Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Villány Város Településrendezési Terve Előzmények…

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Villány Város Településrendezési Terve Előzmények…"— Előadás másolata:

1 Villány Város Településrendezési Terve Előzmények…

2 Helyzetértékelés Adottságok, erősségek: - 3 tájegység találkozásánál fekszik, a róla elnevezett hegységet keletről lezáró Templom- hegy lábánál, a Karasica két partján - Egyedülálló termőhelyi adottságok a szőlőtermesztéshez - Megragadó táji környezet (országosan védett természetvédelmi ter.: Templom- hegy) - Gazdag építészeti örökség - Nemzetközi hírű borászatok - Többnemzetiségű, képzett, identitás tudattal rendelkező vállalkozó szellemű népesség

3 Egyedülálló adottságok a szőlőtermesztéshez - mérsékelten meleg, nedves éghajlat - a délies lejtők 2-4 C˙-kal melegebbek, mint az északiak, a talaj közelében ez a különbség elérheti a 20-22 C˙-ot, a talaj hőmérsékleti különbsége pedig a 8-10 C˙-ot - évi 10,5 C˙-os középhőmérsklet - a fagymentes időszak hossza évente kb. 200 nap - kíváló I. osztályú szőlő termőterületek a 150 m-es rétegvonal felett - A borvidék fő talajanyagai a márga, a kréta kori mészkő, agyagos, néhol homokos lösztakaróval. Az itteni szőlők szinte teljes egészben nehéz, de jó víztartó talajon teremnek. - Villány vörösborai: Portugieser (a villányi bor védjegye), Kékfrankos, Cabarnet Sauvignon, Cuvée

4 Gyengeségek - felszíni szennyeződésre érzékeny talaj és vízbázis - kedvezőtlen eróziós hatások, megoldatlan csapadékvíz elvezetés, nagyobb és hirtelen esőzések alkalmával kritikus vízmennyiségek - feltáratlan felhagyott pincék, út- leszakadások, évente 3-6 vis-maior esemény - régészetileg feltáratlan múlt - a főutaktól távol fekszik - egysíkú gazdaság, a „több lábon állás” hiánya - jelentős átmenő forgalom, BCM kamionok, határközelség - Karasica vízmínősége csak tűrhető - Enyhén öregedő népesség, az elvándorlás veszélye

5 Lehetőségek - Nő az igény a hagyományos és a természeti környezet, valamint a szabadidős tevékenységek iránt - a népesség általános csökkenésével egyedejüleg a városokban és azok közelében a népesség koncentrációja várható - a gazdasági fejlődés meghatározó tényezői közül első helyre kerül a lakóhely minősége - a város vonzáskörzetének kiterjesztése, a Pécs- Eszék vasúti kapcsolat fejlesztése javít a város nemzetközi, távolsági és kistérségi közlekedési kapcsolatain - a bor idegenforgalom minőségi fejlesztése, falusi turizmus kiterj. - logisztikai központ kialakítása, a nagyobb borászatok koncentrált helyen végeznék a palackozott borok raktárazását, cél a belterületi utakról a nemkívánatos teherautó forgalom csökkentése

6 Veszélyek - az ártéri és síksági területek régóta tartó túlhasználata a táj ökológiai egyensúlyának felborulásához vezet, a fenntartható fejlődés hosszútávon nem valósul meg - regionális hulladéklerakó hiányának következtében nem megfelelő hulladékkezelés, illegális hulladéklerakók számának növekedése - a gyors fejlődés értékes szőlőterületeket él fel és nem tartja tiszteletben a természeti és épített örökséget !!!!!!!! - Az elvándorlás veszélye, fiatalok helyben maradása nem valósul meg - A gyorsforgalmi út ha nem érinti Villányt, nem korszerűsítik az Újpetrei utat -> nem javul a megyeszékhely elérhetősége - továbbromlik a környező aprófalvak eltartó képessége, ami gyors leromlásukhoz vezet

7 Jövőkép - egészséges lakható város, ahol a jó társadalmi közérzet, megfelelő minőségi ellátás, igényes és kulturált települési környezet, amellyel azonosulnak a város lakói, vonzza a befektetőket és a turistákat - táji környezetét és építészeti értékeit tiszteletben tartó kisváros, a siklósi kistérség keleti részének alközpontja - a borászat fejlődésére és elérhetőségének javulására alapozva kiegészül az idegenforgalom profilja, és komplexszé válik a gazdaság szerkezete

8 Célok és Programok melyek visszaköszönnek a rendezési tervben… - a borgazdaság és az idegenforgalom fejlődésének elősegítése:. pincészetek számára építési terület kijelölése (Nagyharsányi út mentén). a kiváló szőlőtermő területek megvédése az eróziótól, a beépítéstől. új fesztiváltér, szabadidőközpont kialakítása (városrehabilitáció, a volt szőlőfeldolgozó területén, 2,5 MRD FT összértékű projekt keretében). Az új városkapú környezetének kialakítása. A pincesorokba ékelődő szlömösödő szükséglakások felszámolása. Idegenforgalmi területeken a zavaró funkciók megszüntetése, megvált.. A gyalogos idegenforgalommal terhelt útszakaszok mellett (Baross G. utca egyes szakaszai) a gépjármű forgalom zavaró hatásának csökkentése - bakancsos, lovas és kerékpáros turizmus elősegítése, túraútvonalak, megállók, bázisok kialakítása, kilátó pontok bekapcsolása az idegenforgalomba -A megközelíthetőség javítása: - Villány érdekeinek érvényesítése az országos közútfejlesztési programok alakítása és ütemezése kapcsán -az úthálózat fejlesztése, minőségének javítása

9 Célok és Programok melyek visszaköszönnek a rendezési tervben… - a települési környezet minőségének javítása. Villánykövesdi szemétlerakó bezárása után szükséges annak rekultivációja (Mecsek- Dráva hulladékgazdálkodási projekt keretében). A por és bűzterhelés (villányi sertéstelep, szennyvíz tisztító telep) csökkentésére belterületi erdősávok kialakítása és a kibocsátok rendszeres ellenőrzése. A nagy összefüggő szántók tagolása erdősávokkal. A Karasica menti települések szennyezés kibocsátásának csökkentése. A város zöldfelületeinek mennyiségi és valóban minőségi fejlesztése (Diófás- tér, Eislingen- tér). Új lakóterületek kialakítása!! -Az infrastruktúra fejlesztése: - parkoló hiányok kezelése -Az útburkolat felújítások során a csapadékvíz elvezetések megoldása - az új beépítéseknél a csapadékvíz elvezetésének külön hangsúlyt kell fektetni

10 Célok és Programok melyek visszaköszönnek a rendezési tervben… - Örökségvédelem, természeti és táji értékek védelme:. Régészeti feltárások elősegítése. Az épített örökség értékeinek megtartása, értékteremtés a lakosság tudatos bevonásával, ne „nyüg” legyen a védett épület…. Ne várja meg a tulajdonos meg míg életveszélyes lesz a védett épület…. Ha valaki helyi védett ingatlant vásárol, vállalja annak következményeit, ne sajnálja a pénzt a felújításra… követendő Példa: PALKONYA 90 (!) védett épület. A képviselő- testület álljon ki az értékvédelem mellett, kollektív bűnösség probléma köre… (két év alatt 5 helyi védett épület védettségének megszüntetésére került sor Villányban). A szőlőhegyi kultúrtáj tájképi értékeinek megőrzése


Letölteni ppt "Villány Város Településrendezési Terve Előzmények…"

Hasonló előadás


Google Hirdetések