Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A Környezetgazdálkodási agrármérnöki, illetve a Természetvédelmi mérnöki alapképzési (BSc) szakok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A Környezetgazdálkodási agrármérnöki, illetve a Természetvédelmi mérnöki alapképzési (BSc) szakok."— Előadás másolata:

1 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. A Környezetgazdálkodási agrármérnöki, illetve a Természetvédelmi mérnöki alapképzési (BSc) szakok képesítési követelményeinek kidolgozása, a szakok beindítása HEFOP P /1.0 projekt Az átjárhatóság vizsgálata a gyógy-és fűszernövény- termesztő technológus és a természetvédelmi mérnöki szakok között Horváthné dr. Baracsi Éva egyetemi docens PE GMK

2 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. • 1998 óta választható tantárgy Kertészeti Tanszék tantárgyi programjában. • 2003 óta a szakmai törzsanyag része a Kertészmérnök Szakon. • tavasza, megkezdődtek a Gyógynövény-és fűszernövény termesztő és feldolgozó felsőfokú szakképzés indításának előkészületi munkái. A Gyógynövénytermesztés c. tantárgy oktatása a Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karon

3 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. Két modelltanterv: 1.64/1994. (XII. 15.) FM rendelet szerint az elméleti és a gyakorlati képzés aránya 35%: 65%, (Közismereti modul, Szakmai elméleti és gyakorlati modul) 2.8/2008. (I. 23.) FVM rendelet szerint az elméleti és gyakorlati képzés aránya 50%: 50%, (Alapozó ismeretek modul, Gyógy-és fűszernövény-termesztés modul, Gyógy-és fűszernövény- feldolgozás modul)

4 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. Gyógynövény-és fűszernövény- termesztő és feldolgozó felsőfokú szakképzés tantervi hálója a számonkérés típusával

5 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. Tantárgy neve Félév és heti óraszám Számon- kérés típusa Kredit 1234 Közismereti modulok Alapismereti modul Kémia 2+2K4 Matematika és statisztika 2+2G4 Fizika K3 4 Informatika 0+3G3

6 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. Tantárgy neve Félév és heti óraszám Számon- kérés típusa Kre dit 1234 Közismereti modulok Alapismereti modul Idegen nyelv 0+2 A Alkalmazott biológia (Gyógy-és fűszernövény- termesztés modul ) G K3 Összesen 17 25

7 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. Tantárgy neve Félév és heti óraszám Számon kérés típusa Kre dit Szakmai elméleti és gyakorlati modulok Gyógy-és fűszernövény-termesztés modul Növénytan ( Alapismereti modul) 2+2K4 Kommunikáció (Alapismereti modul) 0+2G2 Vállalati gazdaságtan (Alapismereti modul) 2+2K4 Műszaki alapismeretek K4

8 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. Tantárgy neve Félév és heti óraszám Számon kérés típusa Kre dit Szakmai elméleti és gyakorlati modulok Gyógy-és fűszernövény-termesztés modul Növényélettan 2+2K4 Agrokémia 2+1K3 Talajtan alapjai 2+1K3 Vízgazdálkodás 1+1K2 Gyógy-és fűszernövények védelme K10

9 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. Tantárgy neveFélév és heti óraszám Számon- kérés típusa Kred it Szakmai elméleti és gyakorlati modulok Gyógy-és fűszernövény- termesztés modul Növénytermesztési alapismeretek K3 Kertészeti alapismeretek 2+2K4 Táj-és természetvédelem G4 Gyógy-és fűszernövény termesztés K10 Növény-és drogismeret alapjai Gyógy-és fűszernövény-feldolgozás modul G5

10 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. Tantárgy neveFélév és heti óraszám Számonké rés típusa Kre- dit Szakmai elméleti és gyakorlati modulok Gyógy-és fűszernövény- termesztés modul Fitoterápia 0+2G3 Vadontermő gyógynöv.és gyűjtésük G4 Termesztés és feldolgozás technológia műszaki alapjai K8 Gyógy-és fűszernövény termesztés minőségbiztosítása 0+2G2 Jogi alapismeretek 3+0K3

11 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. Tantárgy neveFélév és heti óraszám Szá- mon- kérés típusa Kre- dit Szakmai elméleti és gyakorlati modulok Gyógy-és fűszernövény-termesztés modul Menedzsment K3 Munka és tűzvédelmi ismeretek 2+0K2 Szakdolgozat készítés 0+2 A16 15 Összesen Mindösszesen

12 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. A felsőfokú szakképzés kreditjeinek beszámítása az alapképzésbe.

13 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. Fsz képzés tantárgya Fél -év Óra- szám Kre -dit Természet- védelmi mérnöki szak FélévÓra- szám Kre- dit Beszá- mít- ható Növénytan12+24Növényrend- szertan és társulástan Növény- élettan 12+24Növényszer- vezettan az élettan alapjaival Talajtan alapjai 22+13Talajtan22+253

14 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. Fsz képzés tantárgya Fél -év Óra- szám Kre -dit Természet- védelmi mérnöki szak FélévÓra- szám Kre- dit Beszá- mít- ható Műszaki alapismere- tek 22+24Műszaki alapismere- tek Informatika10+33Számítás- technika Táj-és természet- védelem 42+24Általános természetvé- delem

15 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. Fsz képzés tantárgya Fél -év Óra- szám Kre -dit Természet- védelmi mérnöki szak FélévÓra- szám Kre- dit Beszá- mítható Vízgazdál- kodás 21+12Vízgazdál- kodás Növény- termesztési alapismere- tek 22+13A földművelés- tan és a növényter- mesztés alapjai

16 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. Fsz képzés tantárgya Fél- év Óra- szám Kre -dit Természet- védelmi mérnöki szak FélévÓra- szám Kre- dit Beszá- mít- ható Jogi alapisme- retek 43+03Jogi ismeretek Menedzs- ment 42+13Vezetési és vállalkozási ismeretek Kémia12+23Kémia Összesen363934

17 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. Az alapképzés kreditjeinek beszámítása a felsőfokú szakképzésbe

18 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. Termé- szet- védelmi mérnöki szak Fél - év Óra- szám Kre -dit Fsz képzés tantárgya Fél- év Óra- szám Kre- dit Beszá- mít- ható Növény- rendszer- tan és társulás- tan 22+14Növénytan Növény- szervezet- tan az élettan alapjaival 12+13Növényélettan12+244

19 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. Termé- szet- védelmi mérnöki szak Fél -év Óra- szám Kre -dit Fsz képzés tantárgya FélévÓra- szám Kre -dit Beszá- mít- ható Talajtan22+25Talajtan alapjai Műszaki alapis- meretek 12+24Műszaki alapismeretek Számítás- technika 10+33Informatika10+333

20 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. Termé- szet- védelmi mérnöki szak Fél - év Óra- szám Kre -dit Fsz képzés tantárgya Fél -év Óra- szám Kre -dit Beszá- mítha- tó Általános természet- védelem 22+02Táj-és természet- védelem Vízgazdál -kodás 32+25Vízgazdálkod ás A földműv. és a növény- term Növényter- mesztési alapismeretek

21 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. Termé- szet- védelmi mérnöki szak Fél - év Óra- szám Kre -dit Fsz képzés tantárgya Fél- év Óra- szám Kre- dit Beszá- mít- ható Jogi ismeretek 43+03Jogi ismeretek alapismeretek Vezetési és vállal- kozási ismeretek 73+03Menedzsment Kémia12+13Kémia Összesen393634

22 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. Átjárhatóság a HEFOP 3.1 pályázatban résztvevő két intézmény Gyógynövény-és fűszernövény- termesztő technológus Fsz képzése között

23 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. TárgynévDebrecenKeszthely Alk. Matematika (Matematika és statisztika) 2+2 Alk. biológia Alk. Fizika (Fizika) Alk. Kémia (Kémia) Inform. és számtech. I. II. 1+4,

24 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. TárgynévDebrecenKeszthely Ökológia2+1 Kommunikáció (Komm.technika) Műszaki alapismeretek Növénytan (Növénytani alapism.) Növény- és drogismeret2+2, Növényélettan (Növényélettan alapjai)

25 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. TárgynévDebrecenKeszthely Agrokémia-2+1 Talajtan alapjai Vízgazdálkodás1+1 Növénytermesztési alapismeretek. 2+1 Gyógy- és fűszernövények védelme (Gyógynövénytermesztés tantárgyba integrálva) 2+3, 2+2

26 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. TárgynévDebrecenKeszthely Kertészeti alapismeretek-2+2 Gyógy- és fűszernövénytermesztés (Gyógynövénytermesztés) 3+2, , 2+2 Táj- és természetvédelem2+2 Gyakorlati természetvéd.1+1 Körny. és Természetvéd.1+1

27 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. TárgynévDebrecenKeszthely Fitoterápia Vadon termő gyógynövények és gíűjtésük 2+2 Termesztés- és feldolgozástechnológia műszaki alapjai , 2+1 Gyógy- és fűszernövénytermesztés minőségbiztosítása (Gyógynövény feldolgozás és minősítés tantárgyba integrálva) 0+2

28 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. TárgynévDebrecenKeszthely Jogi alapismeretek (Jogi ismeretek) Menedzsment (Vállalkozási ismeretek tantárgyba integrálva) -2+1 Munka- és tűzvédelmi ism. (Biztonságt. és munkavéd. 2+0 Vállalkozási ismeretek I. II.3+1, 2+2 Alternatív gyógynöv.term.2+1 Gyógynövény feldolgozás és minősítés 1+2

29 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A Környezetgazdálkodási agrármérnöki, illetve a Természetvédelmi mérnöki alapképzési (BSc) szakok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések