Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Intézményakkreditáció „Tapasztalatok – Tanácsok – Tennivalók” Dr. Mikáczó Andrea PhD egyetemi docens 2014. szeptember 15.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Intézményakkreditáció „Tapasztalatok – Tanácsok – Tennivalók” Dr. Mikáczó Andrea PhD egyetemi docens 2014. szeptember 15."— Előadás másolata:

1 Intézményakkreditáció „Tapasztalatok – Tanácsok – Tennivalók” Dr. Mikáczó Andrea PhD egyetemi docens 2014. szeptember 15.

2 Bemutatkozás  SZIE - minőségügyi rektori biztos (2010-2011)  2010-2011: agrár párhuzamos szakakkreditáció  SZIE - Egyetemi Minőségügyi Központ vezető (2011-)  2012: intézményakkreditáció + pedagógus képzés párhuzamos szakakkreditáció  2013: egészség- és sporttudomány terület párhuzamos szakakkreditáció  2014: EAEVE állatorvos képzés nemzetközi akkreditáció  2014: gazdaságtudományi terület párhuzamos szakakkreditáció  MAB Minőségfejlesztési Bizottság tag (2010-2012)  MAB Intézményakkreditációs Látogató Bizottsági tag (2010-)  MAB független bíráló szakértő (2010-)  Felsőoktatási Minőségdíj Bíráló Bizottságnak a Magyar Rektori Konferencia által delegált tagja (2013)

3 Szent István Egyetem, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.,Tel.: 06-28-522-000, Fax: 06-28-410-804, E-mail: info@szie.huinfo@szie.hu –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4 Tartalom  Intézményakkreditáció folyamata lépésről-lépésre  Önértékelés készítés szempontjai, körülményei  Felkészülés az LB helyszíni látogatásra  Helyszíni látogatás – Jó gyakorlatok  „Eredményhirdetés”

5 Intézményakkreditáció folyamata lépésről-lépésre (kronológiai áttekintés)

6 I.Szakasz  MAB értesítés az intézményakkreditáció tényéről;  MAB akkreditációs tájékoztatása az intézmények képviselőinek;  Intézményi önértékelés kidolgozása, megküldése a MAB-hoz + feltöltése a TIR adatbázisba;  Intézményi felkészülés a MAB Látogató Bizottság (LB) helyszíni látogatására;  LB összeállítása, értesítés a FOI felé (FOI összeférhetetlenségi jelzéssel élhet a MAB felé);  LB felkészítése a helyszíni látogatásokra;  LB helyszíni látogatása (2014/2015. tanév II. félév szorgalmi időszak);

7 II. Szakasz  LB akkreditációs jelentés megírása (látogatást követő 6 hét);  Előzetes akkreditációs jelentés megküldése a FOI részére kifejezetten a tárgyi tévedések korrekciójára ;  LB jelentés véglegesítése (2015. nyár);  Végleges LB jelentés MAB Plénum elé terjesztése;  MAB határozat az akkreditáció eredményéről (2015. ősz) ;  FOI értesítése a MAB akkreditációs határozatáról;  A határozatban foglaltak alapján szükség szerint intézményi intézkedési terv készítése és megküldése a MAB-nak;  Akkreditációs Oklevél átadása;  A MAB anonim kérdőíves formában elektronikus úton elégedettségi felméréseket végez az érintett intézmények és az LB tagok körében.

8 Az „Önértékelés” készítés szempontjai, körülményei

9 Az Önértékelés elkészítéséhez felhasználandó források:  Standard and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG);  Törvény a felsőoktatásról (Nftv.) (aktuális változat)  Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság intézményakkreditációs útmutatója (ajánlás) + értékelési szempontok dokumentumai (www.mab.hu);www.mab.hu  Előző intézményakkreditációs jelentés/monitoring eljárás dokumentumai;  Intézményi minőségügyi és egyéb stratégiai dokumentumok (SZMSZ, Intézményfejlesztési terv, Szenátusi dokumentumok, Rektori programok, Bizottsági jelentések, FMD értékelés, ISO dokumentumok, Vezetőségi átvizsgálások jegyzőkönyvei, DPR, Alumni stb.);  Statisztikai alapadatok;  Intézményi és egyéb adatbázisok (Neptun/ETR, Nexon, TÜSZ, MTMT stb.);  Intézményi/Kari honlapok adat- és információtartalmai.

10 Az Önértékelés készítés „módszertana”:  egy akkreditációért felelős vezető, rektor általi megbízatása az akkreditációs folyamatok koordinációjára;  intézményi és kari munkacsoportok megalakítása és munkaterv kidolgozása az önértékelés elkészítéséhez majd a helyszíni látogatásra történő felkészüléshez, széleskörű munkatársi és hallgatói közreműködéssel;  PDCA elv (Plan-Do-Check-Action) következetes alkalmazása;  MAB vonatkozó előírásainak előzetes közös értelmezése, magyarázata a munkacsoportokon belül az egységesség érdekében;  rendszeres konzultáció, szakmai együttműködés az értékelő munka folyamán;  C-SWOT analízis lefolytatása;  időszakos beszámoló az intézmény vezetése felé „helyzetjelentés”;  az elkészült dokumentumok tartalmi-formai átvizsgálása benyújtás előtt;  önértékelési anyagok véglegesítése, illetékes testület (Kari Tanács, Szenátus) általi jóváhagyása majd benyújtása a MAB-hoz+TIR.

11 Az Önértékelés készítés szempontjai:  az önértékelés a lehető legszélesebb munkatársi és hallgatói kör bevonásával, a felhasználói visszajelzéseket is figyelembe véve készüljön;  megbízható és bizonyítható forrásból származó, hiteles adatok és információk kerüljenek feldolgozásra (a hivatkozott elektronikus felületekhez az LB tagoknak hozzáférési jogosultság biztosítása szükséges az akkreditációs időszakra);  az akkreditációs útmutató előírása szerinti tartalmi felépítés, logikai sorrend követése ajánlott (intézményi-kari szinteken);  valamennyi elvárt adat, mutató kerüljön bemutatásra, tömör informatív legyen a tartalom, az „egyéb információ” kerülhet mellékletbe vagy elektronikus felületen elhelyezve (link megadása az anyagban);  fontos az előírt formai és terjedelmi követelmények (40-60 oldal) betartása;  igényes de egyszerű kivitelezés, egységes arculat;  nyomdai előállítás 3 példányban (kétoldalas nyomtatás);  címlapon: „Önértékelés”, intézmény/kar megnevezése, helyszín,évszám;  jóváhagyó határozatszám feltüntetése a dokumentumokon;  rektori/dékáni ellenjegyzés;  benyújtási határidő pontos betartása.

12 Felkészülés az LB helyszíni látogatásra

13  Intézményi kapcsolattartó – MAB LB titkár kapcsolatfelvétele;  a helyszíni látogatás időpontjának egyeztetése FOI-MAB között (Általában 1-3 nap, a FOI méretétől függően.) Fontos! A FOI minden olyan intézményi/kari szintű eseményt vegyen számba, ami akadályoztató lehet Pl.: tavaszi szünet, konferenciák, OTDK, szakmai rendezvény stb.;  a végleges látogatási időpont ismertetése intézményi szinten (minden szervezeti egységben, HÖK, tangazdaságban, gyakorlati képzőhelyen stb.), lehetőség szerint mindenki álljon rendelkezésre;  a HÖK is készüljön fel az LB fogadására (külön HÖK LB tag);  az akkreditációért felelős vezető nyújtson tájékoztatást a helyszíni látogatás várható eseményeiről az intézmény illetékesei számára, amelyről előzetesen az LB titkárával egyeztetett;  a látogatási időszakra vonatkozó érvényes órarend megküldése az LB számára;  ajánlható ún. „intézményi forgatókönyv” összeállítása az LB látogatási terve alapján (szoros időkeret áll rendelkezésre – a FOI mindent meg akar mutatni);  technikai jellegű részletekre való felkészülés (étkezési-, szállás- lehetőségek, térkép, parkolás, kíséret, utaz(tat)ás stb.);  honlapok tartalmának és elérhetőségének ellenőrzése.

14 Helyszíni látogatás – Jó gyakorlatok

15  LB fogadására felkészülni (terem berendezése: névtáblák, ültetés, tájékoztató brosúrák, saját újság stb.);  nyitóértekezlet (FOI menedzsment+HÖK+teljes LB);  FOI intézményi/kari rövid bemutatkozás (pl.: PowerPoint prezentációval);  az LB látogatási terv és/vagy FOI általi „forgatókönyv” technikai egyeztetése (időpontok, személyek, szervezeti egységek, pontos címek, elérhetőségek stb.);  az akkreditációs felelős folyamatosan legyen elérhető telefonon minden LB tag számára;  az Önértékelésben hivatkozott, és az egyéb, akkreditációs szempontból releváns dokumentumok megtekinthetőségének előkészítése, (személyi anyagok, publikációs teljesítmények (MTMT), oktatási segédletek, ZV anyagok, szakdolgozatok stb.);  az Önértékelésben hivatkozott adatbázisokba való esetleges betekintési lehetőség biztosítása;  óralátogatás és hallgatókkal való konzultáció lehetővé tétele;  HÖK-kel való konzultáció biztosítása  könyvtár, sportlétesítmény, kollégium, egyéb hallgatói szolgáltatói létesítmények meglátogatásának lehetősége legyen biztosított;  a felhasználói szféra képviselőivel való találkozási lehetőség biztosítása LB igénye szerint.

16 „Eredményhirdetés”

17  LB jelentés véglegesítése előtt FOI részére történő megküldése kifejezetten a tárgyi tévedések korrekciója céljából;  A végleges LB jelentés MAB Plénum elé terjesztése határozathozatalra;  MAB Plénum döntés – MAB határozat a FOI akkreditált állapotáról és annak időtartamáról (indokolt esetben monitoring eljárásról);  Értesítés megküldése a FOI felé;  Akkreditációs Oklevél átadása FOI részére (Pl.: valamilyen ünnepi eseménnyel összekapcsolva).

18 Szent István Egyetem Egyetemi Minőségügyi Központ 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. Tel.: +36 30 97 39 082 E-mail: Mikaczo.Andrea@emk.szie.hu Eredményes felkészülést kívánok! … Köszönöm megtisztelő figyelmüket! … Kapcsolat: Dr. Mikáczó Andrea Szent István Egyetem Egyetemi Minőségügyi Központ 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. Tel.: +36 30 97 39 082 E-mail: Mikaczo.Andrea@emk.szie.huMikaczo.Andrea@emk.szie.hu


Letölteni ppt "Intézményakkreditáció „Tapasztalatok – Tanácsok – Tennivalók” Dr. Mikáczó Andrea PhD egyetemi docens 2014. szeptember 15."

Hasonló előadás


Google Hirdetések