Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat és környezete

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat és környezete"— Előadás másolata:

1 Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat és környezete
Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat és környezete TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia 2014. október 2. Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető

2 Ami eddig történt…. 2012. - július: javaslat kérés koncepcióra
- szeptember 17.: Munkabizottság alakuló ülése november 15-ig: Normaszöveg első tervezetének összeállítása 2013. január 31-ig: témafelelősök szövegtervezetet készítettek február 7.: Normaszöveg második tervezetének kiküldése Igazgatóságoknak első hatástanulmány a Munkabizottság tagjainak, véleményezésre 2

3 Ami eddig történt…. 2013. - április: szöveg tervezet küldés a munkacsop. vezetőknek, - június 30.: normaszöveg tervezet összeállítása, BM-be küldése külső, belső köröztetés, egyeztetések, második hatástanulmány 2014. január 15: közel 1000 hozzászólás feldolgozása, február 7.: Normaszöveg végleges tervezetének BM-be küldése 3

4 Ami eddig történt…. 2014. - május 8. – augusztus 8.: uniós notifikáció
április 10.: megindul a TvMI-k kidolgozásának előkészítése június 18.: TvMI-k első tervezetének elkészítése folyamatosan: TvMI-csoportmunka, egyeztetések 4

5 Ami történni fog KÉPZÉS 2014. október vége: megjelenés várható ideje
2015. február 1.: hatálybalépés várható ideje KÉPZÉS 5

6 Kapcsolódó jogszabályváltozások 312/2012. (XI. 8.) Korm. r.
1.1. Építészeti műszaki leírás - Ismerteti az építményre vonatkozó, a tervlapok tartalmát kiegészítő információkat: a tervezett építmény, építményrész milyen műszaki megoldással teljesíti az OTÉK 50. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeket, az építmény tűzvédelmi kockázati osztályát, 6

7 Kapcsolódó jogszabályváltozások 312/2012. (XI. 8.) Korm. r.
9. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti általános építésügyi szakhatósági eljáráshoz szükséges építészet-műszaki dokumentáció a tervezett építmény, építményrész milyen műszaki megoldással teljesíti az OTÉK 50. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeket, az építmény tűzvédelmi kockázati osztályát, 7

8 Kapcsolódó jogszabályváltozások
Tűzvédelmi törvény - OTSZ célja, TvMI-k szerepe 3/A. § (1) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat meghatározza az épületek, építmények létesítési és használati, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos tűzvédelmi követelményeket, az elérendő biztonsági szintet. (2) A tűzvédelmi műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság kidolgozza az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott biztonsági szintnek megfelelő egyes műszaki megoldásokat, számítási módszereket tartalmazó tűzvédelmi műszaki irányelveket. Állam által elismert szakképesitések Rendészeti szakvizsga 8

9 a) tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával.
Kapcsolódó jogszabályváltozások Tűzvédelmi törvény - OTSZ célja, TvMI-k szerepe (3) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott biztonsági szint elérhető a) tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával. b) a tűzvédelmi műszaki irányelvekben kidolgozott műszaki megoldások, számítási módszerek alkalmazásával, vagy c) a tűzvédelmi műszaki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldással, ha az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja. Állam által elismert szakképesitések Rendészeti szakvizsga 9

10 Kapcsolódó jogszabályváltozások
BM rendelettervezet – Tűzvédelmi Műszaki Bizottság Elnök: országos tűzoltósági főfelügyelő Tagok: Magyar Építész Kamara, Magyar Mérnöki Kamara, TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség, Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesülete, Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tanszék, Budapesti Műszaki Egyetem, Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, Magyar Szabványügyi Testület, Építésügyi Minőségellenőrző Nonprofit Kft., OAH Állam által elismert szakképesitések Rendészeti szakvizsga 10

11 Feladatok: elkészíti a TvMI-ket
Kapcsolódó jogszabályváltozások BM rendelettervezet – Tűzvédelmi Műszaki Bizottság Feladatok: elkészíti a TvMI-ket figyelemmel kíséri a műszaki haladás vívmányait, elemzi a tűzvédelemmel kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatokat, szükség szerint, de legalább évente felülvizsgálja a TvMI-ket és tartalmukat indokolt esetben módosítja. Állam által elismert szakképesitések Rendészeti szakvizsga 11

12 Kapcsolódó jogszabályváltozások
BM rendelettervezet – Tűzvédelmi Műszaki Bizottság A BM OKF honlapján a TvMI-k ingyenesen hozzáférhetőek lesznek. Állam által elismert szakképesitések Rendészeti szakvizsga 12

13 önkéntesen alkalmazandó
A TvMI nem jogszabály jogszabálypótlék szabvány hanem tervezői segédlet önkéntesen alkalmazandó választható megoldásokat, módszereket tartalmaz Állam által elismert szakképesitések Rendészeti szakvizsga 13

14 TvMI-k Ezt már MINDENKI látta: OTSZ TvMI 14
Állam által elismert szakképesitések Rendészeti szakvizsga TvMI 14

15 TvMI-k Ezt talán még nem (szőrös bolha véleménye): 15
Állam által elismert szakképesitések Rendészeti szakvizsga 15

16 Kapcsolódó jogszabályváltozások
Sokan ezt sem: „Azért nem lenne rossz, ha először a híres OTSZ-ünk lépne életbe, nem az összes érintett egyéb jogszabály módosulna” Állam által elismert szakképesitések Rendészeti szakvizsga 16

17 Kapcsolódó jogszabályváltozások
Kormány- és egyéb rendeletek módosítása – például: kereskedelmi tevékenység végzése egyes képzéssel összefüggő rendeletek polgári célú pirotechnikai tevékenység Tűzvédelmi Szabályzat megújuló energiaforrásokat használó létesítmények TMT beszerzése tűzvédelmi szakvizsga építésügyi hatósági eljárások Állam által elismert szakképesitések Rendészeti szakvizsga 17

18 OTSZ - előtte 36. § A falitűzcsap-szekrények felülvizsgálata feleljen meg a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtson. (2) A szerelvényszekrényben elhelyezett tömlőszerelvények nyomáspróbája, és annak jelölése feleljen meg a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtson. 138. § (1) A tűz- és hibaátjelző berendezés és rendszer feleljen meg a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtson. 18

19 OTSZ – előtte 152. § (2) A berendezés elemei feleljenek meg a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtsanak. 214. § (1) A villamos berendezések felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelmény, illetve a vizsgálat időpontjában érvényes vonatkozó műszaki követelmény, vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó előírás szerint történik. 19

20 OTSZ - utána (1) E rendeletben előírt tűzvédelmi követelményeket be kell tartani a) a létesítmény, építmény, építményrész tervezése, építése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, használata, a rendeltetés módosítása, b) a jogszabályban, hatósági határozatban előírt beépített tűzvédelmi berendezés létesítése, fennmaradása, átalakítása, megszüntetése, használata, (….) során. (2) Ha e rendelet nem tartalmaz az (1) bekezdés szerinti esetekre előírást, akkor a vonatkozó műszaki követelmények tűzvédelmi rendelkezéseit vagy azzal egyenértékű megoldást, kialakítást kell alkalmazni. 20

21 OTSZ - előtte 633 § 21

22 OTSZ - utána 289 § 22

23 OTSZ – előtte Használatbavétel után: Tűzvédelmi? Főkapcsoló? 23

24 OTSZ – előtte Használatbavétel után: Tűzgátló tömítés utólag
elhelyezett kábelátvezetésnél? 24

25 OTSZ – előtte Használatbavétel előtt: 25

26 OTSZ – előtte Használatbavétel után: 26

27 OTSZ – előtte Használatbavétel előtt: 27

28 OTSZ – előtte Használatbavétel után: 28

29 Használatbavétel után TMMK az épületek bizonyos körénél
OTSZ – utána Használatbavétel után TMMK az épületek bizonyos körénél elkészítés: a használatbavételt követő 60 napon belül változás átvezetése: változást követő 30 napon belül felülvizsgálat: 5 évente készíti: tűzvédelmi szakértő/tervező 29

30 OTSZ – utána Használatbavétel után TMMK
a tűzvédelmi megoldások „megőrzése”, illetve a változások figyelembe vétele, hatása a tűzvédelmi helyzetre ezt megfelelő rajzos dokumentáció segíti elő 30

31 OTSZ – beválásvizsgálat
már vannak saját változtatási igények konstruktív visszajelzések, észrevételek eltérési engedélyezések vizsgálata mely jogszabályi rendelkezéstől kérnek gyakran eltérést milyen okból kérnek eltérést értelmezéskérések vizsgálata Pl.: hol nem elég egyértelmű a szabályozás TvMI-kből jogszabályba átemelhető részek 31

32 GyíK: Mikor jelenik meg? Lesz-e valamennyi kifutási idő?
A megjelenéstől a hatályba lépésig 90 nap áll rendelkezésre az anyagok módosítására. A rendelettervezet jelenleg is megismerhető, hozzáférhető (jelentős módosítása nem várható a megjelenés előtt). 32

33 9 db., a következő előadás kitér erre.
GíK: Milyen témakörökben várható az új OTSZ kiadásával egyidejűleg TvMI kiadása? 9 db., a következő előadás kitér erre. Milyen témákban várható a TvMI későbbi megjelentetése? További létesítési témákban várható majd, a Tűzvédelmi Műszaki Bizottság döntése alapján. 33

34 GyíK: Az OTSZ tervezet szerint a tűzveszélyességi 3 osztályt csak az anyagokra kell értelmezni. Mikortól? A hatályba lépéstől. Hogyan és milyen formában kell jelölni az anyagokon, a csomagoló anyagokon a tűzveszélyességi osztályba sorolást? Új jelölést nem kell elhelyezni. A jelenlegi tv. osztályokba sorolt anyagokat az OTSZ megfelelteti az új osztályoknak. 34

35 Kockázati besorolást alkalmazni kell a meglévő épületekre is?
GyíK: Kockázati besorolást alkalmazni kell a meglévő épületekre is? Változás nélkül nem. Átalakításnál, ha az létesítési követelmény érvényesítését teszi szükségessé. 35

36 GyíK: Mi lesz a helyiségenkénti, létesítményi stb. osztályba sorolással? Megszűnik. Hogyan és milyen formában kell majd megjelölni a tűzvédelmi kockázati osztályt? Nem kell jelölni. 36

37 Lesz- kreditpontos képzés?
GyíK: A civil szervezetek vezetői, képviselői részt vehetnek-e a hatósági kollegák részére szervezendő OTSZ képzésen? Lesz- kreditpontos képzés? A tűzvédelmi szakértők, tervezők részére is szervezünk továbbképzéseket (a megjelenés biztos ismeretében), a hatálybalépést megelőzően. Kamarai képzés; szakértői képzés (47/2011. BM.rend) 37

38 =jogosultságok, kép. követelmények szabályozása
Tervezett kapcsolódó jogszabályváltozások 259/2011. (XII. 7.) Korm. =tv. bírság (elektrosztatika) =eltérési hatáskörök -….szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről (10/2008 ÖTM) =jogosultságok, kép. követelmények szabályozása =időintervallum, létesítmények körének bőv. Állam által elismert szakképesitések Rendészeti szakvizsga 38

39 OTSZ 5.0 nagyobb felelősség! nagyobb tervezői, beruházói szabadság
új tervezői, beruházói szemléletmód - új hatósági szemléletmód nagyobb felelősség!

40 O T SZ Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 40


Letölteni ppt "Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat és környezete"

Hasonló előadás


Google Hirdetések