Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A zsidó anyakönyvezés Magyarországon Toronyi Zsuzsanna, Magyar Zsidó Levéltár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A zsidó anyakönyvezés Magyarországon Toronyi Zsuzsanna, Magyar Zsidó Levéltár."— Előadás másolata:

1 A zsidó anyakönyvezés Magyarországon Toronyi Zsuzsanna, Magyar Zsidó Levéltár

2 Pre-modern zsidó közösségek  Communitas Judaeorum  Autonóm közösségek, egy összegben fizetnek adót az államnak;  Önálló belső adózással, igazgatással és bírósággal  Nyilvántartás szükséges: körülmetélések és halálozási évfordulók (jahrzeit) feljegyzése;  Ezek mellett a közösségi adózók listája és az egyesületek tagnyilvántartása is létezik.

3 Móhelkönyvek  A körülmetélések rituáléja mellett általában tartalmazza a körülmetéltek neveit is, ekképpen az anyakönyvezés egyik előzménye.  Hiányossága: csak a fiúkat jegyzik fel.

4 Adónyilvántartás  Közösségi adót fizetők jegyzéke, közösségenként;  Helyenként a közösségi segélyből élők nevét is tartalmazza.

5 Közösségi nyilvántartások  Különféle adminisztratív feljegyzések a közösség tagságának nyilvántartására.

6 Türelmi adó bevezetése, 1749  A zsidó közösség egészének kellett meghatározott összeget befizetnie;  Adófelosztás mértéke közösségi belügy, de a gyakorlat: mindenkinek ki kell fizetnie a rá eső adó 1/3-ad részét, a többit vagyoni helyzet alapján;  Adóösszeírás, adófelosztás hatalmas adminisztrációt alakított ki.

7 Igazságos adókivetéshez szükséges: összeírás, vagyoni helyzet ismerete, stb. Türelmi adó nyilvántartása, Óbuda

8 Közösségi összeírások  A közösség tagjainak, családtagjainak stb. nyilvántartására.  Tartalmazza a vagyoni helyzetet, jogviszonyt, egy helyben élés adatait, stb.

9 Zsidó közösségi nyilvántartások Héberül íródtak, a hatóságok számára ismeretlen nyelven és betűkkel, ezért „hivatalos” célra nem alkalmasak.

10 1840:XXIX törvény:  „ a zsidók köteleztetnek, hogy állandó vezeték és tulajdonnevekkel éljenek, a születendők pedig vallásuk papjai által vezetendő anyakönyvekbe bejegyeztessenek”  DE: nem sikerül átvinni a gyakorlatba, nem indul meg az anyakönyvezés

11 1851. Július 4. rendelet:  A zsidó közösség hatásköre egyházi, jótékonysági és tanügyi kérdésekre korlátozódik  Zsidó községből (communitas judaeorum) hitközségekké alakultak.  Szabályozta az izraelita anyakönyvek vezetését:  Hitközségek feladata az anyakönyvvezetés  Német nyelven kell anyakönyvezni  Módosítás ehhez (1863): ország bármely nyelvén

12 1852. november 29. rendelet:  Magyarországon is bevezeti az osztrák polgári törvénykönyvet:  Zsidók házasságkötési engedéllyel házasodhatnak;

13 1867: XVII: zsidók emancipációja

14 Egységes szervezet hiánya  Az emancipáció egyénekre, és nem közösségre vonatkozott;  Valamennyi hitközség autonóm, nincs egysége szervezet:  A modern államnak szüksége van egy hierarchikusan felépített, egységes szervezetre:  Eötvös javaslatára összehívták az Egyetemes Gyűlést (Kongresszus).

15 A modernizációs lehetőségeket, az állam szerepét a zsidó közösségi ügyekben, az egységes szervezet létrehozását stb. A különféle zsidó irányzatok eltérően ítélték meg:

16 Létrehozta a „neológ” Országos irodát, de a magyar zsidóság irányzatokra szakadt. 1871-ben létrejött az ortodox országos szervezet is. Az 1868/69-ben megtartott Kongresszus

17 Kongresszusi határozatok:  A kongresszus határozatait elfogadó közösségekre (kb 50%) vonatkozik csak;  Létrehozza a hitközségek országos szervezetét:  26 községkerület, fiók – és anyahitközségek,  Minden zsidónak tartoznia kell egy hitközséghez,  Rabbik vezetik az anyakönyveket:  születési, házassági, halotti.

18 Anyakönyv, Baja, 1850-es évek  Német-héber kétnyelvű változat;  Dátumokat héberül is megadja,  Szerepelnek benne a héber (zsinagógai használatra) nevek is.

19 Baja, példa Samuel 1853. September 15. + Shmuel, Elul 12, 5613 (= 1853, szeptember 15.)

20 Fontosabb dátumok  1827: anyakönyveket két példányban kell vezetni;  1868: anyakönyvek vezetésének a nyelve választható;  1873: haláleseteket a községi elöljáróságnak jelenteni kell;  1877: örökösödési ügyekben a szül. akvi kivonat illetékmentes;  1878: közokirat hamisításról.

21 1886/1924. VKM rendelet:  Izraelita anyakönyvi községkerületek kialakítása:  465 anyakönyvi kerület, (ez 1895 és 1914 között 560-ra emelkedett);  Anyakönyvvezető csak rabbi v rabbihelyettes lehet;  Be kell jegyezni a névmagyarosításokat;  Az anyakönyvezés kötelező.

22 Problémák  Hol kell anyakönyvezni? (születés vagy az anya lakhelye szerint / haláleset vagy temetés helye szerint);  Héber név bejegyezhető-e vagy sem;  Körülmetélést megtagadók anyakönyvezése;  Zsidó vallásjogilag törvénytelen (mamzer) kategóriák feljegyzésének kérdése (ez vallásjogilag jelenthet később házassági akadályt, polgári jogilag nem);

23 Problémák  Egyes települések anyakönyvezése hova tartozik;  Ki lehet anyakönyvvezető rabbi és ki nem;  Ortodox-neológ „vegyes” házasságok anyakönyvezése;  Stb.

24 Anyakönyvek sorsa  Anyakönyvezést folytatták 1895, a polgári anyakönyvezés bevezetése után is, általában 1944-ig;  1944-ben a gettókban az anyakönyvek első példányainak jelentős része megsemmisült, jelenleg csak a másodpéldányok kutathatóak;  1950-es évektől próbálták összegyűjteni a megmaradt anyakönyveket.

25 Az iratok, anyakönyvek jelentős része elpusztult. Feldúlt hitközségi iroda 1944-ben, Szeged.

26 Régi iratok egy nem használt zsinagógában

27 Anyakönyvek a Zsidó Levéltárban  Eredeti anyakönyvek mindössze 70 hitközségből;  Valamennyi zsidó felekezeti anyakönyv 1895-ig mikrofilmen (mormon gyűjtés másolata)  Néhány a szomszédos hitközségekből (Dunaszerdahely, Szabadka).

28 Európa legteljesebb zsidó közösségi levéltára, mely a közösség alapításától napjainkig a közösség kezelésében van. Magyar Zsidó Levéltár, Budapest

29 www.milev.hu Magyar Zsidó Levéltár

30 Eredeti anyakönyvek gyűjtése:  1990-es évek: néhány megszűnő hitközség anyakönyveinek begyűjtése,  2008 néhány alföldi hitközség anyakönyveinek begyűjtése,  2009: nagyváradi és segesvári anyakönyvek bukkantak fel aukción: az esetben a KÖH segítségét kérve végül hozzájutottunk a dokumentumokhoz.

31 1885-1914, aukcióról visszavonva megvásároltuk. Segesvári hitközségi születési anyakönyve,

32 http://milev.2kal.hu/web/index.php/informationobject/show/isad/299 Anyakönyvek listája a fondjegyzékben

33 Anyakönyvek kutatása ma:  Családtörténeti kutatások;  Héber nevek kutatása temetéshez, leszármazottak esketéséhez;  Kárpótlási eljárásokhoz igazolások;  Állampolgársági ügyekhez igazolások.

34 Elsősorban genealógiai kutatáshoz ad segítséget „Családkutató” terem a levéltárban

35 Egyetemistáknak, családkutatóknak – a levéltár iratainak feldolgozásához Héber (Judendeutsch) paleográfiai oktatás

36 Módszertani segédlet  Levéltárunk kiadványa a héber nevek elolvasását;  A héber betűs dokumentumok feldolgozását segíti.

37 www.milev.huwww.milev.hu tzs@milev.hutzs@milev.hu Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A zsidó anyakönyvezés Magyarországon Toronyi Zsuzsanna, Magyar Zsidó Levéltár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések