Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SAP R/3 CO modulja - Kontrolling Balázs Judit. R/3 integráció modell Logistik Rechnungswesen Personalwirtschaft Anwendungsüber- greifende Funktionen.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SAP R/3 CO modulja - Kontrolling Balázs Judit. R/3 integráció modell Logistik Rechnungswesen Personalwirtschaft Anwendungsüber- greifende Funktionen."— Előadás másolata:

1 SAP R/3 CO modulja - Kontrolling Balázs Judit

2 R/3 integráció modell Logistik Rechnungswesen Personalwirtschaft Anwendungsüber- greifende Funktionen

3 Téves elméletek – valós jelentés Kontrolling = ellenőrzés control: 1. fennhatóság, irányítás, felügyelet, ellenőrzés 2. kormányzás (hajó), vezérlés, irányítás (repülő, távközlés) to control:1. irányít, vezérel, szabályoz, felügyel 2. megfékez, korlátoz 3. ellenőriz

4 Peter Horvath*: „A kontrolling a vezetés alrendszere, amely a tervezést, az ellenőrzést és az információellátást koordinálja. Célja, hogy fenntartsa a vezetés koordináló, reagáló és adaptációs képességét a vállalati célok megvalósítása érdekében.” *: Controlling – út egy hatékony controlling rendszerhez (Horváth & Partner, KJK)

5 A kontrolling rendszer Tervezési rendszer: feladata a vezetés támogatása a célkitűzések megfogalmazásában és lebontásában konkrét elvárásokká a szervezet felé. Információ-ellátási rendszer: feladata a vezetés információval való ellátása a döntéseik megalapozása érdekében. Ellenőrzési rendszer: feladata a terv- és tényadatok folyamatos összevetése, annak érdekében, hogy a vállalat a kitűzött működési pályán haladjon.

6 Kontrolling törzsadatai Költségnemek Elsődleges költségnemek: amelynek eredete a vállalaton belül van. Másodlagos költségnemek: amely az üzemi teljesítmények folyamatában keletkezik. Költséghelyek Olyan vállalati felelősségi területek, amelyek költségeket okozhatnak és befolyásolhatnak. Kezelése: -Az R/3 rsz-ben a költségszámítás egy költségszámítási körben történik, ezekhez költséghelyeket rendelünk. -A költséghelyek rendelhetők: vállalathoz, üzletághoz… -Költséghelycsoportokba (hierarchiákba) vonhatóak össze.

7 Rendelések A költségfelügyelet eszközei, amellyel az üzemi intézkedések hatásait lehet vizsgálni. Teljesítménytípusok Viszonyítási alapok: mértékegységek arra a célra, hogy a belső teljesítményekhez tartozó költségeket az okozó szerint lehessen elszámolni. Statisztikai mutatószámok Viszonyítási alap például az elosztás, átterhelés és a számítási képletek számára.

8 Pénzügyi számvitel (külső) és a vezetői számvitel (belső) összehasonlítása HATÉKONYSÁG! Jogi követelmények, szabványoknak való megfelelés! Pénzügyi mérleg Számviteli szabályok Várható költségek és árbevételek megtervezése (tervkalkuláció). Ténykalkuláció! Vezetők, menedzserek, döntéshozók Költségek, bevételek kontrollingja!

9 Kontrolling modul (CO) - Áttekintés – A költségek tervezése és ellenőrzése a szervezet felelősségi körök szerint – A létező vagy tervezett termékek és / vagy szolgáltatások költségkalkulációja – Az eredmény alakulás tervezése és ellenőrzése a világosan megfogalmazott felelősségi területek, körök szerint A vállalat irányításért felelősök számára döntés előkészítés => Költségszámítási rendszer

10 A költségszámítás szintjei Költségfajta (költségnem) számítás (első szint) Választ ad arra, hogy az egyes költségek milyen nagyságban és milyen célból merültek fel. Költséghely számítás (második szint) Segítségével mérhetők a költséghelyeken felmerült költségek. Költségviselő számítás (harmadik szint) Választ ad arra, hogy a költségek mely tevékenységek céljából merültek fel.

11 Általános költségek (Overhead Management) Költségnem számítás (Cost Element Accounting) Költséghely számítás (Cost Center Accounting) Belső rendelések (Internal Order Accounting - OPA) Folyamat költség számítás (Activity Based Cousting) Gyártási/Termelési költség számítás (Product Cousting) Eredmény, piacszegmens számítás (Profitability Analysis) Profitcenter számítás (Profit Center Accounting) Controlling (CO)

12 Vezetői számvitel (belső számvitel) Financial Accounting Overhead Management

13 Vevő folyamatok Szállítói folyamatok Gyártás, leltár, elszámolás Kontrolling, általános költségek Profitcenter, költséghely számítás

14 I. A költségnem számítás Alapvető feladatai: -Összes felmerült költség strukturált, gyors rögzítése. -Alapadatok szolgáltatása a költséghely, költségviselő számításhoz. -Horizontális és vertikális elemzéshez lehetőséget biztosít A költségnem számítás foglalja rendszerbe a költségek különböző osztályozását.

15 1.) Költségnemek szerint az elsődleges megjelenési forma, vagyis a felhasznált erőforrás jellege szerinti csoportosítást jelenti. A Számviteli Törvény előírása értelmében a tevékenység során felmerült költségeket a következő költség nemenkénti bontásban kötelező kimutatni: a./ Anyagjellegű ráfordítások b./ Személyi jellegű ráfordítások c./ Értékcsökkenési leírás d./ Egyéb költségek e./ Aktivált saját teljesítmények értéke

16 2.)Tevékenységre, termékre elszámolhatóság szerinti csoportosítás Ebből a szempontból beszélhetünk: Közvetlen költségekről: Ok-okozati alapon egyértelműen hozzárendelhetők egy költségviselőhöz. Közvetett költségekről: Nincs ok-okozati összefüggés. Költséghelyekre számoljuk el, majd osztjuk költségviselőkre.

17 3.)A teljesítmény volumenéhez való viszonyuk szerinti csoportosítás Lehetnek: - állandó költségek; - és változó költségek. A változó költségek tovább bonthatók: - lineárisan - degresszíven és - progresszíven változó költségekre.

18 4.) Az elszámolás típusa szerint Elsődleges (primer) költségnemek: Az összköltséget növelik. Vásárolt vagy meglévő erőforrás felhasználás pénzben kifejezett értékét jelentik. Másodlagos (szekunder) költségnemek: Teljesítménymozgáshoz kapcsolódó egyszer már elszámolt költségek átcsoportosításából keletkeznek. Kalkulált költségnemek: Vezetői elvárásokat testesítenek meg. Használatuk célja: - Eszközök, szolgáltatások felhasználásának értékelése; - Költségszámítás pontosságának növelése; - Összehasonlítások támogatása (vállalaton kívül és belül). Fajtái: kalkulált kamatok, écs, bér, árfolyam, stb.

19 II. Költséghely számítás Ez képezi a költség és teljesítmény számítás második szintjét. A kontrolling rendszerben tehát a legfőbb költség gyűjtési objektumok a költséghelyek. A költséghelyek, mint logikailag elhatárolt egységek egyben felelősségi területet is jelentenek. (pl.: leltározásnál eszköz esetében)

20 Költséghely kialakításával kapcsolatos követelmények - A költséghely és a felelősségi terület egyértelmű megfeleltetése szükséges. - A költséghely mind logikailag, mind fizikailag elhatárolható egység legyen. (pl.: igazgatóság) - A költséghely teljesítménye és az ott felmerült költségeknek egyértelműen definiálható kapcsolata kell legyen. - A költséghelyen felmerülő költségeknek pontosan kimutathatóknak kell lenni. - A költséghelyi költségelszámolásoknál típusonként egységes technika alkalmazása biztosítható legyen. - A teljesítményt leadó költséghelyeken legyenek meg a mérőszámok, a költségelszámolás vetítési alapjához.

21 A költséghelyek fajtái Főköltséghelyek: Ezek teljesítménye közvetlenül az alaptevékenységre irányul. Mellékköltséghelyek: Az alaptevékenység szempontjából mellék teljesítményt hoznak létre (Pl. hulladék gyűjtés) Segédköltséghelyek: Közvetve szolgálják az alaptevékenységet. (Pl. adminisztráció)

22 Költséghelyek típusuk szerint Igazgatási költséghelyek: a vállalat vezetés igazgatási költségeit gyűjtik, amelyek nem lehetnek részei az alaptevékenység költségeinek, ezért nem is terhelik tovább ezeket a költségeket más költséghelyekre. Irányítási költséghelyek: az alaptevékenységekkel közvetlen kapcsolatba vannak, ezért összes költségüket elszámolják az irányított költséghelyekre. Alaptevékenység költséghelyei: a vállalat alaptevékenységének, valamennyi ide tartozó folyamatnak a költségét számolják el. Technikai költséghelyek: valamilyen belső elszámolási szempont érdekében kerülnek kialakításra.

23 III. Költségviselő számítás A költségeket kiváltó okok a teljesítmények, ezért a költségviselő számítás arra a kérdésre ad választ, hogy a költségek mely tevékenység céljából merülnek fel. Költségviselők lehetnek: - termékek, termékcsoportok - vevői rendelés - projektek - saját beruházás - belső teljesítmények - folyamatok

24 Költségkalkulációs rendszerek Az elszámolás módja szerint beszélünk: - teljes költség kalkulációról - részköltség kalkulációról Az időhorizont alapján a módszerek lehetnek: - tervköltség számítás - tényköltség számítás

25 a) Teljes költség számítási eljárás A költségviselőkre mind a közvetlen, mind a közvetett (általános) költségfajtát elszámolják. -A közvetlen költségeket direkt módon rendelik hozzá -Az általános költségeket a költséghely számításon keresztül közvetve. A teljes költség számítás hátránya, hogy a fix költségeket proporcionalizálja (úgy mozog mint az árbevétel). Emiatt a piaci döntésekhez nem ad megfelelő információt. Nem ad valós képet a termék valós forgalmazási költségéről.

