Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Orvostechnikai Szövetség szakmai tanácskozása a kórházi adóssághelyzetről, 2013. június 27. Az egészségügyi intézményrendszer finanszírozásának problémái.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Orvostechnikai Szövetség szakmai tanácskozása a kórházi adóssághelyzetről, 2013. június 27. Az egészségügyi intézményrendszer finanszírozásának problémái."— Előadás másolata:

1 Az Orvostechnikai Szövetség szakmai tanácskozása a kórházi adóssághelyzetről, 2013. június 27. Az egészségügyi intézményrendszer finanszírozásának problémái és az Orvostechnikai Szövetség javaslatai az adóssághelyzet rendezésére Tamás Viktor alelnök, Orvostechnikai Szövetség

2 Az Orvostechnikai Szövetség szakmai tanácskozása a kórházi adóssághelyzetről, 2013. június 27. 2

3 Az Orvostechnikai Szövetség szakmai tanácskozása a kórházi adóssághelyzetről, 2013. június 27. 3 A mai rendkívüli tanácskozás oka Az Orvostechnikai Szövetség kórházi beszállító tagvállalatainak lejárt követelésállománya április végére elérte a tavaly év végi szintet, és meghaladta a 10 milliárd forintot. Ez nemcsak duplája a tavalyi év azonos időszakában fennállt követelésállománynak, hanem figyelembe véve azt, hogy az ágazat kórházi beszállításának volumene éves szinten 22-25 Mrd Ft, ez a volumen már a cégek működését és ezért az ellátást is veszélyezteti. A Magyar Államkincstár által a költségvetési szervek tartozásállományáról közzétett adatok alapján, a gyógyító-megelőző ellátást végző szakintézetek tartozása április 30-án 50,6, míg május 31-én 47,9 Mrd Ft volt, azaz általánosságban elmondható, hogy az intézmények tartozásállománya négy-öt hónap alatt a tavaly év végi szintre került.

4 Az Orvostechnikai Szövetség szakmai tanácskozása a kórházi adóssághelyzetről, 2013. június 27. 4 Szövetségünk alapállása, a tanácskozás célja Felelősség a gyógyításért, a betegellátásért, az intézmények működéséért. A cégek az elmúlt években mindezekért pénzügyi-gazdasági áldozatokat is hoztak. A mai rendkívüli, nyilvános, szakmai munkatanácskozás célja a kialakult helyzet okainak és hatásának áttekintése, valamint a lehetséges megoldások közös kimunkálása. Segíteni kívánjuk a döntéshozók munkáját, annak érdekében, hogy a probléma megoldására hosszú távú és tartós megoldás szülessen. De szükséges tenni a gondok rövid távú enyhítéséért is, mert a helyzet veszélyezteti a betegellátást is!

5 Az Orvostechnikai Szövetség szakmai tanácskozása a kórházi adóssághelyzetről, 2013. június 27. 5 A magyarországi egészségügyi rendszerben évtizedek óta probléma az egészségügyi intézmények növekvő adósságállománya, amely a 2009. év végére ért először kritikus értéket, akkor 40 Mrd Ft-ot. Az adósságállomány (részleges) csökkentésének az elmúlt években az volt a megszokott módja, hogy az év végén, az ún. „kasszasöprés” keretében az Egészségbiztosítási Alap (E. Alap) maradványából a kormány pluszforrásokat juttatott az intézményeknek. Egy esetben ezt jelentékeny mértékben kiegészítette a kormány más forrásokból. A helyzet rövid bemutatása

