Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TRANZITFOGLALKOZTATÁS JELLEGŰ PROJEKTEK JÓ GYAKORLAT BEMUTATÁSA Dr. Török Béla Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Tematikus konferencia,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TRANZITFOGLALKOZTATÁS JELLEGŰ PROJEKTEK JÓ GYAKORLAT BEMUTATÁSA Dr. Török Béla Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Tematikus konferencia,"— Előadás másolata:

1 TRANZITFOGLALKOZTATÁS JELLEGŰ PROJEKTEK JÓ GYAKORLAT BEMUTATÁSA Dr. Török Béla Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Tematikus konferencia, Budapest, 2014.12.04.

2 FOGALMA  komplex tevékenység  három alapvető elem szerves összekapcsolódása, egymásra épülése o Képzés o Foglalkoztatás o Humán szolgáltatás (főként pszicho- szociális támogatás) TRANZITFOGLALKOZTATÁS

3 A tranzitfoglalkoztatás olyan, projektszerű körülmények között megvalósítandó komplex tevékenységrendszer, amelynek elsődleges célja a megvalósítás környezetének társadalmi, gazdasági jellemzőihez, lehetőségeihez és problémáihoz igazodva a projektrésztvevők számára minél tartósabb elhelyezkedési lehetőség biztosítása az elsődleges munkaerő-piacon. A tranzitfoglalkoztatási projektek általános szerkezetének elemei a szervezett előkészítés (gazdasági szereplőkkel való egyeztetés, toborzás, stb.), foglalkoztatási jellegű gyakorlat centrikus szakmai képzés (nem feltétlenül OKJ-s, esetenként eredményesebb a speciális betanító képzés), illetve a tanulást, elhelyezkedést elősegítő – katalizáló – humán szolgáltatások (tréningek, pszicho- szociális, mentori jellegű szolgáltatások). A tranzitfoglalkoztatási projektek alapvető jellegzetessége, hogy az említett elemek egymással szerves összefüggésben, egymásra utalva, a helyi körülmények figyelembe vételével valósulnak meg. BŐVEBB DEFINÍCIÓ…

4 TOBORZÁS JÓ GYAKORLATA -Minél szélesebb körben hirdethető a projekt, annál hatékonyabb a kiválasztás, ez minden esetben időigényes tevékenység -Kapcsolatfelvétel külső szervezetekkel, intézményekkel Kisebbségi Önkormányzat, Családsegítő Szolgálat, Munkaügyi Központ, Járási Hivatalok, Civil Szervezetek,munkáltatók - egyeztetések, konzultációk, projekt bemutatása, a külső szervezetek ügyfélkörének informálása és bevonása céljából TRANZIT JELLEGŰ PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZ

5 TOBORZÁS JÓ GYAKORLATA -Plakátok, szórólapok kihelyezése -Média értesítése, sajtóközlemények és hirdetések megjelentetése A jó toborzás nagymértékben elősegíti a sikeres kiválasztást. Minél nagyobb a merítés lehetősége, annál eredményesebb a célcsoport bevonása a projektbe. TRANZIT JELLEGŰ PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZ

6 KIVÁLASZTÁS JÓ GYAKORLATA  Többlépcsős módszerek mutatkoznak eredményesnek 1.Célcsoportnak való megfelelés feltárása 2.Tudás szintfelmérő teszt 3.Szociális-mentális felmérés 4.Tájékozódó beszélgetés-motiváció feltárása, ügyfél külső-és belső akadályozó tényezőinek feltárása a projektben való sikeresebb működés érdekében TRANZIT JELLEGŰ PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZ

7 CÉLCSOPORT: alapvető követelmény a célcsoportnak való megfelelés  Szigorú célcsoport kategóriák -A célcsoportnak való megfelelést célszerű a kiválasztás első lépcsőjének tekinteni, így elkerülhető a célcsoportnak való nem megfelelés miatti ügyfélkilépés, ügyfélcsere. Probléma:Több hasonlóan hátrányos helyzetű rétegek kiszorulnak a projektből - Felmerül a célcsoport kategóriák szükségességének problémája -Felmerül annak az igénye, hogy egy projekten belül, nem csak képzésenként, hanem képességek szerint is bontva legyenek a csoportok TRANZIT JELLEGŰ PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZ

8  Lényeges a képzésre választott szakma munkaerő-piaci relevanciája -Helyzetelemzés a projekt előkészítő szakaszában -Munkáltatói kapcsolati tőke jelentősége a sikeres projekt érdekében ( képzés, munkagyakorlat, elhelyezés sikeressége múlhat ezen) -Munkáltatókkal és képzőkkel való előzetes egyeztetés, információcsere TRANZIT JELLEGŰ PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁS KÉPZÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS

9 Lényeges gyakorlatorientált képzések lebonyolítása Előny, ha a munkagyakorlat lebonyolításában már a potenciális munkáltatók is bevonásra kerülnek -A munkáltató részt vesz az oktatásban ( valós szakmai gyakorlat), alkalma nyílik a potenciális munkavállalók megismerésére -A tanulók alkalmat kapnak a valós szakma megismerésére, lehetőségük nyílik,,bedolgozni„ magukat egy potenciális munkáltatóhoz TRANZIT JELLEGŰ PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁS KÉPZÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS

10  Fontos tényező a képzéshez, az elhelyezkedéshez és munkában maradáshoz szükséges kulcsképességek fejlesztése egyéni és csoportos formában -Tréningek lebonyolítása a képzést megelőző szakaszban (csapatépítő, motivációs, tanulási technikákat fejlesztő, kulcsképesség-fejlesztő tréningek) -Ismeretfelújító képzés az oktatást megelőző szakaszban -Folyamatos pszicho-szociális támogatás szakképzett mentorok és pszichológus által TRANZIT JELLEGŰ PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁS KÉPZÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS

11 A jó gyakorlat alapjai: - Komplexitás jelentősége - Szakmai kapcsolatok, együttműködés kialakítása és fenntartása INTÉZMÉNYRENDSZER KIALAKULÁSÁT TESZI LEHETŐVÉ! (tranzitprogramok legfontosabb hatása) TRANZIT JELLEGŰ PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁS

12  A tranzitfoglalkoztatás jellegű projekteket lebonyolító szervezetek nagy általánosságban teljesítik a kitűzött indikátorokat  Statisztikai adatok azt bizonyítják, hogy a programrésztvevők nagyobb százaléka hasznosnak ítélte meg a projektben való részvételét  A projektek képesek voltak stabilan, komplexen működni  A lemorzsolódás alacsony  A képzést sikeresen elvégzettek száma magas PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE, KÖVETKEZTETÉSEK

13 KÖVETKEZTETÉSEK ERŐSSÉGEK  A tranzit működése során kialakult néhány olyan szervezet, amely képes arra, hogy nagyobb volumenben működtessen komplex munkaerő-piaci programokat, illetve alkalmasak tudásuk átadására  Elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek,,nevelődtek ki” - tranzit szakma kialakulása  Mással nem pótolható munkaerő-piaci katalizátorszerep  Szoros szakmai és pénzügyi kontroll, megteremthető finanszírozási biztonság  Relatíve alapos tervezés, tervezhetőség

14 KÖVETKEZTETÉSEK GYENGESÉGEK  Előny lenne, ha egyes projektekben a megadott számon túl is lehetne egyéneket bevonni a projektekbe (pl. szakmával rendelkező munkanélküli, de munkaerő-piaci ismeretei hiányosak vagy nincs munkatapasztalata stb.) Esetükben működhetne a fejkvóta finanszírozás, így az adott projekt pénzügyi részét ez nem befolyásolja.  A tranzitfoglalkoztatás ismertsége alacsony a fontosságához képest (alacsony intenzitású PR munka)  Korlát a tranzitprogramokat működtetni tudó szakemberállomány: Probléma, hogy egyes projektek között a szakembergárda feloszlik, nincs folyamatosság a társaság ilyen vonatkozású tevékenységében, tehát nincs aki nyomon követhetné a projekt résztvevők további életútját.

15 KÖVETKEZTETÉSEK LEHETŐSÉGEK  Nagyobb volumenű, komplex munkaerő-piaci programok lebonyolítása  Elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek tudásának összegzése, átadása  A már kialakult kapcsolatrendszerek, együttműködések továbbfejlesztése.  Gazdasági-termelői szempontból újabb, összetett tranzit jellegű projektben megvalósítható konstrukciók megjelenése  Többféle finanszírozási konstrukció

16 KÖVETKEZTETÉSEK VESZÉLYEK  A vállalások (nem életszerű indikátorok) teljesítése előnyt élvez az elsődleges céllal szemben  A tranzit elterjedése esetén felhígul a szakma  Több, nagyjából azonos volumenű projekt lebonyolítása esetén kiégés  Tranzitálás lehetősége a helyi munkaerőpiac függvénye

17 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "TRANZITFOGLALKOZTATÁS JELLEGŰ PROJEKTEK JÓ GYAKORLAT BEMUTATÁSA Dr. Török Béla Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Tematikus konferencia,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések