Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001."— Előadás másolata:

1 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

2 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan emberek számának csökkentése, társadalmi visszailleszkedésük, sikeres munkaerő- piaci integrációjuk módszertani segítségnyújtással.

3 A projekt célcsoportja A hajléktalan emberek ellátásában szerepet vállaló, a hajléktalan-ellátásban vagy azon kívül dolgozó intézmények és szociális szakembereik, akik a hajléktalan emberek társadalmi integrációja érdekében foglalkoztatás és lakhatási programot valósítanak meg, vagy tervezik ilyen program megvalósítását.

4 A projekt megvalósítói

5 Projekt előzményének eredményei foglalkoztatási- és lakhatási integrációt célul kitűző szervezetfejle sztések tudatosan használt módszertani fejlesztések integrációs törekvésekben segítséget nyújtó kollégák régiós szintű koordinációs hálózatának kialakítása

6 A projekt közvetlen célja az utcán, közterületeken, nem lakás céljára szolgáló helyeken élő hajléktalan emberek számának csökkentése a társadalmi integrációjukat szolgáló foglalkoztatási és lakhatási segítő eszközök módszertanának kialakításával a hajléktalan ellátásban történő megvitatásával és terjesztésével az integrációt segítő programok gyakorlatának követésével és elemzésével

7 A közvetlen cél elérésének tervezett eredményei szakmai műhelyek száma 21 db a műhelyeken részt vett szervezetek száma 24 db azon együttműködési megállapodások száma, amelyek új szereplőket vonnak be az utcán élők társadalmi integrációjának segítésébe 3 db konzultációk az utcán élők integrációját segítő programok létrehozására, a programok gyakorlatának követésére, tapasztalataik megvitatására 50 db az utcán élők foglalkoztatásának segítésével és önálló lakhatásával foglalkozó módszertani anyag kidolgozása, 1 db, és a módszertani anyagokat használó szervezetek száma 10 db

8 A FogLak projekt2 által nyújtott segítség Országos szakmai hálózat Regionális szakmai műhelyek Települési referensi hálózat Szakmai tanácsadás - konzultáció

9 Regionális szakmai műhelyek témái Európai Uniós pályázati rendszer felépítése Európai Uniós pályázati programok tervezése Hajléktalanügyi stratégia alapelveinek, céljainak bemutatása Pályázatírás Lehetőségek és szükségletek összehangolása a pályázati útmutató alapján Jó gyakorlatok bemutatása Hazai pályázati felhívások bemutatása Február Harmadika adatfelvétel előkészítése Február Harmadika adatfelvétel eredményeinek visszacsatolása Társadalmi integrációt segítő programok bemutatása Foglalkoztathatóság fejlesztésének eszközei Foglalkoztatás elősegítése, munkában tartás rejtelmei Munkáltatói attitűd változásának elősegítése Lakhatási alternatívák bemutatása Lakhatásba segítés/tartás szociális munkával Referensi hálózat célja, tevékenységeinek bemutatása Társadalmi érzékenyítés, felelősségvállalás segítése

10 Települési referensi hálózat Helyi lakhatási lehetőségek feltérképezése Lakhatásba segítés Lakhatásban tartás Intézményi kultúra változásának serkentése Alternatív megoldások Kapcsolattartás a döntéshozókkal Lakhatási Foglalkoztathatóság fejlesztése Képzési lehetőségek feltérképezése Foglalkoztatás segítése Munkáltatói attitűd változásának elősegítése Kapcsolattartás a munkáltatókkal Intézményi kultúra változásának serkentése Foglalkoztatási

11 Szakmai tanácsadás Pályázati programot megvalósítók és a KSZ közötti kommunikáció segítése Pályázati programot megvalósítók közötti kommunikáció segítése Tényalapú tervezés elősegítése Koordináció

12 Hozzánk intézett kérdések témái Pályázati útmutató „buktatói” Pályázati programok szakmai- és pénzügyi tervezése Pályázati program megvalósításának lépései Pályázati programok szakmai- és pénzügyi elszámolása Monitoring, helyszíni ellenőrzés

13 Hozzánk intézett kérdések pl:  Kizáró ok-e az elsődleges célcsoporttag bevonásánál, ha krízis időszakban egy-két éjszakát éjjeli menedékhelyen töltött?  Szükséges-e minden programba bevont célcsoporttagot lakhatási támogatásban részesíteni?  A szakmai programban 12 hónap lakhatási támogatást vállaltunk, de az útmutató szerint 6-12 hónap lehet. Későbbi bevonás esetén kevesebb idejű lakhatási támogatást tudunk nyújtani, mint a szakmai programban megjelölt időtartam. Lehetséges-e?  A lakhatás önfenntartó szakasza az után-követés vagy a program megvalósító szakaszának része-e?  Munkaviszonynak számít-e a közfoglalkoztatás?  A bevonás idején munkanélküli célcsoporttag a bevonás idején közfoglalkoztatásba került, bevonhatjuk-e őt a munkaerő-piaci fejlesztést /foglalkoztathatóságot elősegítő szolgáltatásokba?

14 Hozzánk intézett kérdések pl:  A KSZ által elfogadott költségvetésben és szakmai programban fogászati kezelés szerepelt, de az útmutató szerint nem elszámolható ez a költség, mit csináljunk?  A bevonás után közfoglalkoztatásban résztvevő célcsoporttag milyen típusú csoportfoglalkozásokban vehet részt?  A szakmai programban tréningként jelöltük meg a csoportos foglalkozásokat, de a KSZ szerint a tréning felnőttképzésnek minősül, hogyan tudjuk elszámolni a csoportfoglalkozások költségeit?  A felnőttképzési tv. változásai hogyan befolyásolják az OKJ-s képzések megvalósulását?  Milyen dokumentáció szükséges a program különböző tevékenységeinek megfelelő elszámolásához?  Célcsoporttag részére milyen típusú használt eszközöket vásárolhatunk?

15 Hozzánk intézett kérdések pl:  Milyen alátámasztó dokumentumai vannak a használt eszközök beszerzésének?  Hogyan tudjuk az egyéni szociális munkát dokumentálni?  Intézményben és projektben történő foglalkoztatás esetén milyen szerződést kell kötni a megvalósító munkatársakkal?  Hogyan lehet a projektben eltöltött munkaidőt elszámolni, milyen alátámasztó dokumentumokra van szükség?  KSZ által nem megfelelően lett értelmezve a tervezett indikátor szám, szükség van-e szerződés módosításra?  A lakásbérleti szerződésnek kik (megvalósító szervezet?, ügyfél?, szociális munkás?) a felei?  A lakhatási támogatás nyújtásához milyen alátámasztó dokumentumokra van szükség?

16 Szakemberek, akik részt vesznek a projekt tevékenységeiben: ElőadókTelepülési referensek Kutatás szervezés Nemzetközi elvek nyomon követése Rendezvény szervezés Közösségi kampány működtetés Kommunikáció Társadalmi részvétel Módszertani, szakértői anyagok készítése Ismeret terjesztés Hálózati működés

17 A projekt közvetett célja hozzájáruljon a kormányzati szociálpolitika a társadalmi integrációt erősítő döntéseinek elősegítéséhez, és ennek részeként nemzeti hajléktalanügyi stratégia szülessen, amely az intézményi elhelyezés helyett a tartós, önálló lakhatásban történő elhelyezést tekinti adekvát megoldásnak a lakástalanságra, az utcán élők esetében is

18 A közvetlen cél elérésének számszerűsített eredményei kutatási jelentés az utcán élők fő statisztikai adatairól, egészségi állapotáról, jövedelmi helyzetéről, életmódjuk elemeiről, az intézményhasználókkal összevetve, 1 db a hajléktalanügyi országjelentés készítése a 2013. évről, amely összefoglalja a hajléktalansággal kapcsolatos éves fő törekvéseket, döntéseket, gyakorlatot, 1 db nemzeti hajléktalanügyi stratégiára tett javaslatokat tartalmazó szakmai anyag, 1 db

19 Kommunikáció, társadalmi részvétel Közösségi kampányok Helyi, települési rendezvények Célja, a hajléktalan emberekkel kapcsolatos társadalmi attitűd pozitív irányú változásának elősegítése, együttműködések

20 A projekt várt eredménye: folyamatos rendszerfejlesztés Tényalapú tervezéssel, végrehajtással Célcsoportra gyakorolt hatáselemzéssel Rendszerszerű értékelési folyamat működtetésével Innovációval, kreativitással a végrehajtás során Nemzetközi jó gyakorlatok ismeretével

21 Tapasztalataink, javaslataink Nagy a bizonytalanság a szakpolitikai reformok és finanszírozási keretek változásai miatt. A bevonásban és a szegénységből kivezetésben a fejlesztések részben voltak eredményesek - „lefölözés”. A projektszemlélet felől a programszemlélet felé kell elmozdulni. Nagyobb forrásintenzitású, komplex módszertanú, sokszereplős és beágyazottságon alapuló, helyi szükségletekre tervezett programokra van szükség – a szervezeti kapacitások és módszerek fejlesztése, a minőségi alap- és szakszolgáltatások hozzáférhetőségének javítása mellett, hozzákapcsolva munkaerő- piaci integrációt célzó, és munkahely teremtő erőforrásokat.

22 Köszönöm a figyelmet! Kemecsei Judit szakmai tanácsadó Hajléktalanokért Közalapítvány kemecsei.judit@foglakprojekt2.hu


Letölteni ppt "FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001."

Hasonló előadás


Google Hirdetések