Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MKIK MKIK mellett független szervezetként működő Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) 2013. október 9.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MKIK MKIK mellett független szervezetként működő Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) 2013. október 9."— Előadás másolata:

1 MKIK MKIK mellett független szervezetként működő Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) 2013. október 9.

2 Működését szabályozó jogszabályok 2013. évi XXXIV. évi törvény az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról 236/2013. (VI.30.) Korm. rendelet a Teljesítésigazolás Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről

3 Törvény (részletek) Magyarországi építési beruházásokra terjed ki Építészeti műszaki tervezési, építési, kivitelezési szerződés teljesítéséből eredő kérdésekben ad szakvéleményt, ha a teljesítésigazolás nem került kiadásra, kiadása vitás, vagy a teljesítésigazolás kiadása megtörtént, de kifizetése nem. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek tekintetében is kérhető (pl. bankgarancia, zálogjog, kezesség) Kérelem benyújtásától számított 5 nap van hiánypótlás felszólítására A vizsgálatot a TSZSZ vezető által kijelölt 3 tagú szakértői tanács a kivitelezés helyszínén folytatja le. Szakvélemény legfőbb kérdése: a szerződésnek megfelelő teljesítés megtörtént-e, az egyértelműen teljesített munka ellenértéke milyen összegben indokolt

4 Kormányrendelet (részletek) Szakmai létszáma: 202 fő (200 fő igazságügyi szakértő + vezető + vezető-helyettes) Szakértők kiválasztása: pályázat benyújtását követően Véleményező Bizottság dönt a felterjesztésről Véleményező Bizottság: TSZSZ vezető, szakági minisztériumok, kamarák, szakmai szervezetek által delegált 11 fő Szakterületek: tűzvédelem, környezetvédelem, közlekedéssel kapcsolatos sajátos építményfajták, vízügy, építésügy (jelenleg a vasútépítés nincsen benne) Szakértői tanács 3 főből áll. TSZSZ vezető jelöli ki az adott kérelem elbírálására Kérelem benyújtása: helyszín szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamaránál, vagy az MKIK-nál Szakértői díj: vitatott nettó összeg 1 %-a (min. 60.000, max 450.000 Ft) Határidő: 30 nap, amely indokolt esetben egyszer további 30 nappal meghosszabbítható

5 Jelenlegi szakértői létszám szakterületi megoszlása 155 fő, ebből Tűzvédelem területén 7 fő, Közlekedés:14-15 fő Környezetvédelem: 13 fő Vízügy: 11 fő Építésügy: 132 fő Új pályázat a szakértők kiválasztására. Beadási határidő: 2013. október 31. Kiírás megtalálható az MKIK weblapján.

6 Kérelem benyújtása Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerint, lehetőleg digitális formátumban Kiemelendő a vitatott teljesítés részletes leírásának fontossága (5. pont részletes ismertetése) A kérelemhez csatolni kell minden olyan dokumentumot, amely a teljesítést egyértelműen igazolja, a teljesítésigazolást alátámasztja. Ezek legfőképpen az alábbiak: felek között létrejött szerződés, költségvetés (szerződés szerinti, illetve a teljesítésigazolás részletezését tartalmazót), a feladat elvégzésére vonatkozó tervek, engedélyek, azok mellékleteivel, kivitelezés dokumentumai (építési naplók, kooperációs jegyzőkönyvek, levelezések) beépített anyagok megfelelőség igazolásai, kivitelezői, felelős műszaki vezetői, szakhatósági hozzájáruló nyilatkozatok, azokat az igazoló dokumentumokat, amelyek a terveknek, és a szerződésnek megfelelő minőséget igazolják, különös tekintettel a felek között felmerült vitás kérdésekre.

7 Mire használható a szakvélemény Felek közötti megállapodás elősegítésére Keresetindításhoz (szakvélemény kézbesítésétől számított 60 napon belül) Ezen eljárás kiemelt jelentőségű perként kezelendő Ideiglenes intézkedés történik a szakvéleményben teljes bizonyossággal megállapított tervezési, építési és kivitelezés szerinti munkák összegéről

8 Elérhetőségek Kérelemmel kapcsolatban: kerelem@mkik-tszsz.hukerelem@mkik-tszsz.hu Kérdésekkel: info@mkik-tszsz.hu

9 Köszönöm figyelmüket: Csermely Gábor vezető-helyettes


Letölteni ppt "MKIK MKIK mellett független szervezetként működő Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) 2013. október 9."

Hasonló előadás


Google Hirdetések