Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 KÖNYVTÁROSOK NAPJA 2009. augusztus 31. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 KÖNYVTÁROSOK NAPJA 2009. augusztus 31. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT."— Előadás másolata:

1 1 KÖNYVTÁROSOK NAPJA 2009. augusztus 31. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT

2 2 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT XXXIV/2009. (III. 23.) Szen. sz. határozat az Egyetemi Könyvtár hálózati reform koncepciójának elfogadásáról AZ ELTE Szervezeti és működési szabályzatának módosítása – 2009. június 29. Az Egyetemi Könyvtári Bizottság A Könyvtári Tanács

3 3 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT XXXIV/2009. (III. 23.) Szen. sz. határozat az Egyetemi Könyvtár hálózati reform koncepciójának elfogadásáról http://www.elte.hu/file/szen090323_1m.pdf Stratégiai célok: A következő, öt évre szóló könyvtárfejlesztési stratégia azt a célt szolgálja, hogy létrejöjjön egy, az Európai Unió kutatóegyetemeivel is versenyképes és partnerképes egységes egyetemi könyvtári hálózat, amely új, korszerű szolgáltatásokra képes, gyorsítja az oktatók, kutatók és a hallgatók információhoz való hozzájutását és felhasználóbarát a hálózat minden egységében. Hatékonyabb, gazdaságosabb, az erőforrásokat jobban hasznosító rendszert kívánunk létrehozni. A könyvtáraknál minden esetben biztosítani kell a törvényes működés valamennyi feltételét. Ez hozzájárulhat az ELTE tekintélyének növeléséhez és tudásalapú központtá válásához.

4 4 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT AZ ELTE Szervezeti és működési szabályzatának módosítása – 2009. június 29. http://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_I.pdf Egyetemi Könyvtári Bizottság 114/B. §149 (1) Az Egyetemi Könyvtári Bizottság – a Szenátus tanácsadó testületeként – a) javaslatot tesz az egyetemi könyvtárpolitika meghatározására és annak az Egyetem oktató-nevelő és tudományos kutatómunkájával történő összehangolására, b) megvitatja a Könyvtári Tanács által elkészített fejlesztési terveket és kezdeményezi az egyetemi könyvtári hálózat meghatározott szabályzatainak és véleményének a Szenátus elé terjesztését.

5 5 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT AZ ELTE Szervezeti és működési szabályzatának módosítása – 2009. június 29. Egyetemi Könyvtári Bizottság 114/B. §149 (folyt) (2) Az Egyetemi Könyvtári Bizottság elnöke a tudományos rektorhelyettes, tagjai a) a gazdasági főigazgató vagy helyettese, b) a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Informatikai Igazgatósága vezetője, c) a kari könyvtárügyért felelős dékánhelyettesek, d) az Egyetemi Könyvtár főigazgatója, e) az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által delegált hallgató. (3) Az Egyetemi Könyvtári Bizottság egyebekben a saját maga által elfogadott ügyrend és éves munkaterv szerint működik. (4) Az Egyetemi Könyvtári Bizottság adminisztratív működési feltételeit az Egyetemi Könyvtár biztosítja.

6 6 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT AZ ELTE Szervezeti és működési szabályzatának módosítása – 2009. június 29. Könyvtári Tanács 114/C. §150 (1) A Könyvtári Tanács az egyetemi könyvtári hálózat operatív testülete, amely a könyvtári rendszer egészét érintő ügyekben – a jelen szakaszban meghatározott – javaslattevő, véleményező és ellenőrző jogokkal rendelkezik. (2) A Könyvtári Tanács a) javaslatot tesz az egyetemi könyvtári szolgálat hazai és nemzetközi szintű kapcsolataira és az együttműködés elveire, b) előkészíti a könyvtári hálózat fejlesztésére vonatkozó terveket, c) előkészíti az egyetemi könyvtári szolgálat új szervezeti és működési rendjét, d) javaslatot tesz a könyvtári humánpolitikai elvek módosítására, e) javaslatot tesz kitüntetésekre.

7 7 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT AZ ELTE Szervezeti és működési szabályzatának módosítása – 2009. június 29. Könyvtári Tanács 114/C. §150 (folyt) (3) A Könyvtári Tanács kezdeményezi új hálózati egységek létrehozását vagy meglévők megszüntetését. (4) A Könyvtári Tanács véleményt nyilvánít a) az Egyetemi Könyvtár főigazgató-helyetteseinek megbízásáról, b) a hálózati könyvtárak vezetői kinevezéséről, felmentéséről a főigazgató részére a véleményezési jog gyakorlásához, c) az Egyetemi Könyvtárat érintő minden olyan kérdésről, amelyben a döntés joga a felettes szervek hatáskörébe tartozik, d) új könyvtári egység létrehozásáról, megszüntetéséről.

8 8 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT A Könyvtári Tanács tagjai ( az SZMSZ 114/C. §150 alapján) Dr. Szögi László elnök, az Egyetemi Könyvtár főigazgatója Kálóczi Katalin általános főigazgató-helyettes, EK Varga Klára informatikai főigazgató-helyettes, EK Székelyné Török Tünde osztályvezető, Gyűjteményfejlesztési és feldolgozó osztály, EK Cséka György osztályvezető, Tájékoztató és dokumentumszolgáltató osztály, EK Áts józsef megbízott, Hálózati és módszertani osztály, EK Dr. Knapp Éva osztályvezető, Kéziratok és régi nyomtatványok osztálya, EK Bergmann Krisztina könyvtárigazgató, BGYK KK Jagerné Fürstner Krisztina könyvtárvezető, ÁJK KK Jávor Zoltánné könyvtárvezető, PPK KK Szabó Tibor könyvtárvezető, IK KK Vajda Albertné, könyvtárigazgató, TÓK KK Vargáné Pajdics Zsuzsanna könyvtárvezető, TáTK KK Dr. Kiszl Péter koordinátor, BTK Deák Nóra könyvtárvezető, BTK, Angol-amerikai Könyvtár Dr. Tóthpál Józsefné könyvtárvezető, TTK KK Dr. Láng Győző egyetemi docens, TTK Tóth Magdolna főkönyvtáros, a karokon kívüli szervezeti egységek könyvtárainak képviselője, Nemes László elnök, BTK HÖK, EHÖK által delegált hallgató.

9 9 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT A Könyvtári Tanács 2009. július 7-én tartotta alakuló ülését. A Tanács különböző fórumokon rendszeresen közzé fogja tenni munkájának eredményét. Kérjük a kollégákat, hogy képviselőjükön keresztül vegyenek részt az ELTE könyvtári stratégiájának kialakításában, megvalósításában! KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


Letölteni ppt "1 KÖNYVTÁROSOK NAPJA 2009. augusztus 31. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT."

Hasonló előadás


Google Hirdetések