Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Sport Háza Budapest, május. 29.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Sport Háza Budapest, május. 29."— Előadás másolata:

1 Magyar Sport Háza Budapest, 2009. május. 29.
Sportkultúránk kulcsai: Hagyomány – Értelmiség – Életminőség Györfi János NSSZ stratégiai főtanácsadója MSTT SportInnovációs Szakbizottság elnöke Magyar Sport Háza Budapest, május. 29.

2 Teremthető, alkotható - e egy paradigmaváltó szellemi alap?
„A kérdezés a lényeg. Kérdezni kell, megtalálni a jó kérdéseket, hogy megmaradjunk a helyes úton.”Garri Kaszparov: Hogyan utánozza az élet a sakkot Felvetődő kérdések Létezik – e olyan magyar szellemiség, sporthagyomány, amelyre támaszkodni lehet? Teremthető, alkotható - e egy paradigmaváltó szellemi alap? Milyen mértékben mutat eltérő viselkedést a magyarországi értelmiség „magárahagyó” viselkedéséhez képest sportértelmiségünk? Milyen szerepet láthat el a sport az életminőség alakulásában? Vannak – e problémák a (települési) tervezési filozófiákkal? Milyen állapotban van települési szinten a kooperáció? Mikor volt horizontális szinten, különböző humán területeken dolgozó értelmiség keretein belül szakmai egyeztetés, együttműködés? Települési szinten újraalkotható – e a humán kultúra? A sport társadalmi szerepvállalása nélkül, erősíthető – e a sport presztízse? Milyen sport projektekhez lehetséges és szükséges, jelentős állami forrásokat hozzárendelni? Mikorra alakulhat ki a sport és gazdasági szféra között jól működő, élő kapcsolat? Feltettük – e a legfontosabb kérdéseket az elmúlt évtizedekben? Rendelkezünk – e sportfilozófiai válaszokkal? Csak forráshiány problémával állunk – e szemben?

3 άξίωμα: értékeset jelent, az axioun értékesnek tartani igéből, az axios érték, értékes szavakból
Van létező szellemi hagyomány amire lehet támaszkodni, az elgyengítő, elmálasztó szellemi, manipulazív hatások közepette! Van feladata az értelmiségnek, és különösen a sportértelmiségnek: etikai tartás, fegyelmezettség, viselkedési minta, példakép funkció területén! Az életminőségben kiemelkedő szerepet játszhat a sport, különösen a humán területekkel szinergikus pontjain lehet kiemelkedően erős hatása! A sport társadalmi innovációt támogató funkciója előtérbe kell kerüljön, különösen ha a sport ki akar kerülni a finanszírozási örvényből! A nagy vertikális állami tervezési szisztémák alkalmatlanok a lokális élet komplexitásának kezelésére! Általában a tervezési szisztémák elszakadtak a konkrét embertől, a települési tervezést lehetséges új paradigmaváltó horizontális megközelítésű szellemi alapokra kell helyezni!

4 A magyar sport XX. századi története lezárult, a külső világ betört a „limes” mögé… Új paradigma: sport szerepe a társadalmi innovációban Milyen innovatív eszközöket, módszereket kell bevonni ahhoz, hogy sikeresek legyünk? SportNemzet „Sikerkultúra” Hogyan tesszük újból értelmessé a szabadidőeltöltési szokásainkat? Sportoló Nemzet Sikerélmény kultúra Sport nevelő hatásainak „újrafelfedezése” Közösségi kohézió növekedése – Identitás tudat erősödése IntelligensSportszervezet a szellemi együttműködés mennyisége és minősége a bevitt tudás mennyisége és minősége hálózatok mennyisége és minősége, amelyek elősegítik a kapcsolati és információs folyamatokat

5 - van létező szellemi hagyomány…
„versenytársból nagyon hamar vetélytárs, a vetélytársból nagyon hamar ellenség lesz. Mindent el kell követnünk nekünk, magyaroknak, akiknek ez nemzeti hibánk, ennek leküzdésére és erre az én meggyőződésem szerint alig van alkalmasabb eszköz, mint a sport, ahol sohasem tűrik meg azt, hogy – mondjuk – az, aki egy sporttusában alul marad, ellenségeskedjék azzal, aki legyőzte.” 1924. Beszédei 509. o. „Valójában az erkölcsi erők megedzése, a testi erő helyreállítása és a gazdasági termelőképesség biztosítása az, ami koncentrikusan együttműködve lényegesen hozzájárulhat ahhoz, hogy hazánk súlyos helyzetéből kiemelkedhessék.” 1928. Küzdelmek könyve 289. o.

6 „A sport elsősorban szellemi fogalom
„A sport elsősorban szellemi fogalom.” Szent – Györgyi Albert (Szeged 1930) „A sport elsősorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a mérkőzés az életért való nemes küzdelem szimbóluma. Itt a játék alatt tanítja meg a sport az embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre: az összetartásra, az önfeláldozásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre és mindenekelőtt a "fair play", a nemes küzdelem szabályaira.”

7 Értelmiség, mint irányadó… IQ – EQ – SQ elemzések elmaradása
Minél inkább körülveszi magát, a kockázat, a betegség, a politikai elnyomás és az erkölcsi ellenőrzés elleni biztosítékokkal, annál gyengébbé, életuntabbá, önálótlanabbá válik, annál inkább kizsákmányolja az a rendszer, amelynek a létrehozásában részt vett, és amely egy új börtön alakját kezdi ölteni.” Molnár Tamás: A gondolkodás archetípusai 196. p.

8 Meghatározó tényezők: a válások aránya a munkanélküliség aránya
Kik boldogok a mai magyar társadalomban? Kopp Máris, Skrabski Árpád Magyar lelkiállapot 2008 Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban Az élettel való elégedettség skálán 2006-ban Magyarország a világ országai közül a 105. volt (Marks és mtsai.,2006) Szlovénia 65. Csehország 75., Bangladesh 102. Túlzott anyagiasság csökkenti az élettel való elégedettséget (Pikó, 2006) Meghatározó tényezők: a válások aránya a munkanélküliség aránya a bizalom szintje a civil szervezetekben való részvétel a kormányzat minősége hívők aránya (Layard, 2007)

9 Családi, baráti viszonyok Érzelmi jólét Egészség Anyagi jólét
QOL Családi, baráti viszonyok Érzelmi jólét Egészség Anyagi jólét A lokális közösséghez tartozás érzése Munka és aktivitás Személyes biztonság A környezet minősége Nemzeti jóléti mérleg New Economics Foundation (NEF) kielégítő élet; életerő; önbecsülés, érzelmi jólét (pozitív érzések és negatív érzések hiánya); optimizmus és rugalmasság; pozitív működés, beleértve az autonómiát, kompetenciát, másokkal való együttműködési képességet.

10 Értékek köré felépített lokális világ Murinkó Lívia: Értékek és boldogság – a számok tükrében

11 4 boldogság faktor: immateriális értékek – társaság- és szabadidő orientáció – családközpontú értékek - munka, a pénz és a siker Murinkó Lívia: Értékek és boldogság – a számok tükrében

12 KTM PCM elvont elemző hipotetikus zárt posztmodern értelmező
A Közművelődési Főosztály stratégiája Budapest Kulturális vidékfejlesztés – Kulturális modernizáció közössi/stratégia/2005utáni/segédanyagok/stratégia-ppt-file PCM kultúra - A hivatalos Európai Uniós értékvilág egy új típusú kultúrát („harmadik kultúra”) reprezentál, amit legjobban az elmúlt évtizedekben Amerikában és Nyugat-Európában megerősödő területfejlesztési és projekt-ciklus menedzsment (PCM) szimbolizál szaknyelvével, módszertanával, szakmai elkülönüléseivel. Ezt a formációt a továbbiakban menedzser kultúrának nevezzük, a legáltalánosabban elterjedt tervezési módszerét kifejező mozaikszavának jelzésével (PCM). A menedzser kultúra vezéreszméje a fejlesztés, lelke a haszon. KTM kultúra - A hagyományos (magyarországi, kelet-európai) kulturális-tudományos életet, művelődési tevékenységeket meghatározó mentalitás kifejezője, melyet az e területeken dolgozó értelmiségiek és működési viszonyok hordoznak. Ezt a formációt az európai történelmi örökség okán értelmiségi kultúrának nevezzük, és a három terület kezdőbetűinek kiemelésével jelöljük (KTM). Az értelmiségi kultúra vezéreszméje az alkotás, lelke az öncél. KTM elvont elemző hipotetikus zárt posztmodern értelmező PCM pragmatikus szervező racionális nyitott egzakt

13 Mental Map – Világító pontok összekapcsolása…
“A helyben élés átrajzolja tudatunkban a település tényleges képét. A mindennap bejárt távok rövidebbnek tűnnek, a ritkán látogatott helyeket távoliaknak gondoljuk. Saját környékünket barátságosnak véljük, más városrészeket idegennek, vagy egyenesen rossz környéknek. Hogy mi a távoli, és mi a közeli, mi a sajátunk és mi az idegen, az természetesen mindig szubjektív; mégis, ezeknek az elképzeléseknek van olyan közös részük, amelyet a legtöbb városlakó oszt: fontos tájékozódási pontok, útvonalak, az egyes városnegyedek határai. Ezekből az elemekből rajzolódik ki egy település mentális térképe, azaz a lakók által elképzelt térkép, amely nem feltétlenül egyezik a térképész által megszerkesztett sémával.” Településtervezés és mentális térképezés - Letenyei László

14 Táj és genius – polis myriandros
„A centrum természetesen sohasem absztrakt, vagyis nem gazdasági, vagy közigazgatási, vagy egyéb gyakorlat. Mint az archaikus görög polisban, a középpont a felsőbb erő jelenléte. Ahol akár tudatosan, akár tudatlanul ez a középpont él, a megtelepedés végleges, ahol középpont nincs, ott, ami városnak látszik, csupán tábor” Hamvas Béla: Az öt géniusz

15 Pierro della Francesca: Az ideális város 1470
Delphoi Pierro della Francesca: Az ideális város 1470

16 Újraalkotás Kultúra – Oktatás - Sport
Vertikálisan szervezett miniszteriális logika – a szabályzásoknak megfeleltetett működés Beszámolók, ellenőrzések logikája u. a. Életminőség – horizontális elemek (kultúra, sport , művészet, tudomány, turisztika, stb.) Kooperáció???

17 „egész életen át tartó tanulás”
axis mundi IT HÁLÓZAT Kultúra Oktatás Sport Minőség ALKOTÓ VÁROS Zene városa Dobosok városa GONDOLKODÓ VÁROS Tudatos HR SPORTVÁROS Egy teljes UP piramis Életminőség KREATÍV VÁROS Alkotók városa Képzőművészet TANULÓ VÁROS „egész életen át tartó tanulás” Távoktatás SPORTOLÓ VÁROS Strandjátékok Triatlon Természetjárás „Külön-legesség” „ORSZÁG KÖZEPE” Hagyományőrzés Néptánc, Népdal ÜNNEP VÁROSA Tudatváros Mentális fejlesztés AKROPOLIS Módszertani központ

18 ÉvIdő újrastrukturálása Szellemi Arculat és Ünnep szinergiái
ÉvÜnnep Tavasz Ünnep Március 20./21. Édesanyák és Gyermekek Ünnepe Oktatás Ünnepe Nyár Ünnep Június 21./22. Kárpátfeszt Strandsportok Táborok Ifjúság Ünnepe Ország Közepe augusztus 15. – Nagy-boldogasszony Napja Ősz Ünnep Szeptember 22.. Családok Ünnepe Dobfesztivál Reformkor Kultúra Ünnepe Tél Ünnep December 21./22. Senior Ünnep Sportgála Sport Ünnepe KREATÍV VÁROS Alkotók városa Képzőművészet AQ „ORSZÁG KÖZEPE” Hagyományőrzés Néptánc, Népdal ALKOTÓ VÁROS Zene városa Dobosok városa TANULÓ VÁROS „egész életen át tartó tanulás” ÜNNEP VÁROSA Tudatváros Mentális fejlesztés EQ GONDOLKODÓ VÁROS IQ AKROPOLIS Módszertan SPORTOLÓ VÁROS Strandjátékok Triatlon Természetjárás SPORTVÁROS UP Ünnep Nemzetközi verseny

19 a lélek fogoly… „mintha az utolsó években nem tettünk volna fel alapvető kérdéseket, mintha ránk nem vonatkozna a válaszadás „kötelezettsége” Molnár Tamás: A gondolkodás archetípusai Milyen történeteid a vannak az eltelt időről? – Min nem kell gondolkodnod? „A modern kor legnagyobb problémája a lélek státuszának elvesztése, ami egyúttal annak a meggyőződésnek a jele, hogy az ember legjobban önmagán kívül élhet. A lélek mint viszonyítási pont, hirtelen céltalanná, homályosság válik, feltárását pedig irrelevánsnak tekintik.” „Ha megértjük, hogy a lélek a gondolkodás és a történelem középpontja, felismerjük, mekkora veszélyt jelent, hogy kikerült a modern ember figyelmének homlokteréből.” „A szuperantropológiában – amellyel a modernizmus a filozófiát helyettesíti – nincs helye és értelme a léleknek, hiszen azt állítjuk, hogy nem maradtak felteendő kérdések” Molnár Tamás: A gondolkodás archetípusai 207. p.

20 Felhasznált szakirodalom
„Párbeszéd a médiáról” konferencia-sorozat - A kiskorúak védelme a médiaszolgáltatásokban Budapest, 2007 A Magyar Országgyűlés 95/2007 (X.31.) határozatában felkérte a kormányt, hogy december 31-ig dolgozza ki és terjessze elő a Nemzeti Ifjúsági Stratégiát. A Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének munkája – Tájékoztató 2007. Az iskolai testnevelés helyzete és az ifjúság egészségének állapota Cselekvési program 1030/2008. (V.16.) kormányhatározat Edzők Etikai Kódexe Készítette: Dr. Cseháti László - Magyar Edzők Társasága 2007 Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által elfogadott ajánlások, 2001.V. 16. Európai Sport Charta és a sport etikai kódexe Fehér Könyv a sportról (Brüsszel ) Földesiné – Gál – Dóczi: Társadalmi riport a sportról Budapest 2008. Hajnóczi Gábor.: Az ideális város a reneszánszban. Akadémiai Kiadó, Budapest 1994 HKM – NSIR projekt – Budo Kulturális Fórum Közhasznú Egyesület 2008 Ifjúság2004 Gyorsjelentés 2005 Szerkesztette: Bauer Béla, Szabó Andrea Iskoláskorú fiatalok sporttal kapcsolatos attitűdjei 2004. Készítette: Dankó Adrienn, Kovács Szilvia, Mádler Miklós, Pillók Péter Kistérségi sport és szabadidős stratégia ÖTM Sport Szakállamtitkárság 2008 Kulturális alapú városfejlesztés 2006 Összefoglaló értékelő tanulmány Budapest, 2006 Mumford Lewis: A város a történelemben, Gondolat, Budapest, 1985. Népegészségügyi Program (46/2003. (IV.16.) OGY határozat) Olivier Zara: Collective Intelligence management Sport XXI Nemzeti Sportstratégia (65/2007 (VII. 27.) OGY. Határozat) Sportolási Szokások „Évszakok” kutatássorozat I. hullám Kutatási jelentés Szabadidő és sport az EU tagállamokban, BruxInfo Európai Elemző Iroda 2007 Vitányi Iván: A magyar kultúra esélyei MTA Társadalomkutató központ, Budapest 2006

21 Felhasznált szakirodalom II.
Dél – Alföldi Régió, Szeged megyei jogú város Szeged MJ. Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája / I V S / 2008 Szeged MJV 2008 az építkezések éve (prezentáció) Szeged megyei jogú város fejlesztési koncepciója 2007 Előzetes adatok a Szegeden végzett közvélemény kutatásból SZONDA IPSOS május Dél – Alföldi Régió Operatív Programja Dél – Alföldi Regionális Fejlesztési Operatív Program Does the Built - Environment Influence Physical Activity? Examining The Evidence Transportation Research Board Washington, D.C. 2005 Dél – Alföldi Turizmusfejlesztési stratégia 2007 – 2013

22 Felhasznált szakirodalom III.
DABAS VÁROS DABAS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK – Középtávú Intézkedési Terve I. Helyzetelemzés II. Fejlesztési terv DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK – Önkormányzati Minőségirányítási programja DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁMAK – Közművelődési és közgyűjteményi koncepciója 2005 – 2010 DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA – Települési közoktatási esélyegyenlőségi terv Dabas Város Önkormányzata által fenntartott iskolák és középiskola komplex intézményi ellenőrzése és értékelése Inovex 2001 Továbbképző, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Szeged november Dabas Város Önkormányzata közoktatáshoz kapcsolódó döntés előkészítésének szakértői támogatása Beszámoló a Halász Boldizsár Városi Könyvtár évi tevékenységéről és a évi munkaterv Beszámoló a Kossuth Művelődési Központ évi tevékenységéről Dabas Város Középtávú Sportkoncepciója 2004 – 2009 Az Ország Közepe Önkormányzati Társulás turisztikai helyzetértékelése 2003.

23 Felhasznált szakirodalom IV.
A magyar népesség életminősége az ezredfordulón Szerkesztette: Kopp Mária – Kovács Mónika Erika Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006 Magyar lelkiállapot Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban Szerkesztette: Kopp Mária Semmelweis Kiadó, Budapest 2008 Gróf Klebelsberg Kunó Politikai Hitvallása Klebelsberg Kiadó Balatonvilágos 2005 Henz Péter: Gróf Klebelsberg Kuno, a harmadik évezred minisztere Bába és Társai Kft. Szeged 1999 Hamvas Béla: Az öt géniusz Életünk Könyvek, 1988 T. Kiss Tamás: Klebelsberg Kuno Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest 1999

24 „A legnagyobb mértékben méltó a büntetésre az,
„Semmi sem erősebb, mint az az idea vagy információ, amelynek eljött az ideje” Viktor Hugo „A legnagyobb mértékben méltó a büntetésre az, aki amit akart, nem tudta úgy ahogy kellett volna, és ahogy az idők megkívánták, szilárdan akarni.” Petrarca levélrészlete Cola di Rienzohoz

25 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Györfi János
Jan Matejko, Polish, , Stanczyk


Letölteni ppt "Magyar Sport Háza Budapest, május. 29."

Hasonló előadás


Google Hirdetések