Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat és környezete Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat és környezete Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség."— Előadás másolata:

1 Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat és környezete Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia 2014. október 2.

2 Ami eddig történt…. 2012. - július: javaslat kérés koncepcióra - szeptember 17.: Munkabizottság alakuló ülése - november 15-ig: Normaszöveg első tervezetének összeállítása 2013. - január 31-ig: témafelelősök szövegtervezetet készítettek - február 7.: Normaszöveg második tervezetének kiküldése -Igazgatóságoknak első hatástanulmány -a Munkabizottság tagjainak, véleményezésre 2

3 Ami eddig történt…. 2013. - április: szöveg tervezet küldés a munkacsop. vezetőknek, - június 30.: normaszöveg tervezet összeállítása, BM-be küldése - külső, belső köröztetés, egyeztetések, második hatástanulmány 2014. - január 15: közel 1000 hozzászólás feldolgozása, - február 7.: Normaszöveg végleges tervezetének BM-be küldése 3

4 Ami eddig történt…. 2014. - május 8. – augusztus 8.: uniós notifikáció - április 10.: megindul a TvMI-k kidolgozásának előkészítése - június 18.: TvMI-k első tervezetének elkészítése - folyamatosan: TvMI-csoportmunka, egyeztetések 4

5 Ami történni fog 2014. október vége: megjelenés várható ideje 2015. február 1.: hatálybalépés várható ideje 5 KÉPZÉS

6 Kapcsolódó jogszabályváltozások 312/2012. (XI. 8.) Korm. r. 1.1. Építészeti műszaki leírás - Ismerteti az építményre vonatkozó, a tervlapok tartalmát kiegészítő információkat: 1.1.9. a tervezett építmény, építményrész milyen műszaki megoldással teljesíti az OTÉK 50. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeket, az építmény tűzvédelmi kockázati osztályát, 6

7 Kapcsolódó jogszabályváltozások 312/2012. (XI. 8.) Korm. r. 9. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti általános építésügyi szakhatósági eljáráshoz szükséges építészet-műszaki dokumentáció 9.4.8. a tervezett építmény, építményrész milyen műszaki megoldással teljesíti az OTÉK 50. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeket, az építmény tűzvédelmi kockázati osztályát, 7

8 Kapcsolódó jogszabályváltozások Tűzvédelmi törvény - OTSZ célja, TvMI-k szerepe 3/A. § (1) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat meghatározza az épületek, építmények létesítési és használati, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos tűzvédelmi követelményeket, az elérendő biztonsági szintet. (2) A tűzvédelmi műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság kidolgozza az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott biztonsági szintnek megfelelő egyes műszaki megoldásokat, számítási módszereket tartalmazó tűzvédelmi műszaki irányelveket. 8

9 Kapcsolódó jogszabályváltozások Tűzvédelmi törvény - OTSZ célja, TvMI-k szerepe (3) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott biztonsági szint elérhető a) tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával. b) a tűzvédelmi műszaki irányelvekben kidolgozott műszaki megoldások, számítási módszerek alkalmazásával, vagy c) a tűzvédelmi műszaki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldással, ha az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja. 9

10 Kapcsolódó jogszabályváltozások BM rendelettervezet – Tűzvédelmi Műszaki Bizottság Elnök: országos tűzoltósági főfelügyelő Tagok:  Magyar Építész Kamara,  Magyar Mérnöki Kamara,  TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség,  Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesülete,  Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar,  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Tűzvédelmi  és Mentésirányítási Tanszék,  Budapesti Műszaki Egyetem,  Katasztrófavédelmi Oktatási Központ,  Magyar Szabványügyi Testület,  Építésügyi Minőségellenőrző Nonprofit Kft.,  OAH 10

11 Kapcsolódó jogszabályváltozások BM rendelettervezet – Tűzvédelmi Műszaki Bizottság Feladatok:  elkészíti a TvMI-ket  figyelemmel kíséri a műszaki haladás vívmányait, elemzi a tűzvédelemmel kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatokat,  szükség szerint, de legalább évente felülvizsgálja a TvMI-ket és tartalmukat indokolt esetben módosítja. 11

12 Kapcsolódó jogszabályváltozások BM rendelettervezet – Tűzvédelmi Műszaki Bizottság A BM OKF honlapján a TvMI-k ingyenesen hozzáférhetőek lesznek. 12

13 A TvMI nem  jogszabály  jogszabálypótlék  szabvány hanem  tervezői segédlet  önkéntesen alkalmazandó  választható megoldásokat, módszereket tartalmaz 13

14 TvMI-k Ezt már MINDENKI látta: 14 OTSZ TvMI

15 TvMI-k Ezt talán még nem (szőrös bolha véleménye): 15

16 Kapcsolódó jogszabályváltozások Sokan ezt sem: „Azért nem lenne rossz, ha először a híres OTSZ-ünk lépne életbe, nem az összes érintett egyéb jogszabály módosulna” 16

17 Kapcsolódó jogszabályváltozások Kormány- és egyéb rendeletek módosítása – például: kereskedelmi tevékenység végzése egyes képzéssel összefüggő rendeletek polgári célú pirotechnikai tevékenység Tűzvédelmi Szabályzat megújuló energiaforrásokat használó létesítmények TMT beszerzése tűzvédelmi szakvizsga építésügyi hatósági eljárások 17

18 OTSZ - előtte 36. § A falitűzcsap-szekrények felülvizsgálata feleljen meg a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtson. (2) A szerelvényszekrényben elhelyezett tömlőszerelvények nyomáspróbája, és annak jelölése feleljen meg a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtson. 138. § (1) A tűz- és hibaátjelző berendezés és rendszer feleljen meg a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtson. 18

19 OTSZ – előtte 152. § (2) A berendezés elemei feleljenek meg a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtsanak. 214. § (1) A villamos berendezések felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelmény, illetve a vizsgálat időpontjában érvényes vonatkozó műszaki követelmény, vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó előírás szerint történik. 19

20 OTSZ - utána (1) E rendeletben előírt tűzvédelmi követelményeket be kell tartani a) a létesítmény, építmény, építményrész tervezése, építése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, használata, a rendeltetés módosítása, b) a jogszabályban, hatósági határozatban előírt beépített tűzvédelmi berendezés létesítése, fennmaradása, átalakítása, megszüntetése, használata, (….) során. (2) Ha e rendelet nem tartalmaz az (1) bekezdés szerinti esetekre előírást, akkor a vonatkozó műszaki követelmények tűzvédelmi rendelkezéseit vagy azzal egyenértékű megoldást, kialakítást kell alkalmazni. 20

21 OTSZ - előtte 633 § 21

22 OTSZ - utána 289 § 22

23 OTSZ – előtte Használatbavétel után: Tűzvédelmi? Főkapcsoló? 23

24 OTSZ – előtte Használatbavétel után: Tűzgátló tömítés utólag elhelyezett kábelátvezetésnél? 24

25 OTSZ – előtte Használatbavétel előtt: 25

26 OTSZ – előtte Használatbavétel után: 26

27 OTSZ – előtte Használatbavétel előtt: 27

28 OTSZ – előtte Használatbavétel után: 28

29 OTSZ – utána Használatbavétel után TMMK - az épületek bizonyos körénél - elkészítés: a használatbavételt követő 60 napon belül - változás átvezetése: változást követő 30 napon belül - felülvizsgálat: 5 évente - készíti: tűzvédelmi szakértő/tervező 29

30 OTSZ – utána Használatbavétel után TMMK - a tűzvédelmi megoldások „megőrzése”, illetve a változások figyelembe vétele, hatása a tűzvédelmi helyzetre - ezt megfelelő rajzos dokumentáció segíti elő 30

31 OTSZ – beválásvizsgálat - már vannak saját változtatási igények - konstruktív visszajelzések, észrevételek - eltérési engedélyezések vizsgálata -mely jogszabályi rendelkezéstől kérnek gyakran eltérést -milyen okból kérnek eltérést - értelmezéskérések vizsgálata -Pl.: hol nem elég egyértelmű a szabályozás - TvMI-kből jogszabályba átemelhető részek 31

32 GyíK: Mikor jelenik meg? Lesz-e valamennyi kifutási idő? A megjelenéstől a hatályba lépésig 90 nap áll rendelkezésre az anyagok módosítására. A rendelettervezet jelenleg is megismerhető, hozzáférhető (jelentős módosítása nem várható a megjelenés előtt). http://ec.europa.eu/enterprise/tris/en/search/?trisaction=search.detail&year=2014&num=213 32

33 GíK: Milyen témakörökben várható az új OTSZ kiadásával egyidejűleg TvMI kiadása? 9 db., a következő előadás kitér erre. Milyen témákban várható a TvMI későbbi megjelentetése? További létesítési témákban várható majd, a Tűzvédelmi Műszaki Bizottság döntése alapján. 33

34 GyíK: Az OTSZ tervezet szerint a tűzveszélyességi 3 osztályt csak az anyagokra kell értelmezni. Mikortól? A hatályba lépéstől. Hogyan és milyen formában kell jelölni az anyagokon, a csomagoló anyagokon a tűzveszélyességi osztályba sorolást? Új jelölést nem kell elhelyezni. A jelenlegi tv. osztályokba sorolt anyagokat az OTSZ megfelelteti az új osztályoknak. 34

35 GyíK: Kockázati besorolást alkalmazni kell a meglévő épületekre is? Változás nélkül nem. Átalakításnál, ha az létesítési követelmény érvényesítését teszi szükségessé. 35

36 GyíK: Mi lesz a helyiségenkénti, létesítményi stb. osztályba sorolással? Megszűnik. Hogyan és milyen formában kell majd megjelölni a tűzvédelmi kockázati osztályt? Nem kell jelölni. 36

37 GyíK: A civil szervezetek vezetői, képviselői részt vehetnek-e a hatósági kollegák részére szervezendő OTSZ képzésen? Lesz- kreditpontos képzés? A tűzvédelmi szakértők, tervezők részére is szervezünk továbbképzéseket (a megjelenés biztos ismeretében), a hatálybalépést megelőzően. Kamarai képzés; szakértői képzés (47/2011. BM.rend) 37

38 Tervezett kapcsolódó jogszabályváltozások - 259/2011. (XII. 7.) Korm. =tv. bírság (elektrosztatika) =eltérési hatáskörök -…. szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről (10/2008 ÖTM) =jogosultságok, kép. követelmények szabályozása =időintervallum, létesítmények körének bőv. 38

39 - új tervezői, beruházói szemléletmód - új hatósági szemléletmód OTSZ 5.0 nagyobb felelősség! nagyobb tervezői, beruházói szabadság

40 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 40 OTSZOTSZ


Letölteni ppt "Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat és környezete Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések