Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vidék fejlődését a sikeres programalkotást és megvalósítást veszélyeztető tényezők a 2014-2020-as időszakban 2014. 10. 29. Finta István Ph.D.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vidék fejlődését a sikeres programalkotást és megvalósítást veszélyeztető tényezők a 2014-2020-as időszakban 2014. 10. 29. Finta István Ph.D."— Előadás másolata:

1 A vidék fejlődését a sikeres programalkotást és megvalósítást veszélyeztető tényezők a 2014-2020-as időszakban 2014. 10. 29. Finta István Ph.D. finta@rkk.hu

2 VP célok támogatható tevékenységek az EMVA rendelet 20. cikke alapján Helyi közösségi energiaigény fedezését (közösségi szolgáltatást végző épület energiaellátása) szolgáló, megújuló energiaforrásokat hasznosító beruházások 100 KW névleges energiatermelő teljesítményig. Közétkeztetés fejlesztése Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése A helyi társadalom közösségi, kulturális és tájékozódási szükségleteinek kielégítését, a szabadidő színvonalas eltöltését szolgáló, kültéri és/vagy beltéri helyszín fejlesztése, amely a helyi közösségek tagjai számára nyitott és hozzáférhető. Falu- és tanyagondnoki szolgálat ellátásához jármű és eszközbeszerzés Közfoglalkoztatásban dolgozók számára szociális illetve foglalkoztató helyiség kialakítása Önkormányzati tulajdonú utak kezeléséhez, állapot javításához és fenntartó karbantartásához munkagépek beszerzése Hatósági engedéllyel működő állatmenhelyek támogatása Vidéki örökséget kivették a programból! Nincs tipikus falumegújítás! 2

3 LEADER LEADER 1.: A kedvezőtlen társadalmi, demográfiai térségi folyamatok hatásainak enyhítése (A szegénység enyhítését célzó innovatív, komplex, felzárkózást és befogadást célzó programok /projektek megvalósítása. Alapszolgáltatásokat kiegészítő települési szolgáltatások fejlesztése. A fiatalok helyben tartását és a betelepülést ösztönző fejlesztések. A vidéki szellemi és közösségi élettel kapcsolatos programok, képzések. Kulturális (beleértve az épített környezetet) és természeti örökség megőrzése és hasznosítása.) LEADER 2.: Helyi gazdaság megerősítése (Mikro- és kisvállalkozások fejlesztése. A helyi termelési-fogyasztási rendszerek létrehozása, REL kapcsolódás. A vidéki térségek idegenforgalmi specifikumaira épülő turisztikai fejlesztés.) LEADER 3.: A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás kialakítása és a klímarezíliencia fejlesztése LEADER 4.: A Helyi Akciócsoportok együttműködéseinek előkészítése és megvalósítása 3

4 A Település és Térségfejlesztési Operatív Program (TOP) által támogatott – a vidékfejlesztés szempontjából releváns – támogatási céljai

5 Járási források ABC 1.MegyeJárásForrás (M Ft) 14. Baranya Bólyi 955,3 15 Baranya Hegyháti 992,0 16. Baranya Komlói 2 043,3 17. Baranya Mohácsi 2 034,7 18. Baranya Pécsi 1 520,0 19. Baranya Pécsváradi 951,0 20. Baranya Sellyei 1 072,8 21. Baranya Siklósi 2 091,2 22. Baranya Szentlőrinci 1 103,7 23. Baranya Szigetvári 1 577,9 24. Baranya összesen Pécs megyei jogú város 14 341,9 29 579,2

6 Releváns TOP célok 6 Megyei ITIMJV ITIVárostérségCLLDVáros/falu 1. Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 1.1. Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók X Megye teljes területe, vidék is önkormányzati többségi tulajdonú ipari parkok, technológiai parkok, iparterületek, inkubátorházak; helyet kap a vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása a Vidékfejlesztési Program vidékfejlesztési akcióival összhangban. A helyi termékekhez, rövid ellátási láncokhoz kapcsolódó logisztikai fejlesztések (pl. raktár kapacitások bővítése, hűtőházak kialakítása, a helyi termékek számára piaci terület kialakítása és biztosítása stb.) eredményeként a mezőgazdasági termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatása, 1.2. Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis- és középvállalkozásoknál X Megye teljes területe, vidék is Az intézkedés kiemelkedő beavatkozási területe a turisztikai szolgáltatások fejlesztése, helyi érdekű elsősorban kis- és középvállalkozások által előálított helyi termékek 1.3. A munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés X Megye teljes területe, vidék is Az alacsonyabb rendű utak felújítását,

7 Releváns TOP célok 7 1.4.A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése XX Megye teljes területe, vidék is A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik stb.) valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését támogató intézkedés fő célja a munkába állást és a családokat segítő intézmény- és hálózatfejlesztése

8 8 2.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés XX Megye tljes területe, vidék is (VP lehatárolássa l) Térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, amelyekkel a megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatóak meg nem pontszerűek, hanem egymással szoros kapcsolatot építő hálózatba szerveződnek főbb kedvezményezettjei az önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, civil szervezetek, egyházak, kis mértékben magánvállalkozások is.

9 9 3.2.A települési önkormányzati infrastrukturális létesítményekben az energiahatékonyság növelés és a megújuló energia felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása XX Megye tljes területe, vidék is (VP lehatárolással) - Az önkormányzati infrastruktúra, illetve épületállomány energia-hatékonyság központú rehabilitációja (pl. kazánházak felújítása - Az önkormányzati infrastruktúra energetikai beavatkozásaira (pl. világítási rendszerek korszerűsítése, hőtechnikai adottságok javítása) épülő megújuló források alkalmazása (pl. napelemek telepítése, biomassza kazán telepítése) és közvilágítás korszerűsítése - Önkormányzat által vezérelt a helyi adottságokhoz illeszkedő megújuló energiaforrások kiaknázásra irányuló, autonóm energiaellátás megvalósítása 4. A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése 4.1.Egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg ellátás infrastrukturális fejlesztése XX Megye tljes területe, vidék is Az egészségügyi alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, a fogászati alapellátás és a védőnői hálózat) épületeinek, korszerűsítésére, felújítására, átalakítására, illetve indokolt esetben új létesítésére. 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése XX Megye tljes területe, vidék is A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése. A beavatkozások a szociális területen a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokat (mint pl. az étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) is érintik.

10 Releváns TOP célok 6.1. A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi foglalkoztatási paktumok támogatásával 6.4. A helyi indentitás erősítése 10

11 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A vidék fejlődését a sikeres programalkotást és megvalósítást veszélyeztető tényezők a 2014-2020-as időszakban 2014. 10. 29. Finta István Ph.D."

Hasonló előadás


Google Hirdetések