Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

K ÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS, MODERN KÖLTSÉGVETÉSI TECHNIKÁK 2014. szeptember 10. – Keszthely Dr. Kovács RóbertHelyi Obszervatórium 1 XXII. ORSZÁGOS JEGYZŐ-

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "K ÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS, MODERN KÖLTSÉGVETÉSI TECHNIKÁK 2014. szeptember 10. – Keszthely Dr. Kovács RóbertHelyi Obszervatórium 1 XXII. ORSZÁGOS JEGYZŐ-"— Előadás másolata:

1 K ÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS, MODERN KÖLTSÉGVETÉSI TECHNIKÁK 2014. szeptember 10. – Keszthely Dr. Kovács RóbertHelyi Obszervatórium 1 XXII. ORSZÁGOS JEGYZŐ- KÖZIGAZGATÁSI KONFERENCIA

2 A teljesítményelvű önkormányzati pénzügyi menedzsment - A PROGRAMKÖLTSÉGVETÉS Dr. Kovács RóbertHelyi Obszervatórium 2

3 MIRŐL LESZ SZÓ? 3 -Programköltségvetés elmélete, előnyei -Programköltségvetés története (nemzetközi példák) -Hazai esélyek, gyakorlat

4 PROGRAMKÖLTSÉGVETÉS MAGYARORSZÁGON I. 4 -1990-es évek második fele: USAID - Városkutatás Programköltségvetés-tréning →Célközönség: Pénzügyi vezetők  Fókusz: Pénzügyi menedzsment  Eredmény: Szolnok megyei jogú város -2014  Kötelezően bevezetve Szerbia, Szlovákia … Franciaország, Európai Unió költségvetése  MAFIS-projekt  Célközönség: (Helyi) politikusok  Fókusz: Stratégiai tervezés, kommunikáció  Eredmény: …

5 A KÖZSZEKTOR… 5 …AMIT MAGÁN VÁLLALATKÉNT IRÁNYÍTANAK Néhány országban úgy irányítják a közszektort, hogy a magánszektor elveit és módszereit alkalmazzák, miközben a két szektor végső célja eltérő A közszektor közgazdasági értelme a piaci kudarcok kezelése

6 A KÖZSZEKTOR CÉLJAINAK VÁLTOZÁSA A közszektor filozófiája a változás előtt: HATÉKONYSÁG = Az a sebesség, ahogy a forrásokat elköltjük, milyen nagy a költségvetés, a vagyon, a biztosítható források A közszektor filozófiája a változást követően: HATÉKONYSÁG = A források, a vagyon és erőforrások hatékony használata, alacsonyabb működési költségek, a felhasználók véleményének, akaratának figyelembe vétele 6

7 7 1. RÉSZ: TELJESÍTMÉNYMÉRÉS, MINT HATÉKONYSÁGNÖVELŐ ESZKÖZ

8 -Teljesítmény a magánszektorban -A sikeresség záloga -A legjobb mutatószám: az eredményesség (profit), piaci részesedés -Teljesítmény a közszektorban? -(Főként) egyéb tényezők, úgymint: -Hozzáférhetőség, a szolgáltatások elérhetősége -Méltányosság -Lehetőségek, politikai értékek, választói akarat -Politikai érdekek 8

9 A magánszektorra jellemző teljesítményértékeléssel összefüggő kérdések az önkormányzatok (és az állam) esetében a következőképpen jelentkezhetnek: -Milyen típusú közszektorokat fed le, és milyen önkormányzati (köz)szolgáltatásokat kapnak a település lakosai a befizetett adók ellenében? -Milyen ezeknek a minősége és a ráfordítások, adók, díjak megtérülési mértéke (visszatérülés)? 9

10 A teljesítményértékelés az információk gyűjtésének, elemzésének és felhasználásának objektív és szisztematikus folyamata annak meghatározására, hogy a helyi önkormányzat milyen eredményesen és hatékonyan végzi a (köz)szolgáltatások nyújtását, és hogy milyen mértékben sikerült a kitűzött célokat megvalósítania. mennyisége, minősége, eredményessége és hatékonysága Mindez azt jelenti, hogy a folyamat során teljesítménymutatókat hoznak létre az önkormányzatok, a közszolgáltatás mennyisége, minősége, eredményessége és hatékonysága szempontjából. 10

11 A teljesítménymérés szorosan összefügg az eredményszemléletű menedzsmenttel: Az eredményszemléletű menedzsment azt jelenti, hogy pontosan meghatározzák az adott ellátási forma, (köz)szolgáltatás kívánt célját, majd kidolgozzák azok hatékonyságának nyomon követését (monitoring) és a célok teljesülésének mérését. 11

12 12 Teljes í tm é ny- elvű ö nkorm á nyzat i (stratégiai) menedzsment

13 A teljesítménymérés általános keretei, kontextusa: -Elszámoltathatóság és ellenőrizhetőség -Demokratikus követelmény -Stratégiai tervezés -Honnan - Hova - Hogyan akar eljutni az önkormányzat -Programköltségvetés -A „legutolsó villanykörtéig” lebontja a szükséges teendőket (szintek, felelősök és célok teljesülének szétválasztása) 13

14 2. RÉSZ: A PROGRAMKÖLTSÉGVETÉS CÉLJA, TÖRTÉNETE 14

15 M I A PROGRAMKÖLTSÉGVETÉS ? 15 A közszektor hatékonyabb működtetése Átfogó, összehangolt rálátás a közösségi költésekre: szükséglet  program  feladat 1, feladat 2 … feladat ∞ Az eredete korábbra vezethető vissza, de átfogó megfogalmazása (összefüggő filozófia), mint a közszektor működtetésének elve az 1980 évek elejének Egyesült Királyságához köthető (vö.: NEW PUBLIC MANAGEMENT – új közmenedzsment)

16 EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 16 A célok:  a közszektor közvetlen költésének csökkentése A kezdetek:  1980-as évek, Margaret Thatcher Az eredmények:  a közszektor megmérettetése a piacon (eredményesség, felhasználók elégedettsége) Thatcher: hatékonyság  Major: minőség  Labor: Jó kormányzás  a számviteli rendszer reformja (a magánszektorhoz hasonló könyvvitel és pénzügyi jelentések)

17 EU / FRANCIAORSZÁG 17 „A reform, amelyet bevezettünk gyakran olyan eszközöket előtérbe kerülését jelenti, amelyek közel állnak a magánszektor eszközrendszeréhez. Ez nem azt jelenti, hogy folyamatosan kerestük hogyan lehet privatizálni és szűkíteni a közszektor terét, ezzel szemben a közszektor folyamatos forráshiánya megoldására a hatékonyság eszközrendszerét helyeztük előtérbe.” http://www.senat.fr/rap/r00-348/r00-3487.html

18 FRANCIAORSZÁG 18 Átfogó cél:  a költséghatékonyság növelése Konkrét célok:  átállás az erőforrás alapú szemléletről az eredményalapú szemléletre A folyamat:  Jogi környezet: 2001-es alkotmány erejű törvény a költségvetési törvényről  Teljes körű érvényesség: 2006  Bevezetés időpontja: 2008 (átalakított alkotmányos, jogi környezet) minden közösségi szinten az eredményszemléleti könyvvitel  Az első költségvetés az új jogi keretek között: 2009-11

19 PROGRAMKÖLTSÉGVETÉS MAGYARORSZÁGON II. 19  2010-2013-as önkormányzati rendszer valósága (példák)  Feladatfinanszírozás -nem önkormányzati önszabályozás, hanem állami támogatás biztosításának formája -amennyiben ténylegesen a költségekhez kötődik, úgy hatékonyság helyett, túlköltekezésre ösztönöz  Gazdasági- vagy ciklusprogram -egy önkormányzaton belül párhuzamosan élő „stratégiák” -kiüresedett, kötelezettségszerű és nem segíti, orientálja a menedzsmentet (működtetést, fejlesztéseket)

20 20 3. RÉSZ: P ROGRAMKÖLTSÉGVETÉS – Á BRÁK, MAGYARÁZATOK, PÉLDÁK

21 21 Alosztályok, ügyintézőkÜgyintézők, intézmény, alvállalkozó eseti kinevezettek, végrehajtó szervezet képviselői, stb. Irodák, osztályok Önkormányzat PROGRAMFELELELŐS (Pl. Alosztályvezetők, ügyintézők) AKCIÓFELELELŐS (Pl. Ügyintézők, eseti kinevezettek) SZERVEZETI-ELLÁTÁSI FORMA KIADÁSOK, FORRÁSOK (PÉNZÜGYI MENEDZSMENT) MÉRÉSI SZÁMOK, INDIKÁTOROK TELJESÍTMÉNYMÉRÉS : MÉRÉSI SZÁMOK, INDIKÁTOROK MÉRÉSI SZÁMOK, INDIKÁTOROK ÁTFOGÓ CÉL ÁGAZATI FELADAT PROGRAM AKCIÓ ESZKÖZÖK, ERŐFORRÁSOK ÁGAZATI FELADAT MÉRÉSI SZÁMOK, INDIKÁTOROK TELJESÍTMÉNYMÉRÉS : MÉRÉSI SZÁMOK, INDIKÁTOROK PROGRAM AKCIÓ FELELŐS (Polgármester) FELELŐS (Pl. Osztályvezetők) TELJESÍTMÉNYMÉRÉS : MÉRÉSI SZÁMOK, INDIKÁTOROK SZINTEK KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA MÉRÉSI SZÁMOK, INDIKÁTOROK MONITORING MÉRÉSI SZÁMOK, INDIKÁTOROK CÉLOK TELJESÜLÉSE : MÉRÉSI SZÁMOK, INDIKÁTOROK MÉRÉSI SZÁMOK, INDIKÁTOROK

22 22 I.Külön kell választani és mérni kell (mutatószámok, indikátorok): 1)A tevékenység felelősének a teljesítményét 2)A cél teljesülésének a mértékét II. Az egész folyamatot végigkíséri a monitoring (korrekció), és a III. Kommunikációs stratégia (mérés)

23 PROGRAMOK 23 AKCIÓK ÁGAZATI FELADATOK ÁTFOGÓ CÉL Település átfogó jellegű fejlesztése Közművelődés fejlesztése Intézményfejlesztés Szabó Ervin Könyvtár felújítása Példa 1. Példa

24 PROGRAMOK 24 AKCIÓK ÁGAZATI FELADATOK ÁTFOGÓ CÉL Település átfogó jellegű fejlesztése Sport- és egészségügy Új intézmények létrehozása Egy konkrét sportpálya megépítése Példa 2. Példa

25 PROGRAMOK 25 AKCIÓK ÁGAZATI FELADATOK ÁTFOGÓ CÉL Település átfogó jellegű fejlesztése Turizmusfejlesztés Nyári fesztivál szervezése A fesztivál széleskörű reklámozása Példa 3. Példa

26 PROGRAMOK 26 AKCIÓK ÁGAZATI FELADATOK ÁTFOGÓ CÉL Felelős + Teljesítménymérése Cél leírása + Cél teljesülésének mérése 1. 2. 1. 2.

27 27 Alosztályok, ügyintézőkÜgyintézők, intézmény, alvállalkozó eseti kinevezettek, végrehajtó szervezet képviselői, stb. Irodák, osztályok Önkormányzat PROGRAMFELELELŐS (Pl. Alosztályvezetők, ügyintézők) AKCIÓFELELELŐS (Pl. Ügyintézők, eseti kinevezettek) SZERVEZETI-ELLÁTÁSI FORMA KIADÁSOK, FORRÁSOK (PÉNZÜGYI MENEDZSMENT) MÉRÉSI SZÁMOK, INDIKÁTOROK TELJESÍTMÉNYMÉRÉS : MÉRÉSI SZÁMOK, INDIKÁTOROK MÉRÉSI SZÁMOK, INDIKÁTOROK ÁTFOGÓ CÉL ÁGAZATI FELADAT PROGRAM AKCIÓ ESZKÖZÖK, ERŐFORRÁSOK ÁGAZATI FELADAT MÉRÉSI SZÁMOK, INDIKÁTOROK TELJESÍTMÉNYMÉRÉS : MÉRÉSI SZÁMOK, INDIKÁTOROK PROGRAM AKCIÓ FELELŐS (Polgármester) FELELŐS (Pl. Osztályvezetők) TELJESÍTMÉNYMÉRÉS : MÉRÉSI SZÁMOK, INDIKÁTOROK SZINTEK KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA MÉRÉSI SZÁMOK, INDIKÁTOROK MONITORING MÉRÉSI SZÁMOK, INDIKÁTOROK CÉLOK TELJESÜLÉSE : MÉRÉSI SZÁMOK, INDIKÁTOROK MÉRÉSI SZÁMOK, INDIKÁTOROK

28 28 4. RÉSZ: K ÖLTSÉGVETÉSI VONATKOZÁSOK

29 NÉHÁNY ÉRDEKES ELEM A FRANCIA GYAKORLATBÓL 29  A közszektor pénzügyeinek programozása átfogja a közigazgatás minden szegmensét  A költségvetést 3 évre készítik, egymásba fonódó tervezési ciklusok o Tervezési funkciók o Végrehajtási funkciók o Ellenőrzési (monitoring) funkciók egyidejűsége, kölcsönhatása  Null-bázis, túlköltekezés elleni fékek

30 NULLA BÁZIS - MINDEN KIADÁS KÜLÖN MAGYARÁZATOT KÍVÁN 30 Nincs automatikus költségátvitel egyik évről a másikra Éves teljesítmény-jelentés Minden kiadás egyedi magyarázatot igényel  Anyagi mutatók: felhasználók száma, tevékenysége mértéke, számossága etc.  Pénzügyi mutatók: egységenkénti költség, bérek összes tömege etc. Példa a költségek eurónkénti igazolására - Iskolai oktatás: egy oktatóra jutó diákok száma - Nemzeti úthálózat:a karbantartás vagy a fejlesztések költsége km-enként

31 AZ ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉS LÁNCOLATA 31 Jún. Okt. Dec. Jún. Okt. Dec. Jún. Okt. Dec. Jún. Okt. Dec. Jún. Okt. Dec. 2011 Szabályozási törvény- tervezet 2011 Költségvetési eredmény Éves teljesítményjelentés: a közösségi cselekvés eredményeinek és teljesítményének elemzése A 2013 (N+1) megszavazása előtt - A közpénzügyek kilátásai és a Kormányirányultsága - Költségvetési nomenklatúra (küldetések és program) és a célok és mutatók vitája Iránykereső vita a közfinanszírozásról június vége A törvényhez csatolt éves teljesítménytervek vizsgálata: Célok, mutatók,akciók Zárszámadás, beszámoló A láncolat összeköti az aktuális tervet az előző évivel és a következő éviekkel, ami kiegyensúlyozottabbá teszi a működést. 2011 2012 2013 Tervezés Végrehajtás Monitoring 20102011201220142013 Az aktuális és a következő év kiadási plafonja rögzített

32 PÉNZÜGYI FENNTARTHATÓSÁG 32 Új döntések: a szociális vagy a fiskális költségvetési kiadások csak más kiadások kárára lehet megváltoztatni →→ Fék  Ennek hatását az Összes éves költségvetési kiadással kell mérni  Ez egy garancia arra, hogy az Önkormányzat ne terhelhesse további szociális vagy fiskális kiadásokkal a közösségi költségvetést

33 PROGRAMOKHOZ KÖTHETŐ KIADÁSOK ÉS HELYETTESÍTHETŐSÉGI, RUGALMASSÁGI RENDSZER 33 Akció 3 Akció 2 Akció n. Akció 1 Személyi Kiadások 3Kiadások 2Kiadások 4 RUGALMASSÁG szimmetrikus Program Kiadások 1 RUGALMASSÁG aszimmetrikus Hitelek ÁTFOGÓ FEJEZET A felhasználás jogcíme (akció) szerinti csoportosítás A kiadás jellege szerinti csoportosítás A költségek programon belüli mozgatása rugalmas A személy költségek mértéke programon belül kötött az arányuk és rugalmatlanságuk miatt – az alkalmazottak számát a minisztérium határozza meg MűködtetésBeruházás Támogatások

34 34 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Dr. Kovács Róbert Helyi Obszervatórium (LRMI np. Kft.) Robert.kovacs@localmonotoring.eu Labanc u. 53/B „A” ép. 203. Budapest H-1021 Pf 581 H-1539 T/F: + 36 (1) 631-4538 M: +36 (30) 450-9511 web: www.localmonitoring.euwww.localmonitoring.eu


Letölteni ppt "K ÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS, MODERN KÖLTSÉGVETÉSI TECHNIKÁK 2014. szeptember 10. – Keszthely Dr. Kovács RóbertHelyi Obszervatórium 1 XXII. ORSZÁGOS JEGYZŐ-"

Hasonló előadás


Google Hirdetések