6 Az Orvostechnikai Szövetség szakmai tanácskozása a kórházi adóssághelyzetről, 2013. június 27. 6 Az adósságállomány képződésének legfőbb oka, hogy a finanszírozó nem az elvégzett egészségügyi szolgáltatás teljes és tényleges költségét, hanem csak egy átlagot ismer el illetve finanszíroz, de azt is csak részben. Egyrészt évek óta nem korrigálja a finanszírozás alapját képező HBCS-pontrendszert, másrészt teljesítményvolumen- korláttal (TVK) szabályozza az intézmények által elvégezhető beavatkozások számát, és a többletteljesítményt alacsonyabb finanszírozással „bünteti”. Az intézmények állami fenntartásba vételével megszűnt az a korábban önkormányzati tulajdonban volt kórházaknál alkalmazott lehetőség, hogy a fenntartó időről időre „kisegítette” pénzügyileg az adott intézményt, így volt mód a tartozásállomány enyhítésére. A helyzet rövid bemutatása

7 Az Orvostechnikai Szövetség szakmai tanácskozása a kórházi adóssághelyzetről, 2013. június 27. 7 A számlák fizetési határideje és tényleges kiegyenlítése között mára átlagosan több mint 150 nap telik el. Külön problémát jelent a konszignációba kihelyezett orvostechnikai eszközök kifizetése. Ez esetben a kihelyezés és a termék felhasználása között átlagosan 120 nap telik el, erre rakódik pluszban az átlagos 150 napos fizetési határidő Így a konszignációs raktárakban lévő orvostechnikai eszközök esetében a forgalmazó cégek átlagosan 270 napot, vagyis háromnegyed évet finanszíroznak előre a kórházaknak. Ez azt is jelenti, hogy a 9 hónap eladásának az áfáját is havonta finanszírozzák a cégek, ami további 2,5 hónap előfinanszírozást jelent. A helyzet rövid bemutatása

8 Az Orvostechnikai Szövetség szakmai tanácskozása a kórházi adóssághelyzetről, 2013. június 27. 8 A kihelyezett konszignációk finanszírozásának egy további eleme a termékselejtezés, ami a legjobban kezelt raktárak esetében is az árukészlet 3-4%-a, az eszközök rövid felhasználhatósági ideje miatt. Mindezekből az következik, hogy az orvostechnikai eszközöket forgalmazó cégek a konszignációba kihelyezett eszközök utáni éves árbevételük egészével előfinanszírozzák az egészségügyi ellátókat. Az adóssághelyzet miatt egyre nehezebb jutnak hitelhez a cégek, különösen a kis- és közepes vállalkozások. A kórházakkal szembeni követelések kb. 30%-át már a faktorcégek sem fogadják be a magas rizikó miatt. A finanszírozási problémák miatt leállhat a fogyóanyagok, műtéti eszközök szállítása, valamint megszűnhet a gépek, berendezések karbantartása, javítása. A helyzet rövid bemutatása

9 Az Orvostechnikai Szövetség szakmai tanácskozása a kórházi adóssághelyzetről, 2013. június 27. 9 Forrás: Magyar Államkincstár

10 Az Orvostechnikai Szövetség szakmai tanácskozása a kórházi adóssághelyzetről, 2013. június 27. 10 Forrás: Magyar Államkincstár

11 Az Orvostechnikai Szövetség szakmai tanácskozása a kórházi adóssághelyzetről, 2013. június 27. 11 Megjegyzés: a március 31-i és a június 30-i adatok az Orvostechnikai Szövetség becslései.

12 Az Orvostechnikai Szövetség szakmai tanácskozása a kórházi adóssághelyzetről, 2013. június 27. 12 Forrás: Magyar Államkincstár

13 Az Orvostechnikai Szövetség szakmai tanácskozása a kórházi adóssághelyzetről, 2013. június 27. 13 Jogszabályi változások és kötelezettségek 1.Az Unió 2011/7/EU irányelve előírja, hogy azon kereskedelmi ügyletekben, amelyekben az adós egy hatóság, a fizetési határidő ne haladja meg a 30 naptári napot, de az egyik kivételt képező „egészségügyi szolgáltatást nyújtó közintézmények esetén se haladja meg a 60 napot”. 2.A 2012. január 1-jén hatályba lépett új közbeszerzési törvény (2011. évi CVIII. törvény) a közbeszerzési eljárások tekintetében már átültette a magyar jogba ezeket a fizetési határidőket (130. §). 3.A Polgári Törvénykönyv 2013. július 1-jétől teszi kötelezővé ezeket a fizetési határidőket. 4.Ezen jogszabályi változások miatt is szükség lenne arra, hogy a tényleges fizetési periódusok egyre inkább közeledjenek a jogszabályban leírtakhoz.

14 Az Orvostechnikai Szövetség szakmai tanácskozása a kórházi adóssághelyzetről, 2013. június 27. 14 Az Orvostechnikai Szövetség javaslatai az adóssághelyzet enyhítésére, megoldására 1.Az adósság egy részének évközi rendezése, az Egészségbiztosítási Alap terhére Figyelembe véve az E. Alap időarányos „maradványát”, lehetőség nyílik arra, hogy július 31-ig mintegy 15-20 milliárd forint célzott forrást kapjanak az intézmények, amelyet meghatározott elvek szerint a szállítói tartozásaik kiegyenlítésére kellene fordítaniuk. A szükséges finanszírozási összeg nagy részét ugyanis tartalmazza az előirányzat, így ez a lépés nem igényel pluszforrást!

15 Az Orvostechnikai Szövetség szakmai tanácskozása a kórházi adóssághelyzetről, 2013. június 27. 15 Az Orvostechnikai Szövetség javaslatai az adóssághelyzet enyhítésére, megoldására 1.Az adósság egy részének évközi rendezése, az Egészségbiztosítási Alap terhére A többletforrás elosztása többféle elv alapján történhet: A fizetési határidő lejárta óta eltelt időszak hossza mint prioritás alapján, azaz a legrégebben keletkezett (leghosszabb ideje fennálló) tartozások kiegyenlítése történik először. A beszállítók követelésállománya volumenének súlyozása alapján történő tartozáskiegyenlítés. A követelésállománynak a cégek mérlegfőösszegéhez viszonyított aránya szerinti tartozáskiegyenlítés. Az előző pontokban leírtak valamilyenfajta kombinációja.

16 Az Orvostechnikai Szövetség szakmai tanácskozása a kórházi adóssághelyzetről, 2013. június 27. 16 Az Orvostechnikai Szövetség javaslatai az adóssághelyzet enyhítésére, megoldására 2.A HBCS és a TVK évközi korrekciója A 2. pontban leírtak mellett szükségesnek és megvalósíthatónak tartjuk a HBCS-pontértékek évközi, pl. augusztus 1-jétől történő emelését, valamint a TVK degressziós szintjének csökkentését, korrekcióját, szintén mihamarabbi bevezetéssel, mert ez csökkentené tartozások mértékét és az újratermelődésüket.

17 Az Orvostechnikai Szövetség szakmai tanácskozása a kórházi adóssághelyzetről, 2013. június 27. 17 Az Orvostechnikai Szövetség javaslatai az adóssághelyzet enyhítésére, megoldására 3.A beszállító cégek államháztartással szembeni kötelezettségeinek és kórházakkal szembeni követeléseinek összevezetése A 2012. év elején a pénzügyi illetve az egészségügyi kormányzatnak eljuttatott javaslatunk lényege azon pénzügyi- adózási konstrukció jogi alapjainak megteremtése, hogy a beszállító cégek adó- és járulékfizetési kötelezettségei és a kórházakkal szemben fennálló igazolt követelésállományuk összevezethetővé váljék, azaz hogy a követeléseik erejéig ne kelljen megfizetniük köztartozásaikat. Ezt lépésenként is be lehet vezetni, első körben például a központosított közbeszerzéseknél.

18 Az Orvostechnikai Szövetség szakmai tanácskozása a kórházi adóssághelyzetről, 2013. június 27. Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az Orvostechnikai Szövetség szakmai tanácskozása a kórházi adóssághelyzetről, 2013. június 27. Az egészségügyi intézményrendszer finanszírozásának problémái."

Hasonló előadás


Google Hirdetések