Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Változások a vizsgarendszerben 2012-2016.. Változások az érettségi vizsgák szabályozásában oooo 2012201320142015.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Változások a vizsgarendszerben 2012-2016.. Változások az érettségi vizsgák szabályozásában oooo 2012201320142015."— Előadás másolata:

1 1 Változások a vizsgarendszerben 2012-2016.

2 Változások az érettségi vizsgák szabályozásában oooo 2012201320142015

3 A 2012. őszi vizsgaidőszakban hatályba lépő változások 3

4 A vizsgaszabályzaton kívüli változások 4 229 / 2012. Korm. rendelet 34. § (1) által fenntartott térítési díj ellenében Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ, az állami felsőoktatás intézmény, az önkormányzat, az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgája e)az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgája,

5 A vizsgaszabályzaton kívüli változások 5 35. § (4) az érettségi vizsga az alábbiak szerint díjköteles: A 33. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontjában meghatározott vizsgák körén túl az érettségi vizsga az alábbiak szerint díjköteles: középszintű érettségi vizsgáért 15%-ának megfelelő a)a vizsgázónak a középszintű érettségi vizsgáért – ha a vizsgázó a jelentkezését nem egy adott középiskolába nyújtja be – az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15%-ának megfelelő, az emelt szintű érettségi vizsgáért 25%-ának megfelelő b)a vizsgázónak az emelt szintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő, a Hivatal számára ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie a Hivatal számára.

6 Változások a vizsgaszabályzatban 6 100/1997. Korm. rendelet

7 Változások a vizsgaszabályzatban 7 nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás - nemzetiségi oktatás Ktv – Nkt SNI – hivatkozás a 6 § (7)-re 6. § (7) mentesítették az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés, minősítés alól egy másikvizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát Ha a vizsgázót a közoktatásról szóló törvény 30. § (9) bekezdése alapján a kötelező és a kötelezően választandó érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból mentesítették a középiskolában az értékelés, minősítés alól, vagy az Nkt. 56. § (1) bekezdése alapján a kötelező és a kötelezően választandó érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból középiskolában mentesítették az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés, minősítés alól, akkor az adott tantárgy helyett a vizsgázó egy másik, általa választott vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát. A vizsgázó részére – amennyiben a tanuló tudásának értékelésénél az a középiskolai tanulmányok során is engedélyezett volt – engedélyezni kell az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását, és biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt.

8 Változások a vizsgaszabályzatban 8 Hatályon kívül került a 7.§ (5) bekezdése, amely az egyedileg akkreditált vizsgatárgyak akkreditálásának kezdeményezéséről szólt. Azaz nem lehet a továbbiakban akkreditációt kezdeményezni. Hatályon kívül került a 11.§ (9) bekezdése, amely a vizsgadíjakról szólt. A továbbiakban a vizsgadíjakat a 229/2012 Korm. rendelet szabályozza. 12.§ (8) A kormányhivatalhoz postai úton benyújtott jelentkezésnek magyarországi lakcímet, ennek hiányában magyarországi értesítési címet kell tartalmaznia. A jelentkezési lapot a kormányhivatalhoz postai úton tértivevényes küldeményben is be lehet nyújtani. A kormányhivatalhoz postai úton benyújtott jelentkezésnek magyarországi lakcímet, ennek hiányában magyarországi értesítési címet kell tartalmaznia.

9 Változások a vizsgaszabályzatban 9 Változnak a vizsga letételének minimum feltételei 20-25% 41.§ (3), (4) – százalékérték és osztályzat 54.§ (2) – nemzetiségi érettségi - nyelvvizsga egyenértékűség (emelt 25%-59% - B”) 10-12 % 36. § (5) – póttétel 41.§ (2) – vizsgarészenkénti minimum, dupla szóbeli speciális szabálya

10 A 2013. tavaszi vizsgaidőszakban hatályba lépő változások 10

11 Változások a vizsgaszabályzatban 11 Fenntartóval kapcsolatos Fenntartóval kapcsolatos változások. Pl.: Régi: 11.§ (4) a fenntartói önkormányzat jegyzőjével, illetve más, nem önkormányzati intézményfenntartó esetén a fenntartó képviselőjével egyetértésben arra Október-novemberi vizsgaidőszakban abban a középiskolában lehet érettségi vizsgát tartani, amelyiket a kormányhivatal – a fenntartói önkormányzat jegyzőjével, illetve más, nem önkormányzati intézményfenntartó esetén a fenntartó képviselőjével egyetértésben arra – kijelöl. A középiskolák kijelölésénél biztosítani kell a nemzetiségi nyelven való vizsgázás lehetőségét. Új: 11.§ (4) a fenntartó képviselőjével egyetértésben Október-novemberi vizsgaidőszakban abban a középiskolában lehet érettségi vizsgát tartani, amelyiket a kormányhivatal – a fenntartó képviselőjével egyetértésben – arra kijelöl. A középiskolák kijelölésénél biztosítani kell a nemzetiségi nyelven való vizsgázás lehetőségét.

12 Változások a vizsgaszabályzatban 12 A járási kormányhivatalokkal kapcsolatos A járási kormányhivatalokkal kapcsolatos változások. Pl.: Régi: 18/B.§ a körzetközponti központi támogatást kapnak (4) A Hivatal vezetője a feladatlapokat – fenntartóra tekintet nélkül, a körzetközponti jegyzők közreműködésével – átadja a vizsgabizottságot működtető intézmény megbízottjának. A körzetközponti jegyzők – a vizsgaszervező intézmények számának figyelembevételével – e tevékenységükhöz kapcsolódó költségeik fedezéséhez központi támogatást kapnak. Új: 18/B.§ a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) (4) A Hivatal vezetője a feladatlapokat – fenntartóra tekintet nélkül, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) közreműködésével – átadja a vizsgabizottságot működtető intézmény megbízottjának.

13 Változások a vizsgaszabályzatban 13 61/B. § katonai alapismeretek emelt szinten első alkalommal a 2012/2013. május-júniusi A katonai alapismeretek érettségi vizsgatárgyból érettségi vizsgát emelt szinten első alkalommal a 2012/2013. tanév május-júniusi vizsgaidőszakban lehet tenni.

14 A 2014. tavaszi vizsgaidőszakban hatályba lépő változások 14

15 Változások a vizsgaszabályzatban 15 9. § (3) Előrehozott a helyi tantervben a jelentkező számára az adott tantárgyra vonatkozóan meghatározott követelmények a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május–júniusi vizsgaidőszakában idegen nyelvekből, továbbá informatikábólElőrehozott érettségi vizsga továbbá a 12. § (15)–(16) bekezdésben meghatározott vizsga. Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, a helyi tantervben a jelentkező számára az adott tantárgyra vonatkozóan meghatározott követelmények teljesítését követően a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május–júniusi vizsgaidőszakában letett érettségi vizsga, amelyre a 12. § (1) bekezdésében meghatározott idegen nyelvekből, továbbá informatikából kerülhet sor. Előrehozott érettségi vizsga továbbá a 12. § (15)–(16) bekezdésben meghatározott vizsga. (átminősített és külföldi)

16 Változások a vizsgaszabályzatban 16 12. § (15) előrehozott érettségi bármely érettségi vizsgatárgy A tanuló kérelmére a rendes érettségi vizsgáját előrehozott érettségi vizsgára kell változtatni bármely érettségi vizsgatárgy esetében, ha rendes érettségi vizsgára jelentkezett, azonban a középiskola utolsó évfolyamán nem tudta befejezni a tanulmányait. (16) a május–júniusi vizsgaidőszak vonatkozásában külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola Előrehozott érettségi vizsgára kormányhivatalnál jelentkezhet bármely érettségi vizsgatárgyból a május–júniusi vizsgaidőszak vonatkozásában az a vizsgázó, aki a kérelem benyújtásának időpontjában külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola utolsó évfolyamán folytatja tanulmányait. A vizsgára bocsátáskor nem kell vizsgálni az (1) bekezdésben meghatározott feltételek meglétét, azonban a sikeres érettségi vizsgáról kiállított tanúsítvány csak a középiskolai végzettséget tanúsító okirattal együtt alkalmazható.

17 Változások a vizsgaszabályzatban 17 9. § (6) Szintemelő A tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt idegen nyelvekből, továbbá informatikából lehet tenni. Szintemelő érettségi vizsga egyes vizsgatárgyból a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése. A tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt szintemelő érettségi vizsgát a 12. § (1) bekezdésében meghatározott idegen nyelvekből, továbbá informatikából lehet tenni. 11. § (1) Érettségi vizsgát az érettségi vizsga vizsgaidőszakában (a továbbiakban: vizsgaidőszak) lehet szervezni. (2) A vizsgaidőszakok – a vizsga szintjétől függetlenül – a következők: szintemelő, b) október–november hónapi a Hivatal, valamint a kormányhivatal és a kijelölt középiskolák részére a rendes, a kiegészítő, a szintemelő, az ismétlő, a pótló és a javító érettségi vizsgák megszervezésére.

18 Változások a vizsgaszabályzatban 18 12. § A sikertelen előrehozott érettségi vizsgát szintemelő érettségi vizsgátjavító és pótló vizsgára legkorábban a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakára vonatkozóan lehet jelentkezni (5) A sikertelen előrehozott érettségi vizsgát vagy a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőzően tett szintemelő érettségi vizsgát követően az adott vizsgatárgyból javító és pótló vizsgára legkorábban a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakára vonatkozóan lehet jelentkezni. …

19 Változások a vizsgaszabályzatban 19 12. § (1) a tanulói jogviszony keretében, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt a helyi tantervben a jelentkező számára az adott tantárgyra vonatkozóan meghatározott követelményeit Érettségi vizsga a tanulói jogviszony keretében, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek a helyi tantervben a jelentkező számára az adott tantárgyra vonatkozóan meghatározott követelményeit az érettségi vizsgára jelentkező teljesítette, tudását osztályzattal értékelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja. Az érettségi bizonyítvány megszerzése, továbbá a tanulói jogviszony megszűnése utáni érettségi vizsgán bármely vizsgatárgyból – idegen nyelv esetén a magyarországi középiskolában tanított nyelvekből – tehető érettségi vizsga.

20 Változások a vizsgaszabályzatban 20 12. § (7) Előrehozott érettségi amennyiben a tanuló nem abban a középiskolában jelentkezik be kell mutatnia az adott vizsgatárgy helyi tantervben meghatározott követelményeit a vizsgára jelentkező teljesítette annak a középiskolának az igazgatója állítja ki, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll A jelentkezési lapot személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani. Előrehozott érettségi vizsgára történő jelentkezéskor, amennyiben a tanuló nem abban a középiskolában jelentkezik érettségi vizsgára, amellyel tanulói jogviszonyban áll, be kell mutatnia annak igazolását, hogy az adott vizsgatárgy helyi tantervben meghatározott követelményeit a vizsgára jelentkező teljesítette, tudását osztályzattal értékelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni is tudja. Az igazolást annak a középiskolának az igazgatója állítja ki, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. …

21 Változások a vizsgaszabályzatban 21 60/B. § (5) Utazás és turizmus vizsgatárgyából csak a kötelezően választott vizsgatárgyon felüli, hatodik vizsgatárgyként lehet érettségi vizsgát tenni a 2013/2014. tanév május–júniusi vizsgaidőszaktól A vizsgaszabályzat 2. számú melléklet ELSŐ RÉSZ cím AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGATÁRGYI ÉS A VIZSGA FORMÁI alcímet követő táblázatának Választható közismereti vizsgatárgyak 23. Utazás és turizmus vizsgatárgyából csak a kötelezően választott vizsgatárgyon felüli, hatodik vizsgatárgyként lehet érettségi vizsgát tenni a 2013/2014. tanév május–júniusi vizsgaidőszaktól. 41.§ (6) az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez még legalább egy választott vizsgatárgyból A vizsgázónak az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez a kötelező vizsgatárgyakból és még legalább egy választott vizsgatárgyból legalább elégséges osztályzatot kell elérnie. …

22 Változások a vizsgaszabályzatban 22 60/B. § (6) a nemzetiségi nyelvet tanulók idegen nyelv vizsgatárgyból jelentkeznek érettségi vizsgára tételsorba az intézmény pedagógiai programja alapján a nemzetiségi nyelvoktatás részét képező nemzetiségi ismereteiket is be kell építeni. A 2013/2014. tanév május–júniusi érettségi vizsgaidőszaktól a nemzetiségi nyelvet tanulók az adott nemzetiségi nyelvnek megfelelő idegen nyelv vizsgatárgyból jelentkeznek érettségi vizsgára. A középszintű szóbeli érettségi vizsgán a nemzetiségi nyelvet tanulók számára – a 31. § (1) bekezdés a) pontja szerint – készített tételsorba az intézmény pedagógiai programja alapján a nemzetiségi nyelvoktatás részét képező nemzetiségi ismereteiket is be kell építeni.

23 Változások a vizsgaszabályzatban 23 Művészeti vizsgatárgyak A művészeti vizsgatárgyak megszűnnek, a Művészettörténet és a Népművészet vizsgatárgyak a választható vizsgatárgyak közé kerülnek.

24 A 2015. tavaszi vizsgaidőszakban hatályba lépő változások 24

25 Változások a vizsgaszabályzatban 25 60/B. § Akkreditált érettségi a 2014/2015. tanév október–novemberiutoljára (4) Akkreditált érettségi vizsgatárgyakból a 2014/2015. tanév október–novemberi vizsgaidőszakban lehet utoljára érettségi vizsgát tenni. Pszichológiaa 2014/2015. tanév május–júniusi vizsgaidőszakában lehet először érettségi vizsgát tenni. Pszichológia vizsgatárgyból a 2014/2015. tanév május–júniusi vizsgaidőszakában lehet először választható közismereti vizsgatárgyként érettségi vizsgát tenni.

26 A 2016. tavaszi vizsgaidőszakban hatályba lépő változások 26

27 A vizsgaszabályzaton kívüli változások 27 Nkt. 6. § (2) Az érettségi vizsgán a tanuló a következő vizsgatárgyakból ad számot tudásáról: a)magyar nyelv és irodalom, b)történelem, c)matematika, d)idegen nyelv – a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevők számára anyanyelv és irodalom, kötelezően választandó vizsgatárgy; szakközépiskolában a szakközépiskola ágazatának megfelelő szakmai vizsgatárgy. e)kötelezően választandó vizsgatárgy; szakközépiskolában a szakközépiskola ágazatának megfelelő szakmai vizsgatárgy.

28 A vizsgaszabályzaton kívüli változások 28 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (továbbiakban: Nkt.) 6. § (4) Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. igazolása nélkül is meg lehet kezdeni az érettségi vizsgát. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A felnőttoktatás keretében szervezett érettségi vizsga esetében közösségi szolgálat végzésének igazolása nélkül is meg lehet kezdeni az érettségi vizsgát. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi szolgálat mellőzhető.

29 A vizsgaszabályzaton kívüli változások 29 97.§ (2) a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.

30 30 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 Változások a vizsgarendszerben 2012-2016.. Változások az érettségi vizsgák szabályozásában oooo 2012201320142015."

Hasonló előadás


Google Hirdetések