Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő- piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 azonosító számú projekt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő- piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 azonosító számú projekt."— Előadás másolata:

1 Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő- piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 azonosító számú projekt

2 Főkedvezményezett: Hajléktalanokért Közalapítvány Konzorciumi partner: Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány A projektre fordítható támogatás összege: 345 277 960 Ft A projekt megvalósításának időszaka: 2008.04.01. – 2011.06.30(39 hónap) A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL VALÓSUL MEG Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 azonosító számú projekt Alapadatok

3 3 Stratégiai cél: A projekt járuljon hozzá a hazai hajléktalanság megelőzéséhez és fokozatos visszaszorításához A projekt megalapozni kívánja a hajléktalan-ellátásban a szemléletváltozást: A szociális munka napi gyakorlatává váljon a hajléktalan emberek munkaerő-piaci integrációjára való törekvés, valamint önálló lakhatásuk megszerzésének és fenntartásának segítése, végső soron társadalmi integrációjuk. A fejlesztés eredményeit és szolgáltatásait elérhetővé tesszük minden hajléktalan-ellátással foglalkozó szervezet számára. Az eredmények és szolgáltatások nyitottá tételével a projekt bővíti az ellátásért felelős önkormányzatok, az intézményfenntartók, az ellátásban dolgozó szociális szakemberek segítői eszköztárát. A projekt céljai

4 4 1. Operatív cél Hatékony, komplex és fenntartható, a hajléktalan emberek társadalmi integrációját lehetővé tévő, az önálló lakhatást és a munkaerő-piaci integrációt ösztönző támogatási megoldások kifejlesztése Hatékony: Integrációs célokat kitűző, folyamatában és eredményeiben mérhető támogatások. Komplex: Az egyén társadalmi integrációját befolyásoló tényezőkre kiterjedő támogatások. Fenntartható: A szociális munka eszközrendszerébe illeszkedő és ismételhető támogatások. A projekt céljai

5 5 2. Operatív cél Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő projektek (TÁMOP-5.3.3.) közvetlen szakmai támogatása és módszertani megalapozása A hajléktalan embereket segítő szolgáltatások bővítése a társadalmi integrációt erősítő eszközök rendszerével – a TÁMOP-5.3.3. projektek teljes folyamatában. Közvetlen szakmai támogatás:  Hálózati működés: koordinátorok és referensek  Szakmai fórumok: regionális foglalkoztatási-lakhatási műhelyek, szakmai napok, települési koordináció munkacsoportjai  Együttműködések segítése: szakmán belül, társ-szervezetekkel, települési szereplőkkel, munkaügyi központokkal  Képzések Szakmai és módszertani megalapozás: közös tudásbázis kialakítása  Szakmai és módszertani anyagok Honlap A projekt céljai

6 6 2. Operatív cél Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő projektek (TÁMOP-5.3.3.) közvetlen szakmai támogatása és módszertani megalapozása A TÁMOP-5.3.3. projekt keretében a hatékony és komplex gyakorlati támogatási megoldásoknak megfelelő szervezetfejlesztés. Szervezetfejlesztés:  A társadalmi integrációt célul kitűző szakmai program  A társadalmi integráció segítése a szociális munkában: a foglalkoztatást és az önálló életvitelt támogató segítő eszközök  Dokumentáció: kiinduló állapot, folyamat, eredmények, erőforrások  A klienskör változásával a szolgáltatások bővülése  Intézményi kapcsolatok és együttműködések bővülése  A társadalmi integrációhoz szükséges országos és helyi információk jelenléte a szervezetnél - az információk megszerzésével és átadásával megbízott munkatárs a szervezetnél: foglalkoztatási és lakhatási referens. A projekt céljai

7 7 3. Operatív cél A hajléktalan emberek társadalmi integrációját segítő makrokörnyzetei (finanszírozási, szakmai-eljárási) szabályozók, tényezők kialakításának szorgalmazása A projekt céljai

8 8 Közvetlen célcsoportok A hajléktalan emberek ellátásában szerepet vállaló intézmények és szociális szakembereik, amelyek és akik a hajléktalan emberek társadalmi integrációja érdekében foglalkoztatási és lakhatási programot valósítanak meg E célcsoporton belül külön célcsoportot jelentenek a TÁMOP-5.3.3. projekteket megvalósító szervezetek, amelyek a projekt szolgáltatásainak közvetlen felhasználói. A projekt célcsoportja

9 9 Közvetett célcsoportok A társadalmi integráció lehetőségeit meghatározó, de a hajléktalan-ellátás körén kívül eső szereplők  helyi szinten a települési önkormányzatok, munkáltatók, munkaügyi központok, egészségügyi ellátók, gyermekvédelmi intézmények, egyéb szociális intézmények, büntetés- végrehajtási intézmények, lakossági civil szervezetek  regionális és országos szinten az önkormányzati szövetségek, munkaadói és lakhatással foglalkozó szakmai szervezetek, érdekvédelmi szervezetek, a szociális, foglalkoztatási és lakhatási szabályozókat alakító ágazatirányítási intézmények A projekt közvetett célcsoportja továbbá a hajléktalan emberek, akik társadalmi integrációja erősödik a kiemelt projekt szolgáltatási révén. A projekt célcsoportja

10 10 Hálózati működés: Regionális koordináció A regionális koordináció konzultációt, tapasztalatcserét, közvetlen és rendszeres személyes kapcsolatot biztosít a hajléktalan emberek társadalmi integrációját segítő szervezeteknek. A feladatokat a regionális koordinátorok látják el. A regionális koordinátorok szervezik, irányítják és segítik a társadalmi integráció megvalósításához szükséges információs, szervezeti és szolgáltatási hálózatot. A projekt szolgáltatásai

11 11 Hálózati működés: Regionális koordináció A regionális koordinátorok feladatai:  Regionális foglalkoztatási és lakhatási műhelyek szervezése szociális szakemberek számára, kötelezően a TÁMOP-5.3.3. projektek referensei számára,  Szakmai napok szervezése,  Regionális képzési, munkáltatói és lakhatási információs adatbázisok kialakítása és frissítése,  Helyi települési koordináció segítése a TÁMOP-5.3.3. projektet megvalósító településeken a hajléktalan-ellátáson kívüli szereplők számára,  Munkaügyi Központtal a kapcsolat segítése a TÁMOP-5.3.3. projektet megvalósítók számára, rendszeres konzultáció, a hajléktalan embereknek nyújtott álláskeresési szolgáltatások követése,  Továbbképzés szervezése minden régióban a TÁMOP-5.3.3. projektet megvalósítók számára, 2009-ben és 2010-ben 1-1 alkalommal, a végrehajtás során felmerülő új szempontok szerint,  A szervezetfejlesztés és a szolgáltatások átalakulásának követése,  Elégedettségi vizsgálat szervezése a TÁMOP-5.3.3. projektbe bevont hajléktalan emberek körében A projekt szolgáltatásai

12 12 Hálózati működés: Regionális koordináció A projekt szolgáltatásai RégióKoordinátorE-mailTelefon Észak- Magyarország Arday Zsoltarday.zsolt@foglakprojekt.hu zarday@freemail.hu 46/322-834 06-30-648-5828 Észak-AlföldBakos Péterbakos.peter@foglakprojekt.hu peter_bakos@refomix.hu 52/530-817 06-30-519-1110 Dél-AlföldBudainé Nagy Katalin budai.katalin@foglakprojekt.hu bnk1210@gmail.com 76/505-816 06-20-235-0689 Közép-DunántúlTóthné Fent Marianne fent.mariann@foglakprojekt.hu fentmariann@gmail.com 22/322-514 06-20-490-4688 Nyugat-DunántúlHerczeg Magdolna herczeg.magdolna@foglakprojekt.hu herczegmagdolna@freemail.hu 94/329-048 06-70-573-4235 Dél-DunántúlGoldmann Tamásgoldmann.tamas@foglakprojekt.hu goldmann@tamaszalapitvany.hu 06-20-572-9259 Közép- Magyarország Breitner Pétertamop532@gmail.com

13 13 Hálózati működés: Regionális koordináció Foglalkoztatási és lakhatási regionális műhelyek 2008. májusától havonta minden régióban (minden év július-augusztusban a szabadságok miatt nyári szünet), alkalmanként 3-3 órában. A projekt szolgáltatásai

14 14 Hálózati működés: Regionális koordináció Foglalkoztatási és lakhatási regionális műhelyek A műhelyek szerepe: Képzés biztosítása:  foglalkoztathatóság  foglalkoztatás  lakhatás  adósságkezelés  egészségügyi biztosítási jogosultságok  önkormányzati támogatások  helyi települési koordináció A projekt szolgáltatásai

15 15 Hálózati működés: Regionális koordináció Foglalkoztatási és lakhatási regionális műhelyek A műhelyek szerepe: Szakmai fórum biztosítása:  tapasztalatcsere  probléma-felvetések, közös megoldáskeresések, közös döntések  visszajelzések és javaslatok  esetmegbeszélés Kapcsolatépítés, együttműködés segítése:  szolgáltatások összehangolása  szolgáltatások megnyitása  jó gyakorlatok A projekt szolgáltatásai

16 16 Hálózati működés: Regionális koordináció Regionális szakmai napok Minden régióban évi két alkalommal a hajléktalan emberek társadalmi integrációjának problémás elemeiről, összetevőiről - a régió városaiban működő polgármesterek, alpolgármesterek, szociális bizottsági vezetők, munkaügyi központok, jelentős munkáltatók, egészségügyi ellátók és szociális szakemberek számára A szakmai napok célja az integrációról szóló társadalmi gondolkodás, párbeszéd és cselekvés elindítása és fenntartása. A projekt szolgáltatásai

17 17 Hálózati működés: Regionális koordináció Helyi települési koordináció A településeken a helyi szereplők megszólítása: A hajléktalan emberek társadalmi integrációját kívülről, a befogadó közeg felől befolyásoló szereplők bevonása, mozgósítása.  önkormányzat  egyházak  lakossági civil szervezetek  egészségügyi szolgáltatók  rendőrség, polgárőrség  munkáltatók  a hajléktalanság „beszállító intézményei” (börtönök, pszichiátriák, gyermekvédelmi intézmények)  a szociális szakma társszervezetei, stb. A projekt szolgáltatásai

18 18 Hálózati működés: Regionális koordináció Helyi települési koordináció A helyi települési koordináció működési formája a munkacsoport. A helyi munkacsoport a TÁMOP-5.3.3. projektek vezetői és referensei szervezik, lehetőleg legalább negyedévente összehívva tagjait. Tematikus beszélgetések a helyi hajléktalan-problémáról: Kik a hajléktalanok, milyen az ellátásuk, az önkormányzat és a lakosság kimondott és informális megrendelései az ellátók felé, miben látják a településen a problémát, a foglalkoztatás és lakhatás helyi segítő és akadályozó tényezői, milyen lépések, milyen szerepvállalások tehetőek a problémák enyhítésére. A munka segítéséhez útmutató készül. A munkacsoport vezetésének díjazása bruttó 10.000 Ft/alkalom, megbízási díjként, a HKA-val (ÖKÁ-val) szerződésben A projekt szolgáltatásai

19 19 Hálózati működés: Foglalkoztatási és lakhatási referensek Minden TÁMOP-5.3.3. projektet végrehajtó szervezetnél szükséges 1-1 helyi szociális munkás referensként való megbízása Szerepük: A hajléktalan emberek társadalmi integrációjához szükséges országos és helyi tudásbázis ismerete, átadása és érvényesítése  protokollok, dokumentáció, adminisztráció ismerete  a helyi képzési lehetőségek  helyi munkavállalási lehetőségek  helyi lakhatási lehetőségek  a regionális műhelyek résztvevőjeként hozza-viszi az információkat  a helyi tapasztalatok, problémák, gyakorlatok közvetítője a műhelyeken,  településükön szervezik a társadalmi integrációhoz szükséges együttműködéseket, és kapcsolatot tartanak az integráció feltételeit helyi szinten alakító szereplőkkel, települési koordináció A projekt szolgáltatásai

20 20 Hálózati működés: Foglalkoztatási és lakhatási referensek Feladataik:  Szakmai anyagok, eljárások alkalmazásának segítése a TÁMOP- 5.3.3. projekt végrehajtása során  Havi adattovábbítás a TÁMOP-5.3.3. projektbe bevont kliensekről és támogatásukról a regionális koordinátoroknak  Részvétel a FogLak projekt regionális eseményein: foglalkoztatási, lakhatási műhelyeken, szakmai napokon, továbbképzéseken  Saját szervezetének TÁMOP-5.3.3. projektje megvalósításakor keletkezett a tapasztalatok és javaslatok továbbítása a regionális koordinátoroknak, a műhelyek résztvevőinek  Kapcsolat a Munkaügyi Kirendeltséggel, együttműködő szervezetekkel  Helyi települési koordináció munkacsoportjának szervezése  Szakmai beszámolók készítése Díjazás: Bruttó 40 000 Ft/hó megbízási díjként, a HKA-val (ÖKÁ-val) szerződésben A projekt szolgáltatásai

21 21 Képzések Akkreditált, országos képzés A TÁMOP-5.3.3. projektek indulása előtt, 2009. első negyedévében, Budapesten. 30 órában, 3 napon keresztül Elsősorban intézményvezetők, programvezetők, referensek részére A hajléktalan emberek társadalmi integrációját segítő programok működtetéséhez szükséges ismeretek. A projekt szolgáltatásai

22 22 Képzések Akkreditált, országos képzés Tananyag tematikája:  A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjához szükséges szervezetfejlesztés  integrációs szervezeti célok  integrációs szervezeti stratégiák  az integrációt segítő szervezeten belüli és kívüli kapcsolatok  projekt-megvalósítás szakmai hálózat tagjaként  Foglalkoztathatóság fejlesztése  szervezeten belüli foglalkoztatás formái  szervezeten belüli aktivizálás, szabadidős programok, mint a képességfejlesztés, képesség-rehabilitálás eszközei A projekt szolgáltatásai

23 23 Képzések Akkreditált, országos képzés Tananyag tematikája:  Támogatott képzési, foglalkoztatási program szervezésének lépései  Támogatott lakhatási program szervezésének lépései  A dokumentációs rendszer és szociális munka eljárásrendjének bemutatása  Projektmenedzseri, programszervezői ismeretek  Uniós támogatású programok horizontális elveinek – fenntartható fejlődés és esélyegyenlőség – érvényesítése a hajléktalan integrációs célú projektek működtetése során A projekt szolgáltatásai

24 24 Képzések Regionális továbbképzések 2009-ben és 2010-ben, minden régióban 1-1 alkalommal A TÁMOP-5.3.3. projektek végrehajtásának tapasztalatai alapján, az intézményvezetők, programvezetők, referensek számára A projekt szolgáltatásai

25 25 Szakmai és módszertani anyagok 1.Regionális műhelyek tematikája Három témacsoport:  Hajléktalan emberek már megvalósult integrációs programjának tapasztalatai, országos hajléktalanügyi stratégia keretei  Javaslatok hajléktalan emberek integrációs projektjéhez  Hajléktalan emberek integrációs programjának működtetése Hozzáférés: Honlap: www.foglakprojekt.huwww.foglakprojekt.hu A jelentkezők és résztvevők számára papír alapon A projekt termékei

26 26 Szakmai és módszertani anyagok 2.Helyi települési koordináció útmutatója Gyakorlati megoldások, eljárásrend a hajléktalan-ellátást befolyásoló települési szereplők mozgósítására a társadalmi integráció erősítése érdekében Hozzáférés: Honlap: www.foglakprojekt.huwww.foglakprojekt.hu A referensek számára papír alapon A projekt termékei

27 27 Szakmai és módszertani anyagok 3.A szociális munka eljárásrendje hajléktalan integrációs programban Területei:  a komplex szociális munka legfőbb keretei a hajléktalan-ellátás területén  a komplex szociális munka eljárásrendje a hajléktalan-ellátás területén  a komplex szociális munka szükséges dokumentációs rendszere a hajléktalan-ellátás területén  oktatási segédanyag (útmutató) a komplex szociális munka, az eljárásrend és a dokumentációs rendszer gyakorlati megvalósításához a hajléktalan-ellátás területén Hozzáférés: Honlap: www.foglakprojekt.huwww.foglakprojekt.hu CD Az akkreditált képzés és a regionális műhelyek résztvevői számára papír alapon A projekt termékei

28 28 Szakmai és módszertani anyagok 4. A foglalkoztathatóság fejlesztése Területei:  a foglalkoztathatósági rehabilitáció (aktivizálás) szabályozási- intézményi feltételrendszere  jó gyakorlatok Hozzáférés: Honlap: www.foglakprojekt.huwww.foglakprojekt.hu A regionális műhelyek résztvevői számára papír alapon A projekt termékei

29 29 Szakmai és módszertani anyagok 5.Elsődleges és másodlagos munkaerő-piaci foglalkoztatás elérésének protokollja Területei:  foglalkoztatás-képzési támogatás feltételrendszere  foglalkoztatás-képzési támogatás speciális eljárásrendje a komplex szociális munkán belül  foglalkoztatási-képzési támogatás dokumentációs rendszere  oktatási segédanyag (útmutató) a támogatott foglalkoztatási- képzési programok gyakorlati megvalósításához  foglalkoztatási-képzési támogatás belső minőségbiztosítási (értékelési) rendszere  foglalkoztatási-képzési támogatás monitorozási rendszere Hozzáférés: Honlap: www.foglakprojekt.huwww.foglakprojekt.hu Az akkreditált képzés és regionális műhelyek résztvevői számára papír alapon A projekt termékei

30 30 Szakmai és módszertani anyagok 6.Támogatott lakhatás protokollja Területei:  lakhatási támogatás feltételrendszere  lakhatási támogatás speciális eljárásrendje a komplex szociális munkán belül  lakhatási támogatás dokumentációs rendszere  oktatási segédanyag (útmutató) a támogatott lakhatási programok gyakorlati megvalósításához  lakhatási támogatás belső minőségbiztosítási (értékelési) rendszere  lakhatási támogatás monitorozási rendszere Hozzáférés: Honlap: www.foglakprojekt.huwww.foglakprojekt.hu Az akkreditált képzés és regionális műhelyek résztvevői számára papír alapon A projekt termékei

31 31 Szakmai és módszertani anyagok 7.Támogatott lakhatási programok kiterjesztésének és más lakástámogatásokkal való összehangolásának lehetőségei 8.A hajléktalan-ellátó intézményrendszer új, hatékonyság-ösztönző szabályozásának-finanszírozásának lehetséges formái 9.A lakhatási krízishelyzetek megelőzésének lehetséges szabályozási- finanszírozási formái 10.Milyen szabályozó-módosítások szükségesek a hajléktalan emberek elsődleges munkaerő-piaci foglalkoztatásának növeléséhez? 11.Milyen jó megoldások, eljárások járulhatnak hozzá a hajléktalan emberek társadalmi rehabilitációjához? Hozzáférés: Honlap: www.foglakprojekt.huwww.foglakprojekt.hu Kiadvány A projekt termékei

32 32 Szakmai anyagok Éves hajléktalanügyi ország-jelentés Hozzáférés: Honlap: www.foglakprojekt.huwww.foglakprojekt.hu Kiadvány A projekt termékei

33 33 Szakmai anyagok Regionális munkáltatói és lakhatási információs adatbázisok A dokumentációs rendszert elektronikusan nyilvántartó (ügyfél-nyomonkövető) szoftver A TÁMOP-5.3.3. projektek számára telepítéssel A projekt termékei

34 34 Nyilvánosság a célcsoportok számára Önálló honlap www.foglakprojekt.hu nyitott hozzáférés:  hírek  információk  szakmai-módszertani anyagok regisztrált hozzáférés:  adatbázisok  esemény-naptár  fórum  egyedi feltöltések (beszámolók, fotók)  GYIK Záró konferencia, 2011. június Kiadványok Nyilvánosság

35 35 Vállalt eredményességi mutatók országosan, 2008-2011 között A mutatók értelmezése: Regionális műhelyeken részt vett személyek száma A regionális műhelyeken részt vett személynek az tekinthető, aki a regionális műhelyek 60%-án jelen van. A TÁMOP-5.3.3. projektet végrehajtó szervezetek szociális munkásai közötti igazolt és a Közreműködő Szervezet által engedélyezett váltás (pl. betegség, munkaviszony megszüntetése, GYES/GYED stb. miatt) esetén a részvételt folytatólagosnak kell tekinteni. Eredményességi mutatók Mutató neveMértékegységSzám 1. Kidolgozott módszertanok, szakmai anyagok számadb10 2. Kidolgozott módszertanokat, szakmai anyagokat bevezető szolgáltatók száma db40 3. Kialakított szakmai referensi hálózat tagjainak számafő40 4. A projekt során kialakított együttműködési megállapodások száma db7 5. Akkreditált képzésbe bevont szakemberek számafő100 6. Képzettséget szerzett szakemberek számafő75 7. Regionális műhelyek számadb196 8. Regionális műhelyeken részt vett személyek számafő60


Letölteni ppt "Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő- piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 azonosító számú projekt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések