Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadó: Heizler György. A menekítés tervezés •olyan építészeti, épületgépészeti és szervezési feladatok együttese •amelynek hatására az épületben lévők.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadó: Heizler György. A menekítés tervezés •olyan építészeti, épületgépészeti és szervezési feladatok együttese •amelynek hatására az épületben lévők."— Előadás másolata:

1 Előadó: Heizler György

2 A menekítés tervezés •olyan építészeti, épületgépészeti és szervezési feladatok együttese •amelynek hatására az épületben lévők a jogszabályokban előírt idő alatt biztonságosan elhagyhatják - az adott helyiséget, illetve - a tűzszakaszt vagy - az épületet.

3 Hol és kinek a menekítéséről kell gondoskodni? •menekülés •menekítés a) mozgásképtelen b) mozgáskorlátozott c) korlátozott cselekvőképességű

4 A cselekvőképességükben korlátozott személyek Korlátozottan cselekvőképes: a)kiskorú, aki a 14. életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen. b)nagykorú, (belátási képesség szellemi fogyatékosság) Cselekvőképtelen: a)kiskorú, 14. év alatt b)gondnokság alá helyezett.

5 Kit tekintünk mozgásképtelennek? •Kórházak, szociális otthonok ápoltjait, •0-3 évesig, csecsemőotthon, bölcsőde, koraszülött osztály lakóit. Kit tekintünk mozgáskorlátozottnak? •Csökkent mozgásképességű felnőttek (betegek) •3-6 éves korig a gyermekek (óvoda) Ki tekintünk korlátozott cselekvőképességűnek? •általános iskolások – alsó-felső •felnőttek (szellemi fogyatékosok)

6 A mozgásképtelenek menekítésének speciális szempontjai: •Legkisebb ügyeletes ápolószemélyzet létszáma. •A betegek szállíthatóvá tételéhez szükséges idő. •A betegek életben tartásához szükséges technikai eszközök, berendezések mentése •A mentéshez szükséges eszközök és kórháztechnikai berendezések. •A mentéshez szükséges eszközök /pl. hordágy / helyszükséglete a velük való mozgás sajátosságai

7 Menekülés vagy menekítés? •A tűz esetén a bennlévők kiszállításához szükség van: •szállító személyzetre, ezek riasztásának feltételeire, a helyszínre érkezésükhöz szükséges időre, •szállítóeszközökre, megoldási módokra, •mentendők szállíthatóvá tételének technikáira és idejére, •a szállítás módozatait kiegészítő menekülési útvonalra.

8 A számítás alaptényezői: -a mentendő személyek száma, megoszlása (mozgáskorlátozott vagy mozgásképtelen) -a mentésben résztvevők száma és odaérkezésük ideje -az útszakaszok hossza (vízszintes, függőleges) -a szállítóeszközök száma, fajtája -ajtók, folyosók, lépcsők átbocsátóképessége -liftek kapacitása, sebessége /biztonsági/

9 Ki vehető figyelembe a mentésnél? -a tűzszakasz eléréshez szükséges idő! V1 = 80 m/perc haladási sebesség, sietve 120 m/perc A tűz szabad terjedésének ideje - 3 perc. A távolság: 3 perc x 80 m/perc = 360 m 360 m

10 Kiürítési idő – mozgásképtelenek: Min 310 Min 280 Min 400 Min 316

11 Kiürítési idő– mozgáskorlátozottak:

12 Az épületek tűzvédelmi jellemzői •alagsor, pince raktárak, ruhatárak, archívumok, energia- és közműrendszer kábel és vezetékcsatornái. •műtő, röntgen és diagnosztikai helyiségek - elektromos felszerelés, berendezés •kórtermek - éjszaka ajtók nyitva – tűzterjedés •palackok, alkoholok, kötszerek •tűz és füstgátló szerkezetek, hőre-füstre záró szerkezetek hiánya •a fő probléma a tűzszakaszok mérete.

13 A leggyakoribb keletkezési hely: •Műszaki terem, mosoda •Lift kabin, konyha •Betegszobák, kórtermek •Orvosi és személyzeti szobák •Műtők, röntgen helyiségek, laborok, gyógyszertárak A legnagyobb kár: •Betegszobák, szociális otthoni lakószobák •Folyosók, tetőterek •Szolgálati illetve gazdasági helyiségek

14 Keletkezési ok: •Elektromos berendezések és készülékek •Dohányzás, gyufa, nyílt láng használata •Érzéstelenítő •Konyhai tevékenység •Melegítő készülékek Keletkezési idő: •20 - 3 óráig •16 - 22 óráig •18 - 16 óráig

15 A kiürítés megengedett időtartama helyiségből max. 2,0 perc, tűzszakaszból max. 8,0 perc, - kiürítési idő nem tartható.

16

17 Milyen védelemre van szükség? Az ilyen épületek tűzvédelménél alapvetően •az egyéni szabálykövetés valószínűségét (tűzvédelmi használati szabályok betartását), •a tűz/füst terjedési idejét és sebességét, valamint •az emberek menekülési képességét (éberség, épületismeret, mozgékonyság + létszám és eloszlás) kell vizsgálnunk. A tűz, füst terjedése •szobában - 4-8 perc alatt életveszélyes •tűzszakaszban a füstterjedés sebessége exponenciálisan nő

18 •Az egyéni szabálykövetés valószínűsége alacsony •az idősek, betegek mozgásképessége gyenge •vannak akiknek az életfunkciói csak gépekkel biztosíthatók.

19 Milyen lehetőségeink vannak? •A tűz keletkezés megakadályozására kevés. •A tűz korlátozására, a füstterjedés megakadályozására - a passzív tűzvédelem eszközeivel (épületszerkezetek tűzállósági határértéke, szoba/ kórterem szintű füstgátló tömítések és füstgátló ajtók), illetve - az aktív tűzvédelemmel (beépített tűzjelző és oltóberendezéssel)

20 Védelmi koncepció – a kimenekítés idő, eszköz és erőszükséglete •a tűz terjedési sebessége, •a mentendők száma, •a mentésben résztvevők száma

21 A mozgásképtelenek kimenekítésének követelményei •legkisebb ügyeletes ápolószemélyzet •a másik tűzszakaszban dolgozó személyzetet •a mentendő tűzszakasz (épület) megközelítéséhez szükséges idő •a betegek szállíthatóvá tételéhez szükséges idő •a mentéshez szükséges eszközök és kórháztechnikai berendezések •a mentéshez szükséges eszközök helyszükséglete. •A rendszer gyenge pontja a mentési létszámszükséglet időbeni biztosítása!

22 Kísérlet: Vízszintesen: 10 fő 65 m hosszon 22 perc alatt 40 beteget Függőlegesen(lépcsőház) 2. emeletről: 10 fő 20 perc alatt 40 beteget Kérdések: - Van éjszaka 10 fős személyzet ? - Nem lehet 40 főnél több beteg ? - Elegendő a 20 perc ? - Nem lehet 40 főnél több beteg ? - Elegendő a 20 perc ?

23 Mit írunk elő? A mai tűzszakasz méreteinkből A mai tűzszakasz méreteinkből a kimentés nem biztosítható! - passzív és az aktív tűzvédelem erősítése = egészségesek szintje erősítése = egészségesek szintje Vizsgálandó: a tényleges veszély, Meghatározandó: a védelmi koncepció, s a beépített oltóberendezés szükségessége

24 Szükséges, ha helyiségből a 3 - 4, épületből a 12 percen belüli menekítés nem biztosítható.

25 A helyiségből való menekítési idő vizsgálata 1. A páciensek képesek-e önálló menekülésre a szobából? 2. Milyen mértékben lassul a távozást? 3. Képes a személyzet a betegszoba lakóit időben kimenteni? 4. Képes a személyzet és a tűzoltóság kimenteni a tűzszakasz, illetve az épület valamennyi segítséget igénylő betegét az előírt idő alatt? 5. Az építészeti, épületgépészeti és szervezési feltételek vizsgálata alapján nemleges válasz esetén az életveszély kialakulását automatikus oltóberendezés előírásával akadályozhatjuk meg.

26 A cél: Beteg ember tűzbiztonsága Egészséges ember tűzbiztonsága ==

27 Emberek együttműködését befolyásoló tényezők Éberségük, ébrenlét ↔alvás, Épületismerete (elrendezés, beosztás) hazai környezet ismerik ↔ nem ismerik, Mozgékonyság ↔ mozgásképtelenség. Menekülési utak tervezési szempontjai 1.) Akadálymentesség (szélesség, törések, beszögelések, éghetőanyagok stb.), 2.) Utak védelme (hő, füst, ajtók, füsteltávolítás), 3.) Utak felismerése (irányjelzők, piktogramok, táblák, fényjelzések, vészkijáratok jelölése), vészkijáratok jelölése), 4.) Jelzési és riasztási rendszer kiépítése.

28


Letölteni ppt "Előadó: Heizler György. A menekítés tervezés •olyan építészeti, épületgépészeti és szervezési feladatok együttese •amelynek hatására az épületben lévők."

Hasonló előadás


Google Hirdetések