Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HEFOP-132-05/2 intézkedés Monitoring rendszere. Szakmai monitoring célja Mi a cél? Legfőbb célja a támogató és a kedvezményezett közös érdekének érvényesítése:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HEFOP-132-05/2 intézkedés Monitoring rendszere. Szakmai monitoring célja Mi a cél? Legfőbb célja a támogató és a kedvezményezett közös érdekének érvényesítése:"— Előadás másolata:

1 HEFOP-132-05/2 intézkedés Monitoring rendszere

2 Szakmai monitoring célja Mi a cél? Legfőbb célja a támogató és a kedvezményezett közös érdekének érvényesítése: a projektek tervszerű megvalósítása és a források szabályos, hatékony felhasználásának támogatása. Módszere: az egyes projektek előrehaladásának figyelemmel kísérése, és összevetése a támogatási szerződésekben meghatározott kötelezettségekkel, az eltérések rögzítése, a szükséges beavatkozások meghatározása

3 Szakmai monitoring célja Figyelemmel kísérni az egyes projektek előrehaladását, és azt összevetni a támogatási szerződésekben meghatározott tervekkel és célokkal

4 Szakmai monitoring célja Adatgyűjtés ElemzésBeavatkozás Célok folyamatos adatgyűjtés annak érdekében, hogy Célok a menedzsment információkhoz jusson a projekt előrehaladásával kapcsolatban, és szükség esetén befolyásolhassa annak menetét.

5 Mik a funkciói? 1.Adat- és információgyűjtés a projektek előrehaladásáról, illetve a célok megvalósulásáról az eredményesség méréséhez 2.Projekt-támogatás: szakmai-technikai segítségnyújtás

6 Szakmai monitoring szereplői KedvezményezettekSzolgáltató ESZA Kht. IH és MÁK (Szakmai KSZ)külső szakértői Szakmai munkacsoport ESZA Kht. munkatársa, külső szakértők, IH és minisztériumi képviselők

7 Kettős monitoring Szakmai előrehaladás, megvalósítás igazolása, kifizetés alapja KEDVEZMÉNYEZETTISZOLGÁLTATÓI OLDAL OLDAL (azaz Önök) (akitől a szolgáltatásokat kapják) szoros összefüggés Negyedévente beszámolási kötelezettség mindkét oldalon PEJ elkészítése Megvalósítási helyszínen Kifizetési kérelmet helyszíni látogatások alátámasztó, A projekt eredmények és az elkészült projekt az elkészült, rendelkezésre álló dokumentáció dokumentáció megtekintése bemutatása

8 Az Önök feladatai A projektvégrehajtás és annak dokumentálása Projekt Előrehaladási Jelentések (PEJ) elkészítése Információszolgáltatás (dokumentumokba való betekintés biztosítása) Együttműködés a monitoring folyamat többi szereplőjével Részvétel a projektmegvalósítást segítő rendezvényeken

9 Az ESZA Kht. feladatai A szakmai monitoring rendszer működtetése (Kedvezményezetti oldal) Az Önök jelentéseinek jóváhagyása és javaslattétel a szolgáltatói PEJ ellenőrzéséhez Helyszíni látogatások és ellenőrzések A projektek szakmai megvalósulásának igazolása a szolgáltatási díj részletének kifizetéséhez Javaslattétel a szerződésmódosítási kérelmek elbírálásáról A projektmegvalósítást segítő rendezvények szervezése

10 Szakmai munkacsoport feladatai A monitoring rendszer szakmai felügyelete A Szolgáltató szakmai munkájának jóváhagyása A projektek szakmai megvalósulásának igazolása alapján a Szolgáltató által benyújtott kifizetési igénylés jóváhagyása Döntéshozatal a szerződésmódosítási kérelmek jóváhagyhatóságáról

11 Az IH feladatai A szakmai monitoring rendszer működtetése (szolgáltató oldal) A Szolgáltató jelentéseinek jóváhagyása A Szakmai munkacsoport javaslata alapján a szolgáltatási díj kifizetésének kezdeményezése Szolgáltatói szerződésmódosítások lebonyolítása A szakmai munkacsoport véleménye alapján szolgáltatás nyújtás / kifizetés felfüggesztése

12 Monitoring folyamata: Mi történik a PEJ-emmel?? 1.ESZA Kht.-hoz elektronikusan és a postán eljuttatja el a PEJ-t. 2.ESZA Kht. feldolgozza azt. 3.Ha kell korrekcióban a hiányzó információkat újra bekéri az ESZA Kht. 4.Az ESZA Kht. hitelesítése jelentést állít ki, javaslatokat fogalmaz meg a Szolgáltatói PEJ feldolgozásának sarokpontjaihoz 5.Szakmai munkacsoport a Kedvezményezetti PEJ-t összeveti a Szolgáltatói PEJ-jel 6.Javaslatot fogalmaz meg az előrehaladás értékélése alapján a szolgáltatás nyújtás/kifizetés tekintetében 7.Szolgáltatás folytatódik /Szolgáltatás szolgáltatási díj kifizetésre kerül felfüggesztésre / csak részben vagy nem történik meg a kifizetés

13 Mikor kell PEJ-beadni? I. Jelentés típusaBenyújtás időpontja Elszámolási időszak I.negyedéves jelentés2007. március 6. (Projekt kezdőnapja,támogatási szerződés megkötésétől) – 2007. február 28.

14 Mikor kell PEJ-t beadni? II. Jelentés típusaBenyújtás időpontjaElszámolási időszak I.negyedéves jelentés2007.június 7.(Projekt kezdőnapja, támogatási szerződés megkötésétől) – 2007. május 31. II.negyedéves jelentés2007. szeptember 6.2007. június 1. – 2007. augusztus 31. ÍII.negyedéves jelentés2007. december 6.2007. szeptember 1 – 2007. november 30. IV.negyedéves jelentés2008.március 6.2007.december 1. – 2008. február 29. V.negyedéves jelentés2008. június 5.2008. március 1. – 2008. május 31. Zárójelentés Projekt befejezésének napja + 90 nap ** (Projekt kezdőnapja – befejezésének napja)

15 PEJ Formanyomtatványról röviden Be kell számolni a projektgazdánál történt projekt eseményekről A futó projekt elemekről A már lezárult elemekről A lezárultak projektelemek „szubjektív” megítélése (hasznosság, megvalósítás körülményei, eredmények) Számszerűsíthető eredmények (a Támogatási szerződésben vállaltak elérése) Az elkészült dokumentumok listája Szöveges értékelések (projekt munka, a szolgáltató által végzett munka, önértékelés

16 Mi történik, ha nem úgy folyik a projekt ahogy kell? Csak akkor lehet a projektben folyó szolgáltatásokat folyamatosan igénybe venni (csak akkor biztosítja ezt a Szolgáltató), ha a Támogatási szerződés mellékletét képező megvalósítási megállapodásnak megfelelő az előrehaladás, és a Kedvezményezetettnek nincs köztartozása!!! Csak akkor egyenlíthető ki a Szolgáltató által benyújtott fizetési kérelem, ha ez elvégzett tevékenységek igazolhatóan, a Támogatási szerződés mellékletét képező megvalósítási megállapodásnak megfelelően valósulnak meg.

17 Köszönjük a figyelmüket! Kérdéseivel forduljon a ESZA Kht. 131 Monitoring csoportjához a 132mon@esf.hu címen 132mon@esf.hu (a projekt azonosítószám használatával) Ferenczi Andrea, programvezető ferenczi@esf.huferenczi@esf.hu, 1/ 471-7662 Kőműves Eszter, programvezető komuves@esf.hu 1/471-7679@esf.hu www.esf.hu


Letölteni ppt "HEFOP-132-05/2 intézkedés Monitoring rendszere. Szakmai monitoring célja Mi a cél? Legfőbb célja a támogató és a kedvezményezett közös érdekének érvényesítése:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések