Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A Környezetgazdálkodási agrármérnöki, illetve a Természetvédelmi mérnöki alapképzési (BSc) szakok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A Környezetgazdálkodási agrármérnöki, illetve a Természetvédelmi mérnöki alapképzési (BSc) szakok."— Előadás másolata:

1 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A Környezetgazdálkodási agrármérnöki, illetve a Természetvédelmi mérnöki alapképzési (BSc) szakok képesítési követelményeinek kidolgozása, a szakok beindítása HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0071/1.0 projekt Az átjárhatóság vizsgálata a gyógy-és fűszernövény- termesztő technológus és a természetvédelmi mérnöki szakok között Horváthné dr. Baracsi Éva egyetemi docens PE GMK

2 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. • 1998 óta választható tantárgy Kertészeti Tanszék tantárgyi programjában. • 2003 óta a szakmai törzsanyag része a Kertészmérnök Szakon. • 2007. tavasza, megkezdődtek a Gyógynövény-és fűszernövény termesztő és feldolgozó felsőfokú szakképzés indításának előkészületi munkái. A Gyógynövénytermesztés c. tantárgy oktatása a Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karon

3 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Két modelltanterv: 1.64/1994. (XII. 15.) FM rendelet szerint az elméleti és a gyakorlati képzés aránya 35%: 65%, (Közismereti modul, Szakmai elméleti és gyakorlati modul) 2.8/2008. (I. 23.) FVM rendelet szerint az elméleti és gyakorlati képzés aránya 50%: 50%, (Alapozó ismeretek modul, Gyógy-és fűszernövény-termesztés modul, Gyógy-és fűszernövény- feldolgozás modul)

4 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Gyógynövény-és fűszernövény- termesztő és feldolgozó felsőfokú szakképzés tantervi hálója a számonkérés típusával

5 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Tantárgy neve Félév és heti óraszám Számon- kérés típusa Kredit 1234 Közismereti modulok Alapismereti modul Kémia 2+2K4 Matematika és statisztika 2+2G4 Fizika 1+1 2+2 K3 4 Informatika 0+3G3

6 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Tantárgy neve Félév és heti óraszám Számon- kérés típusa Kre dit 1234 Közismereti modulok Alapismereti modul Idegen nyelv 0+2 A Alkalmazott biológia (Gyógy-és fűszernövény- termesztés modul ) 0+2 2+0 G K3 Összesen 17 25

7 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Tantárgy neve Félév és heti óraszám Számon kérés típusa Kre dit Szakmai elméleti és gyakorlati modulok Gyógy-és fűszernövény-termesztés modul Növénytan ( Alapismereti modul) 2+2K4 Kommunikáció (Alapismereti modul) 0+2G2 Vállalati gazdaságtan (Alapismereti modul) 2+2K4 Műszaki alapismeretek 1+3 2+2 K4

8 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Tantárgy neve Félév és heti óraszám Számon kérés típusa Kre dit Szakmai elméleti és gyakorlati modulok Gyógy-és fűszernövény-termesztés modul Növényélettan 2+2K4 Agrokémia 2+1K3 Talajtan alapjai 2+1K3 Vízgazdálkodás 1+1K2 Gyógy-és fűszernövények védelme 2+2 2+3 1+3 2+2 K10

9 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Tantárgy neveFélév és heti óraszám Számon- kérés típusa Kred it Szakmai elméleti és gyakorlati modulok Gyógy-és fűszernövény- termesztés modul Növénytermesztési alapismeretek 1+2 2+1 K3 Kertészeti alapismeretek 2+2K4 Táj-és természetvédelem 0+2 2+2 G4 Gyógy-és fűszernövény termesztés 1+4 2+2 K10 Növény-és drogismeret alapjai Gyógy-és fűszernövény-feldolgozás modul 1+2 2+1 G5

10 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Tantárgy neveFélév és heti óraszám Számonké rés típusa Kre- dit Szakmai elméleti és gyakorlati modulok Gyógy-és fűszernövény- termesztés modul Fitoterápia 0+2G3 Vadontermő gyógynöv.és gyűjtésük 1+2 2+2 G4 Termesztés és feldolgozás technológia műszaki alapjai 1+2 2+1 K8 Gyógy-és fűszernövény termesztés minőségbiztosítása 0+2G2 Jogi alapismeretek 3+0K3

11 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Tantárgy neveFélév és heti óraszám Szá- mon- kérés típusa Kre- dit Szakmai elméleti és gyakorlati modulok Gyógy-és fűszernövény-termesztés modul Menedzsment 1+2 2+1 K3 Munka és tűzvédelmi ismeretek 2+0K2 Szakdolgozat készítés 0+2 A16 15 Összesen 103 95 Mindösszesen 9+16 10+17 10+17 15+12 9+15 12+11 7+17 13+10 120

12 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A felsőfokú szakképzés kreditjeinek beszámítása az alapképzésbe.

13 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Fsz képzés tantárgya Fél -év Óra- szám Kre -dit Természet- védelmi mérnöki szak FélévÓra- szám Kre- dit Beszá- mít- ható Növénytan12+24Növényrend- szertan és társulástan 22+144 Növény- élettan 12+24Növényszer- vezettan az élettan alapjaival 12+134 Talajtan alapjai 22+13Talajtan22+253

14 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Fsz képzés tantárgya Fél -év Óra- szám Kre -dit Természet- védelmi mérnöki szak FélévÓra- szám Kre- dit Beszá- mít- ható Műszaki alapismere- tek 22+24Műszaki alapismere- tek 12+244 Informatika10+33Számítás- technika 10+333 Táj-és természet- védelem 42+24Általános természetvé- delem 22+022

15 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Fsz képzés tantárgya Fél -év Óra- szám Kre -dit Természet- védelmi mérnöki szak FélévÓra- szám Kre- dit Beszá- mítható Vízgazdál- kodás 21+12Vízgazdál- kodás 32+252 Növény- termesztési alapismere- tek 22+13A földművelés- tan és a növényter- mesztés alapjai 32+243

16 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Fsz képzés tantárgya Fél- év Óra- szám Kre -dit Természet- védelmi mérnöki szak FélévÓra- szám Kre- dit Beszá- mít- ható Jogi alapisme- retek 43+03Jogi ismeretek 43+033 Menedzs- ment 42+13Vezetési és vállalkozási ismeretek 73+033 Kémia12+23Kémia12+133 Összesen363934

17 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Az alapképzés kreditjeinek beszámítása a felsőfokú szakképzésbe

18 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Termé- szet- védelmi mérnöki szak Fél - év Óra- szám Kre -dit Fsz képzés tantárgya Fél- év Óra- szám Kre- dit Beszá- mít- ható Növény- rendszer- tan és társulás- tan 22+14Növénytan12+244 Növény- szervezet- tan az élettan alapjaival 12+13Növényélettan12+244

19 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Termé- szet- védelmi mérnöki szak Fél -év Óra- szám Kre -dit Fsz képzés tantárgya FélévÓra- szám Kre -dit Beszá- mít- ható Talajtan22+25Talajtan alapjai 22+133 Műszaki alapis- meretek 12+24Műszaki alapismeretek 22+244 Számítás- technika 10+33Informatika10+333

20 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Termé- szet- védelmi mérnöki szak Fél - év Óra- szám Kre -dit Fsz képzés tantárgya Fél -év Óra- szám Kre -dit Beszá- mítha- tó Általános természet- védelem 22+02Táj-és természet- védelem 42+242 Vízgazdál -kodás 32+25Vízgazdálkod ás 21+122 A földműv. és a növény- term. 32+24Növényter- mesztési alapismeretek 22+133

21 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Termé- szet- védelmi mérnöki szak Fél - év Óra- szám Kre -dit Fsz képzés tantárgya Fél- év Óra- szám Kre- dit Beszá- mít- ható Jogi ismeretek 43+03Jogi ismeretek alapismeretek 43+033 Vezetési és vállal- kozási ismeretek 73+03Menedzsment42+133 Kémia12+13Kémia12+233 Összesen393634

22 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Átjárhatóság a HEFOP 3.1 pályázatban résztvevő két intézmény Gyógynövény-és fűszernövény- termesztő technológus Fsz képzése között

23 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. TárgynévDebrecenKeszthely Alk. Matematika (Matematika és statisztika) 2+2 Alk. biológia1+22+0 Alk. Fizika (Fizika) 1+42+2 Alk. Kémia (Kémia) 1+42+2 Inform. és számtech. I. II. 1+4, 1+30+3

24 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. TárgynévDebrecenKeszthely Ökológia2+1 Kommunikáció (Komm.technika) 1+10+2 Műszaki alapismeretek2+12+2 Növénytan (Növénytani alapism.) 1+22+2 Növény- és drogismeret2+2, 1+12+1 Növényélettan (Növényélettan alapjai) 1+22+2

25 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. TárgynévDebrecenKeszthely Agrokémia-2+1 Talajtan alapjai2+22+1 Vízgazdálkodás1+1 Növénytermesztési alapismeretek. 2+1 Gyógy- és fűszernövények védelme (Gyógynövénytermesztés tantárgyba integrálva) 2+3, 2+2

26 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. TárgynévDebrecenKeszthely Kertészeti alapismeretek-2+2 Gyógy- és fűszernövénytermesztés (Gyógynövénytermesztés) 3+2, 4+22+2, 2+2 Táj- és természetvédelem2+2 Gyakorlati természetvéd.1+1 Körny. és Természetvéd.1+1

27 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. TárgynévDebrecenKeszthely Fitoterápia0+22+0 Vadon termő gyógynövények és gíűjtésük 2+2 Termesztés- és feldolgozástechnológia műszaki alapjai 3+22+1, 2+1 Gyógy- és fűszernövénytermesztés minőségbiztosítása (Gyógynövény feldolgozás és minősítés tantárgyba integrálva) 0+2

28 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. TárgynévDebrecenKeszthely Jogi alapismeretek (Jogi ismeretek) 2+03+0 Menedzsment (Vállalkozási ismeretek tantárgyba integrálva) -2+1 Munka- és tűzvédelmi ism. (Biztonságt. és munkavéd. 2+0 Vállalkozási ismeretek I. II.3+1, 2+2 Alternatív gyógynöv.term.2+1 Gyógynövény feldolgozás és minősítés 1+2

29 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A Környezetgazdálkodási agrármérnöki, illetve a Természetvédelmi mérnöki alapképzési (BSc) szakok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések