Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Multimédia az oktatásban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Multimédia az oktatásban"— Előadás másolata:

1 Multimédia az oktatásban

2 VR oktatásban Az oktatással kapcsolatos VR programok az oktatás szinte valamennyi területén alkalmazhatók. A különböző kultúrák megismerése, az ember és környezete, társadalmi és gazdasági viszonyok, különleges korok ábrázolása és más területek. A játékos nevelés, nyelvi felzárkóztatás, a kommunikációs készség fejlesztése is szóba jöhet.

3 VR oktatásban Az oktatásban való alkalmazása során előnye, hogy a gyerekek gyakorlatilag és tartalmilag is részt vehetnek az ismeretanyag elsajátításában, valamint az önálló tapasztalatszerzésre és személyiségfejlesztésre van lehetőség.

4 VR oktatásban Előnyei:
Háromdimenziós megjelenítés lehetősége, ami a szakképzés eszköz rendszerének oldaláról nézve szinte egyedülállónak mondható. Több érzékszervre hat egyszerre (pl. látás, hallás, tapintás, stb.) Gyakorlatilag csak az emberi képzelet által behatárolt, maximális szemléltető képesség.

5 VR oktatásban 4. Gyorsabb az elsajátítási idő mivel egyszerre több érzékszervre hat, 5. Alkalmas összetett tesztek, önellenőrzés megvalósítására, 6. A tanulót önálló és kreatív döntéshozatalra készteti, 7. Semmiképpen nem veszélyezteti az ember épségét.

6 VR oktatásban információközlés,
Tanítási formák, ahol a VR mint módszer kiválóan alkalmazható: információközlés, kondicionálás (cselekvés sorok elsajátítása), probléma feltevése és megoldása, induktív tanulást segítő módszerek, eszközök, programozott oktatás.

7 VR oktatásban Hátrányai
Ma még Magyarországon meglehetősen magas áron juthatnak hozzá az iskolák a VR berendezésekhez. Komolyabb rendszerek esetében nagy helyigény. A megjelenítőkben alkalmazott LCD kijelzők gyakran gyenge minőségűek, ami leszűkítheti az alkalmazhatóság körét.

8 VR oktatásban 4. A komolyabb virtuális eszközök sok esetben rendkívül érzékenyek a különböző külső zavarokra, 5. Gyakori és nem átgondolt használata károsan hathat a tanulói személyiségre, 6. Az audió rendszer nem igazán készíthető fel a véletlen események hangjainak visszaadására, ezért ez a terület sokszor meglehetősen kidolgozatlan.

9 VR szerkesztő programok
VRML nyelv 1995-től (Virtual Reality Modeling Language, magyarul: látszólagos valóságot modellező nyelv) A VRML általános, szöveg alapú nyelv, amelyet speciálisan 3D objektumok készítésére terveztek. A megfelelő segédprogramokat (plug-ineket) installálni kell a böngésző részére. A legismertebb plug-inek: Cosmo Player Live3D, Liquid Motion, VRML 2.0

10 Cosmo Worlds Grafikai medellező, animációs, scriptelő csomag, amely alkalmas interaktív 3D-s webes grafika létrehozásához A Silicon Graphics Inc. volt a kifejlesztője Az SGI későb létrehozptt egy szoftvervállalatot Cosmosoftware néven  Building in Cosmo Worlds - Part 1 (

11 Cosmo Worlds szerkesztő player

12 Extending the possibilities of virtualisation according to Sify Technologies' Saji PK.

13 MyVu‘s Video Cyberdisplay goggles.
Google‘s 3D interactive internet visor ‘Google Goggles’

14 Problem of walking VirtuSphere Inc.‘s Full Body Immersion Virtual Reality Virtusphere.

15 This 360-degree VR room offers a fully immersive 3-D experience:  Users of this virtual reality can interact with the visuals on the 360-degree display by pointing a “wand” which results in flying through the 3-D images and zoom in or out. The exact position of the wand and the user is determined by a multi-camera wireless tracking system.

16

17 iOptik contact lenses augment your eyes and allow for futuristic immersive virtual reality

18

19

20

21 Videokonferencia-rendszerek
A multimédia tömegkommunikációs alkalmazására jó példa az egymástól távoli helyeken tartózkodó személyek közötti kapcsolat kiépítésére szolgáló rendszerek, melynek révén a kommunikációban részt vevők komplex információcserét tudnak megvalósítani. A komplex vagy multimédiás továbbítás elemei: hang, beszéd, szöveg, állókép, mozgókép.

22 Videokonferencia-rendszerek
A távoktatás is elterjedőben van. A bérelt vonalon egy osztályteremben, tévémonitoron jelenik meg az előadó képe. A televízió fölé helyezett kamerákon keresztül mozgóképes formában hallgatóságnak élő adásban, valós időben lehet kérdéseket feltenni az előadó számára. Ebben a kommunikációs formában jelen vannak az időfüggő (mozgókép, hang) és az időfüggetlen (szöveg, állókép) médiumok. A videokonferencia valóban multimédia-alkalmazásnak tekinthető.

23

24

25

26 A kábeltelevíziózás A kábeltelevíziós társaságok ma már Magyarországon is kínálnak online szolgáltatásokat, amelyeket PC és kábeltévé segítségével lehet igénybe venni.

27 Web tévé és a Web rádió A számítógépes hálózatok fejlődésével felmerült annak a lehetősége, hogy vagyon lehet-e rádió, ill. televízió adásokat pl. interneten keresztül sugározni a számítógép felhasználói felé. Ehhez olyan eszközre volt szükség, amelyek egy rádióadó műsorát megfelelő sebességgel digitalizálni tudták, ill. képesek eljuttatni egyszerre több felhasználó felé.

28 Web tévé és a Web rádió Az on-line tévéadások létrehozása hasonló elven történhet, azonban, a képi információ a hanginformáció többszörösét tartalmazza, tömörítése és továbbítása ezért nagyobb teljesítményű eszközöket kíván a szolgáltató oldaláról, és gyorsabb hálózati elérést a felhasználó oldaláról. A hálózati kapacitás korlátai, és a gyors továbbíthatóság érdekében kompromisszumot kellett kötni a hangminőséggel szemben.

29 Web tévé és a Web rádió Az on-line tévéadások közvetítése valós időben még nehezen megoldott feladat. Másik lehetőség, hogy letölthető állományként teszik fel az internetes oldalra, és a felhasználó a letöltés után saját gépén off- line módon tekinti meg.

30 Internet tévé Internet tévé
nézhetjük hagyományos tévén is egy Set-top box közbeiktatásával, vagy számítógépen, pda-n esetleg mobilon. lehet live vagy VOD (video on demand), ahol válogathatunk a műsorokból, változó minőségű lehet, lehet másolásvédett vagy másolható, lehet ingyenes vagy előfizetéses, lehet interaktív vagy passzív.

31 Internet-tévé A internet-tévé egyik korlátja a streaming-technológiák magas költsége, sok néző esetén. A streaming tévék két leggyakoribb formátuma: Windows Media (.wmv) és a Real Video (.rm). A set-top box, amit az antenna és a tévé közé kell csatlakoztatni, és a digitális jelet analóggá alakítja át.

32 Internet tévék

33 Internet tévék A tévék egyre okosabak lettek
Létrejöttek az internetet használni tudó tévék Kábeles és vezetéknélküli összeköttetéssel is Van olyan szolgáltató, amely HD szolgáltatást is tud nyújtani az SD (streaming) szolgáltatásán felül Nagy sávszélesség is lehetséges


Letölteni ppt "Multimédia az oktatásban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések