Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 4.1.2-08/1/B A kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése Dél-dunántúli Regionális Pedagógusképzési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 4.1.2-08/1/B A kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése Dél-dunántúli Regionális Pedagógusképzési."— Előadás másolata:

1 TÁMOP 4.1.2-08/1/B A kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése Dél-dunántúli Regionális Pedagógusképzési Szolgáltató és Kutatóközpont 3. pécsi konzultáció Pécs, 2011. május 13.

2 TÁMOP előtt „ Ha a felsőoktatási intézményben több oktatási szervezeti egységben folyik pedagógusképzés, a szervezeti és működési szabályzatban meg kell határozni azt az oktatási szervezeti egységet vagy a szenátus által létrehozott testületet*, amelyik ellátja a különböző szervezeti egységekben folyó oktatómunka, valamint az ehhez kapcsolódó gyakorlati képzés összehangolását. Ennek a szervezeti egységnek a vezetője felel a felsőoktatási intézményben folyó pedagógusképzés összehangolásáért.” /2005. évi CXXXIX. törvény 145. § (5)/  *PTE: Pedagógusképzési Koordinációs Központ (2007) Elnöke az általános- tudományos és oktatási rektorhelyettes

3 A Pedagógusképzési Koordinációs Központ (PKK) Tanácsának tagjai a pedagógusképzést folytató karok által delegált 1-1 fő, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által delegált – tanár szakos hallgató – 1 fő, Az egyetem fenntartásában működő gyakorló közoktatási intézmények által delegált, a gyakorlati képzésért felelős 1 fő, az oktatási igazgató, a tanári mesterszak felelőse 2010-től a Dél-dunántúli Regionális Pedagógusképzési Szolgáltató és Kutatóközpont igazgatója.

4 A Pedagógusképzési Koordinációs Központ (PKK) tevékenysége, feladatai A tanárképzés területén folytatott oktatómunka, valamint az ezzel összefüggő gyakorlati képzés összehangolása. Tevékenysége a pedagógusképzés valamennyi képzési szintjén (alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, pedagógus továbbképzés, a tanárképzéssel kapcsolatos gyakorlati képzés) megvalósuló képzésre kiterjed. (PKK-SZMSZ)

5 TÁMOP 4.1.2-08/1/B 2009-0003 pályázat Dél-dunántúli Regionális Pedagógusképzési Szolgáltató és Kutatóközpont (DRPK) 2010. PTE – KE konzorcium Kötelezően megvalósítandó tevékenység: pedagógusképző intézmények regionális szolgáltató és kutatóközpontjainak kialakítása

6 A munkacsoportok kapcsolata Cél III. mcs. GY I. mcs. II. mcs. F GY: Gyakorlóiskolák F: Felsőoktatás PKK: Pedagógusképzési Koordinációs Központ DRPK: Dél-dunántúli Regionális Pedagógusképzési Szolgáltató és Kutatóközpont DRPK

7 A Dél-dunántúli Regionális Pedagógusképzési Szolgáltató és Kutatóközpont Tanácsának tagjai a Tanács elnöke, a TÁMOP-4.1.2-08/1/B- 2009-0003 számú projekt szakmai vezetője a Tanács társelnöke, a kaposvári projekt szakmai vezetője projektmenedzser 3 szakmai koordinátor a tanári mesterszak pécsi felelőse a tanári mesterszak kaposvári felelőse

8 A Dél-dunántúli Regionális Pedagógusképzési Szolgáltató és Kutatóközpont tevékenysége, feladatai közreműködik a gyakorlati képzés alapelveinek meghatározásban, ….. szervezi és koordinálja a pedagógusképzésben foglalkoztatott oktatóknak a kompetencia alapú pedagógiai munkára való felkészítését, részt vesz a kompetencia-alapú pedagógusképzés fejlesztését szolgáló módszertani megújításban és tananyagfejlesztésben, ….. részt vesz, és az érintett intézményekkel valamint szervezeti egységekkel együttműködik a közoktatási partnerintézmények és az ezekben gyakorlatot vezető mentorok kiválasztására és felkészítésére vonatkozó módszertan kidolgozásában, továbbá a régióközpont szolgáltatási területén a mentorképzés megszervezésében, elindításában, minőségbiztosításában, valamint a partnerintézményekre és a képzett mentorokra vonatkozó regionális nyilvántartás vezetésében,

9 részt vesz a közoktatásban szakmai gyakorlatot végző pedagógusjelölteket, a képző intézmények oktatóit és a gyakorlatvezető tanárokat, mentorokat segítő, az egyes hallgatók gyakorlati képzésének elemeit, a gyakorlati képzések hallgatói értékelését összehangoló szolgáltatás és fórum kiépítésében, valamint fejlesztésében, a projekthonlapon közzéteszi a projektben elkészülő, a közoktatási és képző intézményeket kiszolgáló tudástechnológiai eredményeket, közreműködik az interkulturális oktatáshoz, a migránsok oktatásához és a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatására való érzékenyítéshez kapcsolódó pedagógiai módszerek fejlesztésében, részt vesz, és az érintett intézményekkel, valamint szervezeti egységekkel együttműködik a gyakorlatra jelentkező hallgatók és a közoktatási gyakorlóhelyek párosítására és elosztására alkalmas adatbázisok kialakításában és informatikai alkalmazások bevezetésében,

10 részt vesz a pedagógusképző intézmények regionális központjai közötti országos szolgáltató és kutatóhálózat létrehozásában, a hálózati együttműködés kialakításában, kapcsolatot tart a pedagógiai szolgáltatókkal, együttműködik a Pécsi Tudományegyetem Közoktatási Bizottságával, valamint Pedagógusképzési Koordinációs Központjával és a Kaposvári Egyetem tanárképzésért felelős karával. (Állattudományi Kar)

11 A TÁMOP-projektben létrejött regionális központok

12 DRPK - vállalás Részvétel az országos szolgáltató és kutatóhálózat létrehozásában A regionális központok munkatársaink részvételével szakmai konzultációk szervezése Pécsett az együttműködés előmozdítására, s annak körvonalazására, hogy ezeknek a központoknak a második projektidőszak végére milyen feladatokat kell ellátniuk, azaz: kinek, mit, mikor, miért és hogyan kell szolgáltatniuk; valamint arról, hogy miképp válhatnak alkalmassá ezen feladatok ellátására? A projektidőszak végén a pécsi szakmai konzultáción felmérés készítése: 1. az ország régiós központok általi lefedettségéről, 2. a régiós központok által végzett tevékenységekről, a fejlesztési lehetőségekről. Ajánlás készítése a területi és tartalmi hiányok pótlására. Kapcsolatfelvétel, illetve közvetítés a „lefedetlen” területek ellátásának biztosítására. Részvétel a más központok által szervezett rendezvényeken.

13 1. pécsi konzultáció 2010. május 4. A regionális központok bemutatkozása, projektbemutatója Helyzetfelmérés és szándéknyilatkozat az együttműködésről

14 Az együttműködés kiemelt területei Részvétel országos adatbázisok kialakításában, az azokhoz való kapcsolódás, majd folyamatos feltöltésük. A tanítási gyakorlathoz szükséges dokumentumok elkészítése. Oktatói műhelyek Pedagógus szakmák kompetenciaprofiljai A központok minőségbiztosítása A mentorok kiválasztására és felkészítésére vonatkozó módszertan kidolgozása Az együttműködés további lényeges területei (A pedagógusképzést kísérő és követő gyakorlati képzés folyamata, szolgáltatás, fórum, módszertani sztenderdek stb.) Jogállás, SZMSZ Szerzői jogi kérdések stb.

15 A regionális központok együttműködése, a hálózatosodás jelei Rendezvények, konferenciák –Közös szervezésben –A partnerek meghívása, részvétel (Debrecen, Piliscsaba, Szombathely, Budapest, Pécs) Országos adatbázis a hallgatók és a közoktatási gyakorlóhelyek párosítására (http://www.htgyk.hu/)http://www.htgyk.hu/ Egy-egy témában való szakmai együttműködés (pl. a 2010. november 8-án tartott 2. konzultáción elhatározott együttműködés a mentorképzés, gyakorlati képzés, kísérő szeminárium témakörben) Résztvevők: Debreceni Egyetem, ELTE, Eszterházy Károly Főiskola, Pannon Egyetem, Szegedi Tudományegyetem Ma: beszámolók, továbblépési lehetőségek meghatározása Projekthonlapok létrehozása

16 Projekthonlapok, projekteredmények Észak-Magyarországi Regionális Pedagógusképzési Kutató- és Szolgáltató Központ ( http://epednet.ektf.hu/ ) http://epednet.ektf.hu/ NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ (http://pszk.nyme.hu/)http://pszk.nyme.hu/ Pedagógusképzési hálózat Közép-Magyarországon (http://pedagoguskepzes-halozat.elte.hu/)http://pedagoguskepzes-halozat.elte.hu/ Regionális Pedagógusképző és – Továbbképző Hálózat és Adatbázis az Észak- Alföldi Régióban (http://repetha.detek.unideb.hu/)http://repetha.detek.unideb.hu/ A szakmai pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása BME APPI (http://pszk.appi.bme.hu/) / (http://pedtantar.hu/hu)http://pszk.appi.bme.hu/http://pedtantar.hu/hu Dél-dunántúli Regionális Pedagógusképzési Szolgáltató és Kutatóközpont (http://pedtamop412b.pte.hu/)http://pedtamop412b.pte.hu/

17 További példák a projektben kialakult szorosabb együttműködésre?

18 További együttműködési lehetőségek? Regionális központok együttműködése Miben ajánl segítséget?Miben kér segítséget?

19 JÖVŐ TÁMOP (?) UTÁN? Nemzeti Erőforrás Minisztérium Rádli Katalin főtanácsos asszony Vancsó Ödön főosztályvezető-helyettes úr A konzultáció résztvevői

20 A pedagógusképzés egészének intézményi felelőse, koordinálója? Intézményi rektorközvetlen Tanárképző Központ? Meglevő tanárképzési tanszékek, intézetek, PKK- típusú koordináló testületek? Regionális szolgáltató és kutatóközpontok 3 funkció? A tanárképzés ki- és bemeneti feltételeinek szabályozása? A pedagógus- továbbképzés szakmai kontrollja és végzése? A szakmai gyakorlat kontrollja és szervezése? Több funkcióMég több/más funkció

21 Az eredményes konzultáció reményében köszönöm a figyelmet. Prof. Dr. Font Márta


Letölteni ppt "TÁMOP 4.1.2-08/1/B A kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése Dél-dunántúli Regionális Pedagógusképzési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések