Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Valuch Tibor: Átmenetben(?) A magyar társadalom a rendszerváltás után

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Valuch Tibor: Átmenetben(?) A magyar társadalom a rendszerváltás után"— Előadás másolata:

1 Valuch Tibor: Átmenetben(?) A magyar társadalom a rendszerváltás után
Közelmúltunk jelene. Magyarország története, Történelemtanárok (24.) Országos Konferenciája 2014. október 11.

2 Bevezetés Ami lehetséges és ami nem Melyek a kulcsfogalmak?
Társadalmi (dez)integráció, újratagolódás, marginalizálódás, szegregáció, intolerancia, szolidaritáshiány Az előadás vázlata: 1./Társadalom az időben – demográfiai változások 2./A társadalom térbeli átalakulása 3./A társadalmi szerkezet és az újratagolódás 4./Konfliktusok és konfliktushelyzetek

3 Társadalom az időben – demográfiai változások
Változatlan trendek (csökkenő születésszám, lényegében stagnáló halandóság, visszaeső gyermekvállalási hajlandóság, folytatódó elöregedés, családszerkezet) Kivándorlás! Általános demográfiai magatartásváltás A demográfiai viszonyok társadalmi következményei – fokozatosan csökkenő létszámú aktív kereső generációk, nyugdíj-válság, egészségügyi ellátás, szociális ellátórendszerek terhei Az átfogó, stratégiai gondolkodás és cselekvés hiánya

4 A fontosabb népmozgalmi mutatók változása 1980-2011 között

5 A társadalom térbeli átalakulása
A településhálózat átértékelődése – szakképzetlen munkaerő, nehézipar leértékelődése, a foglalkoztatás radikális átrendeződése Az infrastruktúra felértékelődése – ami olcsón, gyorsan elérhető az létezik A globalizálódó világ és gazdaság hatásai – multinacionalitás szempontjai az iparban és a kereskedelemben A területi egyenlőtlenségek újrarendeződése – jövedelmi, vagyoni, foglalkoztatási egyenlőtlenségek Belső migráció átalakulása: városból faluba irányuló migráció (szuburbanizáció és a városi munkahelyek elvesztése miatti visszaáramlás) Foglalkoztatás és a jövedelmek differenciálódása → szegregáció Szegregálódás vagyoni-jövedelmi és etnikai alapon – a végpontok: a lakópark és a gettó

6 Ózd – Hétes - gettósodás

7 A társadalmi szerkezet és az újratagolódás
Kiindulópont: a késő Kádár-kor duális társadalma Transzformációs válság, magánosítás, tulajdon újraosztás, „egészen eredeti tőkefelhalmozás” a kilencvenes években, posztindusztrializáció, tömeges és tartós munkanélküliség, alacsony foglalkoztatottsági ráta Mérséklődő középrétegesedés, növekvő terjedelmű elit, kispolgáriasodás, marginalizálódás, záródó mobilitás Többtényezős rétegződési modell Lehetséges társadalmi struktúra napjainkban: A./felsőtársadalom : elitcsoportok és jómódúak B./ Társadalmi közép: középvezetőek, értelmiségiek, szakmunkások C./ Alsótársadalom: léthatár felettiek és léthatár alattiak, marginalizáltak

8 A magyar társadalom gazdasági aktivitásának változása 1980-2010 között

9 Reálkereset, reáljövedelem és reálnyugdíjak alakulása 1989-2009

10 Konfliktusok és konfliktushelyzetek
Gazdasági konfliktusok – hiányzó tényleges, hatékony érdekképviselet, gyenge szakszervezetek, szolidaritás hiány Társadalmi konfliktusok: - válságos léthelyzetek, a munkanélküliség, az elszegényedés és a szegénység tömegesedése - a rendszerváltás társadalmi ára: kiábrándultság és súlyos demokrácia-deficit - fokozódó mértékű előítéletesség és intolerancia

11 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Valuch Tibor: Átmenetben(?) A magyar társadalom a rendszerváltás után"

Hasonló előadás


Google Hirdetések