Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

. 1/22 Az európai szociális modell esélyei és a fenntartható fejlődés Dr. Kincses Gyula ESzCsM.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: ". 1/22 Az európai szociális modell esélyei és a fenntartható fejlődés Dr. Kincses Gyula ESzCsM."— Előadás másolata:

1 . 1/22 Az európai szociális modell esélyei és a fenntartható fejlődés Dr. Kincses Gyula ESzCsM

2 . 2/22 A XXI. század társadalmainak jellemző alaptendenciái Az élettartam meghosszabbodása, ezzel a társadalom korfájának átalakulása; –a társadalom elöregedése, –a gazdaságilag aktívak és passzívak arányának eltolódása Az egyes betegségek élettel összeegyeztethetővé tétele, ezzel a betegséggel, a fogyatékkal élők arányának növekedése; Nő az igény a fogyatékossággal élők élet- minőségének javítása iránt; Az orvostudomány, orvostechnika további ugrásszerű fejlődése várható (gén- és egyéb biotechnológiák).

3 . 3/22 Közös gondok Az egészségügy tendenciái (EU szabályozás) –a technológiai fejlődés, –a jó prevenció, életmód fejlődése, környezeti káros hatások csökkenése miatt javítják az életminőséget, de növelik a költségeket. Növekvő gazdasági – társadalmi polarizáció, nem csökkennek az egyenlőtlenségek. A nemzeti szabályozásban hagyott jóléti rendszerek nem képesek követni a személyek és szolgáltatások szabad áramlását.

4 . 4/22 A korösszetétel várható változása az EU államokban Forrás: EUROSTAT és ILO

5 . 5/22 Közös alapelvek A szociális szféra működése alapvetően a társadalmi gondoskodáson alapul, és ez –aláhúzza az egyes államok felelősségét, –szükségessé teszi a közösségi szabályozás kiterjesztését erre a területre is (először ajánlások, Open Forum, stb.) –aláhúzza a közfinanszírozás elsődlegességének fenntartását a jóléti rendszerek finanszírozásában. A rendszerek alapvető célja az életminőség, az igazságosság és a méltányosság javítása. A gyógyítás és a pénzbeni ellátások biztosítása mellett felértékelődik az ápolás, a gondoskodás kérdése. A szűkös források szükségessé teszik a hatékonyság fogalmának felértékelését.

6 . 6/22 A (volt kelet-európai) csatlakozó országok probléma-többletei Alacsony GDP/capita. Igen rossz egészségi állapot. A korstruktúra átalakulásából fakadó problémák most kezdenek élesedni, rapidabban törnek az országokra. (A gyermekszám már alacsony, de az elöregedés csak ezután következik be a halandósági viszonyok javulása miatt.) EU mércével mérve a létminimumot, a társadalmak jelentős tömegei szegények, és a szegénység tartósan kódolt a kulturális különbségek miatt. Az örökölt tradíciók miatt túlzottak a szociális elvárások, alacsony az öngondoskodás-kultúrája.

7 . 7/22 Népmozgalmi adatok ezer lakosra számítva forrás: demográfiai évkönyv

8 . 8/22 Népmozgalmi adatok ezer lakosra számítva forrás: KSH STADAT *előzetes számítás a 2001 első 10 hó adatai alapján

9 . 9/22 Az egészségügyi ellátás alap-problémája a gazdaság növekedése -a kialakult hozzáférési egyenlőség mellett- nem képes fedezni az egészségügy műszaki- tudományos fejlődésének költségigényét oka: a tudomány és a technika fejlődése exponenciális, a gazdaságé jó esetben lineáris következmény: “ a technikailag lehetséges  gazdaságilag megengedhető” konfliktusa

10 . 10/22 Az egészségügyi költségnövekedés okai Az átlagos élettartam növekedése, a korösszetétel változása, a fogyatékkal, tartós egészség- károsodással élők arányának növekedése (a szükséglet növekedése); Az egészség felértékelődése, a szociális biztonság növekedése, az ellátási igények kiszélesedése (az igények növekedése); Az orvostudomány és az orvostechnika fejlődése (a gyógyítási lehetőségek növekedése); Az egészségügyi technológiák fejlődése nem vált ki élőmunkát, tehát a technológiai fejlődés itt kizárólag költségnövelő.

11 . 11/22 A jóléti rendszerek alapvető kihívása A feladat nem egyszerű: Hogyan lehet megoldani a –fenntarthatóság, –igazságosság, –és a minőség, a technikai fejlődés követhetőségének biztosíthatóságát.

12 . 12/22 Az egészségügyi ellátás dimenziói Finanszírozhatóság (fenntarthatóság) Hozzáférés (equity) Minőség/ innovatibilitás a tengelyek Jávor A. munkájának felhasználásával

13 . 13/22 Az eü. ellátás vektorainak egyensúlya II. Finanszírozhatóság Hozzáférés (equity) Minőség/ innovatibilitás Az egyensúlyi helyzet Jávor A. munkájának felhasználásával

14 . 14/22 Az eü. ellátás vektorainak egyensúlya III. Finanszírozhatóság Hozzáférés (equity) Minőség/ innovatibilitás A maximalizmus hatása I. Jávor A. munkájának felhasználásával

15 . 15/22 Az eü. ellátás vektorainak egyensúlya IV. Finanszírozhatóság Hozzáférés (equity) Minőség/ innovatibilitás A maximalizmus hatása III. Jávor A. munkájának felhasználásával

16 . 16/22 Az eü. ellátás vektorainak egyensúlya V. Finanszírozhatóság Hozzáférés (equity) Minőség/ innovatibilitás A maximalizmus hatása IV. Jávor A. munkájának felhasználásával

17 . 17/22 Az egészségügyi rendszerek jellemzői az EU országokban Az egészségügyi rendszerek a történeti okok miatt az EU tagállamok között igen nagy variabilitást mutatnak, és még főcsoportok szintjén is nehezen kategorizálhatók. Ugyanígy nagy a különbség a szolgáltatások megtérítési rendszerében is, és nincs (közelítőleg) egységes árrendszer. Igen nagyok a ráfordítási különbségek. A nyugdíjrendszernél kitalált megoldás az egészségügyben nem működik, így a jelen helyzet nagyban nehezíti a szolgáltatások és a személyek szabad áramlását, azaz az alapelvekkel ellentétes!

18 . 18/22 Az egészségügyi köz-kiadások a GDP%-ban %

19 . 19/22 Szükségszerű változások A jóléti, közszolgáltatási rendszerek nem követték a társadalmi – demográfiai – szakmai környezet változásait. El kell dönteni, hogy –az alapelveinkhez, eszméinkhez, –vagy a szokásainkhoz, szerzett jogainkhoz ragaszkodunk. Szükséges változások: –az öngondoskodás felértékelődése –az előtakarékosság megerősödése a kizárólag felosztó-kirovó rendszerekkel szemben.

20 . 20/22 A társadalmi gondoskodás átértékelődése A társadalmi gondoskodás felértékelődő érték, de új megközelítéseket igényel –a szolidaritás változatlan szükségessége mellett megjelenik a szubszidiaritás, –egyenlőség helyett igazságosságra, esélyegyenlőségre épít, –a közellátás jelleget a közszolgáltatás és az asszisztált öngondoskodás váltja fel. Új elemek –az előtakarékosság intézményeinek erősítése, –a szociális és egészségügyi gondoskodás integrálása, –az egészségügyi magánfinanszírozás szervezett átalakítása.

21 . 21/22 Összefoglalás I. A jóléti rendszerek egységesítése, közös átalakítása az EU belső kohéziójának motorja lehet. Az átalakításban az igazságosság és a hatékonyság együttes szempontjait kell szem előtt tartani. A szociális rendszerek közös problémája a finanszírozhatóság, a fenntarthatóság, amely csak a hatékonyság javításával és az öngondoskodás (előtakarékosság) megerősítésével érhető el. A társadalmi gondoskodást és az öngondoskodást nem szabad szembeállítani, hanem együttműködő, szinergista rendszert kell kialakítani.

22 . 22/22 A fentiek érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani: az egészségügy szolgáltatási és finanszírozási rendszereinek egységesítésére, az átjárhatóság biztosítására, a rendszerek átalakítására, az öngondoskodási elemek (előtakarékosság) rendszerbe állítására (nemcsak a nyugdíj esetében !!!), az ápolás kérdéseinek megoldására szervezett, vegyes finanszírozású rendszerekben, a szegénység leküzdésére, elsősorban a most csatlakozó államokban komplex közösségi támogatási programok indításával. Összefoglalás II.


Letölteni ppt ". 1/22 Az európai szociális modell esélyei és a fenntartható fejlődés Dr. Kincses Gyula ESzCsM."

Hasonló előadás


Google Hirdetések