Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hulladékgazdálkodási technológus – 120 kredit. A szakképesítés azonosító száma: 55 621 02 0000 00 00 A szakképesítés megnevezése: Agrártechnológus Elágazás:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hulladékgazdálkodási technológus – 120 kredit. A szakképesítés azonosító száma: 55 621 02 0000 00 00 A szakképesítés megnevezése: Agrártechnológus Elágazás:"— Előadás másolata:

1 Hulladékgazdálkodási technológus – 120 kredit

2 A szakképesítés azonosító száma: 55 621 02 0000 00 00 A szakképesítés megnevezése: Agrártechnológus Elágazás: Hulladékgazdálkodási technológus: 55 621 02 0010 55 04 Hozzárendelt FEOR szám: 3126 Jegyzékbe kerülés éve: (1999) ill. 2007. FEOR megnevezése: Környezetvédelmi technikus A szakképesítés szintje: felsőfokú szakképzés Képzési szint: 55

3 A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: 3126 Környezetvédelmi technikus Kommunális- Kommunális- mezőgazdasági- és mezőgazdasági- és élelmiszeripari hulladékgazdálkodó élelmiszeripari hulladékgazdálkodó

4 A szakképesítés munkater. rövid, jellemző leírása: 1.Információt befogad, felhasznál, átad 2.Informatikai és telekommunikációs eszközöket használ 3.Tárgyalási technikát alkalmaz 4.Szakmai csoportot vezet, irányít 5.Gazdálkodik a rendelkezésre álló humánerőforrással 6.Betartja a környezetvédelmi előírásokat 7.Felméri és kihasználja a nemzetgazdasági és az európai uniós lehetőségeket 8.Munkaterületén alkalmazza a munka-, tűzvédelmi, valamint a higiéniai előírásokat 9.Munkaterületén részt vesz a minőségirányítási, minőségbiztosítási feladatok 10.elvégzésében 11.Figyelemmel kíséri szakterülete fejlődését 12.Alapvető technológiai folyamatokat megszervez, működtet 13.Hulladékgyűjtést irányít, végeztet, ellenőriz 14.Hulladékszállítást végez, végeztet, ellenőriz 15.Hulladékkezelést irányít, végeztet, ellenőriz

5 16.Hulladékhasznosítást végez, végeztet, ellenőriz 17.Hulladék-ártalmatlanítást végez hőbontással 18.Hulladék-ártalm. végez, végeztet végleges lerakással 19.Környezetvédelmi feladatokat lát el 20.Kommunális hulladékgazd. irányít, szervez és ellenőriz 21.Növénytermesztés és kertészet hulladékgazdálkodását irányítja, szervezi és ellenőrzi 22.Állattenyésztés hulladékgazdálkodását „ 23.Élelmiszer-ipari hulladékgazdálkodást „ 24.Tervet, kalkulációt készít 25.Előkészítő tevékenységet végez, végeztet 26.Mintavételi-, analitikai munkát végez, végeztet 27.Eszközöket, gépeket használ, üzemeltet, karbantart 28.Előírások szerint dolgozik, dolgoztat 29.Dokumentációt használ, készít, készíttet 30.Kommunikációs feladatokat végez

6 1. Alapismereti modul 1.Gazdasági környezetet értékel 2.Piaci információkat szerez 3.Szakmai információkat gyűjt 4.Információt értékel 5.Számítógépes programokat használ 6.Telekommunikációs eszközöket használ 7.Kapcsolatot teremt és tart a partnerekkel 8.Tárgyalási tervet, programot alakít ki 9.Tárgyal, értékel 10.Kapcsolatot teremt és tart a csoport tagjaival 11.Feladatot határoz meg 12.Végrehajtási tervet készít 13.Időbeosztást készít 14.Felelősöket jelöl ki

7 15.Ellenőriz, értékel, hibákat javít 16.Felméri, meghatározza az erőforrásokat, figyelembe véve a követelményeket, 17.lehetőségeket és korlátokat 18.Összerendeli a feladatokat és az erőforrásokat 19.Motivál, elvégzi az operatív irányítást 20.Ellenőriz, minősít, fejleszt 21.Elvégzi az adminisztrációs feladatokat 22.Részt vesz a pályázatok elkészítésében 23.Elnyert pályázatok részfeladatait megoldja 24.Betartja és betartatja szakterületének környezetvédelmi előírásait 25.Betartja és betartatja a munkavédelmi előírásokat, ellenőriz, intézkedik 26.Betartja és betartatja a higiéniai előírásokat, ellenőriz, intézkedik 27.Betartja és betartatja a tűzvédelmi előírásokat, ellenőriz, intézkedik 28.Elvégzi az adminisztrációt 29.Ellenőriz, javít, javaslatot tesz 30.Továbbképzésen vesz részt 31.Továbbképzéseket tart

8 Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B Számítógépes programokat használ B Használja és kezeli az adatbázisokat A Telefont, fénymásolót, audiovizuális eszközöket használ C Számítógépes nyilvántartást végez B Adatokat gyűjt és nyilvántart B Gazdasági és piaci környezetet értékel B Elemzéseket készít C Számítógépes vevőszolgálatot szervez C Elemzi a gazdálkodási összefüggéseket B Szakirodalmat tanulmányoz

9 B Prezentációt készít B Szervezi a munkafolyamatokat C Szóbeli és írásbeli előterjesztéseket készít C Kapcsolatot épít és ápol a társszervezetekkel C Idegen nyelven tárgyal B Tárgyilagos tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek A Betartja a szakirányú etikai elvárásokat A Betartja a szakirányú viselkedéskultúra elveit További szakmai kompetenciák:

10 Személyes és társas kompetenciák: MegbízhatóságPrecizitásÖnállóságDöntésképesség Elhivatottság, elkötelezettség SzervezőkészségTürelem Szorgalom, igyekezet Rugalmasság Stressztűrő képesség ÖnfegyelemTerhelhetőségKitartásKockázatvállalásMonotónia-tűrésHatározottság Irányítási készség Kezdeményezőkészség Kapcsolatteremtő készség IrányíthatóságSegítőkészségToleranciaMotiválhatóságKonszenzuskészség Kapcsolatfenntartó készség Motiváló készség Közérthetőség Konfliktusmegoldó készség Udvariasság Konfliktuskerülő készség

11 Módszerkompetenciák: 1.Ismeretek helyénvaló alkalmazása 2.Logikus gondolkodás 3.Körültekintés, elővigyázatosság 4.Lényegfelismerés (lényeglátás) 5.Kontroll (ellenőrző képesség) 6.Módszeres munkavégzés 7.A környezet tisztántartása 8.Gyakorlatias feladatértelmezés 9.Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) 10.Problémaelemzés, -feltárás 11.Nyitott hozzáállás 12.Problémamegoldás, hibaelhárítás 13.Okok feltárása 14.Kritikus gondolkodás 15.Figyelemösszpontosítás 16.Intenzív munkavégzés

12 2. Hulladékgazd. feladatai 1.Megszervezi és ütemezi a rendszeres és az alkalmi szállításokat, azok gyakoriságát 2.Kétütemű hulladékszállításnál szervezi és irányítja az átrakást, annak a módját 3.Szervezi és ütemezi a szelektíven gyűjtött hulladékok megfelelő helyre történő szállítását 4.Koordinálja a szállító járművek fogadását a hasznosítók és ártalmatlanítók részéről 5.Hulladékszállító járműveket üzemeltet, előírás szerint napi karbantartást végez 6.Ellenőrzi a hulladékszállítás szabályszerű végrehajtását 7.Komponens szétválasztást végez, végeztet (szilárd, foly. és iszapsz) 8.Tervezi, szervezi és irányítja a kémiai hulladékkezelési technológiákat 9.Irányítja, működteti a semlegesítési reakciókat (szennyvízkezelés, komposztálás, biogázelőállítás) 10.Irányítja és üzemelteti a csapadékos leválasztást (foszforeltávolítás, vízlágyítás stb.) 11.Irányítja, működteti a redoxi folyamatú technológiákat (kémiai-, nedves-, ózonos oxidáció stb.)

13 12.Meghatározza a tevékenységi célokat 13.Ütemtervben a célokat, megvalósítandó feladatokra bontja 14.Tervezi és koordinálja az egymásra épülő technológiai folyamatok rendszerét 15.Kialakítja és biztosítja az adott technológia anyag-eszközigényét 16.Irányítja vagy szerződéssel biztosítja a technológiák logisztikai folyamatait 17.Ellenőrzi a szakmai és technológiai tevékenységeket 18.Összesíti és elemzi a technológiák eredményességét, innovatív szakmai tevékenységet végez 19.Meghatározza a gyűjtő eszközök típusait és a gyűjtés módját 20.Megszervezi és ütemezi a lomtalanítások gyakoriságát és módját 21.Meghatározza és kialakítja a szelektív hulladékgyűjtés rendszerét 22.Megvalósítja és működteti a hulladékgyűjtő szigeteket, udvarokat 23.Megszervezi és lebonyolítja az iskolák szelektív hulladékgyűjtését 24.Ellenőrzi a hulladékgyűjtés előírás szerinti végrehajtását 25.Meghatározza a szilárd, folyékony és iszapszerű hulladékok szállítási módját és a járművek típusait

14 26.Hulladék-paraméterek alapján kiválasztja a biológiai hulladékkezelést (komposztálás, biogázelőállítás) 27.Meghatározza és megvalósítja a speciális komposztálási technológiákat (prizmás,reaktoros stb.) 28.Előkészítteti a komposztálást (aprítás, rostálás, homogenizálás) 29.Szervezi és irányítja a biogáz-előállítást, kezeli és hasznosítja biogázt,komposztálja a maradékot 30.Hulladékkezelés berendezéseit a gyártó előírásai alapján működteti és karbantartja 31.Ellenőrzi a hulladékkezelés szakmai és végrehajtási folyamatait, felülvizsgál és szükség esetén módszert változtat 32.Piackutatást végez a hasznosított termékek értékesítésére 33.Szerves anyagot hasznosít komposztálással és biogáz termeléssel 34.Szervezi és megvalósítja a szennyvíziszap mg.-i hasznosítását 35.Nagy fűtőértékű hulladékokat hasznosít hőenergia-termelés céljából 36.Szelektíven gyűjtött hulladékokat hasznosítja anyagukban, vagy átalakítással 37.Hulladékhasznosítás gépi berendezéseit szabályosan üzemelteti, karbantartja

15 38. Ellenőrzi és felülvizsgálja a hulladékhasznosítás szakmai és megvalósítási folyamatait 39.Hulladékanalízis alapján meghatározza az egyes égetési technológiákat 40.Előkezelést végeztet (válogatás, aprítás, homogenizálás stb.) 41.Hulladék paraméterei alapján választott tűztérben éget 42.Hulladék fizikai, kémiai paraméterei alapján kiválasztott berendezésben megvalósítja a hőbontást 43.Hőt hasznosít és értékesít 44.Füstgázt tisztít, salakanyagot és pernyét kezel, az égéstermékeket szabályosan elhelyezi 45.Keletkező szennyvizet megfelelő technológiával kezeli 46.Hulladékégető berendezéseket a jogszabályoknak megfelelően üzemeltet és karbantartja 47.Ellenőrzi a hulladék-ártalmatlanítás végrehajtási folyamatait, felülvizsgálja a technológiát 48.Megszervezi a hulladékok beszállítását

16 53.Szervezi és irányítja a deponálás folyamatát 54.Napi földtakarást végeztet és ellenőriz 55.Gyűjti és hasznosítja a keletkezett biogázt 56.Gyűjti a csapadék- és csurgalékvizet, melyet kezel 57.Depóniák lezárása után rekultivációt végeztet és felügyel 58.Figyelőkutakat ütemterv alapján ellenőrzi 59.Hulladéklerakók berendezéseit a szakmai és munkavédelmi szabályok alapján 60.működteti és karbantartja 61.Szervezi és szakirányú intézkedésekkel biztosítja a talaj védelmét 62.Megszervezi, biztosítja és felügyeli a levegő védelmét 63.Szervezi és biztosítja a felszíni- és a talajvíz védelmét, ezt ellenőrzi 64.Korrekt adatokat szolgáltat a környezetvédelmi hatóság részére

17 3. Kommunális hulladékgazdálkodás feladatai Hulladékgyűjtést és szállítást irányít, végeztet, ellenőriz Hulladékkezelést irányít, végeztet, ellenőriz Hulladékhasznosítást végez, végeztet, kontrollál Hulladék ártalmatlanítást végez, végeztet (égetés, lerakás) Ellátja a kommunális hulladékgazdálkodás környezetvédelmi feladatait Koncepciót dolgoz ki és valósít meg a hulladékmennyiség csökkentésére

18 4. Mezőgazdasági hulladék- gazdálkodás feladatai 1.Gabonatemesztés hulladékait gyűjti, kezeli, hasznosítja, ártalmatlanítja 2.Gyökér- és gumós növénytermesztés hulladékait gyűjti, kezeli, hasznosítja, 3.ártalmatlanítja 4.Olajos növények termesztésekor keletkező hulladékokat gyűjt, kezel, hasznosít, 5.ártalmatlanít 6.Gyep- és tömegtakarmány termesztési hulladékokat gyűjt, kezel, hasznosít, 7.ártalmatlanít 8.Szántóföldi zöldségtermesztés hulladékait gyűjti, kezeli, hasznosítja, ártalmatlanítja 9.Szőlő és gyümölcstermesztés hulladékait gyűjti, kezeli, hasznosítja, ártalmatlanítja

19 10.Takarmánytartósítási technológiák hulladékait gyűjti, kezeli, hasznosítja, 11.ártalmatlanítja 12.Növényvédelmi és tápanyagpótló technológiák hulladékait gyűjti, kezeli, 13.hasznosítja, ártalmatlanítja 14.Szarvasmarha-tenyésztés hulladékait gyűjti, kezeli, hasznosítja, ártalmatlanítja 15.Juhtenyésztés hulladékait gyűjti, kezeli, hasznosítja, ártalmatlanítja 16.Sertéstenyésztés hulladékait gyűjti, kezeli, hasznosítja, ártalmatlanítja 17.Baromfitenyésztés hulladékait gyűjti, kezeli, hasznosítja, ártalmatlanítja 18.Állati hullák kezelését, hasznosítását, ártalmatlanítását irányítja, végzi, végezteti 19.Almos- és hígtrágyakezelést végez, végeztet, ellenőriz 20.Trágyából és egyéb hulladékból biogázt vagy komposztot állít elő

20 5. Élelmiszer-ipari hulladék- gazdálkodás feladatai 1.Húsipari hulladékokat gyűjt, kezel, hasznosít, ártalmatlanít 2.Tejipari hulladékokat gyűjt, kezel, hasznosít, ártalmatlanít 3.Borászati hulladékokat gyűjt, kezel, hasznosít, ártalmatlanít 4.Tartósítóipari hulladékokat gyűjt, kezel, hasznosít, ártalmatlanít 5.Növényolaj ipari hulladékokat gyűjt, kezel, hasznosít, ártalmatlanít 6.Szesz-, bor-, söripari hulladékokat gyűjt, kezel, hasznosít, ártalmatlanít 7.Malomipari hulladékokat gyűjt, kezel, hasznosít, ártalmatlanít 8.Cukoripari hulladékokat gyűjt, kezel, hasznosít, ártalmatlanít 9.Gyógynövény feldolgozási hulladékokat gyűjt, kezel, hasznosít, ártalmatlanít 10.Élelmiszer-ipari hulladékok ártalmatlanítását irányítja, végezteti, ellenőrzi 11.lerakással vagy égetéssel

21 A szakmai záróvizsga A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: az utolsó szakképző évfolyam eredményes befejezése szakdolgozat készítése nyári gyakorlat letöltése

22 Hulladékgazdálkodási technológus szakmai követelménymoduljai Alapismereti feladatok Hulladékgazdálkodás feladatai Kommunális hulladékgazdálkodás feladatai Mezőgazdasági hulladékgazdálkodás feladatai Élelmiszer-ipari hulladékgazdálkodás feladatai

23 A szakmai vizsga részei: I. vizsgarész 1. Alapismereti feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: - Elfogadott szakdolgozat védése és vitája A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: - Különböző kommunikációs és számítástechnikai eszközök segítségével gazdasági és piaci feladatok A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív Időtartama: 60 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 60% 2. feladat 40%

24 II. vizsgarész 2. Hulladékgazdálkodás feladatai 1. vizsgafeladat: - Hulladékgazdálkodás technológiai folyamatának feladatai A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 90 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: - A különböző hulladékkezelési, hasznosítási eljárások, jogi és környezetvédelmi előírások A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 70% 2. feladat 30%

25 3. Kommunális hulladékgazdálkodás feladatai A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: - Kommunális hulladékgazdálkodás technológiai folyamatának feladatai A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: Gyakorlati Időtartama: 90 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: - A különböző kommunális hulladékkezelési, hasznosítási eljárások, jogi és környezetvédelmi előírások A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 70% 2. feladat 30%

26 4. Mezőgazdasági hulladékgazdálkodás feladatai A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: - Mezőgazdasági hulladékgazdálkodás technológiai folyamata A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 90 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: - A különböző mezőgazdasági hulladékkezelési, hasznosítási eljárások, jogi és környezetvédelmi előírások A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 70% 2. feladat 30%

27 5. Élelmiszer-ipari hulladékgazdálkodás feladatai A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: - Élelmiszer-ipari hulladékgazdálkodás technológiai folyamata A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 90 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: - A különböző élelmiszer-ipari hulladékkezelési, hasznosítási eljárások, jogi és környezetvédelmi előírások A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 70% 2. feladat 30%

28 vizsgarészek súlya (%) a vizsga egészében 1. vizsgarész: 10(ALAPISMERET) 2. vizsgarész: 15(ÁLT. HULLADÉKGAZD.) 3. vizsgarész: 25(KOMMUNÁLIS HULL.) 4. vizsgarész: 25(MG.-I HULLADÉK) 5. vizsgarész: 25(ÉLELMISZERIP. HULL.)

29 KIMUTATÁS A KREDIT BESZÁMÍTÁSRÓL Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc 32 kredit

30 FélévÓraszámKreditBesz. Mat. és statisztika12+242 Kémia12+243 Környezetfizika12+244 Körny.gazdaságtan42+133 Bizt. és m.védelem10+222 Környezetjog22+022 Informatika10+332 Körny. hat.vizsg.20+443 Természetvédelem22+133 Lev.tiszt.-véd.32+244 Víz- és talajvéd.22+244 ÖSSZESEN:3732

31 Köszönöm a türelmet!


Letölteni ppt "Hulladékgazdálkodási technológus – 120 kredit. A szakképesítés azonosító száma: 55 621 02 0000 00 00 A szakképesítés megnevezése: Agrártechnológus Elágazás:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések