Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A Környezetgazdálkodási agrármérnöki, illetve a Természetvédelmi mérnöki alapképzési (BSc) szakok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A Környezetgazdálkodási agrármérnöki, illetve a Természetvédelmi mérnöki alapképzési (BSc) szakok."— Előadás másolata:

1 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. A Környezetgazdálkodási agrármérnöki, illetve a Természetvédelmi mérnöki alapképzési (BSc) szakok képesítési követelményeinek kidolgozása, a szakok beindítása HEFOP P /1.0 projekt TANTERVFEJLESZTÉS A KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK SZAKON Szerzők: Anda A.[1]- Burucs Z.1 – Juhász Cs.[2] –Tamás J.2 [1] Pannon Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar[1][2] [1] [2][2] Debreceni Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar

2 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. A szakok általános leírása Az oktatás célja: a természeti értékek megőrzése biológiai sokféleség megőrzése, a természeti erőforrások takarékos és célszerű használata, a környezeti szempontok érvényesítése a kedvezőtlen tendenciák lelassítása

3 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. A végzettekkel szemben támasztott követelmények Környezeti károk, negatív tendenciák felismerése agrár-ökológiai szemlélet mezőgazdasági, biológiai, műszaki, gazdasági, ökológiai, agronómiai és környezettudományi ismeretek a természet szeretete a környezet szépségei iránti fogékonyság a természetben lejátszódó kölcsönhatások ismerete, a természet megóvására való igény.

4 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. A végzettek fontosabb készségei képesek a mezőgazdasági környezet szabályozott hasznosítására hatékony védelmére tervszerű fejlesztésére irányítási és végrehajtási feladatok elvégzésére hatékonyan érvényesítik a környezetgazdálkodás elveit –a fenntartható mezőgazdaság, –a környezet- –és tájvédelem gyakorlatában.

5 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. A szak alapításának előzményei Debrecen Az 1980-as évek végétől az agrármérnök képzésen belül szakirányú képzés indítására került sor, amelyben már több speciális szakmai tárgy szerepelt: környezetgazdálkodás, vízszennyezés-vízminőségvédelem, környezetegészségtan, természetvédelem, környezeti méréstechnika, hulladékgazdálkodás, térinformatika, stb.)

6 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. A szak alapításának előzményei Debrecen ban került benyújtásra az illetékes minisztériumhoz a szakindítási kérelem, a környezetgazdálkodási agrármérnök képzésre vonatkozóan. az 1997/1998. tanévben elkezdődött az akkreditált graduális képzés a Környezetgazdálkodási agrármérnök szakon. A hulladékgazdálkodási technológus (OKJ. száma: ) felsőfokú szakképzési program a 2000/2001-es tanévben indult.

7 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. A szak alapításának előzményei Keszthely Sok évtizedes agrármérnök képzés mindazzal az infrastruktúrával és oktatói gárdával, amely megalapozta a jelenlegi, sok azonossággal rendelkező környezetgazdálkodási szakot növényorvos képzés, amely ökológiai szemléletet hozott a mezőgazdasági képzésbe környezetmérnök képzés, amely közvetlen előfutára volt a környezetgazdálkodási szaknak

8 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. Doktori iskolák A legtehetségesebb hallgatók részére Debrecenben és Keszthelyen is lehetőség nyílik bekapcsolódni a doktori iskolák munkájába, amely során tudományos fokozat szerezhető.

9 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. Teljes oktatási vertikum Az intézményekben a képzés teljes vertikumát sikerült akkreditálni a postsecondary képzéstől a főiskolai, egyetemi szintű mérnöki képzésen keresztül a szakmérnöki, illetve a PhD fokozat megszerzéséig.

10 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. Kutatási háttér tanszékek kutatási projektjeiben doktori iskolákban intézmények közötti közös projektekben nemzetközi kutatási témákban

11 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. A szakon végzők iránti regionális és országos igény prognosztizálása, a foglalkoztatási igény Az agrár-környezetvédelem (Nemzeti Agrár- Környezetvédelmi Program) hangsúlyosabbá válásával szinkronban a környezetgazdálkodási agrármérnök számának növekedése prognosztizálható. Karainkon tanévenként kb. 80 fő hallgató végzése a realitás.

12 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. A szakalapításának MAB által közzétett követelményei Képesítési követelmények kimunkálása Minta tantervek összeállítása Szak távolságok tartása Átjárhatóságok biztosítása Kompetenciák megfogalmazása Leendő MSc szakok szempontjainak figyelembe vétele A szakok jellegének kidomborítása Gyakorlati követelmények Idegen nyelvi képzés biztosítása

13 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. Egyéb képzési helyeken folyó környezetgazdálkodás képzés Károly Róbert Főiskola Agrár- és Vidékfejlesztési Kar Kecskeméti Főiskola, Kertészeti Főiskolai Kar Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Tessedik Sámuel Főiskola, Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar

14 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. Bizonytalansági tényezők A felsőoktatási rendszert a BSc képzés rövid ideje alatt is többször átalakították ( ). Az egységes számítógépes vonalhúzás a pontszámok közel kiegyenlítődését eredményezte 2006-ban. A felsőoktatási rendszerben nehezen indokolható beavatkozás 2007-ben történt, mikor közel 30%-al csökkentették az agrárképzés támogatott keretszámát. Ez részben az agrár-környezetgazdálkodási keretek emelkedését okozta, de összességében negatívan hatott a jelentkezési kedvre.

15 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. A BSc szak indítása és az indításkori tantervek ellentmondásai A Bolognai folyamat (BF) egyszerre kezdődött el országosan 2005 körül az eredetileg tervezett hez képest. Erre a politikai döntésre szakmailag a felsőoktatás nem volt felkészülve. Az általános időzavar a döntések kidolgozatlanságával és általános kapkodással járt. Az egyeztetések legfeljebb kisebb szakterületekre korlátozódtak. A 40%-os indításkori kredit távolság inkább a differenciáltságot növelte a gyakorlatban, mint a hasonlóságot.

16 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. Bizonytalansági tényezők (folyt.) A diszciplinák szétaprózása miatti feszültségek szinte elkerülhetetlenné tették a minta tantervek átdolgozását. A BSc szak máig egyik legkritikusabb területe az un. 7. gyakorlati félév átgondolatlan bevezetése. A jó elméleti célhoz, máig nem rendeltek eszközöket és valamennyi Intézmény egyéni gyakorlatára támaszkodva felkészületlenül várja, amikor az első hallgatók 2009-re szembesülnek a helyzet ellentmondásaival. A HEFOP projekt keretében kerestük a lehetséges megoldásokat

17 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. A tantervek átdolgozása, összehangolása Agrár-környezetgazdálkodási BSc szakok tantervének átdolgozása Intézmények között DE MTK Debrecen PE GMTK Keszthely Összesen% Egyezés ,7 Hasonlóság4599,57 Eltérés291111,7 Összesítés

18 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. Lineáris képzés Hulladékgazdálkodási technológus felsőfokú szakképzésre épülés, ahol a legkiválóbb hallgatók a lineáris képzésben folytathatják tanulmányaikat. 35 kredit elfogadására kötelez a MAB, ezt 14 tárgy azonossága alapján biztosítjuk Keszthelyen

19 Projektzáró Konferencia Keszthely, március 18. Köszönöm megtisztelő figyelmüke!


Letölteni ppt "Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A Környezetgazdálkodási agrármérnöki, illetve a Természetvédelmi mérnöki alapképzési (BSc) szakok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések