Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A Környezetgazdálkodási agrármérnöki, illetve a Természetvédelmi mérnöki alapképzési (BSc) szakok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A Környezetgazdálkodási agrármérnöki, illetve a Természetvédelmi mérnöki alapképzési (BSc) szakok."— Előadás másolata:

1 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A Környezetgazdálkodási agrármérnöki, illetve a Természetvédelmi mérnöki alapképzési (BSc) szakok képesítési követelményeinek kidolgozása, a szakok beindítása HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0071/1.0 projekt A képzési szerkezet átalakítása a Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karán a bolognai folyamat tükrében Prof. Dr. Lehoczky Éva oktatási és akkreditációs dékánhelyettes

2 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A Georgikon az alapításától eltelt 210 évben mindvégig meg tudott felelni a magával szemben és a társadalom által támasztott legfőbb elvárásoknak, a „kiművelt emberfők” képzésének, a hazai tudományos életben betöltött meghatározó szerepnek, az intézmény falai között születő eredmények gyakorlatba való átültetésének.

3 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A Pannon Egyetem Minőségpolitikai Nyilatkozatában rögzítetteknek megfelelően, a Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar alapvető célja, hogy a tanulni vágyó hazai és külföldi hallgatókat - kiválóan képzett, -a szakmai és az általános etika szabályait ismerő és betartó szakemberekké nevelje, -elősegítse a tudomány fejlődését. Képzési, kutatási, valamint társadalmi szolgáltatási folyamatait a minőségbiztosítás elvei alapján tökéletesíti, amivel növelni kívánja az érdekeltek megelégedettségét.

4 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Célkitűzések a hallgatók felkészítése az életre a demokratikus társadalomban részt vevő aktív állampolgárokként, a hallgatók felkészítése jövőbeli életpályájukra és egyéni fejlődésük lehetővé tétele, széles körű és magas szintű tudásbázis megteremtése és fenntartása, a kutatás és az innováció ösztönzése. Londoni Kommüniké, 2007

5 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Egyetemi szakok Agrármérnöki1951/2005 Agrárkémikus agrármérnöki1970/2001 Gazdasági agrármérnöki 1993/2005 Növényorvosi1998/2005 Növényorvosi (kiegészítő alapszak) 2001/2007 Az egységes, osztatlan egyetemi képzésben indított szakjaink mellett 2003-ban 4 főiskolai szakot indítottunk.

6 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Főiskolai szakok Agrármenedzser 2003 Kertészmérnök2003/2005 Környezetmérnök 2003/2005 Vendéglátó és szálloda 2003/2005 2006-ban, a bolognai folyamatnak megfelelő kétciklusú képzési szerkezet kialakításának érdekében 8 új alapképzési (BSc, BA) szakot indítottunk, képzési kínálatunkat 2007-ben tovább bővítettük.

7 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Alapképzési szakok BSc 2006 állattenyésztő mérnöki (nappali) gazdasági és vidékfejlesztő agrármérnöki (nappali, levelező) kertészetmérnöki (nappali, levelező) környezetgazdálkodási agrármérnöki (nappali, levelező) mezőgazdasági mérnöki (nappali) növénytermesztő mérnöki (nappali) természetvédelmi mérnöki (nappali, levelező) turizmus és vendéglátás (nappali, levelező) 2007 informatikus és szakigazgatási agrármérnöki (nappali, levelező) 2009 rekreációszervezés és egészségfejlesztés (rekreáció szakirány)

8 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Mester szakok MSc 2008 Agrármérnöki Növényorvosi 2009 Állattenyésztő agrármérnöki Kertészmérnöki Környezetgazdálkodási agrármérnöki Természetvédelmi mérnöki Takarmánygazdálkodási és minőségbiztosítási agrármérnöki Vidékfejlesztő agrármérnöki

9 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Felsőfokú szakképzés 1998 informatikai statisztikus és gazdasági tervező 2003 agrárkereskedelmi menedzser-asszisztens gazdasági idegen nyelvi levelező hulladékgazdálkodási technológus 2008 gyógynövény és fűszernövény termesztő és feldolgozó ménesgazda növénytermesztő és növényvédő technológus A kétciklusú képzés elemein túl jelentős lépéseket tettünk az elmúlt években, az országos oktatáspolitikában is hangsúlyosan megjelenő felsőfokú szakképzés területén.

10 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Jelenleg Növényvédelmi Minőségügyi 2008 Talajtani Gyógytérségi egészségmegőrző és tervező Megújuló energiák hasznosítása 2009 Szőlész-borász Táplálkozástudományi Szakirányú továbbképzési szakok

11 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Doktor képzés Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Anda Angéla egyetemi tanár Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Gáborjányi Richard egyetemi tanár

12 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. a könnyen áttekinthető és összehasonlítható oklevelek rendszerének bevezetése; az alapvetően két fő cikluson alapuló felsőfokú képzési rendszer, a mobilitást segítő kreditrendszer bevezetése, a hallgatói és oktatói mozgásszabadság elősegítése, összehasonlítható kritériumok és módszerek kifejlesztése által az európai együttműködés támogatása a minőségbiztosítás területén, az európai érdekek és értékek megjelenítése a felsőoktatásban. A Bolognai Nyilatkozat legfontosabb célkitűzései

13 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A képzés célja: Kiemelt cél az agrár-ökológiai szemlélet erősítése az agrároktatáson belül. Olyan szakembereket képzünk, akik a gazdálkodás fortélyai mellett a környezet állapotának megóvására alkalmas elméleti és gyakorlati ismeretekkel is rendelkeznek. Környezetgazdálkodási agrármérnöki (BSc) alapképzési szak Szakvezető: Dr. Burucs Zoltán egyetemi docens

14 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A képzés célja: A szakon olyan korszerű és komplex ismeretekkel rendelkező, ökológiai szemléletű szakemberek képzése a cél, akik a természetvédelem területén önállóan képesek a felmerülő feladatok felismerésére, megoldásuk irányítására és végrehajtására. Alkalmasak a vállalatok, intézmények felé a természetvédelmi előírások érvényesítésére, államigazgatási feladatok ellátására, állapotfelmérések és hatástanulmányok készítésére, természetvédelmi nevelésre és ökoturizmus szervezésére. Természetvédelmi mérnök (BSc) alapképzési szak Szakvezető: Dr. Kondorosy Előd egyetemi docens

15 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A képzés célja: A hulladékgazdálkodó a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában képes a települési önkormányzatok működési területén, a mezőgazdasági nagy- és kisüzemekben, a magánvállalkozásokban a környezetgazdálkodással, s ezen belül is kiemelten a hulladékgazdálkodással kapcsolatosan felmerült feladatok ellátására, munkacsoportok irányítására és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok menedzselésére. Hulladékgazdálkodási technológus felsőfokú szakképzés Szakvezető: Dr. Anda Angéla egyetemi tanár

16 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A képzés célja: A gyógy-és fűszernövény termesztés és feldolgozás hivatásszerű gyakorlásához szükséges szakképzettség megszerzése. A képzés végeztével a hallgatók olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezzenek, amelyek birtokában képesek a gyógy-és fűszernövény kultúrákban a termesztéstechnológiához tartozó munkafolyamatok (szaporítás, talajművelés, tápanyagellátás, öntözés, feldolgozás) megszervezésére és irányítására üzemi szinten, valamint magánvállalkozásokban. A termesztett növények mellett a vadon termő gyógynövények gyűjtését, feldolgozását és átvételét irányítja az érvényes minőségbiztosítási rendszer figyelembevételével. Gyógynövény- és fűszernövény termesztő- és feldolgozó felsőfokú szakképzés Szakvezető: Horváthné Dr. Baracsi Éva egyetemi docens

17 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Dr. Alföldi Zoltán egyetemi docens Dr. Anda Angéla egyetemi tanár Balázs Anett csoportvezető Dr. Bercsényi Miklós egyetemi docens Dr. Berke József egyetemi docens Dr. Budai Péter egyetemi docens Dr. Burucs Zoltán egyetemi docens Dr. Csitári Gábor egyetemi docens Dr. Dublecz Károly egyetemi docens Fejes Lászlóné Utasi Anett egyetemi tanársegéd Dr. Fischl Géza egyetemi tanár Horváth Margit ügyviteli alkalmazott Horváthné dr. Baracsi Éva egyetemi docens Kocsis Tímea egyetemi tanársegéd Dr. Kocsondi József egyetemi docens Kolics Balázs posztdoktori ösztöndíjas Dr. Kondorosy Előd egyetemi docens Dr. Kovács Gellért egyetemi docens Dr. Lehoczky Éva egyetemi tanár Dr. Marczali Zsolt egyetemi adjunktus Dr. Máté Ferenc professor emeritus Dr. Polgár J. Péter egyetemi docens Dr. Rédey Ákos egyetemi tanár Dr. Szabó Ferenc egyetemi tanár Dr. Szabó István egyetemi tanár Dr. Szeglet Péter egyetemi docens Tóth Éva PhD hallgató

18 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A Georgikon a jövőben is az agrár-felsőoktatás, kutatás, szaktanácsadás meghatározó hazai szereplője kíván maradni, képzési kínálatával, kutatási, szolgáltatási tevékenységével rugalmasan alkalmazkodik a változó igényekhez, társadalmi elvárásokhoz.

19 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18.


Letölteni ppt "Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A Környezetgazdálkodási agrármérnöki, illetve a Természetvédelmi mérnöki alapképzési (BSc) szakok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések