Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A budapesti zöld-felületek fejlesztési lehetőségei és szabályozási kérdései Tatai Zsombor Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A budapesti zöld-felületek fejlesztési lehetőségei és szabályozási kérdései Tatai Zsombor Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft."— Előadás másolata:

1 A budapesti zöld-felületek fejlesztési lehetőségei és szabályozási kérdései
Tatai Zsombor Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

2 Építési Szabályzatok TERVRENDSZER 2013 TERÜLETFEJLESZTÉS
TERÜLETRENDEZÉS új OTFK Országos Területfejlesztési Koncepció Operatív programok: TOP, VEKOP, KEHOP, GINOP, IKOP stb. új OTrT Országos Területrendezési Terv Budapest Terület-fejlesztési Koncepciója Fővárosi Terület-fejlesztési Program BATrT Budapesti Agglomerációs Területrendezési Terv Készítés alatt! TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉS BUDAPEST 2030 ITS 2020 TSZT + FRSZ KÉSZ – Kerületi DÉSZ – Duna-parti VÉSZ – Városligeti Építési Szabályzatok 2013 Készítés alatt! Készítés alatt!

3

4 Célrendszer BUDAPEST 2030 A NÉPESSÉGMEGTARTÁS ÉRDEKÉBEN
BUDAPEST AZ EURÓPAI VÁROSHÁLÓZAT ERŐS TAGJA ÁTFOGÓ CÉLOK ÉRTÉK- ÉS TUDÁSALAPÚ, FENNTARTHATÓ GAZDASÁG HARMONIKUS, SOKSZÍNŰ VÁROSI KÖRNYEZET JAVULÓ ÉLETMINŐSÉG, HARMONIKUS EGYÜTTÉLÉS TÉRSÉGI KÖRNYEZET GAZDASÁG TÁRSADALOM 1. Kezdeményező városfejlesztés 5. Egészséges környezeti feltételek megteremtése 12. Tudás- készség és zöldalapú gazdaságfejlesztés 14. A kulturális sokszínűség megőrzése és fejlesztése CÉLOK 2. Partnerség – a jövő közös tervezése a térségben és országosan 6. Klímavédelem - hatékony energiafelhasználás 13. Önfenntartó város-gazdálkodási rendszer 15.Humán szolgáltatások optimalizálása 7. Egyedi városkarakter értékalapú megőrzése és fejlesztése 16. Igényekhez igazodó rugalmas lakásstruktúra megteremtése 3. Egységes Budapest 4. Budapest nemzetközi és európai szerepének erősítése 8. A Dunával együtt élő város 17. Befogadó és támogató és aktív társadalom 9. Hatékony és kiegyensúlyozott város-szerkezet - kompakt város 10. A barnamezős területek a városfejlesztés célterületei 11. Intelligens mobilitás ÚJ KIHÍVÁSOK Cél-típus KEZDEMÉNYEZŐKÉSZSÉG TERÜLETI FEJLESZÉSEK FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

5 Zöldfelületi rendszer vizsgálata
helyzetelemzés BUDAPEST 2030 Zöldfelületi rendszer vizsgálata Területhasználat vizsgálata Infravörös műholdfelvétel Zöldfelületi elemek vizsgálata Zöldfelületi intenzitás Zöldfelületi ellátottság Parkok, játszóterek, erdőterületek elérési távolsága Biológiailag aktív zöldfelületek aránya és annak változása Park: 5 m²/fő Erdő: 25 m²/fő 305 gyerek/játszótér Biológiailag aktív felület (zöldfelület): 148 m²/fő

6 A biológiailag aktív felületek és a zöldfelületi intenzitás növelése
5. cél: EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETI FELTÉTELEK MEGTEREMTÉSE BUDAPEST 2030 A biológiailag aktív felületek és a zöldfelületi intenzitás növelése

7 Területfelhasználási kategória
5.1. FELADAT: A zöldfelületi intenzitás növelése TSZT Az OTÉK zöldfelületi minimumainak összehasonlítása a területfelhasználási egységek átlagos zöldfelületi intenzitásával ZÖLD MIN ZFI Példa: Nagyvárosias, telepszerű lakóterület (Ln-T) Átlagos zöldfelületi intenzitás (ZFI): % OTÉK zöldfelületi minimum: 10 % Területfelhasználási kategória

8 Zöldfelületi arány meghatározása a területfelhasználási egységekre
5.1. FELADAT: A zöldfelületi intenzitás növelése TSZT Zöldfelületi arány meghatározása a területfelhasználási egységekre Területfelhasználási egység Zöldfelületi minimum (%) Javasolt szigorítás Bp-re OTÉK Lakó Nagyvárosias, telepszerű lakóterület Ln-T 50 10 Nagyvárosias, jellemzően zártsorú, keretes beépítésű lakóterület Ln-2 15 Nagyvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterület Ln-3 35 Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület Lk-1 25 20 Kisvárosias, jellemzően szabadonálló, intenzív beépítésű lakóterület Lk-2 40 Kisvárosias, telepszerű lakóterület Lk-T Kertvárosias, laza beépítésű lakóterület Lke-2 60 Kertvárosias, sziluettérzékeny, hegyvidéki lakóterület Lke-3 70 Vegyes Mellékközpont területe Vt-M Kiemelt jelentőségű helyi központ területe Vt-H Intézményterület városias, intenzív beépítésű része Vi-1 Intézményterület városias, laza beépítésű része Vi-2 30 Intézményterület jellemzően alapellátást biztosító része Vi-3 Különleges beépítésre szánt Nagykiterjedésű rekreáció és szabadidős területek K-Rek Különleges beépítésre nem szánt  Rekreációs célú, jelentős zöldfelületű terület Kb-Rek 65 -  Kondicionáló célú, jelentős zöldfelületű terület Kb-Ez 80

9 Duna menti zöldhálózat fejlesztése
8. CÉL: A DUNÁVAL EGYÜTT ÉLŐ VÁROS BUDAPEST 2030 Duna menti zöldhálózat fejlesztése ► MEGLÉVŐ JÓ ÁLLAPOTÚ ZÖLDFELÜLETEK erdőterületek zöldterületek ► MEGLÉVŐ ZÖLDFELÜLETEK ÉS KÖZTEREK FEJLESZTÉSE minőségi fejlesztés (pl. Margitsziget) funkcióbővítés (pl. Óbudai-sziget) ► ZÖLDFELÜLETEK MEGÚJÍTÁSA KOMPLEX VÁROSREHABILITÁCIÓ KERETÉBEN pl. Budai Vár, Világörökségi terület ► ZÖLDFELÜLETEK TERÜLETI NÖVELÉSE Zöldterületek (pl. észak-csepeli új városi park) Erdőterületek (pl. nagytétényi erdőterületek) ► MAGAS ZÖLDFELÜLETI ARÁNY MEGTEREMTÉSE, MEGŐRZÉSE pl. Római-part, Molnár-sziget ► ZÖLDFELÜLETI KAPCSOLATOK FEJLESZTÉSE erdőterületek - zöldterületek – közterek hálózata

10 8. CÉL: A DUNÁVAL EGYÜTT ÉLŐ VÁROS: Duna-partok elérhetősége
BUDAPEST 2030 Tulajdonviszony KORZÓ Közterületek VÁROSIAS SÉTÁNY TERMÉSZETKÖZELI SÉTÁNY VEGYES FORGALMÚ ÚT PATAKREVITALIZÁCIÓ

11 Duna-parti építési szabályzat
A Duna-parti építési szabályzat által érintett terület A DUNÁVAL EGYÜTT ÉLŐ VÁROS DÉSZ Duna-parti építési szabályzat A Duna főmedrével közvetlenül határos telkek és a Margitsziget területének építési rendjét és rendeltetését a helyi sajátosságoknak megfelelően megállapító és biztosító fővárosi önkormányzati rendelet, amely telekalakítási és építésjogi szabályozási elemeket tartalmaz.

12 Zöldfelületi rendszer fejlesztése
9. cél: HATÉKONY ÉS kiegyensúlyozott VÁROSSZERKEZET – Kompakt város BUDAPEST 2030 Zöldfelületi rendszer fejlesztése

13 Használaton kívüli és alulhasznosított területek 1.
10. cél: A barnamezős területek a városfejlesztés célterülete BUDAPEST 2030 Használaton kívüli és alulhasznosított területek 1. HASZNÁLATON KÍVÜLI Részben beépített Σ 225 hektár

14 Használaton kívüli és alulhasznosított területek 2.
10. cél: A barnamezős területek a városfejlesztés célterülete BUDAPEST 2030 Használaton kívüli és alulhasznosított területek 2. HASZNÁLATON KÍVÜLI Részben beépített Σ 225 hektár Beépítetlen Σ hektár

15 Használaton kívüli és alulhasznosított területek 3.
10. cél: A barnamezős területek a városfejlesztés célterülete BUDAPEST 2030 Használaton kívüli és alulhasznosított területek 3. HASZNÁLATON KÍVÜLI Részben beépített Σ 225 hektár Beépítetlen Σ hektár JELENTŐS TERÜLETI TARTALÉKKAL rendelkező terület Σ hektár

16 Barnamezős területek hasznosítása
10. CÉL: A barnamezős területek a városfejlesztés célterülete BUDAPEST 2030 Barnamezős területek hasznosítása Forráskoncentráció a prioritások mentén Barnamezős területek funkcióváltása Korszerű, komplex modellek kidolgozása és területmanagement létrehozása Barnamezős területek meglévő infrastruktúrájának kihasználása

17 Barnamezős területek hasznosítása
10. CÉL: A barnamezős területek a városfejlesztés célterülete BUDAPEST 2030 Barnamezős területek hasznosítása Korábban a kormányzati negyed projekthelyszíne Átmeneti hasznosítás megvalósítása közösségi részvétellel

18 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A budapesti zöld-felületek fejlesztési lehetőségei és szabályozási kérdései Tatai Zsombor Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft."

Hasonló előadás


Google Hirdetések