Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Telekom Nyrt. felsőoktatási stratégiai célkitűzés1 A Magyar Telekom felsőoktatási partnerségi koncepciója.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Telekom Nyrt. felsőoktatási stratégiai célkitűzés1 A Magyar Telekom felsőoktatási partnerségi koncepciója."— Előadás másolata:

1 Magyar Telekom Nyrt. felsőoktatási stratégiai célkitűzés1 A Magyar Telekom felsőoktatási partnerségi koncepciója

2 Magyar Telekom Nyrt. felsőoktatási partnerségi stratégiai célkitűzés 2 Kiinduló kérdés Hogyan tudjuk a Magyar Telekom felsőoktatási kapcsolataiban rejlő együttműködési lehetőségeket úgy alakítani, hogy azok mindkét fél számára, rövid-, közép- és hosszútávon is, kölcsönös előnyökön alapuljanak?

3 Magyar Telekom Nyrt. felsőoktatási partnerségi stratégiai célkitűzés 3 Miért kell a kérdéssel foglalkozni? MT közös platform:  Felsőoktatási kapcsolatok rendezése  Koncepcionális megközelítés  Kölcsönösségen alapuló keret- megállapodások  Munkáltatói arculat  Hatékony kommunikáció  Szponzorkapcsolatok  Támogatások elismertsége  Alapítványokhoz fűződő kapcsolati rendszer felülvizsgálata  Vállalati és felsőoktatási intézményi szempontok összehangolása  Célirányos ösztöndíjak  Kapcsolódás a tudományos élet vezető képviselőihez  HR és munkáltatói szempontok (toborzás, fejlesztés)  Dialógus kialakítása  Stratégiai partnerség  Innováció és üzletfejlesztés – innovációs forrás, hazai és nemzetközi közvetlen kapcsolódási pontok (network) kiépítése  K+F Tanács szerepének érvényesülése (összehangoltság)  Csoportszintű K+F témák kapcsolása  Uniós pályázati források felkutatása és támogatás nyújtása  Részvétel a felsőoktatás fejlesztésében  Hozzájárulás az oktatáshoz, tehetségek fejlesztéséhez  Fogyasztói márka-építés  Jelentős fogyasztói célcsoport kapcsolat  Közvetlen visszajelzés egy jelentős piaci szegmenstől

4 Magyar Telekom Nyrt. felsőoktatási partnerségi stratégiai célkitűzés 4 S  kapcsolati tőke (kiépített kapcsolatrendszer)  piacvezető multi cég stabil gazdasági háttérrel  jelentős pénzügyi erőforrások (K+F, szakképzési)  jelentős infrastrukturális és technológiai háttér  iparágon belül kompetencia-központ  nemzetközi háttér és jelenlét  EU pályázati lehetőségek kihasználását támogató infrastruktúra és kompetencia W  célok összehangolása, szinergia-hiánya  forrásallokáció bizonytalansága  felsőoktatás felé irányuló márkastratégia és kommunikáció hiánya  regionális jelenlét hiánya (fejlesztési kompetenciák budapesti centralizációja – K+F)  a fejlesztési támogatások szétszórtak  a felsőoktatási támogatások rendszere nem átlátható  szakmai és pénzügyi tervezés különválik (nehézkes a felsőoktatási Intézménnyel a tervezés, bonyolult az átcsoportosítás)  nincs egységes munkáltatói arculat O  nyitottság és kezdeményezőkészség a felsőoktatás részéről  versenyhelyzet az erőforrások megszerzéséért  nincs úttörő szerepet vállaló egyéb üzleti szereplő a felsőoktatás fejlesztésében, stratégiai partnerség kialakításában  a felsőoktatás adja a versenyképesség szempontjából kritikus tehetség-bázist  felsőoktatás az innováció jelentős és potenciális forrása  bővülő EU-s pályázati lehetőségek  az üzleti szereplők társadalmi felelősségvállalása érték a fogyasztók/ügyfelek szemében T  a Telekom nincs a potenciális munkavállalói kör megítélése alapján az első 10-ben  a Telekomot nem azonosítják a felsőoktatás egyik legnagyobb támogatójaként  a munkáltatói márka ismertsége alacsony - a felsőoktatásban végzett, magas képességgel rendelkezők nem a Telekomhoz jönnek  a kapcsolatok elintézményesednek  pénzügyi tranzakciókra korlátozódó kapcsolatok – hibás berögződés (üzenet)

5 Magyar Telekom Nyrt. felsőoktatási partnerségi stratégiai célkitűzés 5 Célkitűzés A MT hozzon létre 2010-re, stratégiai céljainak megvalósítását is szolgáló, hosszú távú és kölcsönös előnyöket támogató partnerséget magyar felsőoktatási intézményekkel. Siker paraméterek:  támogatói ismertség  munkáltatói márka ismertség  a karrier.telekom.hu oldalra látogatók száma  a Telekom Gyakornoki Programra, a cégcsoporthoz szakmai gyakorlatra jelentkezők száma  a Telekom Gyakornoki Programjának ismertsége, és elismertsége mint kötelező szakmai gyakorlat  megvalósul a MT K+F projektjei hasznosulásának nyomon-követése  üzleti szolgáltatások kompetenciánkból és intézményi megoldásainkból származó árbevétel  stratégiai partnerség célját szolgáló keret-megállapodások  szerepvállalásunk ismertsége, médiában történő megjelenés

6 Magyar Telekom Nyrt. felsőoktatási partnerségi stratégiai célkitűzés 6 „STRATÉGIAI PILLÉREK”  PÁLYÁZATOK Kiemelt projektek Fejlesztő munkahelyek teremtése Tehetségek „krémjének lefölözése”  K+F Témalaborok ismerete Szakmai kutatóműhelyek támogatása Tervezhető együttműködés, hatékonyabb belső folyamatok (összehangoltság)  TÁMOGATÁSOK Infrastruktúra használat Flotta kedvezmény Szponzoráció Eszközátadás Infrastruktúra fejlesztés Szakképzési hozzájárulás felhasználása Professzori ösztöndíj és keret- megállapodások  TUDÁS-MEGOSZTÁS Kompetencia központ szerep érvényesítése és kiaknázása Aktív szerepvállalás az akadémiai világ és az üzleti praktikum közelítésében – gyakorlatias, üzleti szemléletű oktatás Szervezeti tanulás Előadói tevékenység Szerepvállalások (kuratóriumi, board, vizsgabizottság tagság) Mentori rendszer Tanácsadás  KOMMUNIKÁCIÓ Munkáltatói márka Ajánlati márkák Értékesítési csatorna kialakítása/fejlesztése Összehangolás és tájékozottság (szervezeten belül és kívül)  KAPCSOLATRENDSZER Kapcsolati tőkében rejlő lehetőségek Érdekek és szervezeti célok ismerete, összehangolása Hallgatói célcsoport elérése (direkt visszajelzés) Ráhatás a felsőoktatási szektor stratégiai fejlesztési terveire (tudatos jelenlét, véleményformáló szerep)

7 Magyar Telekom Nyrt. felsőoktatási partnerségi stratégiai célkitűzés 7 Stratégia és akcióterv 1. Pályázatok: Használjuk ki a felsőoktatási intézményekkel való közös pályázás lehetőségeit; harmonizáljuk és priorizáljuk a MT pályázatokon történő részvételét.  Vizsgáljuk felül és optimalizáljuk az Európai Uniós pályázatok követési, előkészítési, együttműködési és döntési folyamatait  Találjuk meg a MT-on belül születő kezdeményezésekhez (pl. fenntarthatóság, eü., energia),a legmegfelelőbb pályázati lehetőségeket és felsőoktatási partnereket  A felsőoktatási partnerek felől érkező pályázati együttműködési kezdeményezéseket kezeljük hatékonyan és kommunikáljuk a MT releváns döntéshozói felé  Fogadtassuk el a MT-ot a pályázáshoz szükséges szakértelem (know- how) birtokosaként a felsőoktatási intézmények kompetens és megbízható stratégiai partnereként

8 Magyar Telekom Nyrt. felsőoktatási partnerségi stratégiai célkitűzés 8 Stratégia és akcióterv 2. K+F: Tárjuk fel az egyetemi K+F kapcsolatokban rejlő további potenciálokat az MT felsőoktatási stratégiájával összhangban  Alakítsuk ki közösen a felsőoktatási intézmények kompetencia-térképét, amelyekre támaszkodva a kutatási témákhoz illeszkedő, hatékony intézményi együttműködés valósul meg  Teremtsünk pályázati lehetőséget a felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek számára, hogy leghatékonyabb együttműködések révén tudjunk hozzájutni a MT számára szükséges tudáshoz  Tárjuk fel és használjuk a felsőoktatási szektor tanácsadói kompetenciájában rejlő lehetőségeket üzlet- és szervezet-fejlesztés, szervezeti tanulás érdekében („business case” a szervezet hatékonysága, kompetenciái és üzleti eredményessége szempontjából)  Alakítsuk ki az egyetemeken születő innovatív ötletek behozatalának működési feltételeit („Office of Technology Transfer” – best practice)

9 Magyar Telekom Nyrt. felsőoktatási partnerségi stratégiai célkitűzés 9 Stratégia és akcióterv 3. Támogatások: Alakítsunk ki egységes, objektív kritériumok alapján működő transzparens és nyomonkövethető támogatási rendszert a MT felsőoktatási szektor stratégiájára építve.  Ismerjük meg a piaci szereplők által a felsőoktatási intézményeknek biztosított támogatások körét, tegyük ismertté és adaptáljuk a gyakorlatunkban  Vizsgájjuk felül a jelenlegi támogatási szerződéseket a kommunikációs stratégiai és a felsőoktatási együttműködési koncepciókkal összhangban  Vizsgáljuk felül és alakítsuk ki a szakképzési hozzájárulás terhére adható fejlesztési támogatások koncepcióját, kritériumrendszerét és döntési mechanizmusát  A saját dolgozók fejlesztésére fordítható szakképzési hányadot maximalizáljuk, az Adóhatóságnak a kötelezőn felül fizetett hányadot minimalizáljuk – tervezett és iteratív folyamatban, akciókkal a megfelelőség javítására

10 Magyar Telekom Nyrt. felsőoktatási partnerségi stratégiai célkitűzés 10 Stratégia és akcióterv 4. Tudás-megosztás : A MT mint kompetencia-központ vállaljon aktív szerepet a kölcsönös tudás-transzfer megvalósításában, azzal a céllal, hogy fejlesszük az MT jövőbeli tudásbázisát.  Mérjük fel a MT előadásokhoz - a hallgatók gyakorlati tudásának mélyítéséhez, a gyakorlat-orientált képzéséhez - történő szakmai hozzájárulásának lehetőségeit (kompetenciák)  Alakítsuk ki a MT „óraadói profilt”, tegyük ismertté, támogassuk és fejlesszük tehetséges munkatársaink oktatásban történő részvételét  Vállaljunk aktív szerepet az akadémiai világ és az üzleti praktikum közelítésében, a gyakorlatias, üzleti szemléletű oktatás formálásában - dialógus, közös fórumok, együttműködések megvalósításán keresztül  Fejlesszük a tehetségeket – alakítsuk ki az ösztöndíjasok, kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók támogatásának lehetőségeit  Vizsgáljuk meg annak a lehetőségét, hogy a MT Gyakornoki Programot a felsőoktatás a kötelező gyakorlati idő teljesítési helyszíneként elismerje

11 Magyar Telekom Nyrt. felsőoktatási partnerségi stratégiai célkitűzés 11 Stratégia és akcióterv 5. Kommunikáció: A felsőoktatási intézményekkel közösen, a társadalom felé, ismertessük és fogadtassuk el a MT felsőoktatási partnerségi célkitűzéseit  Kommunikáljuk és kerüljön a MT szervezetén belül a felsőoktatási partnerségre vonatkozó koncepció elfogadásra, alakítsunk ki egységes, belső információs csatornát, ahol az érintettek minden információt megtalálnak  Mutassuk be a felsőoktatási partnerségre vonatkozó MT koncepciót a felsőoktatási intézményi vezetők számára; folyamatosan tegyük mindkét fél számára elérhetővé/láthatóvá az együttműködés során realizálódó eredményeket  Teremtsünk egységes munkáltatói arculatot és növeljük a munkáltatói márka ismertségét – lehetőségek számbavétele és tudatos, tervezett jelenlét kialakítása révén  Erősítsük a megújult gyakornoki program szervezeten belüli és felsőoktatási szektor felé irányuló kommunikációját

12 Magyar Telekom Nyrt. felsőoktatási partnerségi stratégiai célkitűzés 12 Stratégia és akcióterv 6. Kapcsolatrendszer: A MT felsőoktatási szektorhoz fűződő kapcsolatrendszerét tegyük átláthatóvá és hangoljuk össze a vállalati stratégiai célkitűzésekkel.  Dolgozzuk ki a partnerség kereteit, fogalmazzuk meg az együttműködés főbb pilléreit és foglaljuk írásba  A partnerség és jövőbeli együttműködés előkészítéseként szervezzünk közös fórumokat oktatási intézményekkel (dialógus, „Jövő-együttműködés- partnerség WS-ok)  Alakítsunk ki a kapcsolatrendszer átláthatóságát és hatékony működését támogató fórumot és biztosítsuk a rendszeres belső információ-cserét, az üzletági célok és érdekek összehangoltságát, az akciótervek monitorozását  Értékeljük, adjunk és kapjunk visszacsatolást a felsőoktatási szektor szereplőitől a MT felsőoktatási partnerség teljesüléséről


Letölteni ppt "Magyar Telekom Nyrt. felsőoktatási stratégiai célkitűzés1 A Magyar Telekom felsőoktatási partnerségi koncepciója."

Hasonló előadás


Google Hirdetések