1.) Akadálymentesség (szélesség, törések, beszögelések, éghetőanyagok stb.), 2.) Utak védelme (hő, füst, ajtók, füsteltávolítás), 3.) Utak felismerése (irányjelzők, piktogramok, táblák, fényjelzések, vészkijáratok jelölése), 4.) Jelzési és riasztási rendszer kiépítése.

28 Köszönöm figyelmüket !


Letölteni ppt "A menekítés tervezés kérdései"

Hasonló előadás


Google Hirdetések