Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Továbblépés Továbblépés - Megbocsátás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Továbblépés Továbblépés - Megbocsátás."— Előadás másolata:

1 Továbblépés Továbblépés - Megbocsátás

2 Döntés

3 Továbblépés Megerősödve, eggyé válva a látásunkban A feladat: Isten arra hívja a gyülekezetünket, hogy hitelesen bemutassuk Őt, átadjuk az evangéliumot a Vecsés és vonzáskörzetében élő embereknek, hogy közösségünk növekedjen hitben és számban egyaránt és új gyülekezetek jöjjenek létre. A keret: Fontosnak tartjuk, hogy Jézus Krisztus igazi tanítványaivá váljunk, felismerjük a Szentlélektől kapott ajándékainkat és azt használni is tudjuk. Az a vágyunk, hogy élő, formálható közösség maradjunk, nyitottak a Szentlélek vezetésére. Az erőforrás: Krisztus testeként közösségben vagyunk egymással és Ővele; arra törekszünk, hogy minden, ami a gyülekezetünkben történik, váljon Isten dicsőségére és tegye híressé az Ő nevét.

4 Továbblépés Vissza az alapokhoz …..

5 „ … megváltoztatni az emberekben az Istenképet”

6 „ … megváltoztatni az emberekben az Istenképet”
MEGBOCSÁTÁS „ … megváltoztatni az emberekben az Istenképet”

7 Megbocsátás Milyen az emberek Istenképe – a megbocsátást illetően?
… azért büntet mert… - bunkósbot … vezekelnem kell, hogy megbocsásson… … több jót kell tennem, hogy megbocsásson … … ezt azért már Ő sem tudja megbocsátani… … bátran vétkezhetek, úgyis megbocsát …

8  KEGYELEM Megbocsátás
Milyen a mi Istenképünk – a megbocsátást illetően? Bunkósbot Vezekelés Jó tettek Legbűnösebb Ha elbukom is  KEGYELEM

9 Megbocsátás Kegyesség látszata  Szentlélek ereje (2Tim3,5)
Hogyan változott meg a mi Istenképünk ? Vallásosság  Élő kapcsolat Kegyesség látszata  Szentlélek ereje (2Tim3,5)

10 Megbocsátás Hogyan változhat meg a körülöttünk élő emberek Istenképe?
„ … HITELESEN bemutatni Istent !”

11 Miért fontos a megbocsátás ?
ISTEN EMBER Bűn

12 Megbocsátás 1. Istennel való kapcsolatban 2. Testvéreimmel Jn.3,16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 1. Jn3,16 Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életet adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. 

13 Megbocsátás Mt 18,20-35 Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: „Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyámfia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is?” Jézus így válaszolt: „Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is.

14 Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival.  Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki tízezer talentummal volt adósa.  Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, és fizessen.  A szolga erre leborult előtte, és így esedezett: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked.  Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát.  Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta, fojtogatni kezdte, és ezt mondta neki: Fizesd meg, amivel tartozol! Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked.  De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vettette őt, amíg meg nem fizeti tartozását.  Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami történt.  Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá: Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem.  Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad?  Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást.  Így tesz majd az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok, mindenki az ő atyjafiának.”

15 Megbocsátás Isten: Úgy döntött, hogy megbocsát !
Készített egy tervet ! Elvégezte !

16 Megbocsátás Hogy döntesz ? Mi a terved ? Mit fogsz konkrétan tenni?

17 Megbocsátás Kegyesség látszata  Szentlélek ereje (2Tim3,5)
Hogyan változott meg a mi Istenképünk ? Vallásosság  Élő kapcsolat Kegyesség látszata  Szentlélek ereje (2Tim3,5) Gyűlölet  Megbocsátás

18 Megbocsátás Hogyan változhat meg a körülöttünk élő emberek Istenképe?
„ … HITELESEN bemutatni Istent !” Jn13,35 Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. 1Jn3,10Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét.

19 Megbocsátás Mit nyerek ? Mit veszítek?

20 IMA Istenem, köszönöm, hogy elküldted értem Jézust, aki életét adta azért, hogy az én bűneim meg legyenek bocsátva! Ha ezt nem teszed meg, a bűneim miatt elkárhoztam volna! Köszönöm Jézus az áldozatot, amit értem vállaltál! Köszönöm a vért, ami lemosta a bűneimet, és köszönöm a tested, amit odaadtál a Gyülekezetért! Köszönöm a testvéreimet! Köszönöm, hogy minden neheztelést, bántást magadra vállaltál, és most ezeket mind letehetem a Kereszthez. Kérlek, bocsásd meg, amivel embertársaimat megbántottam, megvallom, hogy rendezem, kész vagyok bocsánatot kérni, és kész vagyok megbocsátani és szeretni, mert Tőled olyan szeretetet kaptam, ami mindenre elég! Köszönöm, hogy megszabadulhattam a bűneimtől, szabad vagyok irányodba és testvéreimmel szemben is. Ámen


Letölteni ppt "Továbblépés Továbblépés - Megbocsátás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések