Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A „jó kormányzat" elvárásai a tényalapú döntéshozatal érdekében

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A „jó kormányzat" elvárásai a tényalapú döntéshozatal érdekében"— Előadás másolata:

1 A „jó kormányzat" elvárásai a tényalapú döntéshozatal érdekében
Dr. KARDON Béla Főosztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Felsőoktatásért és Tudománypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság Tudománypolitikai Főosztály  Budapest február 24.

2 Mihez kell a kormányzatnak az AVIR és a DPR?
Stratégia alkotáshoz és azok nyomonkövetéséhez (felsőoktatási stratégia, tudománypolitikai stratégia, eu-s stratégiák, programok, akciótervek stb.) A felsőoktatás szereplői minőségbiztosítási szemléletének kialakulásának támogatásához (FOI képzések fejlesztésénél, kormányzati (NEFMI) és szakmai (MAB) szervek döntéshozatalánál) Jogszabályelőkészítéshez, jogszabályalkotáshoz és azok nyomonkövetéséhez (Ftv, rendeletek, egyéb jogszabályok stb.) A felsőoktatási kibocsátásának és a munkaerő-piaci igények harmonizációjához, képzés-, szolgáltatásfejlesztéshez, munkaerő-piaci visszacsatoláshoz Kormányzati előterjesztésekhez, vezetői összefoglalókhoz és riportkészítéshez A vállalati, illetve ipari kapcsolatok, együttműködések kialakulásámak és megerősödésének elősegítéséhez Költségvetés tervezéshez - BSC/KPI/adatbányászat/előrejelzés Országos mobilitási adatok kiegészítéséhez, finomításához Évi beiskolázási politikához (felvételi, ponthatárok stb.) Pályázatok előkészítéséhez, szakmai nyomonkövetéséhez és riportkészítéshez Az elvándorlást, szakmaelhagyást visszafordító intézkedésekhez (pl. brain-gain, oktatói/kutatói/szakmai pályázatokkal) Adatszolgáltatáshoz - riportkészítés/adatbányászat (OECD, Eurostat, IMHE, ÁFSZ. KSH stb.) Tájékoztatáshoz - riportkészítés/adatbányászat (média, hallgatók, oktatók, kutatók, társadalom stb.) Marketing és PR tevékenységhez (a magyar felsőoktatás népszerűsítése, azáltal hogy primer, aggregált adatokat szolgáltat a végzett diákok elhelyezkedéséről, megelégedettségéről) Benchmarkinghoz (FOI, munkaerőpiac, szakmai szervezetek stb.) A diploma értékének a külső és belső közvéleménynek történő bemutatásához, az intézményi és ágazati sikerességnek felméréséhez és a pályaorientációhoz információ („mit ér a diploma?”) A „jó kormányzat" elvárásai a tényalapú döntéshozatal érdekében

3 Általában milyen indikátorokra van szüksége az AVIR-ban a kormányzatnak?
Intézmény gazdálkodási, működtetési, fenntartási, egyéb pénzügyi mutatókra (pl. a költségvetési támogatások és az államilag finanszírozott képzés kiadásainak egyenlege) Felsőoktatási humánerőforrás mutatókra (pl. létszámok tudományterületenként, nemek szerint, regionális bontásban) Pályázati mutatókra (pl. intézményfejlesztési, ösztöndíj pályázatok) Mobilitási mutatókra (pl. összes hallgatói létszámhoz viszonyítva a tanulmányi ösztöndíjjal kiutazott hallgatók száma) Beiskolázási mutatókra (pl. a természettudományi karokra felvett női hallgatók aránya) A felsőoktatási intézmények teljesítménymutatóira (pl. EPO szabadalmak, jegyzett publikációk, nemzetközileg elismert kutatások, oktatók, hallgatók aránya) Munkaerő-piaci, diplomás pályakövetési mutatókra (pl. diplomás munkanélküliség korosztályonként és végzettségekként) Kutatási mutatókra (pl. iparági kutatások, alapkutatások, kisérleti fejlesztések) Infrastruktúra mutatók (pl. IKT, építési, fenntartási beruházások, kutatási infrastruktúra) Tanulmányi mutatókra, így a lemorzsolódással kapcsolatos adatokra (pl. nyelvvizsga hiányában oklevelet nem kapók, vagy adott fél évig nem elég kreditet gyűjtők) A „jó kormányzat" elvárásai a tényalapú döntéshozatal érdekében

4 Általában milyen DPR indikátorokra van szüksége a kormányzatnak?
Mi történik a hallgatóval, ha kerül ki a képzési rendszerből? Valójában mit ér a szerzett tudás? Mi látható az államigazgatási adatbázisokból a végzettek, friss diplomások kezdeti munkaerőpiaci pozicióiból? Vannak-e mérhető különbségek az egyes intézmények képzései között a munkaerőpiac visszajelzései alapján Képzési áganként, képzésenként mennyire összehasonlítható, hogy melyik képzési területre mennyire jellemző a pályaelhagyás ? Hogyan és mennyi idő alatt talál egymásra friss diplomás és munkaadó? Hogyan és miért lesz valakiből pályaelhagyó, vállalkozó? Milyenek a pénzügyi/kereseti lehetőségeik egyes képzési területeken végzett friss és pár év tapasztalattal rendelkező diplomásoknak? Melyek a leginkább preferált tudások, skill-ek, kompetenciák a munkaerő-piacon Mik a regionális különbségek a felsőoktatásból a munkaerőpiacra való átmenetben ? A „jó kormányzat" elvárásai a tényalapú döntéshozatal érdekében

5 A „jó kormányzat” főbb elvárásai a szolgáltatott adatokkal és a képzett mutatókkal kapcsolatban
A folyamatos, nem aggregált (alap)adatok küldése és az intézmények számára konkrétan nem ismert célú, az adott célnak megfelelően nem befolyásolt adatszolgáltatás egy megbízható adatbázist generálhat, amely: pontos: adatok, mutatók hitelesen reprezentálják a valóságot és ellenőrizhetők az adatforrások konzisztens: az adat elemek, mutatók következetesen, ellentmondás nélkül definiálták integrált: az adatok, mutatók közötti kapcsolatok nem tartalmaznak ellentmondásokat teljes: minden szükséges adat, mutató elérhető Megbízható, érvényes: az adat, a mutató a felsőoktatási stratégiaalkotás és iformációszolgáltatás követelményeknek megfelel Naprakész, időszerű: az adat folyamatosan frissített, hozzáférhető, amikor szükséges kompatibilis : minden mutató esetében fontos, hogy az Eurostathoz, OECD-hez tudjon adatot szolgáltatni, azaz ezekkel kompatibilis legyen bármilyen szempont / csoportosítás szerint lekérdezhető. A „jó kormányzat" elvárásai a tényalapú döntéshozatal érdekében

6 Mit kíván a kormányzat a stratégiai adatokkal, indikátorokkal, jelentésekkel, elemzésekkel, benchmarkokkal nyújtani az intézmények számára? A stratégiai mutatók a kormányzat prioritásai, fókuszpontjai, amelyek íránytűként szolgálnak A jelentésekkel, összehasonlító elemzésekkel rámutatat a rendszerhibákra, a stratégiai eltérésekre, meghatározza a beavatkozási pontokat Trendeket állít fel, amellyel segítheti az alkalmazkodást A versenyt is szolgáló teljesítményadatokat, költséghatékonysági, megelégedettségi, minőségfejlesztési stb. adatokat tesz közzé Rangsorokat állít fel, benchmarkingokat, nemzetközi összevetéseket is készít Tudományos elemzéseket készít az összefüggések mélyebb megértéséhez A „jó kormányzat" elvárásai a tényalapú döntéshozatal érdekében

7 Mik a kormányzati elvárások az AVIR-rel kapcsolatban?
A felsőoktatási adattárház, meta-adatbázis hozzáférhető legyen a kormányzati döntéshozók számára is. Legyen egy irányítópultjuk, amely egyetlen adatnézetben biztosítja a vezetők számára az adott stratégiával, munkával, projekttel vagy célkitűzéssel kapcsolatos adatok figyelését. A VIR stratégiai és döntéstámogató rendszerben a döntéshozó az intézmények aktuális eredményeit tükröző hagyományos mutatókat kiegészítheti az ágazati célkitűzésekkel, és azokat folyamatosan össze tudja hangolni. A rejtett összefüggések feltárására alkalmas adatbányászati, valamint átfogó, kiszolgáló- alapú hagyományos és interaktív komplex jelentéskészítési (riporting) lehetőségek álljanak a döntéshozó rendelkezésére. Annak a lehetőségnek a megteremtése, hogy az adattár adataiból tetszőleges és részletes, részben automatizált ad hoc lekérdezések történhessenek. Olyan lekérdező eljárást biztosítása, amellyel a kormányzat által meghatározott elemzői kör, közvetlenül, az Educatio lekérdezői közreműködése nélkül az AVIR-ban megtalálható adatokból tetszőleges változókat az elterjedt statisztikai elemző szoftverek (SPSS, SAS, Statistica stb.) által kezelhető formátumba exportálhat. A „jó kormányzat" elvárásai a tényalapú döntéshozatal érdekében

8 Mik a kormányzati elvárások a központi DPR-rel kapcsolatban?
Melyik képzésből milyen esélyekkel helyezkednek el a hallgatók, és mely képzésekben végzettek lesznek nagy valószínűséggel munkanélküliek A különböző központi nyilvántartások összekapcsolásából legyenek pontos adataink a képzés, a munkanélküliség / elhelyezkedés illetve a jövedelem összefüggéseire. és intézményi, azaz: Az eddig elérhetetlen adatforrások kiaknázása, elérhetővé tételét az intézmények számára A központi DPR eredmények visszacsatolása az intézményfejlesztési tervekbe Az intézmények rendelkezésére álló pályakövetési információk körének jelentős bővítése Egyszerű, de mégis biztonságos adattárak létrehozása Az aggregálhatóság és a korlátozott összehasonlíthatóság megteremtése A „jó kormányzat" elvárásai a tényalapú döntéshozatal érdekében

9 A kormányzat elvárásai önmagával szemben
Folyamatosan felhasználja az adatokat A kulcsfontosságú stratégiai lépéseket, mérföldköveket folyamatosan elemzi és szükség esetén beavatkozik A VIR funkcióit, az elemzéseket minden szervezeti egység számára elérhetővé teszi A szükséges (releváns) adatokat és elemzéseket megosztja a felettesekkel, döntéshozókkal, az „ügyfelekkel” stb. A VIR funkciók és adatbányászat és használatára a felhasználók számára biztosítja a megfelelő képzéseken való résztvételt. Az ágazatnak ki kell alakítania a saját stratégiáit, mivel a VIR stratégiai és döntéstámogató rendszerben lévő összes célt és mutatószámot az oktatási kormányzat víziójából és stratégiájából kell levezetni. Így érhető el, hogy a VIR stratégiai menedzsment eszközzé vájon. A „jó kormányzat" elvárásai a tényalapú döntéshozatal érdekében

10 Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács
Kik számára hasznosak az AVIR ágazati aggregált adatok, benchmarkok, stratégiai riportok, mutatók? Oktatási államtitkár NEFMI miniszter Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács Felsőoktatásért és tudomány-politikáért felelős Helyettes Államtitkárság Minisztéri-umok Társadalom Munkaerőpiac FOI-k MTA OECD Eurostat stb. FTT MRK OH Kormány Educatio AVIR A „jó kormányzat" elvárásai a tényalapú döntéshozatal érdekében

11 A „jó kormányzat” elvárása, hogy az ágazati vezetők döntéseiket naprakész információs felület alapján hozzák meg (management cockpit) A VIR vezetői felülete az ágazat információit webes felületen, tetszetős grafikonokkal, naprakészen jeleníti meg. A lekérdezések az ágazati vezetői igényekhez gyorsan alakíthatók. A megjelenítési felületek felhasználóként (miniszter, államtitkát, helyettes államtitkár stb.) testre szabhatóak, minden felhasználó csak a számára szükséges adatokat látja. A „jó kormányzat" elvárásai a tényalapú döntéshozatal érdekében

12 A „jó kormányzat” elvárása, hogy az ágazati vezetők folyamatosan nyomonkövethessék az ágazati stratégiákat A stratégiai mutatószámrendszerre pillantva a dötéshozó, vezető valós időben látja a célértékek teljesülését és azokat a tendenciákat, amelyek alapján döntést hoz, pl. a beavatkozásra. A „jó kormányzat" elvárásai a tényalapú döntéshozatal érdekében

13 A „jó kormányzat” elvárása, hogy az ágazati vezetők tisztában legyenek a stratégiai összefüggésekkel (stratégiai térkép) Az ágazati vezetők számára a stratégiai térképek segítségével képileg megjelenített stratégia: természetes és egyben nagy hatású, javítja a gyors és hatékony döntéseket túlmutat a stratégia megjelenítésén, a térkép a stratégiaalkotás folyamata közben is garantálja, hogy a BSC nézőpontjai mindig előtérben maradjanak a térkép felépítéséből adódóan az egyes nézőpontokhoz tartozó célok közti ok-okozati összefüggések is nyilvánvalóak és félreértelmezhetetlenek A „jó kormányzat" elvárásai a tényalapú döntéshozatal érdekében

14 A „jó kormányzat” elvárása, hogy az ágazati vezetők számára naprakész, komplex vezetői riportok álljanak rendelkezésre A jelentések nem pusztán adatbázisból származó adatok gyűjteménye, hanem elemzést, előrejelzést, több munkatárs információit és több kapcsolódó jelentés kombinációját is tartalmazzák Ezenkívül a jelentésben szereplő adatokra meghatározott szabályok vagy megfelelőségi előírások is vonatkozhatnak A „jó kormányzat" elvárásai a tényalapú döntéshozatal érdekében

15 További teendők (Jog)szabályok kialakítása (AVIR, DPR)
Az intézményi VIR/DPR pályázatokon nem nyertes intézmények bevonása a rendszerbe szakmai szempontból indokolható menetrend: 2011/12-ben már ezen a rendszeren keresztül is kell szolgáltatni a hivatalos adatokat; 2012/13-ban ez a rendszer lesz a hivatalos (komolyan kell venni a saját fejlesztéseket a FIR-hez hasonló problémák elkerüléséhez) Minden ágazati irányításban közreműködő szervezet, intézmény számára rendelkezésre kell állnia az adekvát IT infrastruktúra háttérnek és szakmai kapacitásnak A következő fejlesztési szakasz végére tisztán kell látni, hogyan kapcsolódhatnak a jelenlegi adattárhoz további, az oktatási kormányzat stratégiáját, döntéseit szolgáló, releváns adatrendszerek és azok interoperábilisak-e (pl. a FIR-AVIR K+F mutatók esetében az OMIK-féle Nemzeti Kutatásnyilvántartó Rendszerrel, illetve a KSH fogalmakkal való kapcsolódás az ágazat számára már most nagyon fontos lenne) Az adattár jelenleg nagyrészt az inputokra és az ellátottsági mutatókra koncentrál. Kevés benne a kibocsátás minőségét mérő mutató. Az inputok szerinti döntéshozatal struktúrát konzervál és nem kellően ösztönöz a költségcsökkentésre. Ezért az adattárat a kibocsátás minőségét mérő mutatókkal ki kell bővíteni A Diplomás pályakövető rendszer teljes rendszerének kiépítése Az AVIR kiegészítése térinformációs rendszerrel (GIS), a térbeli információk megjelenítésére (kutatások, FOI-k kihelyezett tagozatok, pályakövetési adatok, munkerő-piaci adatok, inkubátor házak, vállalati együttműködések, beiskolázási adatok stb.) Az AVIR legyen az az ágazati információs eszköz, amelyben a különböző adatok, indikátorok (DPR, statisztikák, elemzések stb.) rendelkezésre állnak, nyomonköveti a stratégia megvalósulását, lehetővé teszi az eredmények és célok bemutathatóságát, azonnali lekérdezhetőséget, a lehetséges döntések következményeinek vizsgálatát stb. A „jó kormányzat" elvárásai a tényalapú döntéshozatal érdekében

16 Köszönöm a figyelmet! E-mail: bela.kardon@nefmi.gov.hu
Iroda: Szalay u szint 638. Telefon: +36 (1) Fax: (1)


Letölteni ppt "A „jó kormányzat" elvárásai a tényalapú döntéshozatal érdekében"

Hasonló előadás


Google Hirdetések