26 b) Részköltség számítási eljárás Az eljárás összekapcsolja a költségszámítást az árbevétel számítással. Fedezet számításnak is nevezzük ezt az eljárást. A részköltség számításnál a költségek hozzárendelését ok-okozati elven valósítják meg. Az időszak összes költségét rögzítik, de fix, változó általános, és változó közvetlen költségekre bontva.

27 Vállalati funkció területek és komponensek integrációja más SAP modulokkal PP: Termelés tervezés (Product Planning)SD: Értékesítés (Sales & Distribution) MM: Anyaggazdálkodás (Materials Management)HR: Emberi erőforrás (Human Resources) PS: Projekt rendszer (Project System)FI: Pénzügyi számvitel (Financial Accounting) Beszerzéstől a fizetésig Tervtől a gyártásig, késztermékig Vevőmegrendeléstől a készpénzbeszedésig

28 Általános költségek kontrollingja (CO-OM) Tervkészítés, igazgatás, irányítás és az általános költségek kontrollingja és ellenőrzése, vagyis azoknak a költségeknek, amelyek nem rendelhetők közvetlenül valamilyen költségviselő félhez. Felbomlik: - Költségnem számításra (Mely költségek keletkeznek a vállalaton belül?) - Költséghely számítás (Mely költség hol keletkeznek) - Általános költség-rendelés számításra; - Folyamatköltség-számításra. A tervezett / cél költségek és a tényleges költségek szemben állítása – Az eltérések kimutatása – Az igazgatási intézkedések levezetése A vállalati költségek egyre növekvő hányadáról a felmerülés pillanatában még nem lehet eldönteni, hogy melyik terméket vagy szolgáltatást terheli. Ez a modul, ezeknek a költségeknek a gyűjtésére és felügyeletére szolgál, és végzi a költségek továbbterhelését a költségviselők irányában.

29 A költségnemek és árbevételfajták számításai (CO-CEL) A vállalat üzemgazdasági folyamatai során keletkező költségek és árbevételek ebben a modulban futnak össze. A modul lehetőséget ad: - a költségek teljes körű gyűjtésére és kimutatására; - a költségokozóval való kapcsolat meghatározására; - a belső teljesítmények nyomon követésére; - az árváltozás költségekre gyakorolt hatásának nyomon követésére; - kiindulási pontot nyújt a modul többi komponensének a működtetéséhez.

30 Belső rendelések CO-OPA (Internal Order Accounting – CO-OPA) - projektek, - események nyomon követése HATÉKONYSÁGsegítése! általános költségek + beruházások, befektetett tőke + növekmény

31 Termelési költségek kontrollingja (CO-PC) -Azokat a költségeket határozza meg, amelyek egy termék, szolgáltatás, vagy egy teljesítmény előállítása során merülnek fel. - A készletek értékelése a terv vagy standard értékek alapján (kész termékek, félkész termékek). - Különböző gyártási eljárások szimulációja: a termelési költségekre tervkészítés, igazgatás, irányítás, ellenőrzés és kontrolling. Ez által kimutatható, hogy a változás milyen költség, árbevétel ill. eredményhatással jár. Alkomponensei: - Termékköltség tervezés; - Költségviselő számítás; - Utókalkuláció.

32 Eredmény és piaci szegmens kalkuláció (CO-PA) – Az eredmény és a fedezet tekintetében a piaci szegmens értékelése. – Az értékesítés, marketing, termelés-irányítás, vállalati tervkészítés számára információ előállítás. Eljárás : forgalmiköltség-eljárás A forgalomból származó rész és összköltség alapján a költségek szemben állítása (fedezeti költségek számítása) Az állandó (fix) költségek arányosítása vagy blokkosítása -A vállalat és annak részlegeinek eredményszámítását végzi el. -A vállalat piaci szegmenseinek eredmény hozzájárulásai is megállapíthatóak. => Így kimutatható, hogy a különböző üzletágak, termékek, vevők, vagy piacok milyen eredményt biztosítanak a vállalat számára.

33 Profit centrum kalkuláció (CO-PCA) Cél: A profit centrumok vállalaton belüli üzemi eredményének kimutatása, valamint további mutatószámok, indikátorok előállítása (ROI, Return of Investment - befektetés megterülése, működő tőke, pénzáramlás) Egyedi könyvvitel: Egyedi számviteli könyvek felállításával valósítják meg. A kontrolling modulba nincs visszacsatolás, nincs adat visszaáramlás.

34 A profit centernek tartalmaznia kell: - szervezeti egységet a vállalaton belül; - üzletágat; - földrajzi elhelyezkedést. Jövedelmezőségi területek a vállalaton belül: - eladás - vagyon, vagyontárgy - termék érékesítés - tárgyi eszközök - projektek, belső rendelések - költségek - költséghely, üzleti folyamat - jövedelmezőségi szegmens

35 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "SAP R/3 CO modulja - Kontrolling Balázs Judit. R/3 integráció modell Logistik Rechnungswesen Personalwirtschaft Anwendungsüber- greifende Funktionen."

Hasonló előadás


Google Hirdetések