Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat és a közösségek szerepe a 2014-2020 közötti vidékfejlesztési programban Pongrácz Máté megyei referens Somogy megye 2014.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat és a közösségek szerepe a 2014-2020 közötti vidékfejlesztési programban Pongrácz Máté megyei referens Somogy megye 2014."— Előadás másolata:

1 A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat és a közösségek szerepe a 2014-2020 közötti vidékfejlesztési programban Pongrácz Máté megyei referens Somogy megye 2014. április 28. Andocs

2 Amiről szó lesz… Vidékfejlesztési támogatások 2007-13 Az IKSZT programról Az MNVH Lehetőségek 2014-20 között

3 LEADER Helyi Akciócsoportok Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (megyei referensi hálózat) Névjegyzéki szaktanácsadók Tanyaprogram nyertesei Agrár-szakképző iskolák Zöldutak, Natúrparkok Számos egyetemi és intézményi együttműködés Hálózataink a vidékfejlesztésben

4 Vidékfejlesztési támogatások 2007-13

5 Vidékfejlesztési támogatások 2007-2013 I. tengely: A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése III. tengely: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása IV. tengely: LEADER Horizontális intézkedések:  Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT);  Kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése (falu-, tanyabusz) Nem horizontális intézkedések:  Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása;  Turisztikai tevékenység ösztönzése;  A falvak megújítása és fejlesztése;  A vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése Megvalósítás Helyi Akciócsoportokon keresztül Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 2007-2013 Magyarországon összesen 1300 Mrd Ft forrás

6 Somogy megyét érintő támogatások az EMVA keretében EMVA I. tengely: 20.680 millió Ft EMVA II. tengely: 10.283 millió Ft EMVA III. tengely: 7.776 millió Ft EMVA IV. tengely: 1.664 millió Ft Összesen: 40.403 millió Ft

7 LEADER alapelvek LEADER Alulról felfelé építkezés A helyi akciócsoportok helyi fejlesztési stratégiák kidolgozására és megvalósítására vonatkozó döntéshozatali hatáskörével Területalapú megközelítés Jól azonosított, szubregionális vidéki területekre irányuló területalapú, helyi fejlesztési stratégiák Partnerség Helyi köz-és magánszférabeli partnerségek, vagyis helyi akciócsoportok Integrált megközelítés A stratégia több szektorra kiterjedő tervezése és végrehajtása, a helyi gazdaság különböző ágazatainak szereplői és projektjei közötti kölcsönhatáson alapulva Hálózatépítés A helyi akciócsoportok közötti hálózatok Innovativitás Innovatív megközelítések végrehajtása Együttműködésre irányuló projektek

8 A LEADER Helyi Akciócsoportok (HACS-ok) Háromoldalú partnerség: önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások (és magánszemélyek) – a helyi közösség megtestesítője az európai uniós forrásokból megvalósuló vidékfejlesztési kezdeményezések tekintetében A HACS-ok vidékfejlesztési feladatai: a helyi fejlesztési stratégia megalkotása és megvalósítása, közösségfejlesztés, projektgenerálás, ügyfelek tájékoztatása, segítése 95 HACS működik a 2007-2013 programozási időszakban: vidéki térségek teljes lefedése Jelenleg folyamatban van a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozóan a HACS-ok szerveződése, stratégiáik előkészítése 8

9 Az IKSZT program

10 Az IKSZT modell Szolgáltatás Közösségi tér térÉpület Épület, amely keretet biztosít minden ágazat, szakterület számára, hogy közszolgáltatásait elérhetővé tegye a vidéki településeken és térségekben Szolgáltatásszervezési modell, amely hozzájárul az egyes (köz)szolgáltatások fenntarthatóságához, szakmai és finanszírozási szinergiájuk megteremtéséhez Közösségi tér a helyi közösségi indíttatású kezdeményezések, folyamatok befogadó, támogató (szín)tere, a közszolgáltatásokat végponti jelleggel, a közösségi tudást hatékonyan elérhetővé tévő, kisugárzó kultúraközvetítő tér

11 Az IKSZT program céljai A működés eredményeként a közösség igényeivel lépést tartó, célszerűen megújuló és bővülő közösségi, közművelődési infrastruktúra Az igényeknek és szükségleteknek megfelelően épülő és elérhető jó színvonalú közszolgáltatások, közösségi, közművelődési szolgáltatások Hatékony és eredményes közösségi szolgáltatásokat használni és fenntartani képes, gazdasági, kulturális és közéleti értelemben reproduktív („méltóságában teljes”) közösségek

12 Az IKSZT program eredményei Működő IKSZT-k száma: 428 db IKSZT támogatást elnyert települések: 635 db Somogy megyében működő IKSZT-k száma: 41 db Többfunkciós Szolgáltató Központok száma: 14 db A programmal érintett települések összlakosságszáma: mintegy 1,2 millió fő 12 db egyházi címbirtokos szervezet

13 Az IKSZT program eredményei 13

14 A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) „A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat az agrárium civil és kulturális szektora”

15 A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Az MNVH elsődleges feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba szervezése: A kormányzati, a szakmai és a civil szféra közötti információáramlás megszervezése; A vidékfejlesztéshez kapcsolódó jelentős témák, problémák folyamatos felvetése, vizsgálata; A jövőbeli vidékprogramokkal kapcsolatos véleményezés, tanácsadás, állásfoglalás; A legjobb gyakorlatok terjesztése; Az MNVH-hoz regisztrált tagok szakmai összefogásának, párbeszédének elősegítése.

16 MNVH projektötleti felhívások Előzetes (elektronikus) nyilvántartásba vétel Eddigi Projektötleti felhívások: A sokoldalú és fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos… – szakmai kiadványok szerkesztésére, készítésére, sokszorosítására és terjesztésére; – ismeretátadás szervezésére; – módszertani és gyakorlati tanulmányok, szakmai anyagok készítésére; – országos, térségi és helyi fórumok szervezésére LEADER Helyi Akciócsoportok nemzetközi együttműködését elősegítő vagy előkészítő látogatásra 2014-ben az Elnökség döntése alapján kerül kiírásra projektötleti felhívás

17 Lehetőségek 2014-20

18 1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és a vidéki térségekben 2. A versenyképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása 3. Az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén történő előmozdítása 4. A mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása 5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer- ipari és az erdészeti ágazatban 6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben Vidékfejlesztési Program (VP) 2014-2020 A VP prioritástengelyei Élelmiszeripar: GINOP 300 milliárd Ft Az öntözővíz elvitele a gazdaságig: KEHOP 100 milliárd Ft

19 Tervezett forrásarányok Vidékfejlesztési Program prioritásaiTervezett forrásarány (OP-n belül) 1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben 3% (~39 Mrd Ft) 2. A mezőgazdasági üzemek életképességének javítása és a versenyképesség fokozása valamennyi régióban és a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében, valamint az innovatív gazdálkodási technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás előmozdítása 41% (~546 Mrd Ft) 3. Az élelmiszerlánc szervezésének – többek között a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának, az állatjólétnek és a mezőgazdaság terén alkalmazott kockázatkezelésnek – az előmozdítása 3% (~39 Mrd Ft) 4. A mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása 26% (~338 Mrd Ft) 5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban 5% (~65 Mrd Ft) 6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben 18% (~214 Mrd Ft)

20 VP 2014-2020 6. prioritás tervezett intézkedések Kisméretű infrastruktúra fejlesztése (pl. biomassza energia közösségi célú hasznosítása, külterületi utak fejlesztése) Alapvető szolgáltatások fejlesztése (pl. többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése) Induló vállalkozások támogatása, mezőgazdasági vállalkozások diverzifikációjának támogatása Vidéki kulturális és természeti örökség hasznosítása, funkcionális megújítása Kis gazdasági szereplők közötti, illetve turisztikai együttműködések támogatása Közösségvezérelt helyi fejlesztések – CLLD (csak EMVA, más alapokból pilot projektek)

21 1.Tervezett intézkedések, műveletek: mikrovállalkozások fejlesztése (CLLD-n kívül a GINOP finanszírozza), diverzifikáció; lokális kisméretű infrastruktúra és megújuló energia beruházások támogatása; beruházások támogatása a vidéki népesség számára nyújtott helyi alapvető szolgáltatások létrehozására; helyi természeti, táji és kulturális értékekre alapozott rekreációs és turisztikai (borászati, gasztronómiai, erdei, vízi stb.) infrastruktúra beruházások támogatása; kapacitásépítés, képzés és hálózatépítés, helyi fejlesztési stratégia kidolgozása és végrehajtása; együttműködési projektek. 2.Kedvezményezettek: nem mezőgazdasági kkv-k, non-profit szervezetek, önkormányzatok 3.Támogatási összegek, arányok: vissza nem térítendő támogatások, aránya: 35- 100% 4.Újdonság: CLLD program 5.Forráshányad: VP 18,00%, 214 mrd. Ft (a CLLD programokra legalább 5%) 6.Nyitott kérdések: a TOP, EFOP és VP lehatárolások a helyi gazdaságfejlesztés területén VP 2014-2020 6. prioritás tervezett intézkedések

22 Összefoglalva, ami szükséges… Elérhetőség (út és vasút) Egyenlő szolgáltatások (iskola, rendelő, bolt, kocsma, posta, közösségi tér, templom, internet) Gazdaság- és közösségfejlesztés (kertek és háztáji) Munkahely (agrár és szolgáltatás) Értelmiség (vezető, tanító, orvos, agronómus, pap) Gyerek Jövőkép…

23 Kérem, látogasson el alábbi honlapjainkra www.umvp.eu kormányzati vidékfejlesztési portál www.nakvi.hu a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet honlapja www.ikszt.hu az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér program honlapja www.epir.hu az Esélyegyenlőségi Programiroda honlapja www.mnvh.eu a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat honlapja

24 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Pongrácz Máté MNVH referens Somogy megye


Letölteni ppt "A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat és a közösségek szerepe a 2014-2020 közötti vidékfejlesztési programban Pongrácz Máté megyei referens Somogy megye 2014."

Hasonló előadás


Google Hirdetések