Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pongrácz Máté megyei referens Somogy megye

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pongrácz Máté megyei referens Somogy megye"— Előadás másolata:

1 Pongrácz Máté megyei referens Somogy megye
2014. április 28. Andocs A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat és a közösségek szerepe a közötti vidékfejlesztési programban Pongrácz Máté megyei referens Somogy megye

2 Amiről szó lesz… Vidékfejlesztési támogatások 2007-13
Az IKSZT programról Az MNVH Lehetőségek között

3 Hálózataink a vidékfejlesztésben
LEADER Helyi Akciócsoportok Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (megyei referensi hálózat) Névjegyzéki szaktanácsadók Tanyaprogram nyertesei Agrár-szakképző iskolák Zöldutak, Natúrparkok Számos egyetemi és intézményi együttműködés

4 Vidékfejlesztési támogatások 2007-13

5 Vidékfejlesztési támogatások 2007-2013
I. tengely: A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) Magyarországon összesen 1300 Mrd Ft forrás Horizontális intézkedések: Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT); Kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése (falu-, tanyabusz) Megvalósítás Helyi Akciócsoportokon keresztül III. tengely: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása IV. tengely: LEADER Nem horizontális intézkedések: Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása; Turisztikai tevékenység ösztönzése; A falvak megújítása és fejlesztése; A vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése

6 Somogy megyét érintő támogatások az EMVA keretében
EMVA I. tengely: millió Ft EMVA II. tengely: millió Ft EMVA III. tengely: millió Ft EMVA IV. tengely: millió Ft Összesen: millió Ft

7 LEADER alapelvek LEADER Integrált megközelítés Hálózatépítés
A stratégia több szektorra kiterjedő tervezése és végrehajtása, a helyi gazdaság különböző ágazatainak szereplői és projektjei közötti kölcsönhatáson alapulva Hálózatépítés A helyi akciócsoportok közötti hálózatok Területalapú megközelítés Jól azonosított, szubregionális vidéki területekre irányuló területalapú, helyi fejlesztési stratégiák Innovativitás Innovatív megközelítések végrehajtása LEADER Együttműködésre irányuló projektek Partnerség Helyi köz-és magánszférabeli partnerségek, vagyis helyi akciócsoportok Alulról felfelé építkezés A helyi akciócsoportok helyi fejlesztési stratégiák kidolgozására és megvalósítására vonatkozó döntéshozatali hatáskörével

8 A LEADER Helyi Akciócsoportok (HACS-ok)
Háromoldalú partnerség: önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások (és magánszemélyek) – a helyi közösség megtestesítője az európai uniós forrásokból megvalósuló vidékfejlesztési kezdeményezések tekintetében A HACS-ok vidékfejlesztési feladatai: a helyi fejlesztési stratégia megalkotása és megvalósítása, közösségfejlesztés, projektgenerálás, ügyfelek tájékoztatása, segítése 95 HACS működik a programozási időszakban: vidéki térségek teljes lefedése Jelenleg folyamatban van a programozási időszakra vonatkozóan a HACS-ok szerveződése, stratégiáik előkészítése

9 Az IKSZT program

10 Az IKSZT modell Épület, amely keretet biztosít minden ágazat, szakterület számára, hogy közszolgáltatásait elérhetővé tegye a vidéki településeken és térségekben Szolgáltatásszervezési modell, amely hozzájárul az egyes (köz)szolgáltatások fenntarthatóságához, szakmai és finanszírozási szinergiájuk megteremtéséhez Közösségi tér a helyi közösségi indíttatású kezdeményezések, folyamatok befogadó, támogató (szín)tere, a közszolgáltatásokat végponti jelleggel, a közösségi tudást hatékonyan elérhetővé tévő, kisugárzó kultúraközvetítő tér Szolgáltatás Közösségi tér Épület

11 Az IKSZT program céljai
A működés eredményeként a közösség igényeivel lépést tartó, célszerűen megújuló és bővülő közösségi, közművelődési infrastruktúra Az igényeknek és szükségleteknek megfelelően épülő és elérhető jó színvonalú közszolgáltatások, közösségi, közművelődési szolgáltatások Hatékony és eredményes közösségi szolgáltatásokat használni és fenntartani képes, gazdasági, kulturális és közéleti értelemben reproduktív („méltóságában teljes”) közösségek Infrastruktúra Szolgáltatás Közösség

12 Az IKSZT program eredményei
Működő IKSZT-k száma: 428 db IKSZT támogatást elnyert települések: 635 db Somogy megyében működő IKSZT-k száma: 41 db Többfunkciós Szolgáltató Központok száma: 14 db A programmal érintett települések összlakosságszáma: mintegy 1,2 millió fő 12 db egyházi címbirtokos szervezet

13 Az IKSZT program eredményei

14 A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH)
„A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat az agrárium civil és kulturális szektora”

15 A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH)
Az MNVH elsődleges feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba szervezése: A kormányzati, a szakmai és a civil szféra közötti információáramlás megszervezése; A vidékfejlesztéshez kapcsolódó jelentős témák, problémák folyamatos felvetése, vizsgálata; A jövőbeli vidékprogramokkal kapcsolatos véleményezés, tanácsadás, állásfoglalás; A legjobb gyakorlatok terjesztése; Az MNVH-hoz regisztrált tagok szakmai összefogásának, párbeszédének elősegítése.

16 MNVH projektötleti felhívások
Előzetes (elektronikus) nyilvántartásba vétel Eddigi Projektötleti felhívások: A sokoldalú és fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos… szakmai kiadványok szerkesztésére, készítésére, sokszorosítására és terjesztésére; ismeretátadás szervezésére; módszertani és gyakorlati tanulmányok, szakmai anyagok készítésére; országos, térségi és helyi fórumok szervezésére LEADER Helyi Akciócsoportok nemzetközi együttműködését elősegítő vagy előkészítő látogatásra 2014-ben az Elnökség döntése alapján kerül kiírásra projektötleti felhívás

17 Lehetőségek

18 Vidékfejlesztési Program (VP) 2014-2020 A VP prioritástengelyei
1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és a vidéki térségekben 2. A versenyképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása 3. Az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén történő előmozdítása 4. A mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása 5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban 6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben Élelmiszeripar: GINOP 300 milliárd Ft Az öntözővíz elvitele a gazdaságig: KEHOP 100 milliárd Ft

19 Tervezett forrásarányok
Vidékfejlesztési Program prioritásai Tervezett forrásarány (OP-n belül) 1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben 3% (~39 Mrd Ft) 2. A mezőgazdasági üzemek életképességének javítása és a versenyképesség fokozása valamennyi régióban és a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében, valamint az innovatív gazdálkodási technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás előmozdítása 41% (~546 Mrd Ft) 3. Az élelmiszerlánc szervezésének – többek között a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának, az állatjólétnek és a mezőgazdaság terén alkalmazott kockázatkezelésnek – az előmozdítása 3% (~39 Mrd Ft) 4. A mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása 26% (~338 Mrd Ft) 5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban 5% (~65 Mrd Ft) 6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben 18% (~214 Mrd Ft)

20 VP 2014-2020 6. prioritás tervezett intézkedések
Kisméretű infrastruktúra fejlesztése (pl. biomassza energia közösségi célú hasznosítása, külterületi utak fejlesztése) Alapvető szolgáltatások fejlesztése (pl. többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése) Induló vállalkozások támogatása, mezőgazdasági vállalkozások diverzifikációjának támogatása Vidéki kulturális és természeti örökség hasznosítása, funkcionális megújítása Kis gazdasági szereplők közötti, illetve turisztikai együttműködések támogatása Közösségvezérelt helyi fejlesztések – CLLD (csak EMVA, más alapokból pilot projektek)

21 VP 2014-2020 6. prioritás tervezett intézkedések
Tervezett intézkedések, műveletek: mikrovállalkozások fejlesztése (CLLD-n kívül a GINOP finanszírozza), diverzifikáció; lokális kisméretű infrastruktúra és megújuló energia beruházások támogatása; beruházások támogatása a vidéki népesség számára nyújtott helyi alapvető szolgáltatások létrehozására; helyi természeti, táji és kulturális értékekre alapozott rekreációs és turisztikai (borászati, gasztronómiai, erdei, vízi stb.) infrastruktúra beruházások támogatása; kapacitásépítés, képzés és hálózatépítés, helyi fejlesztési stratégia kidolgozása és végrehajtása; együttműködési projektek. Kedvezményezettek: nem mezőgazdasági kkv-k, non-profit szervezetek, önkormányzatok Támogatási összegek, arányok: vissza nem térítendő támogatások, aránya: % Újdonság: CLLD program Forráshányad: VP 18,00%, 214 mrd. Ft (a CLLD programokra legalább 5%) Nyitott kérdések: a TOP, EFOP és VP lehatárolások a helyi gazdaságfejlesztés területén

22 Összefoglalva, ami szükséges…
Elérhetőség (út és vasút) Egyenlő szolgáltatások (iskola, rendelő, bolt, kocsma, posta, közösségi tér, templom, internet) Gazdaság- és közösségfejlesztés (kertek és háztáji) Munkahely (agrár és szolgáltatás) Értelmiség (vezető, tanító, orvos, agronómus, pap) Gyerek Jövőkép…

23 Kérem, látogasson el alábbi honlapjainkra
kormányzati vidékfejlesztési portál a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet honlapja az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér program honlapja az Esélyegyenlőségi Programiroda honlapja a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat honlapja

24 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Pongrácz Máté MNVH referens Somogy megye


Letölteni ppt "Pongrácz Máté megyei referens Somogy megye"

Hasonló előadás


Google Hirdetések