Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TRANZITFOGLALKOZTATÁS JELLEGŰ PROJEKTEK JÓ GYAKORLAT BEMUTATÁSA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TRANZITFOGLALKOZTATÁS JELLEGŰ PROJEKTEK JÓ GYAKORLAT BEMUTATÁSA"— Előadás másolata:

1 TRANZITFOGLALKOZTATÁS JELLEGŰ PROJEKTEK JÓ GYAKORLAT BEMUTATÁSA
Dr. Török Béla Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Tematikus konferencia, Budapest, 1

2 TRANZITFOGLALKOZTATÁS
2 Tranzitfoglalkoztatás fogalma, pontos definíciója vitatott ?! TRANZITFOGLALKOZTATÁS FOGALMA komplex tevékenység három alapvető elem szerves összekapcsolódása, egymásra épülése Képzés Foglalkoztatás Humán szolgáltatás (főként pszicho- szociális támogatás) 2

3 BŐVEBB DEFINÍCIÓ… A tranzitfoglalkoztatás olyan, projektszerű körülmények között megvalósítandó komplex tevékenységrendszer, amelynek elsődleges célja a megvalósítás környezetének társadalmi, gazdasági jellemzőihez, lehetőségeihez és problémáihoz igazodva a projektrésztvevők számára minél tartósabb elhelyezkedési lehetőség biztosítása az elsődleges munkaerő-piacon. A tranzitfoglalkoztatási projektek általános szerkezetének elemei a szervezett előkészítés (gazdasági szereplőkkel való egyeztetés, toborzás, stb.), foglalkoztatási jellegű gyakorlat centrikus szakmai képzés (nem feltétlenül OKJ-s, esetenként eredményesebb a speciális betanító képzés), illetve a tanulást, elhelyezkedést elősegítő – katalizáló – humán szolgáltatások (tréningek, pszicho- szociális, mentori jellegű szolgáltatások). A tranzitfoglalkoztatási projektek alapvető jellegzetessége, hogy az említett elemek egymással szerves összefüggésben, egymásra utalva, a helyi körülmények figyelembe vételével valósulnak meg.

4 TRANZIT JELLEGŰ PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZ
TOBORZÁS JÓ GYAKORLATA Minél szélesebb körben hirdethető a projekt, annál hatékonyabb a kiválasztás, ez minden esetben időigényes tevékenység Kapcsolatfelvétel külső szervezetekkel, intézményekkel Kisebbségi Önkormányzat, Családsegítő Szolgálat, Munkaügyi Központ, Járási Hivatalok, Civil Szervezetek ,munkáltatók - egyeztetések, konzultációk, projekt bemutatása, a külső szervezetek ügyfélkörének informálása és bevonása céljából 4

5 TRANZIT JELLEGŰ PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZ
TOBORZÁS JÓ GYAKORLATA Plakátok, szórólapok kihelyezése Média értesítése, sajtóközlemények és hirdetések megjelentetése A jó toborzás nagymértékben elősegíti a sikeres kiválasztást. Minél nagyobb a merítés lehetősége, annál eredményesebb a célcsoport bevonása a projektbe. 5

6 TRANZIT JELLEGŰ PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZ
KIVÁLASZTÁS JÓ GYAKORLATA Többlépcsős módszerek mutatkoznak eredményesnek Célcsoportnak való megfelelés feltárása Tudás szintfelmérő teszt Szociális-mentális felmérés Tájékozódó beszélgetés-motiváció feltárása, ügyfél külső-és belső akadályozó tényezőinek feltárása a projektben való sikeresebb működés érdekében 6

7 TRANZIT JELLEGŰ PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZ
CÉLCSOPORT: alapvető követelmény a célcsoportnak való megfelelés Szigorú célcsoport kategóriák A célcsoportnak való megfelelést célszerű a kiválasztás első lépcsőjének tekinteni, így elkerülhető a célcsoportnak való nem megfelelés miatti ügyfélkilépés, ügyfélcsere. Probléma:Több hasonlóan hátrányos helyzetű rétegek kiszorulnak a projektből - Felmerül a célcsoport kategóriák szükségességének problémája Felmerül annak az igénye, hogy egy projekten belül, nem csak képzésenként, hanem képességek szerint is bontva legyenek a csoportok 7

8 TRANZIT JELLEGŰ PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁS
KÉPZÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS Lényeges a képzésre választott szakma munkaerő-piaci relevanciája Helyzetelemzés a projekt előkészítő szakaszában Munkáltatói kapcsolati tőke jelentősége a sikeres projekt érdekében ( képzés, munkagyakorlat, elhelyezés sikeressége múlhat ezen) Munkáltatókkal és képzőkkel való előzetes egyeztetés, információcsere 8

9 TRANZIT JELLEGŰ PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁS
KÉPZÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS Lényeges gyakorlatorientált képzések lebonyolítása Előny, ha a munkagyakorlat lebonyolításában már a potenciális munkáltatók is bevonásra kerülnek A munkáltató részt vesz az oktatásban ( valós szakmai gyakorlat), alkalma nyílik a potenciális munkavállalók megismerésére A tanulók alkalmat kapnak a valós szakma megismerésére, lehetőségük nyílik ,,bedolgozni„ magukat egy potenciális munkáltatóhoz 9

10 TRANZIT JELLEGŰ PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁS
KÉPZÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS Fontos tényező a képzéshez, az elhelyezkedéshez és munkában maradáshoz szükséges kulcsképességek fejlesztése egyéni és csoportos formában Tréningek lebonyolítása a képzést megelőző szakaszban (csapatépítő, motivációs, tanulási technikákat fejlesztő, kulcsképesség-fejlesztő tréningek) Ismeretfelújító képzés az oktatást megelőző szakaszban Folyamatos pszicho-szociális támogatás szakképzett mentorok és pszichológus által 10

11 TRANZIT JELLEGŰ PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁS
A jó gyakorlat alapjai: - Komplexitás jelentősége - Szakmai kapcsolatok, együttműködés kialakítása és fenntartása INTÉZMÉNYRENDSZER KIALAKULÁSÁT TESZI LEHETŐVÉ! (tranzitprogramok legfontosabb hatása) 11

12 PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE, KÖVETKEZTETÉSEK
A tranzitfoglalkoztatás jellegű projekteket lebonyolító szervezetek nagy általánosságban teljesítik a kitűzött indikátorokat Statisztikai adatok azt bizonyítják, hogy a programrésztvevők nagyobb százaléka hasznosnak ítélte meg a projektben való részvételét A projektek képesek voltak stabilan, komplexen működni A lemorzsolódás alacsony A képzést sikeresen elvégzettek száma magas 12

13 KÖVETKEZTETÉSEK ERŐSSÉGEK
A tranzit működése során kialakult néhány olyan szervezet, amely képes arra, hogy nagyobb volumenben működtessen komplex munkaerő-piaci programokat, illetve alkalmasak tudásuk átadására Elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek ,,nevelődtek ki” - tranzit szakma kialakulása Mással nem pótolható munkaerő-piaci katalizátorszerep Szoros szakmai és pénzügyi kontroll, megteremthető finanszírozási biztonság Relatíve alapos tervezés, tervezhetőség 13

14 KÖVETKEZTETÉSEK GYENGESÉGEK
Előny lenne, ha egyes projektekben a megadott számon túl is lehetne egyéneket bevonni a projektekbe (pl. szakmával rendelkező munkanélküli, de munkaerő-piaci ismeretei hiányosak vagy nincs munkatapasztalata stb.) Esetükben működhetne a fejkvóta finanszírozás, így az adott projekt pénzügyi részét ez nem befolyásolja. A tranzitfoglalkoztatás ismertsége alacsony a fontosságához képest (alacsony intenzitású PR munka) Korlát a tranzitprogramokat működtetni tudó szakemberállomány: Probléma, hogy egyes projektek között a szakembergárda feloszlik, nincs folyamatosság a társaság ilyen vonatkozású tevékenységében, tehát nincs aki nyomon követhetné a projekt résztvevők további életútját. 14

15 KÖVETKEZTETÉSEK LEHETŐSÉGEK
Nagyobb volumenű, komplex munkaerő-piaci programok lebonyolítása Elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek tudásának összegzése, átadása A már kialakult kapcsolatrendszerek, együttműködések továbbfejlesztése. Gazdasági-termelői szempontból újabb, összetett tranzit jellegű projektben megvalósítható konstrukciók megjelenése Többféle finanszírozási konstrukció 15

16 KÖVETKEZTETÉSEK VESZÉLYEK
A vállalások (nem életszerű indikátorok) teljesítése előnyt élvez az elsődleges céllal szemben A tranzit elterjedése esetén felhígul a szakma Több, nagyjából azonos volumenű projekt lebonyolítása esetén kiégés Tranzitálás lehetősége a helyi munkaerőpiac függvénye 16

17 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 17


Letölteni ppt "TRANZITFOGLALKOZTATÁS JELLEGŰ PROJEKTEK JÓ GYAKORLAT BEMUTATÁSA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések