Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tatai Zsombor Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. A budapesti zöld- felületek fejlesztési lehetőségei és szabályozási kérdései.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tatai Zsombor Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. A budapesti zöld- felületek fejlesztési lehetőségei és szabályozási kérdései."— Előadás másolata:

1 Tatai Zsombor Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. A budapesti zöld- felületek fejlesztési lehetőségei és szabályozási kérdései

2 BUDAPEST 2030ITS 2020TSZT + FRSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSTELEPÜLÉSFEJLESZTÉS 2013 Készítés alatt! TERÜLETFEJLESZTÉS Budapest Terület- fejlesztési Koncepciója új OTFK Országos Területfejlesztési Koncepció Operatív programok: TOP, VEKOP, KEHOP, GINOP, IKOP stb. Fővárosi Terület- fejlesztési Program TERÜLETRENDEZÉS új OTrT Országos Területrendezési Terv BATrT Budapesti Agglomerációs Területrendezési Terv Készítés alatt! TERVRENDSZER KÉSZ – Kerületi DÉSZ – Duna-parti VÉSZ – Városligeti Építési Szabályzatok

3

4 ÁTFOGÓ CÉLOK CÉLOK 4. Budapest nemzetközi és európai szerepének erősítése 1. Kezdeményező városfejlesztés 6. Klímavédelem - hatékony energiafelhasználás 12. Tudás- készség és zöldalapú gazdaságfejlesztés 13. Önfenntartó város- gazdálkodási rendszer 11. Intelligens mobilitás 16. Igényekhez igazodó rugalmas lakásstruktúra megteremtése 17. Befogadó és támogató és aktív társadalom 14. A kulturális sokszínűség megőrzése és fejlesztése 5. Egészséges környezeti feltételek megteremtése 5. Egészséges környezeti feltételek megteremtése 7. Egyedi városkarakter értékalapú megőrzése és fejlesztése 15.Humán szolgáltatások optimalizálása 2. Partnerség – a jövő közös tervezése a térségben és országosan 10. A barnamezős területek a városfejlesztés célterületei 8. A Dunával együtt élő város 9. Hatékony és kiegyensúlyozott város- szerkezet - kompakt város 3. Egységes Budapest ÚJ KIHÍVÁSOK TERÜLETI FEJLESZÉSEK FELELŐSSÉGVÁLLALÁS BUDAPEST AZ EURÓPAI VÁROSHÁLÓZAT ERŐS TAGJA ÉRTÉK- ÉS TUDÁSALAPÚ, FENNTARTHATÓ GAZDASÁG JAVULÓ ÉLETMINŐSÉG, HARMONIKUS EGYÜTTÉLÉS HARMONIKUS, SOKSZÍNŰ VÁROSI KÖRNYEZET KEZDEMÉNYEZŐKÉSZSÉG KÖRNYEZET GAZDASÁG TÁRSADALOM TÉRSÉGI Cél- típus A NÉPESSÉGMEGTARTÁS ÉRDEKÉBEN A NÉPESSÉGMEGTARTÁS ÉRDEKÉBEN Célrendszer BUDAPEST 2030

5 Területhasználat vizsgálata Infravörös műholdfelvétel Zöldfelületi intenzitás Zöldfelületi elemek vizsgálata Zöldfelületi ellátottság Parkok, játszóterek, erdőterületek elérési távolsága Biológiailag aktív zöldfelületek aránya és annak változása Park: 5 m²/fő Erdő: 25 m²/fő 305 gyerek/játszótér Biológiailag aktív felület (zöldfelület): 148 m²/fő Zöldfelületi rendszer vizsgálata HELYZETELEMZÉS BUDAPEST 2030

6 A biológiailag aktív felületek és a zöldfelületi intenzitás növelése 5. CÉL: EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETI FELTÉTELEK MEGTEREMTÉSE BUDAPEST 2030

7 TSZT Példa: Nagyvárosias, telepszerű lakóterület (Ln-T) Átlagos zöldfelületi intenzitás (ZFI): 37 % OTÉK zöldfelületi minimum: 10 % Területfelhasználási kategória ZÖLD MIN 5.1. FELADAT: A ZÖLDFELÜLETI INTENZITÁS NÖVELÉSE Az OTÉK zöldfelületi minimumainak összehasonlítása a területfelhasználási egységek átlagos zöldfelületi intenzitásával ZFI

8 Területfelhasználási egység Zöldfelületi minimum (%) Javasolt szigorítás Bp-re OTÉK Lakó Nagyvárosias, telepszerű lakóterület Ln-T50 10 Nagyvárosias, jellemzően zártsorú, keretes beépítésű lakóterület Ln-215 Nagyvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterület Ln-335 Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület Lk-125 20 Kisvárosias, jellemzően szabadonálló, intenzív beépítésű lakóterület Lk-240 Kisvárosias, telepszerű lakóterület Lk-T50 Kertvárosias, laza beépítésű lakóterület Lke-260 50 Kertvárosias, sziluettérzékeny, hegyvidéki lakóterület Lke-370 Vegyes Mellékközpont területe Vt-M20 10 Kiemelt jelentőségű helyi központ területe Vt-H25 Intézményterület városias, intenzív beépítésű része Vi-115 - Intézményterület városias, laza beépítésű része Vi-230 Intézményterület jellemzően alapellátást biztosító része Vi-330 Különleges beépítésre szánt Nagykiterjedésű rekreáció és szabadidős területek K-Rek 5040 Különleges beépítésre nem szánt Rekreációs célú, jelentős zöldfelületű terület Kb-Rek65- Kondicionáló célú, jelentős zöldfelületű terület Kb-Ez80- TSZT 5.1. FELADAT: A ZÖLDFELÜLETI INTENZITÁS NÖVELÉSE Zöldfelületi arány meghatározása a területfelhasználási egységekre

9 ► MEGLÉVŐ JÓ ÁLLAPOTÚ ZÖLDFELÜLETEK erdőterületek zöldterületek ► MEGLÉVŐ ZÖLDFELÜLETEK ÉS KÖZTEREK FEJLESZTÉSE minőségi fejlesztés (pl. Margitsziget) funkcióbővítés (pl. Óbudai-sziget) ► ZÖLDFELÜLETEK MEGÚJÍTÁSA KOMPLEX VÁROSREHABILITÁCIÓ KERETÉBEN pl. Budai Vár, Világörökségi terület ► ZÖLDFELÜLETEK TERÜLETI NÖVELÉSE Zöldterületek (pl. észak-csepeli új városi park) Erdőterületek (pl. nagytétényi erdőterületek) ► MAGAS ZÖLDFELÜLETI ARÁNY MEGTEREMTÉSE, MEGŐRZÉSE pl. Római-part, Molnár-sziget ► ZÖLDFELÜLETI KAPCSOLATOK FEJLESZTÉSE erdőterületek - zöldterületek – közterek hálózata 8. CÉL: A DUNÁVAL EGYÜTT ÉLŐ VÁROS BUDAPEST 2030 Duna menti zöldhálózat fejlesztése

10 Közterületek Tulajdonviszony KORZÓ VÁROSIAS SÉTÁNY TERMÉSZETKÖZELI SÉTÁNY VEGYES FORGALMÚ ÚT PATAKREVITALIZÁCIÓ 8. CÉL: A DUNÁVAL EGYÜTT ÉLŐ VÁROS: Duna-partok elérhetősége BUDAPEST 2030

11 DÉSZA DUNÁVAL EGYÜTT ÉLŐ VÁROS A Duna-parti építési szabályzat által érintett terület Duna-parti építési szabályzat A Duna főmedrével közvetlenül határos telkek és a Margitsziget területének építési rendjét és rendeltetését a helyi sajátosságoknak megfelelően megállapító és biztosító fővárosi önkormányzati rendelet, amely telekalakítási és építésjogi szabályozási elemeket tartalmaz.

12 BUDAPEST 2030 Zöldfelületi rendszer fejlesztése 9. CÉL: HATÉKONY ÉS KIEGYENSÚLYOZOTT VÁROSSZERKEZET – KOMPAKT VÁROS

13 Használaton kívüli és alulhasznosított területek 1. HASZNÁLATON KÍVÜLI Részben beépített Σ 225 hektár BUDAPEST 2030 10. CÉL: A BARNAMEZŐS TERÜLETEK A VÁROSFEJLESZTÉS CÉLTERÜLETE

14 HASZNÁLATON KÍVÜLI Részben beépített Σ 225 hektár Beépítetlen Σ 1 025 hektár Használaton kívüli és alulhasznosított területek 2. BUDAPEST 2030 10. CÉL: A BARNAMEZŐS TERÜLETEK A VÁROSFEJLESZTÉS CÉLTERÜLETE

15 HASZNÁLATON KÍVÜLI Részben beépített Σ 225 hektár Beépítetlen Σ 1 025 hektár JELENTŐS TERÜLETI TARTALÉKKAL rendelkező terület Σ 2 750 hektár Használaton kívüli és alulhasznosított területek 3. BUDAPEST 2030 10. CÉL: A BARNAMEZŐS TERÜLETEK A VÁROSFEJLESZTÉS CÉLTERÜLETE

16 BUDAPEST 2030 10. CÉL: A BARNAMEZŐS TERÜLETEK A VÁROSFEJLESZTÉS CÉLTERÜLETE ► Forráskoncentráció a prioritások mentén ► Barnamezős területek funkcióváltása ► Korszerű, komplex modellek kidolgozása és területmanagement létrehozása ► Barnamezős területek meglévő infrastruktúrájának kihasználása Barnamezős területek hasznosítása

17 Korábban a kormányzati negyed projekthelyszíne BUDAPEST 2030 10. CÉL: A BARNAMEZŐS TERÜLETEK A VÁROSFEJLESZTÉS CÉLTERÜLETE Barnamezős területek hasznosítása Átmeneti hasznosítás megvalósítá sa közösségi részvétellel

18 Köszönöm a figyelmet! tatai@bfvt.hu


Letölteni ppt "Tatai Zsombor Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. A budapesti zöld- felületek fejlesztési lehetőségei és szabályozási kérdései."

Hasonló előadás


Google Hirdetések